Štandardný krvný tlak

Pokiaľ je človek zdravý a k tomu mladý, tak ho asi vôbec nebude zaujímať jeho krvný tlak. Je to prirodzené a normálne. Tak isto málokoho okrem lekárov a zdravotníkov bude zaujímať, čo všetko ovplyvňuje výšku krvného tlaku v ľudskom tele. Aj pre medikov a lekárov bude náročné premýšľať a hľadať hlbšiu logiku okolo krvného tlaku a pulznosti.

Nie je to nič jednoduché a osobne som mal čo robiť, aby som prinútil mozog venovať sa tejto oblasti a zvládnuť ju aj logickými úvahami. Nerobím si tu nárok nahrádzať špecialistov lekárov na túto oblasť medicíny. Moje osobné zistenia, skúmania a testovania sa môžu dostať do rozporov s pohľadom klasickej medicíny. Ale aj tak platí, že plnohodnotnú záruku dáva iba klasická vedecká medicína.

Samozrejme situácia je iná u tých, ktorí ochorejú. Záujem o krvný tlak začína okolo 40. – 50. roku života. V tomto období sa najčastejšie krvný tlak destabilizuje a ide pekne hore, v menšom množstve prípadov zase celkovo klesá dole a normálny krvný tlak 120/80 je minulosťou. A práve problematikou krvného tlaku sa budem venovať z hľadiska starnutia a starobných pochodov. Starnutie sprevádza množstvo disharmonických stavov, inak povedané, organizmus robí chaos a zle vyhodnocuje vzniknuté situácie. A tak môžu vznikať nečakané rizikové situácie ako infarkt srdca a mozgová mŕtvica. Staroba je trvale chorobný stav, ktorý začína v 30. roku života, keď človek príde o enzýmy mladosti. Zomrieť musíme, ale je možné sa stať dlhoveký a vitálny. Ľudia by najradšej o starobe nepočuli a nehovorili, ako keby sa tým staroba nerealizovala. Bohužiaľ, je to veľký omyl.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

O krvnom tlaku budem písať tak, ako ho v prvom rade chápe medicína. K poznatkom medicíny pridám veštecké skúmanie jedincov, ktorí trpia určitou formou vysokého alebo nízkeho krvného tlaku, prípadne trpia neprimeranou impulzovosťou srdcovej činnosti.

Pridám metodiká mimozmyslového skúmania na diaľku bez prítomnosti pacienta. Ide o fenomén výcviku špeciálnych schopností a to rovno vo vlastných neurónoch. Takéto mimozmyslové postupy môžu priniesť poznatky, ktoré nemusia plne korešpondovať s názormi dnešnej medicíny. To je v poriadku. Tak isto skúmam dva prípady osobne a tieto osoby sa liečia u lekárov, ale aj sami na vysoký a nízky tlak. Získané informácie sú orientačné a majú doplniť poznatky klasickej medicíny. Budem iba veriť, že ľudia s chorobným stavom krvného tlaku nebudú takí nezodpovední, aby sa liečili iba alternatívne a ignorovali možnosť lekárskej praxe. Celkovo som sa zameral tým smerom, ako úspešne doplniť a podporiť klasickú liečbu u lekára. Nepíšem tu návody na použitie, ale iba orientačné poznatky v oblasti krvného tlaku. Pokiaľ niektoré postupy budete realizovať sami, tak iba na vlastnú zodpovednosť.

Ako by ste definovali starobu?
Starobu by som tu pre naše účely definoval ako trvalý a nezvratný stav, ktorý začína v 30. roku života stratou asi 1000 enzýmov mladosti. Pokračuje asi v 40. roku života a to destabilizáciou a rozkývaním celej hormonálnej sústavy človeka. V 50. roku života je to kompletná destabilizácia trávenia a tráviaci trakt už nedodáva bunkám potrebnú výživu, prípadne dodáva málo a často nekvalitne. V 60. roku života starobné pochody zasiahnu neurónové oblasti. Staroba je vlastne neustále narastanie disharmónií na všetkých úrovniach tela a vyvolávanie rôznych krízových stavov. Staroba končí nezvratne smrťou.
Česť výnimkám, ktoré tu budeme volať ako dlhovekí a v tomto prípade ide o jav na úrovni genetických mutácií vhodných pre dlhší život ako je bežné.

O čom je krvný tlak si podrobnejšie prečítajte na Wikipédii:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krvn%C3%BD_tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_tlak
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_pressure

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.