Ako zdokonaľujem svoje diagnostikovanie

Už je to niekoľko rokov, čo som do svojho blogu Farma zdravia niečo písal. Skôr som sa venoval facebooku, kde som asi 2 roky budoval medzinárodné zoskupenia približne 180 reiki liečiteľov. Ešte v tomto čase ich preškolujem do stavu, ktorý sa v reiki systémoch volá reiki masters.

Pred týmto titulom dostali odo mňa na diaľku asi 160 zasvätení počas dvoch rokov. A tak nastal čas vrátiť sa k písaniu blogov o ezoterike a celkovo duchovnosti.

Samozrejme, naďalej som pokračoval v diagnostikovaní osôb s rôznymi chorobnými stavmi a aktuálne v tejto dobe som musel vytvoriť špeciálnu diagnostiku koronavírusu. O tom viac píšem na Fórum Darina a tu je založené Fórum korona. Nájdete si to na tejto adrese: https://forumzdravie.sk/ Bola to celkom stresujúca záležitosť. Všetko bežalo okolo koronavírusu rýchlo. Ale zvládol som to, teraz už nemám z toho stres.

No vráťme sa k problematike diagnostikovania. Nie je to pre terapeuta žiadna radostná udalosť. Liečitelia a bylinkárky poznajú diagnostikovanie na mieste za prítomnosti klienta, poprípade z jeho fotografie. V mojom prípade je všetko ešte zložitejšie a diagnostiku zdravia a chorobnosti robím na diaľku bez prítomnosti diagnostikovanej osoby.


PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA SAŠU PUEBLA
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu: sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť spracoval rýchlejšie,
tak prosím vyplňte si základný dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.
Profil má okolo 80 položiek, ktoré vyhodnotím.

Najčastejšie som používal techniku kyvadielka držaného fyzicky medzi prstami jednej ruky a pod kyvadlom nakreslenú postavičku spredu a zozadu, prípadne aj zboku. A v postavičke som mal zakreslené orgány. Keď sa kyvadielko točilo nad nakresleným orgánom, tak bol orgán zdravý. Keď sa kyvadielko netočilo a stálo nehybne, orgán nebol v poriadku. Samozrejme, vždy pred začatím takéhoto diagnostikovania som si s kyvadlom nastavoval mikrosvaly v tele. Pohár vody a mikrosvaly sa rozhýbali. Fľaštička kyseliny a mikrosvaly s kyvadlom museli byť nehybné. Takto sa to môžete naučiť aj vy. Keď otestujete aspoň 5 000 ľudí, tak už všetko postupne budete robiť vo svojej hlave, kde si predstavíte mini kyvadielko a do tohto obrazu natlačíte vlastnú energiu. Teda nie je to iba obrázok kyvadielka, ale je to mini energetické kyvadielko a do neho neustále tlačíte energie. A k tomu pridáte postavičku osoby. Do tejto predstavy osoby v podobe energetického panáčika zbierate energie a informácie s pripojením sa na reálne diagnostikovanú osobu.

Robíte to v šamanskom stave, kde nie je rozdiel medzi vami a danou osobou a ste ako jednovaječné dvojčatá, čo sa na diaľku dobre vyciťujú a odovzdávajú si o sebe informácie. Postupne sa to dá celkom dobre ovládnuť. Môžete to všetko trénovať na jednovaječných dvojčatách, prípadne na osobách siamsky zrastených, alebo siamských dvojčatách, kde jedno už zomrelo a jedno žije. Na osoby na diaľku sa môžete napájať aj cez oblasť pupku. Tu ste ako novorodeniatko prišli o pupočníkovú šnúru a aj placentu. Lekári hovoria o fantómových bolestiach. Preložené do slovníka terapeuta z pupka vyteká vaša energia a formuje sa do energetickej hadice na konci s energetickým diskom. Africkí šamani sa takto veľmi úspešne napájajú na iných ľudí a takto dobre získavajú informácie o danej osobe. A cez tento systém ich aj liečia energeticky a napríklad liečivými obrazmi.

Celkom dobre mi tento systém postačoval k diagnostike. Usilujem sa vo svojej hlave a vo svojich neurónoch mať cvičenú výnimočnú schopnosť tohto druhu. No ako sa to už v živote stáva, tak liečenie reiki už nedovoľuje mať nízke hladiny energií. A tak som musel nájsť nový spôsob diagnostikovania na diaľku. Klasické veštectvo je postavené na nízkych hladinách energie v mojom tele a Reiki ide zase do extrémov a vyžaduje vysoké energie v tele. A toto som posledné roky musel riešiť a nájsť nový postup.

Postupne som našiel systém postavený na energiách osôb, čo pracujú v laboratóriách na testovanie materiálov cez atómovú spektrálnu analýzu. Jednoducho povedané, obsluhujú prístroje, čo generujú častice a týmito časticami sa ostreľujú rôzne testované materiály. A tak niečo podobné som začal robiť aj ja osobne. Posielam z môjho mozgu častice do diagnostikovanej osoby ako mikro bumerangy a tie sa vracajú naspäť aj s informáciami o stave orgánov a systémov chorej osoby. Častice, čo posielam, získavam v prvom rade u osôb, ktoré pracujú v oblasti spektrálnej analýzy. Prípadne všetko vylepšujem časticovými objektmi od osôb, ktoré mali za svojho života snáď aj 1000 krát stav klinickej smrti. Častice – mikro bumerangy sa vracajú od diagnostikovanej osoby do môjho mozgu a tu ich musím rozkódovať do medicínskych obrázkov. Teda prezrádzam vám túto vešteckú techniku, lebo medzitým som už rozvinul o niečo kvalitnejšiu diagnostiku.