Obličky

V tomto článku sa zameriam na to, čo sa dá s obličkami robiť alternatívne, ako ich preventívne preliečovať a ako dosiahnuť, aby sa stali dlhoveké. Ďalej tu zverejním cvičenia a pozorovania okolo obličiek ľudského tela.

V prvom rade ide o to, že človek, ktorý cvičí koncentráciu, je schopný sa vo svojom mozgu skoncentrovať cez nervstvo miechy rovno do obličiek. Nejde iba o to mať v hlave predstavu zdravých a výkonných obličiek, ale do nich aj psychicky prenikať z mozgu a to napríklad stavom zamilovanosti do svojich obličiek ako objektu fetišistického uctievania. Pokiaľ má niekto odcvičené rané štádiá klinickej smrti, tak môže do obličiek postupovať aj inými metódami.

Samozrejme, je dobré mnoho rokov vizualizovať na základe obrázkov a videí o obličkách predstavu zdravých obličiek. Základ budúceho dobrého zdravotného stavu jednej aj druhej obličky.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

V staršom veku je vhodné dosiahnuť, aby obidve obličky fungovali naraz a nie aby sa jedna regenerovala a druhá fungovala. V staršom veku sa môže stať to, že sa vypnutá a zregenerovaná oblička už nespustí. Je smutné diagnostikovať osobu, ktorá chodí na dialýzu obličiek, jedna oblička je zničená a tá druhá je zdravá, ale nervovo-neurónový systém ju nevie zapnúť. A tak po 50. roku života je lepšie programovať a prinútiť svoje neuróny, aby trvalo spúšťali do aktivity obidve obličky. Systém klamete tak, že si predstavujete, že vám jednu obličku odoperovali a zostala iba pravá. A zase naopak programujete, že tá pravá bola odoperovaná a funguje iba ľavá oblička.

Ďalej je tu záujem prerobiť v ľudskom tele potné žľazy na malé obličky a to po celom tele. Potné žľazy sú pod kožou na celom tele. Vizualizovaním a koncentrovaním sa do potných žliaz počas niekoľkých rokov sa postupne pomenia na mini obličkové systémy a získate jedny alebo až dve náhradné obličky.

Zaujímavá je schopnosť modifikovať tukové bunky pod kožou alebo okolo orgánov a poslať modifikované bunky do oblasti obličiek. Modifikovať sa dajú aj bunky kostnej drene a aj hladkého svalstva. Jedinečná schopnosť, ktorú môžete využiť pri zabezpečení dlhovekosti obličiek.

Celkovo obličky dobre reagujú na všetky druhy obličkových čajov a pravidelné pitie po určitom období dvoch troch mesiacov je rozumná záležitosť. Dobré môže byť aj umývanie tela obličkovými čajmi, dostanete tak obličkové čaje do organizmu aj mimo rámec trávenia.

Obličky potrebujú trvalý prísun D vitamínu, pretože z neho tvoria D hormón, bez ktorého nebudú dobre fungovať. Starším ľuďom sa dokonca často poruší tvorba D vitamínu cez kožu alebo v období jeseň, zima a jar potreba D vitamínu rastie na dvoj aj trojnásobok. A tak užívanie D vitamínu v staršom veku je to najlepšie, čo pre obličky môžete spraviť.

Je potrebné, aby obličky tvorili dôležitý hormón renín. Niekde v odborných medicínskych kruhoch píšu, že renín je enzým. Nebudeme to tu riešiť. Pre nás je dôležité vedieť veštecky kontrolovať jeho tvorbu priamo v obličkách alebo si vynútiť jeho tvorbu v tukových bunkách. Renín je bohužiaľ na lekársky predpis. Pre nás je renín dôležitý z toho hľadiska, že aktivizuje a deaktivizuje najmenšie vlásočnice ciev a žíl cez najmenšie nervové zakončenia. A teda je mimoriadne dôležité, aby ho obličky produkovali. Nedostatok renínu sa môže nebezpečne odraziť na ťažkostiach s dýchaním a prijímaním kyslíka do tela, môže sa podieľať na pľúcnej hypertenzii a poškodení srdcového svalu. Na nedostatok renínu naznačuje aj nechuť piť mlieko a ťažko v žalúdku a v tenkých črevách po užití mlieka.

Obličky majú svoj vlastný informačný systém nervov idúcich do jednotlivých častí tela. Obličky sa hlavne v staršom veku zastavia a nečistia organizmus. Alebo za určitých okolností začnú čistiť telo až príliš a potom pečeň a hlavná hormonálna žľaza nemôže produkovať potrebné látky.

V obličkách sa tvoria aj obličkové kamienky a obličkový piesok. Náš veštecký výskum potvrdil, že pri týchto všetkých prípadoch sa v tuku objavili útvary z tukových buniek, ktoré produkovali látky podporujúce tvorbu kamienkov v obličkách. Veštecky sa zisťuje, či osoba v tele tvorí látky na rozpúšťanie piesku a drobných kamienkov v obličkách a močovom mechúre, a tak isto v pečeni a žlčníku. Je dobre si dať skontrolovať, či váš organizmus takéto látky tvorí. Svoj podiel na tvorbe piesku a kamienkov v tele má aj hromadenie kyseliny močovej v organizme.

