Hodnoty krvného tlaku ako chorobný stav

Pozriem sa na prípady, kde je trvale zvýšený krvný tlak a v cievnej rovine sa trvalo pohybuje od 150 až po 250 a viacej. Chcem iba pripomenúť, že tento krvný tlak je trvalo vysoký a na jeho aké také udržanie je potrebné užívanie liekov na predpis od lekára.

Napríklad daná osoba nemala dobre vyvinuté lymfatické riečište od narodenia. Alebo nemá rozvinuté lymfatické riečište a krvné riečište je dvakrát väčšie. Prípadne má celkové upchanie lymfatického riečišťa, poškodenie lymfatických špongií a neschopnosť krvnej plazmy prenikať z krvi do lymfatického riečišťa. To je iba výnimočný prípad, kedy je krvný tlak buď trvalo zvýšený, alebo znížený.

Skôr nás však budú zaujímať rozšírenejšie typy poškodení, ktoré sa v bežnom živote nájdu častejšie a tak na niektoré zameriame.
Ktoré stavy do tohto ešte spadajú?
V prvom rade ide o trvalo zvýšený alebo znížený krvný tlak z dôvodu neustáleho zhoršovania chorobného stavu niektorého orgánu a systému tela. Nebudem tu písať o všetkých prípadoch.
Poukážem na niektoré najčastejšie, aby ste si spravili určitý prehľad o tom, že chronické a akútne stavy môžu vytvoriť trvalý vysoký alebo nízky krvný tlak prípadne poškodiť pulznosť.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Srdcová nedostatočnosť
Ide o stavy, keď už je prítomný stav silnej nedostatočnosti srdcového svalu. Srdcový sval je vyčerpaný, oslabený, zle vyživovaný a pracuje veľmi nestabilne. Srdce nie je správne vyživované. Srdce má poškodené nervové dráhy a zakončenia. Srdcové komory sa neprimerane zväčšili alebo zmenšili. Srdce nemá v poriadku nervové zakončenia pre dodávanie impulzov. Silné zanesenie a upchanie veľkých ciev a žíl. Iné poškodenia sú tiež možné. Hovoríme o srdcovej nedostatočnosti.
Srdce neprečerpá počas dňa toľko krvi, ako je potrebné, prípadne prečerpáva toho príliš veľa.
http://www.nemocnicasaca.sk/lekarske-pracoviska/lozkova-cast…
http://www.tvojesrdce.sk/index.php?option=com_content&t…
http://www.cardio.sk/sk/poruchy-srdcoveho-rytmu/srdcove-zlyh…

Obličky
Ďalej ide o ďalšie závažné ochorenia ako ochorenie obličiek, ktoré buď zlyhávajú a nie sú schopné prečerpať dostatok krvi, alebo sú málo funkčné, bunky na čistenie sú zdecimované a celkovo obličky starnú a zomierajú. A poškodené obličky neustále vysielajú impulzy do nervstva o pomoc a to pôsobí na nevhodné hodnoty krvného tlaku.
http://www.cimax.sk/lieky/choroby-vylucovacej-sustavy

Vápnik
Nevhodné ukladanie vápnika v cievach a žilách, ktoré je spôsobené trávením, trávenie produkuje nevhodný vápnik, ktoré telo nevie dobre zužitkovať a upchania majú vplyv na krvný tlak a srdce. Nedostatok vápnika núti telo dolovať vápnik z kostí a na to organizmus potrebuje atypickú reakciu. A na dôvažok vápnik je potrebný pre všetky chemické reakcie a reakcie svalov. Pokiaľ organizmus produkuje vápnik v nevhodných chemických vzorcoch, môže to trvalo pôsobiť na nevhodnú výšku krvného tlaku a pulzu.
http://www.zzz.sk/?clanok=6168

Cholesterol
Poruchy tvorby cholesterolu priamo v pečeni, jeho ukladanie a zanášanie cievok a žiliek vo veľkom rozmere má vplyv na krvný tlak.
Nevhodný cholesterol poupcháva bunky, medzibunkový priestor a aj samotné cievky, žilky a
pohroma je istá.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
Hypercholesterolémia – zvýšená hladina cholesterolu v krvi
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hypercholesterol%C3%A9mia

Lepok
Hlavne v staršom veku normálna konzumácia vedie k tomu, že v medzibunkovom priestore sa hromadí zbytočne lepok a blokuje prietočnosť živín dnu a von a bunky majú problém s výživou. Lepok v krvi na seba viaže rôzne chemické látky, ktoré potrebujú bunky a nedostanú ich. Prípadne vyvolávajú ťažké alergické reakcie decimujúce napríklad nervové zakončenia.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lepok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lepek

