Diagnostika imunitná – onkologická

Po čase sa znovu vraciam k problematike imunity ako takej s dôrazom na onkologické ochorenia. Venovať sa tu budem viacej možnostiam alternatívneho diagnostikovania onkologických prípadov, ale tak isto budem dávať dôraz na preventívne vyšetrenia, aby k onkologickým prípadom nedochádzalo.

Medicínska diagnostika
Samozrejme, plne odporúčam osobám, aby využívali všetky formy diagnostiky a prevencie onkologických ochorení rovno u lekárov. A keď je nutné aj invazívnejšie formy ako je punkcia podozrivých tkanín, diagnostika na základe kontrastnej látky apod. V našom prípade je možné diagnostikovať onkologické a imunitné riziká aj iným spôsobom ako lekárskymi postupmi. Možno by sme nemali hovoriť o vyšetreniach a stanovovaní diagnózy. To necháme na lekárov.

Veštecká diagnostika
Veštecká diagnostika na diaľku sa robí na základe mena a priezviska danej konkrétnej osoby. Budem tu hovoriť o kvalifikovanom odhade, čo sa v tele chorej osoby deje, prečo sa tak deje a aké sú možnosti liečby, čo sa dá robiť pre spomalenie choroby, aké sú možnosti súčinnosti lekárskeho a alternatívneho prístupu.

Posuny pri delení buniek a prevencia
Veštecké techniky dovoľujú robiť orientačnú diagnostiku, aj keď je osoba podľa lekárov plne zdravá. Lekár sa vás opýta na niektorých vyšetreniach, na čo zomrela vaša matka, otec alebo iné blízke osoby. V prípade úmrtia na rakovinu je dôvod na to, aby ste sa dali vyšetriť aj vešteckými technikami. Veštecká technika sa môže pozrieť do vášho organizmu a začať zisťovať, či delenie vašich buniek prebieha normálne a či sa pri delení postupne bunky nemenia z ľudských na nejaký iný zvierací druh.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Ľudské bunky
Pokiaľ sa v celom organizme bunky delia normálne a stále majú ľudské parametre, tak je všetko v poriadku. Pokiaľ sa však pri delení postupne menia a nadobúdajú prvky zvieracích buniek, tak nie je niečo v poriadku s imunitou, ktorá takéto postupné zmeny dovoľuje. Pokiaľ sa ľudské bunky pri delení zmenili čiastočne na bunky prasacie, konské, ťavie, tak to nie je nič mimoriadne. Ale pokiaľ sa vešteckými technikami zistí, že bunky sa vo vnútri podobajú hmyzím bunkám, tak je riziko onko ochorení už silne prítomné a v ďalšom delení buniek je potrebné tomu zabrániť.

Poškodenia buniek
Vešteckým vyšetrením, ktoré závisí na výcviku mozgu veštecky nadanej osoby, sa môže zistiť veľmi nepekná vec a to, že klasické ľudské bunky začali akože experimentovať a nepodobajú sa na žiadne zvieracie bunky, ale vytvárajú si niečo ako voľnú tvorbu s voľnou fantáziou, tak to je už riziko rakoviny vysoké a treba razantne zasahovať, aby takéto bunky organizmus zlikvidoval. To máme dočinenia s rýchlou a smrtonosnou formou rakoviny.

Celková imunita
Veštecky trénovaná osoba a vzdelávaná v onkológii a imunológii na základe medicínskych poznatkov a skúseností vlastne realizuje alternatívnu formu medicíny alebo liečiteľstva. Takto ladená osoba použije svoj mnoho rokov trénovaný mozog ako diagnostický bio prístroj a k tomu má aj medicínske poznatky. A to je výborné spojenie. Veštecky ladená osoba môže v ľudskom tele vyšetriť aj iné fenomény okolo celkovej imunity tela. Dokáže preskúmať celkovú kvalitu imunitnej reakcie voči nevhodným mikroorganizmom. V medicíne poznáme aj typické mikroorganizmy, ktoré sprevádzajú onkologické ochorenie. Ale treba tak isto prešetriť imunitné reakcie voči vlastným bunkám a ich štandardnému správaniu.

