Nie je pravda, že tukové bunky žijú počas celého života človeka. Tuk dieťaťa do jedného roka je iný ako tuk dospelej osoby. Tuk dieťaťa slúži na tvorbu hormonálnych látok a u niektorých osôb môže aj v dospelosti pokračovať tvorba hormónov priamo z tuku. Sú to takí jedinci, čo sú schopníČítaj viac

Téma tém, kedy si ľudia postupom času vytvárajú neuveriteľne negatívny vzťah k tuku. A tak tuk je niečo mastné, hnusné a na čo by to mal mať človek na svojom tele? A takto by sme mohli pokračovať až do úplného zničenia poslednej bunky tela. Ale takýto postoj je postojom hlupáka,Čítaj viac