SAŠA – Babské recepty

SAŠA PUEBLO TERAPEUT (OD ROKU – 2002): Na duchovnej ceste je nutné a potrebné udržať si skvelý zdravotný stav či už po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Tak isto otázka šťastného osudu pre ezoterika tu naberá na význame. Saša Pueblo tu popisuje najvýznamnejšie zlomy v zvládaní psychických a fyzických terapií. Môžete tu čerpať inšpiráciu, ako robiť ezoteriku na zdravom základe.

SAŠA PUEBLO ČO SOM SA NAUČIL AKO TERAPEUT: Pri svojej duchovnej ceste som si musel naštudovať veľa vecí zo psychológie, sexuológie a psychiatrie. Bola to nutnosť, aby som vedel, do čoho budem prenikať na svojej duchovnej ceste. Chcel som preniknúť do všetkého, čo bolo fyzické ako orgány
https://sasapueblo.meditacia.sk/co-som-sa-naucil-ako-terapeut/

SAŠA PUEBLO MOJA CESTA K TERAPIAM: K duchovnej ceste ezoterika jednoznačne patrí aj cesta terapeuta a liečiteľa vlastnej duše. Nemožno oddeľovať a ani som neoddeľoval liečiteľstvo a psychoterapie od duchovnej cesty. Neustále tvrdím a zastávam názor, že ezoterik
https://sasapueblo.meditacia.sk/moja-cesta-k-terapiam/

SAŠA PUEBLO ZAČÍNAJÚCI TERAPEUT: Keď som sa rozhodol vyliečiť sa zo zdravotných problémov a zároveň vypestovať v sebe zvláštne schopnosti tušil som, že to nebude také jednoduché a budem sa musieť lepšie vyznať vo svojej psychike. To sa neskoršie aj potvrdilo, pretože pri nácviku a zmene osobnosti ……
https://sasapueblo.meditacia.sk/zacinajuci-terapeut/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.