Centrá imunity
Veštecky ladená osoba zisťuje napríklad stav lymfatického riečišťa po celom tele a hlavne drobné detské žľazy po celom tele. Týchto je okolo 50 – 100 a sú veľkosti drobných hráškov po celej ploche lymfatického riečišťa. Tieto detské žľazy by mali byť funkčné a starať sa o kódovanie bielych krviniek do konkrétnych aktivít. A nie je dobré, keď sú tieto objekty poškodené alebo zle kódujú biele krvinky. Treba veštecky zistiť, aký je stav v tejto oblasti.

Kontrolné bunky
Veštecké techniky možno použiť na overenie činnosti špeciálnych zoskupení buniek imunitného systému po celom tele. Ide o skupinky buniek, ktoré kontrolujú väčšie skupiny buniek po celom tele, či sa vyvíjajú, delia a fungujú správne. A keď zistia, že nie, tak posielajú mikrotoxické látky a špeciálne bunky k poškodeným bunkám a snažia sa ich likvidovať zvonka, alebo vyvolávať zvnútra autodeštrukciu. Aj tu treba veštecky zisťovať, či sa tieto procesy odohrávajú v dostatočnom množstve.

Zložky imunity
Veštecké vyšetrenie môže smerovať k jednotlivým bunkám, ktoré sa priamo podieľajú na imunitnej reakcii. A to sú biele krvinky, žírne bunky, interferón, imunoglobulíny a ďalšie chemické látky alebo špeciálne bunky. Tak isto sa zisťuje, či ich je dostatok v tele, či nie sú nejako poškodené alebo paralyzované výlučkami z mikroorganizmov alebo nehodnými chemickými látkami priamo z tela. Napríklad tuk alebo pečeň uložili toxické látky preniknuté do tela a postupne ich nevhodne spracovali na čudné chemické látky a napríklad teraz sa začali uvoľňovať do tela.

Mikrojedy pre imunitu
Vešteckými technikami je možné skúmať, či imunitná reakcia má k dispozícii obrovské množstvá mikrojedovatých látok. A tieto sú nevyhnutné pre správne imunitné reakcie. Často sa onko pacienti natierajú napríklad s niečím ako lavórovica – podomácky vypálená pálenka, alebo sa použije prvý destilát pri pálení v legálnej pálenici, ktorý sa obyčajne vypúšťa preč, lebo obsahuje množstvá toxických látok. Tieto toxické látky sú vhodné na doplnenie do tela, ale vždy iba cez kožu a v rozumnom množstve. A už tu máme základný problém a to, že odporúčam liečbu toxickou látkou a to by sa nemalo. A tak iba na vlastné riziko. Onko liečby stoja práve na liečbach toxickými látkami v rozumnom množstve.

Poškodené neuróny
Vešteckým výkonom sa zisťuje, do akej miery celkovo imunitný systém funguje a ako fungujú neurónové oblasti v mozgu a najčastejšie spánkové laloky v hlave za jedným aj druhým uchom. Môže sa stať, že neurónové oblasti na riadenie imunity sú narušené, nefunkčné alebo poškodené. A vlastne nemá čo poriadne riadiť imunitu a problémom je nestabilná imunitná reakcia. Jednoducho napísané, raz je imunita blokovaná, potom zrazu slabá a potom prudko silná. Teda hovoríme o nestabilnej imunitnej reakcii. Môžeme hovoriť o celkovej nedostatočnej imunitnej reakcii alebo o prudkej a neprimeranej imunitnej reakcii, ktorá je tak prísna, že často likviduje aj iba trochu chorľavé a prestarnuté bunky a vzniká stav neadekvátnej imunitnej reakcie. V zásade, pokiaľ sa niekto dostáva z onko problémov, musí skončiť v inej chorobe a to v neadekvátnej imunitnej reakcii. A to je lepšie ako onko diagnóza.