Diskusné fórum o zdraví: Fórum zdravie

Nesporne zaujímavá je problematika použitia moču ako liečivého prostriedku. Je to založené na tom, že poškodené obličky prepustia práve potrebné látky pre organizmus. Ďalej z moču sa dajú získať aj toxické látky, ktoré pečeň rada príjme a využije pre tvorbu iných látok. Občasné týždenné umytie vo vlastnom moči zbieranom počas celého dňa alebo aj v úplne čerstvom je pre človeka dobrá vec.

Dôležité je, aby ezoterik trvalo budoval po 50. roku života nové neurónové centrum špeciálne pre obličkovú oblasť. Je to ťažká zostava, ale oplatí sa takto vybudovať centrum pre dlhodobé a kvalitné fungovanie obličiek vášho tela.

Obličkám výborne prospeje aj určité obdobie prelievania sa šťavami z čerstvých byliniek a to ako jarná a jesenná kúra. Vhodný spôsob je aj týždenné hladovanie, prípadne inak dostať určité toxíny z tela a to napr. krémom Matuzalem, ale aj detoxikačnými náplasťami na kožu. Prípadne iný spôsob likvidácie napríklad prebytkov cukru. Nie každému jedincovi sú schopné jeho obličky prepustiť prebytočný cukor. Ale pozor, niekedy sa môže jednať aj o prejav cukrovky. Vítané môže byť aj saunovanie a dostať toxíny aj takýmto spôsobom. V staršom veku treba hľadať možnosti, ako obličkám pomáhať likvidovať toxíny. Pravidelné cvičenie, pri ktorom sa spotíte, je dobrý postup, ako pomáhať obličkám čistiť krv, ale aj bunky tela.

Je vhodné každodenne vizuálne sledovať svoj moč a jeho stav. Pokiaľ je moč celé mesiace ten istý a nemení sa, tak niečo nebude s obličkami v poriadku. Moč by sa mal meniť. Raz je čistý a priezračný, potom tmavší a páchnuci po močovke. Inokedy silne žltý a páchnuci po síre. A keď sa to takto mení, je to v poriadku. Prípadne z času na čas použite test na určenie zložiek moču.
http://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/gab…

Netradičné riešenia
Vo vyššom veku je potrebné a rozumné prinútiť obličky, aby pracovali obidve naraz a nie ako je to bežné, že jedna ide a druhá sa opravuje a oddychuje. Vyžaduje sa dobrá koncentrácia do obličiek tlakom do oblasti chrbta, kde sú obličky a sugeratívne bez žiadnych pochybností klamete obličky, že ste darovali pravú a ľavá musí fungovať. A po chvíľke zase vsugerujete a vnútro klamete bez jedinej pochybnosti, že ste darovali ľavú a pravá musí fungovať. Takto dosahujete, že pôjdu obidve obličky. Samozrejme, že keď budete cvičiť 3 roky a to každý deň 5 minút, tak organizmus k tomu donútite. V staršom veku po 50. roku života sa môže stať, že oddychujúca oblička nenaštartuje. Netradičné riešenie je poslať do obličiek modifikované tukové bunky. Tukové bunky pod kožou, do ktorých sa koncentrujete a tlačíte na ne, sú schopné v rámci záchrany sa pozmeniť a transportovať do obličiek základ na opravu obličiek. Takéto postupy sú náročné a vyžadujú trpezlivosť.

Ako získať ďalšie obličky a to alternatívne?
Samozrejme, nie transplantáciou, to by nebolo alternatívne. Je tu jedno riešenie, ktoré som mimozmyslovo zaregistroval pri diaľkovom diagnostikovaní a to je možnosť pozmeniť potné žľazy na náhradné obličky. Ide o zmenu skoro všetkých potných žliaz v tele. Deje sa takto u jedincov so slabými a poškodenými obličkami. No nie u všetkých a je to skorej individuálny a náhodný proces. Ide o to, aby sa jedinec koncentroval do potných žliaz, niečo si o nich naštudoval a hlavne videá a obrázky. Potom je treba koncentračne preniknúť do tukových buniek v tele a hlavne pod kožou a tu silou vôle prinútiť tukové bunky k zmene na základ modifikácie potných žliaz. Prípadne lekári zistili, že keď sa zablokujú do pľúc v určitej časti nervové dráhy, tak sa bude človek potiť na inom mieste ako doteraz. Aj odtiaľto sa dajú viesť koncentračné aktivity voči pozmeneniu a zväčšeniu potných žliaz, ktoré sú schopné dávať pot z tela a ako modifikované pracujú ako mikro obličky. Samozrejme, cvičíte každý deň a za 3 až 5 rokov to máte zrealizované. Viem, že to nie je rýchle riešenie, ale bohužiaľ, takto to reálne funguje. Máme to otestované a niektorí dlhodobo meditujúci takéto efekty dosahujú.

