SAŠA – Spirit duše

SAŠA PUEBLO MYSTIK (OD ROKU – 2002): Mystická cesta úzko súvisí s cestou náboženskou, ktorá speje do oblasti Božskej prozreteľnosti. Saša Pueblo ide k Bohu svojou jedinečnou cestou, ktorá je netradičná a založená na plnom rešpektovaní všetkého, čo náboženská história priniesla. Rešpektujte jeho cestu, ako on rešpektuje vašu cestu k Bohu.

SAŠA PUEBLO MYSTIKA STIGIEM: V prvom rade som v oblasti náboženstva nešiel vlastnou cestou. Sprvoti som sa venoval hlavne náboženskej literatúre všetkého druhu. Nevynechal som žiadny náboženský systém a prevádzal som aj duchovnú aktivitu podľa ……
https://sasapueblo.meditacia.sk/co-som-dosiahol-v-mystike-stigiem/

SAŠA PUEBLO ZAČIATKY V MYSTIKE: Táto oblasť bola pre mňa mimoriadne náročná a problémová. Hlavne preto, že moji starí rodičia mali až príliš fanatický vzťah k náboženstvu a rodičia boli k veciam náboženským skoro úplne ľahostajní …….
https://sasapueblo.meditacia.sk/moje-zaciatky-v-mystike/

SAŠA PUEBLO PRVOPOČIATOK V MYSTIKE: Na začiatku môjho rozhodnutia venovať sa náboženstvu vo forme mystickej cesty k Bohu stála knižka od F. Bardona s názvom Brána opravdovému zasvěcení. V knižke je mnoho návodov a postupov zoskupených do 12 stupňov…..
https://sasapueblo.meditacia.sk/zacinajuci-mystik/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.