Rádioaktívne látky
Veštecky možno vnímať aj ďalšie poškodenia v organizme a to, že osoba počas života došla do kontaktu s nejakou formou rádioaktívneho materiálu a ten sa mohol uložiť v organizme. A osoba buď mala šťastie a onko materiál sa uložil v kostiach a je to v pohode, alebo sa uložil v niektorej mäkkej časti tela a to môže byť aj problém tvorby onkologických stavov. Ale tieto prípady sú výnimočné.

Rádium a smolinec
Môže sa stať paradox, že v organizme chýbajú rádioaktívne látky s krátkym polčasom rozpadu ako je smolinec a rádium. Ich nedostatok môže spôsobovať, že organizmus nedokáže opraviť poškodené bunky do normálneho stavu. Človek potrebuje určité rádioaktívne látky k svojmu životu.

Toxické látky v tele
Vešteckými technikami je možné zistiť uloženie rôznych toxických látok a to rovno v bunkách a tieto sa môžu zvrhnúť pri delení z dôvodu ich prítomnosti. A teda niekedy je nutné aj poriadne detoxikovať určité časti alebo celý organizmus. Úroveň detoxikácie môže byť rôzna a do rôznej hĺbky vnútra buniek a ich štruktúr.

Hormonálna sústava
Veštecky sa dá ďalej zisťovať, v akom stave je hormonálna činnosť a to hlavne po 40. roku života u mužov aj žien. V tomto veku sa mení hormonálna sústava a hormonálna činnosť je rozkolísaná. Niektoré hormóny sú vysoké a niektoré hormóny sú zase v nízkych hladinách. A to už vieme, že je tu vysoké riziko tvorby cýst, myómov – v maternici, polypov a často nezhubných útvarov. A v tomto prípade treba hormonálnu sústavu preliečiť. Sú na to vhodné liečivé prostriedky. Ale pri tejto kontrole sa môže zistiť, že tvorba niektorých hormónov sa môže pozmeniť a začať poškodzovať bunky tela a mutovať.

Dvanástnik
Zvlášť sú nebezpečné zmeny chemických vzorcov hormonálnych a enzymatických látok dvanástnika. To je časť tenkého čreva pod žalúdkom a rovno na tenkom čreve. Tak isto v tenkom čreve máte všade drobné halušky a voláme ich klky a každý z tých tisícov klkov má v sebe malý pankreas na spracovanie potravy. A aj tu môže byť problém.

Slepé črevo
Veštecky sa diagnostikuje aj hrubé črevo a hlavne slepé črevo, či je aktívne alebo pasívne. Slepé črevo môže byť vynikajúci orgán imunitného systému. Osoby praktizujúce prostitúciu majú postupne na hrubom čreve desiatky slepých čriev a často preto nepodľahnú chorobám z tohto povolania. Aj tu sa dá pomôcť, aby slepé črevo naštartovalo špecifické imunitné reakcie.

Lymfatické uzliny
Veštecky sa dajú pozrieť špeciálne orgániky na lymfatickom systéme a to sú lymfatické uzliny, ktoré sú za určitých okolností schopné produkovať toxické látky, ktorými dokážu zabiť cudzie bunky, a teda nevhodné mikroorganizmy, ale aj vlastné bunky.

Enzýmy a ochrana
Veštecky sa dá zistiť, či bunky nestratili prirodzenú ochranu nad enzýmovými látkami. Pokiaľ bunky nemajú látky na ochranu voči vlastným enzýmom, tak ich vlastné enzýmy môžu doslova zlikvidovať alebo zasahovať nevhodne aj do genetického delenia buniek.