Upchanie vrátnicovej žily do pečene
Častá záležitosť pôsobiaca negatívne celkovo na stav tlaku krvi a aj pulzovosti. Síce sa okolo takto upchanej žily vytvoria drobné náhradné, kadiaľ nakoniec preteká krv, ale má to stály vplyv na hodnoty tlaku krvi v žilovom systéme. Podobné upchania a zúženia sa môžu robiť aj na iných miestach tela.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C3%A1tnicov%C3%A1_%C5%BE%C3%…
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vr%C3%A1tnica

Zmenšenie počtu vlásočníc a ich hrubnutie
Problém so zanikaním a zmenšovaním počtu vlásočníc v tele alebo ich zovieranie napríklad tukovými bunkami. Prípadne ich zhrubnutie priamo na vlásočniciach, ktoré sú rovno na bunkách. Je možnosť stenčovania cievok a žiliek z dôvodu nízkeho krvného tlaku. Samozrejme, zmenšovanie počtu vlásočníc musí mať značný rozsah.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1se%C4%8Dnice

Oslabenie nervstva, nervových zakončení a ich puzdier
Nervové zakončenia už nie sú dostatočne aktívne otvárať a zatvárať cievy, žily a lymfatické dráhy. Hlavne poškodenia nervových zakončení a ich puzdier.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rna_nervov%C3%A1_s%C…
Infarkt srdcového svalu
Klasická záležitosť poškodzujúca priamo srdcový sval a je spôsobený práve často upchávaním cievok vyživujúcich srdce. Prípadne sa časť buniek srdca dostatočne dobre neobnovuje, prípadne srdce nemá dostatok svalovej hmoty a podobne.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infarkt_myokardu

Chronický stres
Ide o to, že daná osoba nerieši otázku stresu a svojho psychického zaťaženia a nakoniec sa neschopnosť spracovať informácie a prijať zmeny stáva dôvodom na trvalé poškodenia procesov okolo krvného tlaku a aj pulznosti.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chronick%C3%BD_%C3%BAnavov%C3%B…
Trvalé poškodenie predĺženej miechy
Ide o nepríjemnú udalosť, pretože predĺžená miecha riadi krvný tlak a tak poškodenie neurónových a nervových buniek v tejto oblasti znamená trvalé poškodenie aj krvného tlaku aj pulznosti. No v prípade miechy nemusí prísť ani k poškodeniu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pred%C4%BA%C5%BEen%C3%A1_miecha

Embólie a trombózy
Ide o nepríjemné záležitosti spojené často so zahusťovaním krvi a destabilizáciou tvorby krvných doštičiek. Aby krvné doštičky dobre fungovali, tak tam často musí byť aj 20 rôznych faktorov, na ktoré krvné doštičky reagujú.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ateroskler%C3%B3za
https://www.cimax.sk/blogy/article5-Trombozy-a-embolie

Krvná plazma
Krvnú plazmu do ciev, žíl a lymfatického riečišťa produkuje pečeň a keď je kvalita krvnej plazmy zlá a dlhodobo sa nezlepšuje, tak môže viesť k tomu, že bunky nedostanú potrebné živiny a to môže spôsobiť trvalé zhoršenie výsledkov krvného tlaku a pulznosti.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_plazma

Tukové bunky
Celkovo tuk tela, keď sa stane skoro všade hnedý alebo husto biely ako tvaroh, pôsobí zaťažujúco na celý vyživovací systém veľkým počtom buniek. Postarší organizmus pri obezite musí živiť zbytočné bunky a to mimoriadne môže zaťažovať celý systém tela.
A na dôvažok silne koncentrovaný tuk sa spája do hŕč a tlačí na žily, cievy a lymfatické riečište. Tento stav môže viesť k poruchám krvného tlaku a aj pulznosti.
Extra nebezpečný je ešte tuk okolo orgánov tela.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_bu%C5%88ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jojo_efekt

Cukrovka
Ide o zlyhanie alebo blokáciu tvorby inzulínu v pankrease na ľavej strane tela pod posledným oblúkom rebra. Nedostatok inzulínu alebo produkcia spôsobuje, že bunky nedostanú kyslík a viazne celková výmena plynov. Tak isto bunky nedostávajú cukor v podobe ATP a cukor vo veľkom množstve prúdi v cievach a žilách a to poškodzuje celý organizmus. Aj tento stav môže viesť k trvalým poruchám tlaku a pulznosti.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus

