Dlhovekosť získaná vlastným úsilím – dospelé kmeňové bunky I.

Budeme sa zaoberať tým, čo všetko skrýva ľudské telo a čo môže dovoliť, aby sa aj osoba, ktorá nemá v génoch predurčenú dlhovekosť, stala vlastným úsilím a vlastným prístupom dlhoveká. Ide o snahu a schopnosť vedieť sa koncentrovať do svojho vnútra, do orgánov, systémov a buniek.

Vypracovali sme vešteckú techniku na odhadnutie, ktorá osoba má predpoklad sa prirodzene dožiť vysokého veku okolo 80 až 90 rokov. Ide o osoby, ktoré to majú predurčené vo svojich bunkách či už vyšším potenciálom schopnosti deliť bunky, alebo ako keby bunky nemali dobrý zmysel určiť presne vek osoby a staroba začína aj o 20 rokov neskoršie. Jednoducho procesy starnutia sú spomalené a hlboká staroba nastupuje neskoršie. Takáto osoba síce má 80 rokov, ale z biologického hľadiska má iba 60 rokov.

Zároveň mnoho rokov robíme veštecké bádanie a skúmanie, čo všetko skrýva v sebe ľudské telo, aby sa mohlo stať dlhoveké a vitálne aj napriek tomu, že všetko naznačuje na skrátený život. Naše skúmanie neprináša priame dôkazy ako vedecké bádanie a nemožno ho považovať za vedecký dôkaz. Veštecké techniky stoja na nepriamom dôkaze a na špeciálnom výcviku neurónov daných veštecky talentovaných osôb. Vedec má mikroskop, röntgen, sono, magnetickú rezonanciu a veštec má svoje cvičené neuróny na biomagnetickú rezonanciu. Aj napriek tomu môžete naše skúmanie brať ako serióznu záležitosť, ktorá dáva určité vodítko osobám, ktoré sa chcú o svoju vitálnu starobu popasovať sami.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Existujú jedinci, ktorých chromozómy a gény v bunkových jadrách sú ako keby spomalené a staroba je odložená asi tak o dvadsať rokov a potom sa naplno rozbieha. Mohli by sme povedať, že chromozómom sa nejakým spôsobom zastavili hodinky a staroba sa dočasne nekoná. V zásade nás tieto prípady nezaujímajú. Zaujímavé sú prípady, ktoré nemajú po vešteckom ošetrení predpoklady, aby sa dožili vysokého veku. A ako na to ísť, aby sa bežný jedinec stal dlhoveký?

Pustili sme sa vešteckými technikami hľadať možnosti, ktoré ľudské telo ukrýva pred našimi bežnými zmyslami. Logika veci je v tom, že ľudský organizmus je zložitý a mimoriadne komplikovaný. To je jedna vec a všeličo sa môže poničiť zvnútra a nevytvoriť správne počas tehotenstva a vývoja. A tak v tele embrya, ale aj dieťaťa sa vytvorí množstvo náhradných oblastí a to skoro pre každú oblasť v ľudskom organizme. Vlastne tu možno tušiť, v čom je možná úloha terapeuta alebo liečiteľa, ktorý by mal mať mimoriadne vnútorné schopnosti, ako tieto náhradné možnosti v ľudskom tele aktivizovať. A v tomto článku liečitelia pochopia, čo to vlastne sú schopní v ľudskom tele aktivizovať.

Najviac problémov je s aktivizáciou týchto náhrad v ľudskom tele, ktoré prevažne obsahujú kmeňové bunky. Treba si uvedomiť, že tieto náhrady boli určené pre mladé telo. Teda v mladom tele dieťaťa sa zle vyvíja napríklad slezina a organizmus má na viacerých miestach uložene kmeňové bunky pre malé sleziny. A v prípade zlého vývoja sleziny spustí budovanie malých a náhradných slezín. To by bolo v poriadku.

Máme tu však iný prípad, osoba má už 60 rokov a má značne doničenú kostnú dreň. A je tu jediná šanca a to vrátiť slezinu do stavu ako v detstve, kde slezina tvorila zložky krvi, lebo dieťa ešte v určitej fáze života nemá dostatok kostnej drene a väčšinu tvorí slezina. A práve toto potrebujeme dosiahnuť, aby slezina zmenila svoju funkcionalitu, začala produkovať zložky krvi a nielen iba ošetrovala červené krvinky a vyraďovala nefunkčné z krvného obehu. A liečiteľ je ten, čo má schopnosti naštartovať krvotvorbu zo sleziny a zároveň aktivizovať aj náhradné malé slezinky po tele, ktoré driemu v podobe kmeňových buniek.

