SAŠA – Diamant múdrosti

SAŠA PUEBLO SILVISTA (OD ROKU – 2002): Nájdete si tu moderné trendy ezoteriky, ktoré boli vyvolané v ľudskej mysli vďaka technickým zariadeniam. Patrí sem aj prienik človeka do kozmu a pozmenenie ľudskej psychiky na psychiku kozmonautov. Teda Saša Pueblo tu bude prezentovať svoje schopnosti transformovať svoju psychiku aj na novodobé trendy duchovnosti, ktoré vyvolali stroje a zariadenia. Nájdete si tu rôzne schopnosti, ktoré mu dovolili otvoriť nové duchovné smery vo vnútri vlastnej duše.

SASA PUEBLO SILVA ŠKOLA: Dovoluji si vám prezentovat svoji kmitající, blikající a vibrující Silva školu. O Silva technikách jsem se dozvěděl z knížek, které měly mí rodiče. Ležely mnoho let bez mého zájmu. Až když jsem měl mnoho problémů se zdravím, tak jsem po těchto knížkách asi …
https://sasapueblo.meditacia.sk/silva-skola-sasu-puebla/

SASA PUEBLO: SILVA VEDOMIE: Okrem iných vedomí sa venujem aj vedomiu mikrosveta. Ide v podstate o to, že človek, ktorý vníma sám seba a okolie ako niečo, čo bliká, kmitá a vibruje, dokáže hlbšie prenikať do seba a predmetov okolo seba. Všetko je založené na tom, že naše zmysly nedokážu vnímať svet v jeho reálnejšej podobe. Jasný príklad je neschopnosť človeka vnímať svet mikroorganizmov.
https://sasapueblo.meditacia.sk/ake-je-moje-silva-vedomie/

SAŠA PUEBLO ZAČIATKY SILVA Na začiatku mojej cesty v modernej ezoterike bolo veľa knižiek okolo hlavného predstaviteľa Silva školy Josého Silvu. Bol to Američan, ktorý prešiel zvláštnym procesom pozmenenia svojej psychiky na základe opravovania elektrospotrebičov.
https://sasapueblo.meditacia.sk/moje-zaciatky/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.