Dlhovekosť získaná vlastným úsilím – dospelé kmeňové bunky III.

6. Špecifický fenomén skrytý v koži sú nervové zakončenia pre vnímanie tlaku, chladu, tepla a bolesti. Preniknúť sem koncentráciou mysle a tu odcvičiť akupunktúrne a akupresúrne body a malé spoločné body šiacu. Ide o špecifickú záležitosť a schopnosť danej osoby cvičiť mnoho rokov koncentráciu do kože, do akupunktúrnych a akupresúrnych bodov a to z toho dôvodu, že po 50. roku života sa trvale znižuje schopnosť prijímať živiny cez tenké črevo.

Je veľa osôb, ktoré vo veku 60 rokov musia prijímať stále viacej živín práve cez kožu, lebo ich trávenie je poškodené alebo vo fáze hlbokého starnutia a blokovania výživy. A tak hlavne vyživovacie doplnky a lieky idú dovnútra cez kožu a je to jediný spôsob, ako do dostať do krvi a k bunkám.
Čo je to akupunktúra?
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akupunktura
Šiacu
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iacu
Akupresúra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Akupres%C3%BAra


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Ďalej je dôležité si uvedomiť, že je potrebné, aby bola koža a jej aktivity dostatočné. Jednak povrchom kože dýchame a je tu jednoznačné prepojenie na pľúca a systém dýchania. Je tu možnosť naučiť sa koncentrovať do oblasti pľúc a doslova silou vôle blokovať činnosť určitého nervstva. Hovoríme o mentálnom štipci alebo dočasnej svorke na danom nervstve a prenesenie aktivity na určitú oblasť povrchu kože. Ale táto technika a jej zvládnutie vyžaduje mnoho rokov koncentračných meditácií.

Ďalej si treba uvedomiť, že v koži je množstvo nervových zakončení – senzorov kože, ktorých aktivita pôsobí aj na činnosť orgánov a zvlášť na činnosť kostnej drene. A tak záujmom je úsilie o mentálnu akupunktúru a schopnosť preniknúť do nervstva kože a udržať ho v dobrej kondícii a premostiť lepšie na nervové systémy orgánov v tele.

7. Tak isto pankreas má v tele na viacerých miestach niečo ako rezervné kmeňové bunky a je tu možnosť tieto kmeňové bunky zobudiť a aktivizovať.
Pankreas sa nachádza pod žalúdočným vakom a ústi do tenkého čreva tesne pod žalúdkom. Pankreas má dve funkcie: jedna funkcia je tvoriť inzulín, ktorý reguluje spracovanie a hladinu cukru v krvi. Inzulín posiela pankreatické bunky rovno do krvi. A potom je tu tvorba tráviacich žliaz pod názvom tráviace enzýmy a podieľajú sa na trávení potravy v tenkom čreve. Aj pankreas má uložené kmeňové bunky na povrchu tenkého čreva a je tu možnosť za určitých okolností spraviť náhradu za pankreas ohľadom produkcie tráviacich enzýmov. Tak isto je možné v kmeňových bunkách tukového orgánu dosiahnuť podpornú tvorbu enzýmov pre trávenie.

Náhradný inzulín je možné tvoriť priamo vo svaloch, kde sa nachádzajú skryté kmeňové bunky za týmto účelom. A treba ich vedieť vhodným spôsobom aktivizovať. Treba si uvedomiť, že v staršom veku sa už ťažšie riadi hladina cukru v krvi a pre to je vhodnejšie všetko sladiť trstinovou melasou, nie bielym, hnedým, alebo ovocným cukrom. Po trstinovej melase zostáva minimálne množstvo zbytkového cukru, ktorý by sa niekde hromadil a vytváral predpoklady na onkologické riziká.
Čo je to pankreas?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slinivka_b%C5%99i%C5%A1n%C3%AD
Cukrová trstina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_trstina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_t%C5%99tina
Melasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melasa
Inzulín
http://sk.wikipedia.org/wiki/Inzul%C3%ADn

8. Náhradou za obličky v tele je modifikácia časti pľúc na filtrovanie krvi.
Čo sa týka obličiek, tak je možnosť geneticky zmutovať časť pľúc na funkciu obličiek. V pľúcach sa nachádza niekoľko kmeňových buniek a potom je tu ďalšia možnosť pomôcť obličkám s likvidáciou toxínov a to aktivizáciu potných žliaz. Ich zväčšenie a intenzívnejšia činnosť. Ďalšia možnosť je obnoviť embryonálnu žľazu (v ezoterike ju voláme maratónska žľaza), ktorá je funkčná pri vývoji dieťaťa a po nabehnutí klasických hormonálnych žliaz sa jej činnosť zvyčajne uzatvorí. Embryonálna žľaza sa nachádza v oblasti pupku a to priamo v tukových bunkách a treba ju aktivizovať.
Čo je to oblička?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledvina
Potná žľaza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Potn%C3%A1_%C5%BE%C4%BEaza
Pupok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pupek

9. Dychové cvičenia a tajomstvo dlhovekosti so zdravými pľúcami.
Treba sa naučiť prepínať aktívne dýchanie do hornej časti pľúc, potom do strednej časti pľúc a do spodnej časti pľúc a v staršom období života dýchať všetkými časťami pľúc. Prípadne dýchať tými časťami pľúc, ktoré sú zregenerované a oddýchnuté. Samozrejme to dobre znie a zdá sa to jednoduché. Len je tu jeden problém a to je vydržať stav prepínania z jednej časti pľúc do druhej časti pľúc. Osoba musí zniesť určité pridúšanie a nedostatok kyslíka pri prepínaní dýchania do inej časti pľúc.