Tu je zoznam možných náhrad v ľudskom tele. Samozrejme, je tu zase fenomén individuálnosti, či tieto náhrady sú v tele vo funkčnom stave, či ich niečo nezničilo. Tak isto je asi mimoriadne individuálne, ako sa tieto náhrady v prípade potreby majú spúšťať. A tak je dobré si nechať zdiagnostikovať, ako ste na tom, či je potrebné zobúdzať náhradné možnosti a ako ich individuálne u každého zvlášť aktivizovať.

Čo je to kmeňová bunka s obmedzeniami u dospelej osoby
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kme%C5%88ov%C3%A1_bunka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmenov%C3%A1_bu%C5%88ka
http://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cell
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…
Články o kmeňových bunkách (en)
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…
Umelo pripravená kmeňová bunka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indukovan%C3%A1_pluripotentn%C3…
Odkiaľ sa dajú získať kmeňové bunky – prehľad
http://sites.google.com/site/tvojoponent/o-vede-a-viere/kate…
Lekárske programy kliniky obsahujú diagnostické, liečebné (s použitím kmeňových buniek a výtažku z placenty), profylaktické opatrenia
http://www.stemcellclinic.com/sl.html

Bunky, z ktorých sa môžu vytvoriť všetky druhy buniek tela. Tieto bunky vznikajú z vajíčka a spermie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Totipotentn%C3%AD_schopnost_bu%…
Bunky, z ktorých sa tvoria určité tkanivá a často orgánov tela
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pluripotence
Kmeňové bunky obsahuje aj kostná dreň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%AD_d%C5%99e%C5%88
Kmeňové bunky obsahuje placenta aj pupočníková trubica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Placenta
Kmeňové bunky sa nachádzajú aj v tukovom orgáne tela. A sú tu prítomné jasne špecifikované kmeňové bunky a môžu byť aktivované na presne určenú činnosť. Alebo sa môžu uvoľniť do lymfatického riečišťa a putovať v tele na určité miesto a tam regenerovať poškodené časti tela.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_tk%C3%A1%C5%88
http://en.wikipedia.org/wiki/Adipose_tissue
TRANSLATE GOOGLE
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…

Blastulové bunky pre 5., 10., 15. a 20. rok života
V detskom tele po narodení sa dajú objaviť mikroútary podobné blastulám. Ale iba sa podobajú a nie sú úplne ako blastuly, iba približne. Vešteckými technikami sme skúmali prítomnosť týchto útvarov v detskom tele a podľa nášho mimozmyslového skúmania bez priamych dôkazov tieto útvary sú zodpovedné za to, že v 5., 10., 15. a 20. roku života
zreparujú skoro všetky bunky tela. Ako keby z buniek po narodení sa postupne stávali bunky staršie a po 20. roku života sú to už bunky dospelej osoby.
Čo je to blastula?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Blastula

Kmeňové bunky pre prípad poškodenia alebo zničenia niektorého orgánu v tele po narodení dieťaťa
Nejde úplne o klasické kmeňové bunky ako zárodok budúcich častí plodu a embrya. Ide skôr o menšie rezervné útvary pre prípad, že by sa do 5. roku dieťaťa v tele niečo poškodilo. Z tejto zálohy kmeňových buniek môžu vznikať nové hormonálne žľazy, slezina a iné orgány
Čo je to kmeňová bunka?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kme%C5%88ov%C3%A1_bunka

Kmeňové bunky z iných oblastí
Kmeňové bunky, ktoré sa uvoľňujú z kostnej drene do krvi a opravujú čo sa dá.
Kmeňové bunky opravujú chrupavky, keď sa uvoľnia z tela. Kmeňové bunky z hladkého svalstva tela. Aj tieto kmeňové bunky nie sú presne určené, čo z nich môže nakoniec byť. Za určitých okolností preniknú do tela a obnovia poškodené systémy alebo orgány tela.
Čo je to hladká svalovina?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hladk%C3%A1_svalovina
Kostná dreň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%AD_d%C5%99e%C5%88
Chrupavka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chrupavka

Pokračovanie v článku: https://www.cimax.sk/blogy/article98-Dlhovekos-ziskana-vlast…

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.