Ako na to, keď obličky zle fungujú, lekári oznamujú, že sú poškodené, máte v tele príliš veľa toxínov, ktoré sa ukladajú do vnútra buniek a upchávajú ich? Je tu jedno riešenie, ktoré aplikovala pacientka, keď jej lekári diagnostikovali devastáciu obličiek. Okamžite sa stala vegánkou, zje iba všetko zelené a čerstvé a to tvorí v tele minimálne množstvo toxínov. Pokiaľ mala bolesti, pila určitý čas iba destilovanú alebo prevarenú vodu a potom zase vegánstvo. A mala sa k svetu. Dajte pozor, keby ste to praktizovali sami, aby ste si neublížili. Zverejnené údaje sú tu pravdivé, ale bez záruky, že budú fungovať u každého. A pri neopatrnosti môžu aj poškodiť zdravie. Chovajte sa rozumne.

Obličky a pitie moču
Už dlhšiu dobu sa zaoberám hľadaním nejakej vhodnej alternatívnej liečby obličiek. Preskúmal som kdečo a nič nevykazovalo nejaké vhodné výsledky. A tak som sa vrátil k jedincom, ktorí pijú moč. Pozeral som ich na diaľku vešteckými technikami a nič zaujímavé som nenachádzal. Na určitý čas som rezignoval a ako to býva, prišla náhoda a ja som dostal diagnostikovať osobu, ktorá mala problémy s obličkami a pije ráno moč už viacej ako 5 rokov. Konečne som narazil na to, čo som potreboval. Začal som testovať na diaľku mimozmyslovými schopnosťami takýchto jedincov. Zameral som sa na osoby, ktoré pijú moč dlhšie ako 5 rokov, v testovaní boli osoby, ktoré pili moč 10 rokov aj 25 rokov. A bolo zastúpenie rôznych vekových kategórií od 30 až po 110 rokov. Neboli to osoby prirodzene dlhoveké, teda nemali dlhovekosť v génoch. Diagnostikoval som obličky a ich stav. Obličky obsahovali nefunkčné oblasti, ale všade boli nahradené novými funkčnými časťami. Obličky tvarovo nevyzerali ideálne a mali zo seba také vypukliny, kde boli nové časti obličiek. Môžem zodpovedne konštatovať na nepriamych dôkazoch a pomocou postupov alternatívneho vyšetrovania, že dlhodobé pitie moču obličkám v drvivom množstve prípadov prospelo. Ale upozorňujem každého, že toto nie je návod na urinoterapiu. Kto sa takto rozhodne liečiť, koná na vlastnú zodpovednosť. Urinoterapia môže organizmus poškodiť a to v prípadoch, že máte žltačku, že užívate toxické lieky od lekárov, máte poškodenú imunitu, máte chorobné stavy žalúdka ako vredy, prípadne máte v tele príliš veľa kyseliny močovej a kryštáliky moču, obličky sú už príliš poškodené, sú polycystické, nádorové alebo v obličkách bežia dlhodobo latentné zápalové procesy. A tak pred začatím urinoterapie je vhodné sa dať zdiagnostikovať u lekárov alebo orientačne u liečiteľov, ktorí na to majú schopnosti a určitú zodpovednú prax. Postupujte seriózne a zodpovedne.

Obličky u osôb, ktoré majú genetický danú dlhovekosť
Previedol som na diaľku mimozmyslové testovanie osôb, ktoré sú dlhoveké a to z genetickej podstaty, kde to chápeme ako poruchu. Túto poruchu nemá každý a nie každý s touto poruchou dosahuje dlhovekosť za hranicu 90 rokov. U týchto jedincov beží jedinečný úkaz – obličky sa v 50. roku života zmenia. Postupne odumierajú, zmenšujú sa skupiny filtračných nefrónov, zmenšia sa, zapečatia, a nad nimi vyrastú nové nefrónové zväzky. Dá sa to chápať ako narastenie nových obličiek s trochu menším výkonom. Niektoré dlhoveké osoby sú schopné tento proces zopakovať aj 4 krát. Samozrejme, toto sú informácie získané mimozmyslovo cez špeciálne trénovaný mozog a nemožno ich brať ako priame a overené dôkazy. Necháme na medicínsku vedu, aby tieto výsledky potvrdila alebo vyvrátia. Zistenie som robil zodpovedne a v dobrej viere k pravdivosti.

Zoznam stránok o chorobách vylučovacej sústavy
http://www.cimax.sk/lieky/choroby-vylucovacej-sustavy
Zoznam obrázkov a videí o obličkách
http://www.cimax.sk/lieky/anatomia-oblicky
Atlas medicínskych videí
http://atlasy-video-zdravie.apoort.net

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.