Alergické látky
Veštecky sa dá zistiť, na ktoré látky je telo alergické, alebo ktoré látky zle spracované v trávení sú alergénom voči skupinám buniek. A neustále tvoriace sa takéto alergizujúce látky môžu neustálymi mikrozápalmi spôsobiť zmeny pri delení buniek. Prípadne alergické látky likvidujú aj samotné bunky.

Papilomavírus
Veštecky sa dá zistiť aj prítomnosť papilomavírusu v bunkách. Aj to vedie k onko stavom rovno v bunkách. A preto neodporúčam doma chovať žiadnu mačku. Riziko nákazy papilomavírusom je 99%. A to si na onko problémy zarobíte jedna radosť.

Bublinky na povrchu buniek
Veštecky sa dá zistiť, či osoby nemajú ojedinelé nezhubné bujnenie na povrchu orgánov a voláme to choroba drobných bubliniek bunkových blán na povrchu orgánov. Ale to je ojedinele.

Tenké cysty
Veštecky sa diagnostikuje ešte jedna samostatná oblasť a to je tvorba takzvaných extrémne tenkých cýst. Často sú to cysty veľkosti 0,0001 milimetra a rastú najčastejšie zo žalúdka, tenkých čriev, hrubých čriev, ale aj očných buliev. Tento jav je typický pre osoby po 50. roku života. A je to nejaká genetická mutácia. Tieto mikrocysty postupne prerastajú organizmus. Prerastanie organizmu na 70 % je už rizikové. Tieto mikrocysty sa dajú alternatívne dobre likvidovať.

Vnútro buniek
Veštecky je možné pozrieť sa tam, kde sa dnes klasická medicína pozrie iba ťažko a to je na onkologické prejavy vo vnútri buniek, ktoré nie je možné bežne lekársky diagnostikovať. A v zásade ide o mikro rakovinu, ktorú lekári, bohužiaľ, zachytia, až keď sa prejaví v samotných orgánoch a častiach tela. A vtedy je už neskoro, lebo na úrovni vnútra buniek prebehli masívne onko stavy degenerácie a zmutovania vnútra buniek. Verme, že rokmi bude medicína schopná zachytiť aj túto úroveň. Zachránilo by to veľa onko pacientov.

Bielkoviny a aminokyseliny
Veštecky možno vnímať takzvanú bielkovinovú a amimokyselinovú rakovinu, ktorá je na hlbšej úrovni ako je rakovina orgánikov vnútra buniek. A často si nikto nevšimne a nezdiagnostikuje, že bielkoviny na tejto úrovni a aj aminokyseliny pod touto úrovňou sú už dávno v stave totálnych onkologických zmien. Prípadne v tejto oblasti je taký riedky a zdegenerovaný stav, že je len otázkou času, kedy rakovina prepukne aj na viditeľnej forme.

Chromozómy
Veštecky sa dajú zistiť poškodenia chromozómov priamo v dvoch bunkových jadrách a to nesprávne pozície chromozómov a nukleových kyselín a neprítomnosť nukleových kyselín alebo ich nevhodné kombinácie. Prípadne sa zisťuje kontrolná úloha mikrotubúl pre delenie buniek. To je štruktúra premosťujúca vnútro buniek medzi sebou. Tu sa dajú odhaliť genetické predpoklady pre onko ochorenie.

Peptidy a reťazce peptidov
Veštecky sa dá pozisťovať, do akej miery sa nevhodne vo vnútri buniek poviazali samotné peptidy. Pri onko prípadoch sa vždy peptidy, bielkoviny a aminokyseliny na seba poviažu nevhodným spôsobom a je možné zistiť, do akej miery sa tieto nevhodné procesy dejú a ako ich liečiť. Je tu vynikajúca biologická liečba lojom – teda tuková zložka z kravského mäsa. Tá sa postupne natiera v surovom stave na telo a látky z kravského tuku prenikajú do buniek a upravujú v nich reťazce peptidov a podobných látok. To sú informácie z nášho vešteckého výskumu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.