Dlhovekosť získaná vlastným úsilím – dospelé kmeňové bunky II.

1.Brušný mozog v stene hrubého a tenkého čreva. V spojení s technikou jaskyňa a technikou vyhrážania sa zmrzačením. Ide o základnú techniku, na ktorej stojí vlastne zobudenie všetkých kmeňových buniek uložených v tele pre prípad vytvorenia náhrad za niečo, čo funguje slabo alebo prestáva fungovať.

Pokiaľ si niekto chce aktivizovať niektoré náhradné systémy, potrebuje sa dostať k brušnému mozgu v stene hrubého a tenkého čreva. Ide o drobné zhluky neurónov v stene čriev pospájaných nervovou sústavou. A sem sa treba postupne naučiť koncentrovať a prinútiť brušný mozog, aby zobúdzal kmeňové bunky všade v tele, kde sú a treba ich zobudiť. Brušnému mozgu sa vyhrážate, že si ublížite, alebo ublížite niekomu mladému. A v tom momente vyhrážania to musíte myslieť smrteľne vážne. Tak isto si neustále pozeráte obrázky jaskýň a predstavujete si, ako do nejakej odchádzate dožiť zbytok života a v momente meditácie to sugeratívne myslíte vážne. Tieto cvičenia sa cvičia vytrvalo mnoho rokov a netreba s nimi prestávať. Brušnému mozgu sa slovne, ale aj v predstavách neustále vyhrážate, že keď neobnoví činnosť niektorej oblasti tela, tak si ublížite alebo niekomu ublížite.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

2. Každá hormonálna žľaza má drobné náhrady v tele a tieto treba vedieť aktivizovať, uviesť do činnosti a zväčšiť ich.
V tele a konkrétne v mozgu máme niekoľko hormonálnych žliaz a to sú hypofýza, epifýza a amigdala. Sú v blízkosti konca predĺženej miechy asi v strede hlavy.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Endokrinn%C3%A1_s%C3%BAstava

Treba si to predstaviť ako drobné útvary veľkosti zrniek kukurice. Ale ku každej hormonálnej žľaze si treba predstaviť, že v tele má asi tak do 10 ešte drobnejších útvarov a sú na rôznych oblastiach ľudského tela a u každého ľudského jedinca sú na iných miestach. V zásade ide o to, že počas embryonálneho vývoja si ľudský organizmus vytvoril rezervu pre prípad, že by vývoj hormonálnych žliaz v hlave neprebiehal normálne a organizmus by aktivizoval túto rezervu. Pokiaľ ju organizmus nevyužil, tak túto rezervu je možné aktivizovať v staršom veku. Je jasné, že organizmus človeka nebude javiť napríklad v 50. roku života nejakú chuť využiť túto rezervu a aktivizovať ju. A tak to musí človek spraviť sám alebo pomocou liečiteľa. Aktivizácia je možná neustálym psychickým tlakom na brušný mozog, a tak isto je to možné povzbudiť aj vhodným vyživovacím doplnkom alebo liekom od lekára.

Štítna žľaza a príštítne telieska majú asi po 10 drobných zrniečok naplnených kmeňovými bunkami.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADtn%C3%A1_%C5%BEl%C…
Pre štítnu žľazu ich treba hľadať v rôznych častiach tela. V prípade prištítnych teliesok náhradné zrniečka s kmeňovými bunkami treba hľadať výhradne v pľúcnej oblasti.

Ešte máme dve hormonálne žľazy a to nadobličky, ktoré sa nachádzajú na horných hrotoch obličiek.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadledvina
Tak isto má nadobličková žľaza náhradné drobné útvary plné kmeňových buniek okolo samotných dvoch obličiek a vyhrážaním brušnému mozgu alebo zásahom liečiteľa je možné tieto útvary aktivizovať.

3. Tukový orgán tela pod kožou a svalmi. Množstvo kmeňových buniek a potenciál prinútiť kmeňové bunky, aby produkovali rôzne potrebné látky pre ľudské telo.
Tukový orgán tela sú vlastne tukové bunky, ktoré sa nachádzajú hlavne medzi kožou a svalstvom tela. Je vynikajúce, že v tukovom orgáne sa nachádza mimoriadne veľké množstvo kmeňových buniek, ktoré je možné prinútiť k tomu, aby sa pozmenili a celkovo podporili chémiu tela a to tým, že vlastne budú produkovať podobné látky ako napríklad hormonálne žľazy v ľudskom tele. Môžeme mať doslova predstavu, že všetky látky, ktoré produkujú hormonálne žľazy a ďalšie orgány tela sú schopné produkovať pozmenené tukové bunky plné kmeňových buniek. A tak je tu jedinečná možnosť pre osoby, aby atakovali vyhrážaním sa brušný mozog, aby využil kmeňové bunky v tuku a produkoval látky podobné hormonálnym látkam, aby produkoval látky podobné enzýmom, čo sú látky v podstate pre údržbu a regeneráciu tela, asi 1000 enzýmov. Organizmus ich takmer u každého prestane produkovať okolo 30. roku života. V tomto veku sa vlastne končí mladosť každého človeka a začína starnutie. A práve kmeňové bunky v tuku dokáže človek koncentráciou a vizualizáciou prinútiť k tomu, aby sa mierne pozmenili a začali do tela po určitom období dodávať náhradné enzýmy a koenzýmy.

