SAŠA PUEBLO LIEČITEĽ (OD ROKU – 2002): Ako som sa stal liečiteľom a vyzdravel. Aké knižky mi pomáhali. Svoju liečiteľskú cestu som nastúpil z dôvodu, že som si musel vyriešiť svoje pretrvávajúce zdravotné problémy. SAŠA PUEBLO AKO LIEČITEĽ: Ako alternatívny liečiteľ som v prvom rade začal s poznávaním a zberomContinue Reading

SAŠA PUEBLO SILVISTA (OD ROKU – 2002): Nájdete si tu moderné trendy ezoteriky, ktoré boli vyvolané v ľudskej mysli vďaka technickým zariadeniam. Patrí sem aj prienik človeka do kozmu a pozmenenie ľudskej psychiky na psychiku kozmonautov. Teda Saša Pueblo tu bude prezentovať svoje schopnosti transformovať svoju psychiku aj na novodobéContinue Reading

SAŠA PUEBLO TERAPEUT (OD ROKU – 2002): Na duchovnej ceste je nutné a potrebné udržať si skvelý zdravotný stav či už po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Tak isto otázka šťastného osudu pre ezoterika tu naberá na význame. Saša Pueblo tu popisuje najvýznamnejšie zlomy v zvládaní psychických a fyzických terapií.Continue Reading

SAŠA PUEBLO REIKISTA (OD ROKU – 2002): Saša Pueblo sa stáva senzibilom a dokáže vnímať magnetické pulzácie zemského jadra a bioenergie živých organizmov. Zverejní tu vždy stupeň úrovne, ktorý v tejto oblasti dosiahol. Energetická ezoterika je významná oblasť duchovnej cesty a bez jej hĺbkového zvládnutia nemožno robiť úspešnú duchovnú cestu.Continue Reading

SAŠA PUEBLO KABALISTA (OD ROKU – 2002): Popis najvýznamnejších krokov, ktoré spravil Saša Pueblo v oblasti písmenkových a znakových meditácií. Usiluje sa o duchovnú cestu aj v tejto neľahkej oblasti ezoteriky, ktorá je tak náročná a nedostupná. Tak isto si tu nájdete jeho medzníky na kabalistickej ceste, ktoré môžu byťContinue Reading

SAŠA PUEBLO ŠAMAN (OD ROKU – 2002): Šamanizmus je jedna z významných duchovných ciest do vlastnej duše pomocou techník a praktík či už pravekého, alebo prírodného človeka. Saša Pueblo sa usiluje preniknúť až do prehistórie svojej duše, keď sme boli ešte akýsi druh zvierat alebo živočícha. Spoznáva zákutia duše šamanaContinue Reading

SAŠA PUEBLO MYSTIK (OD ROKU – 2002): Mystická cesta úzko súvisí s cestou náboženskou, ktorá speje do oblasti Božskej prozreteľnosti. Saša Pueblo ide k Bohu svojou jedinečnou cestou, ktorá je netradičná a založená na plnom rešpektovaní všetkého, čo náboženská história priniesla. Rešpektujte jeho cestu, ako on rešpektuje vašu cestu kContinue Reading

SAŠA PUEBLO AUTOR (OD ROKU – 2002): Aké publikácie o problematike ezoteriky som napísal plus stručný opis. Po určitom čase, keď som si vybudoval rozsiahlejšiu knižnicu s problematikou hlavne ezoteriky, som sa rozhodol všetko naštudovať a dôsledne precvičiť. SAŠA PUEBLO JE BLOGER: Tak zase som sa rozpísal. Mal som asiContinue Reading