KLAŇANIE SLNEČNÍC

K.L.A.Ň.A.N.I.E. S.L.N.E.Č.N.Í.C.
Krásna panna spanilá, krásna kráska, neskutočne prekrásna kozmos služobnica, večernice – mračná – hviezdy, očakávané sprítomnenie slnečnice. Prepána-najána zmrákanie, stmievanie, zatmenie slnka, klaňanie slnečníc. Zneuctenie neba z teba, ruka-ústa-bozk pozdrav slnka, pulzujúca obeť adorácie anjelov magnetaru, klaňanie k inventáru slnečníc. Z hniezd komét riekanka sa valí, nech sa trom kráľom slnečníc darí, litánie krásne slová, krásne dary, dobrá vôľa, čas všetkých šťastných slnečníc.

Vinobranie tok zber moku, farby-dúhové-spektrá, zmena padá, západ žiara svetla, keď sa znovu zjaví, tak slnko sa hravo-smeje-páli, takto sa kradmo vráti do sveta hravých slnečníc. Dnes dá poctu chválospev, uspokojenie z darov slnka-lásky-hlásky svetla nezištne dávaných obetavo rozdaných. Obeť, oltár, pocta mena, prítomnosť-sprítomnenia-menia srdiečka slniečka na sezam otvorte sa semiačka z hlávok slnečníc. Milujúce slzy lásky zmenili ten minulý svet na túto zem s menom slnečníc a to všetko v slnečnom zvonení vozov zlatých zvonov a v ich zvonkohre kvapiek svetla slzavého zbohom.

Mračná baránkov, trápenie z temnôt smútku zázrakom lásky do slobody monštrancie svetla poľných slnečníc privolané do záhrad lánov slnečných hektárov sklíčka a slzy slnečníc. Si sama slnečnica, galantéria galantnosť galaxie, si kozmos, kvet gombíček, svet počatia zrodu rodiny mamičiek-dcérušiek slnečníc. Slnko si kotva, prístav, archa zachránených slnečníc, si dar, obraz cesty života, si-sisi-si sám život, si stvorenie rajskej záhrady domoviny slnečníc, si aj to a iba z tvojej lásky žlté vlásky, si tento slnečný chvost kométy, skvost ovešaný šperkom spektrom slnečných tanečníc, si úsmev, si náš zdar lásky dar.

Slnečnica zrada diamantov, ligotavé zore, vstáva aj slnečnica, požehnanie v zvestovaní lásky tvár S.L.N.K.A. oltár chvála, velebenie, chválospev, nárek, hymnus, zlorečenie pre nevinnosť farieb sklíčok, lások sestier slnečníc, sestričky dotykov lúčov kľúčov tajomstva slnečníc. Pozdrav, mávanie kytičkou slnečníc, česť žiarivá chvála, klaňanie sólistiek oratória, zbor hosana, sama slnečnica máva na pozdrav, sláva.

Dáš nám znamenie na znak spanilo žiariaceho zázraku. Pretože obeť stvorenia sveta slnečníc, hľa znak utrpenia, skrze úsmev pre milé, milované slniečko možno cez krvavé zore sledovať a aj takto sa nad ním zmilovať. Tento dar vzal a potom dal skrze zjavenie kométy zlatovlásky rozdal, bolo to predpovedané, provokované, požadované, teba žiadostivo požiadané, žiadosťou žiadané žeravenie zo slnka, fúzia slnečníc, prítomnosť úsmevov očakávané konečne dané tu nám zanechané.

Svetlo z neba, slnko zjavenia z teba žiara svieť nám nad zemeguľou slnečníc obzorom-okom-oknom-obrazom v poli obilia a bytia slnečníc. Božteky tvojej božskej lásky zanechal si svetu monštranciu, slnečnicu, kvet -modlitba- zázrak sprítomnenia milosti materstva, počatia, počiatku plodu kométy, bolesti zlatej panny vlasatice, semienok slnečníc. Oráč orba-krídlo orlov, obláčky baránkov daj, liturgiu slnečníc daj, modlitbu slnečníc chvál, hosanu slnečníc uchovaj, nech sa stane miazgou sprítomnenia večnosti slnečníc.

Prijímame sviatosť, slnečné oltárne milosrdenstvo plnosti semena, plodnosti hviezdičiek, supernovy, obeť padnutých asteroidov, meteoritov, horiaca žiara slnka brata slnečníc, ako prijatie tela tvojej večnej neprítomnosti v mene tvojho sprítomnenia v poliach lánoch času slnečníc. Toto povyšíval zlatou niťou otrok nehanebník služobník komorník do sveta pretkaných čipiek čičmanských slnečníc.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.