V tele máme ešte transportné enzýmy pre transport živín krvným riečiskom, tvoria sa v pečeni. Po 50. roku života sa ich už veľa neprodukuje a je možné prinútiť kmeňové bunky v tuku, aby začali produkovať im podobné látky. Tak isto pankreas tvorí tráviace enzýmy a je dobré „znásilniť“ kmeňové bunky medzi tukovými bunkami, aby produkovali tráviace hormóny alebo im podobné látky.

4. Schopnosť sleziny, aby aj v staršom veku začala produkovať červené, biele krvinky a krvné doštičky. Slezina v narodenom dieťati zabezpečuje všetku krvotvorbu a až neskoršie ukončuje túto činnosť a preberá ju kostná dreň.
Počas obdobia okolo 60. roku života dochádza k redukcii kostnej drene vo vnútri kosti. Zo 100 % červenej kostnej drene zostáva už iba asi 50 % a okolo 70. – 80. roku života zostáva iba 30 % aktívnej červenej kostnej drene.
Kostná dreň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%AD_d%C5%99e%C5%88
Pre osobu, ktorá sa rozhodla stať sa dlhovekou aj napriek tomu, že na to nemá predpoklady, je veľký problém, ako si v staršom veku držať kvalitnú krvotvorbu. Ale našťastie sme v odbornej literatúre našli určité celkom dobré možnosti. Vychádzajú z toho, že slezina po narodení produkovala všetku krvotvorbu a potom to prevzala kostná dreň.
Slezina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezina

Vešteckými skúmaniami sme zistili u niektorých starších jedincov zaujímavú skutočnosť. Slezina obnovila svoju činnosť z detského obdobia a začala produkovať krvné zložky ako to robila v minulosti. A tak je tu šanca aktivizovať slezinu a vrátiť jej pôvodnú aktivitu z detstva.

A nielen to ponúka slezina. V tele sa z detstva nachádza asi 10 oblastí, ktoré skrývajú kmeňové bunky na vytvorenie drobných sleziniek. A za určitých okolností je možné z týchto kmeňových buniek asi na 10. miestach tela vytvoriť drobné slezinky, ktoré spoločne môžu vytvoriť vlastne druhú slezinu. Vešteckými pozorovaniami sme u jedincov po havárii, kde došlo k zničeniu sleziny, pozorovali rast týchto drobných sleziniek. A to jedinečná vec, ktorú je možné využiť ako ďalšiu skvelú možnosť pre kvalitnú krvotvorbu aj v staršom veku. Iba sa treba postarať, aby došlo k ich aktivite.

Samozrejme, je tu aj záujem o dobrú starostlivosť o kostnú dreň, ktorá zostáva vo vnútri kostí a to trvalým jedením kaktusových plodov a produktov. Veštecky sme zisťovali, že jedinci, ktorí konzumujú dlhodobo a vytrvalo opunciu, aloe vera, ale aj iné druhy kaktusov, majú počas života a to aj do vysokého veku nejako kvalitnejšiu kostnú dreň a aj krvotvorbu. Tieto informácie sme získali vešteckými metódami a nemožno ich považovať za vedecko – medicínsky overené tvrdenia. Ale aj tak sme sa pri týchto vešteckých skúmaniach snažili o dostatočnú serióznosť.
Kaktusy a ich použitie na ozdravenie kostnej drene
https://www.cimax.sk/blogy/article61-Kaktusy-a-ich-vyznam-pri…

5. Ďalšia možnosť je prinútiť miechu, aby obnovila svoju aktivitu z detstva, keď telo riadila miecha a nie veľký mozog. U dospelej osoby ide o to, aby miecha aspoň aktívne podporovala celý nervový systém.
Novorodencovi neriadi telo veľký mozog a ani iné oblasti tela, ale sú to práve neuróny uložené v mieche. A teda je tu potenciálna možnosť znovu prinútiť neuróny miechy, aby obnovili v staršom veku funkciu riadenia nervstva v tele. Miecha sa zobúdza za pomoci koncentrácie do nej a vyhrážania sa brušnému mozgu a k tomu neustála prosba a vizualizácia, aby miecha obnovila svoju činnosť z detstva a pomohla riadiť nervový systém. V staršom veku alebo v chorobnom stave je to vítaná záležitosť. Aktivitu neurónov treba premostiť na veľké aj malé ganglie v ľudskom tele. Ganglie sú drobné útvary okolo nervového systému, ktoré sa starajú o chod nervstva.
Čo je to miecha?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miecha
Sympatický nervový systém
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sympatick%C3%BD_nervov%C3%BD_sy…
Bazálna ganglia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baz%C3%A1ln%C3%AD_ganglia

Pokračovanie v článku: https://www.cimax.sk/blogy/article99-Dlhovekos-ziskana-vlast…

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.