Spánok
Tak isto blokácia tvorby melatonínu, serotonínu a napríklad B 6, nedostatok spánku a jeho absencia môžu viesť k tomu, že v noci sa môže krvný tlak a pulznosť dostávať do vysokých alebo nízkych hodnôt.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nok

Staroba celkovo
V rámci staroby sa môže nahromadiť množstvo drobných disharmónií ako napríklad nedostatok hormonálnych látok, nedostatok enzýmov, nerovnomerné prijímanie kyslíka a kysličníka uhličitého, chýba draslík, je málo B komplex vitamínov, telo má málo vápnika, inzulín je nekvalitný, predĺžená miecha nefunguje ako má, je prítomná srdcová slabosť a telo netvorí nitráty. A toto všetko sa môže nakoniec spojiť a viesť k trvalým poruchám krvného tlaku a pulznosti.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Staroba

Iné druhy chorobnosti
Samozrejme, je veľa ďalších chorobných a akútnych stavov, ktoré môžu narušiť normálny krvný tlak. Všetko sa mimoriadne zhoršuje dosiahnutím 50. roku života. Každá osoba v tomto veku ochorie stavom, ktorý sa volá staroba a tá je spojená s množstvom disharmonických stavov, ktoré spolu môžu prispieť k poruchám regulácie krvného tlaku.

Chronický znížený krvný tlak ako chorobný stav
Nízky krvný tlak pod 120 a menej môže spôsobiť závažné ochorenia v tele človeka. Pokiaľ je nízky krvný tlak počas dlhodobého obdobia, tak hovoríme o chronickom nízkom tlaku a stav patrí trvalo do rúk lekárov. Napríklad sa tak môže stať z dôvodu zničenia buniek v predĺženej mieche, kde je regulácia krvného tlaku. Nervové zakončenia trvalo aktivizujú iba lymfatické riečište a sem ide skoro všetok krvný tlak a presun krvnej plazmy. Teda nervový vzruch nie je schopný prejsť na cievy a žily. Nízky krvný tlak môže spôsobiť nádor predĺženej miechy, ktorý trvalo prepína do nočného krvného tlaku, ktorý má byť nízky a nie je schopný aktivizovať denný krvný tlak. Chronické poškodenia alebo akútne stavy vedú k nízkemu krvnému tlaku najčastejšie preto, že sú tu poškodenia smerujúce k cievam, žilám a vlásočniciam, prípadne k nervstvu idúcemu ku krvnému riečisku.

Chronicky zvýšené pulzy ako chorobný stav
Príliš vysoké pulzy nad 100 úderov za minútu sú hlavne spôsobené poškodením nervstva srdca a hlavne nervstva pre srdcové impulzy na povrchu srdcových komôr. Často sa nervstvo tohto pulzačného druhu poškodí pri neadekvátnej imunitnej reakcii vedúcej k roztrúsenej skleróze. Teda pulzy sú trvalo vysoké a vyššie a ohrozujú zdravie, pokiaľ sa budú blížiť k 160 pulzov za minútu. Trvalo nízke pulzy vyžadujú už stimulátor k činnosti, teda nervstvo na srdci už nedokáže srdcu dať dostatočne silné impulzy a v dostatočnom množstve. Pri trvalo vysokých pulzoch je to horšie, veľké množstvo pulzov za sebou spôsobuje chaos pri pumpovaní krvi a krv cirkuluje v tele nedostatočne. Takýto prípad musia riešiť lekári a často aj operačne. Často tu hovoríme celkovo o arytmii, elektrické impulzy srdca sú teda chaotické a spôsobujú paradoxne spomalenie cirkulácie krvi v krvnom riečišti.

Chronicky znížené pulzy ako chorobný stav
Príliš nízke pulzy pod 60 môžu spôsobovať rôzne závažné choroby a akútne stavy v organizme. Je potrebný strojček na srdce poskytujúci dostatok pulzov k činnosti srdca. Ide o trvalé a rozsiahle poškodenie pulzačného nervstva na srdcových komorách. Ale je tu aj celkové oslabenie vytvárania bioenergie v celom tele. Teda sú trvalo poškodené mitochondrie vo vnútri buniek. Ide o malé orgániky v bunkách a tie z chemických látok vytvárajú určité bioenergetické napätie, ako je v menšej baterke.
Kardiostimulátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kardiostimul%C3%A1tor

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.