Osoba si uvedomuje, že musí v staršom veku dýchať tak, aby mala v pľúcach neustále vzduch a vytvárala stavy tlaku a natlakovania vzduchu do pľúc a pri výdychu zase stav nízkeho tlaku, aby oxid uhličitý išiel von z pľúc, ako keby ho niečo vysávalo von.
Čo je to dýchanie?
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDchanie

10. Detská žľaza a jej potenciál pre zlepšenie celkovej imunity.
Detská žľaza sa nachádza pri hrudnej kosti a má množstvo drobných kmeňových náhrad v tele, ktoré je možné aktivizovať do rastu a potom na potrebné aktivity pri kódovaní T a B lymfocytov. Detská žľaza si pri narodení vytvára tak isto rezervné drobné špendlíkové útvary kde kade v tele. A keď osoba potrebuje navýšiť aktivitu imunitného systému, tak vyhrážaním sa brušnému mozgu a vizualizovaním nových detských žliaz aktivizuje kmeňové bunky v náhradných oblastiach.

Pokiaľ si chcete udržať celkovo dobrú imunitu vo svojom tele, je potrebné natierať na telo pravidelne živicovú masť zo smreka alebo borovice. Môže to byť aj gél alebo mastička. V živici ihličnanov sú prírodné kortikoidy.

Náhrady za detskú žľazu možno dosiahnuť aj priamo v červenej kostnej dreni, ktorá je vo vnútri kostí. Aj tu sú v drobných špendlíkových hlavičkách uložené kmeňové bunky pre nové detské žľazy.

Nezanedbateľná je aj skutočnosť na hrubom čreve aktivizovať niečo ako nové malé slepé črevá. Slepé črevo má v sebe potenciál odolávať nebezpečným vírusom. Robili sa pokusy na psoch z hľadiska transplantácie slepých čriev pri nakazených psoch a výsledky boli celkom jasné. Veštecky sme skúmali jedincov odolných voči rôznym vírusovým chorobám a mali rôzne výrastky aj mimo oblasť hrubého čreva. A intuitívne sa dalo tušiť, ktoré ďalšie slepé črevo alebo výrastok v takejto podobe mal v sebe schopnosť pre organizmus odolať určitému druhu vírusu alebo mikroorganizmu.
Detská žľaza (týmus, brzlík)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus

11. Silva športová technika – vizualizácia, čo chcem dosiahnuť.
Technika sily vôle vo veľkom mozgu a neustále vizualizovať, čo chcete dosiahnuť a realizovať. To dovoľuje udržať si dlhodobo schopnosť sily vôle dosahovať vytýčené ciele v živote. Ide o techniku, kde si človek a to najlepšie pri chôdzi vytvára predstavy, čo chce dosiahnuť a hľadá aj rozumové vysvetlenie toho, čo chce dosiahnuť. Tak isto je dobré sa poradiť o tom, čo je reálne možné dosiahnuť. Koľko času k tomu treba a koľko to bude stáť, aké sú možnosti. Programovanie obrazov by malo byť orientované a natláčané dovnútra buniek a nie kdesi mimo človeka.

Je to programovanie ako u športovcov, ktorí chcú skutočne trénovať, zúčastňovať sa súťaží, vyhrávať a bojovať. Ale aj prehrávať a neustále sa zlepšovať a zdokonaľovať a nakoniec byť najlepší. Takéto programovanie a vizualizovanie sa robí na všetko, čo človek bude robiť a to počas celého života.
Čo sú to mentálne techniky Silva?
http://www.meditacia.sk/2065-Silva/

12. Tajomstvo lymfatických špongií ľudského tela.
Lymfatické špongie obsahujú kmeňové bunky a tieto treba zobudiť, aby vytvorili v staršom veku nový lymfatický systém alebo dôsledne zrekonštruovali pôvodný lymfatický systém. Lymfatické špongie sú v oblasti krku a rozkroku. V nich sú asi tri sady kmeňových buniek, ktoré sú schopné vytvoriť tri nové lymfatické systémy.
Lymfatická sústava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lymfatick%C3%A1_soustava

Pokračovanie v článku: https://www.cimax.sk/blogy/article100-Dlhovekos-ziskana-vlas…

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.