Alternatívne formy liečby rakoviny – III.

Germánium ako prvok pre stabilitu buniek
Význam prvku germánium na pochody vo vnútri buniek a ich stabilitu. Huba reiši obsahuje germánium 132. Dá sa vešteckými technikami skontrolovať, či organizmus má dostatok germánia a je to do určitej miery signál, či je v tele zabezpečená ochrana buniek. A tak onko liečba je v tom, že ho dodáme do tela a zvýšime tým šance na vyliečenie.

Mikroorganizmy sprevádzajúce rakovinu
Niektoré mikroorganizmy môžu spôsobiť alebo prispieť k rakovine. Treba si dať pozor, aké mikroorganizmy sprevádzajú onko ochorenie. Niektoré druhy zhoršujú liečbu a je dobre si to nechať skontrolovať a zasiahnuť voči nim.

Produkty zo zvierat
Kosti, pečeň, slezina, kostná dreň. Produkty z prasaťa a teliat. Žlč a žlčové mydlo. Hadí, včelí a mravčí jed. Kozie produkty. Máme tu produkty, ktoré spĺňajú požiadavku, že sú primerane jedovaté (nesmú byť prudko jedovaté) a sú zo zvierat a hmyzu. Je potom už iba na intuitívno-vešteckom výkone, či sú takéto látky vhodné. Aj poštípanie včelou sa berie do úvahy. Po včelom pichnutí môže nastať anafylaktický šok a ten môže v tele naštartovať netradičnú liečbu. V liečiteľstve ide o techniku blízku tumo.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Divoká liečba mikroorganizmami
Pojedanie chrobákov a hmyzu. Živé drobné mikroorganizmy. Môže ísť o jedenie produktov z hmyzu, ktorý je možné si objednať. Ide o koncept liečby netradičným spôsobom pojedania atypickej potravy. Je známe, že chrobáky a hmyz v sebe obsahujú veľa látok na liečbu a výživu chromozómov. Atypické látky, ktoré organizmus veľmi nepozná. Hmyz na konzumáciu obsahuje aj množstvo zvláštnych mikroorganizmov, ktoré môžu byť účinné v boji voči onko bunkám.

Divokejšia forma je ísť do lesa a na lúky, zobrať si sieťku na hmyz a čo chytíte, to zjete. Odporúčam, aby ste spoznali svet hmyzu a náhodou nezjedli niečo smrteľne jedovaté. Pojedanie hmyzu a aj natieranie na telo, jedenie sušeného hmyzu. Toto nie je návod na takúto liečbu. Pokiaľ sa takto rozhodnete liečiť, tak na vlastné riziko. Môžete potlačiť onko ochorenie, ale problém zostanú mikroorganizmy z hmyzu, ktoré môžu byť poriadne nebezpečné a postupne môžu začať robiť iné problémy v organizme a treba ich po liečbe v tele zlikvidovať.

Čerstvá enzýmová liečba
Enzymatická prírodná liečba. Enzymatická liečba výživovými prípravkami. Naklíčená strava. Surová strava. Vegetariánstvo a vegánstvo. Čerstvé bylinky. Biela dužina z citrusov. Zrnká z plodov stromov. Vysoké dávky C vitamínu. Ide o liečbu, ktorú onko bunky nemajú radi a je to liečba netradičnou potravou, ktorú organizmus predtým nedostával. Teda znovu tu ide hlavne určitým spôsobom o jedovaté a mierne toxické látky a to najlepšie v čerstvej forme. Najlepšie hneď odrezať alebo uloviť a okamžite konzumovať, natierať na telo a inhalovať.

Netradičný spôsob otráviť organizmus vlastným močom
Liečba vlastným močom je dosť neznáma oblasť. Klasická medicína sa touto problematikou nezaoberá. Alternatívne nás to zaujíma a vešteckými technikami na diaľku je možné sledovať pár jedincov vo svete, ktorí sa takto rozhodli liečiť svoje onkologické problémy. Na internete a v časopisoch sa dozvieme o tých, čo sú pri takejto liečbe úspešní. Je to na vás, či sa rozhodnete liečiť takýmto spôsobom. Skúsim popísať túto techniku onko liečby. V prvom rade je to znovu založené na princípe, že klasické bunky ľudského tela v podstate moč v tele znášajú dobre. A tie onko zmutované a atypické horšie. Ide o to, že osoba použije všetok moč, ktorý vyprodukuje počas dňa. Teda treba tu zberať všetok svoj moč a aktuálne sa s ním umyť, inhalovať ho cez nos a potom ho vypiť. Osoba počas tejto kúry drží vegetariánske a vegánske diéty. Ale je možné brať aj rôzne lieky, bylinky a výživové doplnky. Teda všetok moč sa každý deň použije a vypije.

Ide tu v zásade o otravu kyselinou močovou a v celom tele uložiť kryštáliky soli. Aj to pomáha. Neustále sa stupňuje otrava kyselinou močovou a ostatnými látkami. V moči sú aj odpadové látky z onko buniek a aj to je zaujímavé dostať ich naspäť do tela. Osoba, ktorá sa takto sama lieči na vlastnú zodpovednosť, riskuje, že organizmus sa až veľmi otrávi alebo môže si spôsobiť mikrobiálnu infekciu celého tráviaceho traktu. Ale pri onko ochorení ide o život a riziko sa musí podstupovať. Toto tu nie je návod na použitie, ale iba popis, ako to môže fungovať. A radšej sa obráťte na lekára alebo liečiteľa, aby sa kontrolovali niektoré ukazovatele otravy močom. Liečba môže trvať rok aj dva roky. Je ju možné udržiavať aj v menej dramatickom režime. Moč je možné zvariť a potom popíjať a natierať na telo a je to nesmierne silné očistenie od toxínov. Možno aj zmraziť na -50 °C špeciálnym sprejom, nechať vykryštalizovať a použiť ako špičkovú výživu pre bunky. A túto výživu onko bunky nemajú rady.

Veštecky sa dá odhadovo a intuitívne určiť, či takýto druh liečby je vhodný pre danú osobu. Teda zásada intuitívneho, ale aj logického odhadu, akú jedovatú latku potrebujú biele krvinky a ich zložky. Všeobecne by sme povedali, že pre onko ochorenia pečene je vlastný moč zaujímavý jed na likvidáciu onko buniek.

Je tu možnosť užívať moč inej zdravej osoby. Dal by sa účinne použiť pre liečbu onko ochorenia obličiek. Veštectvo a liečiteľstvo je schopné určiť dosť presne, ktorý druh jedu možno použiť pri tom ktorom onko ochorení. Samozrejme, dostatočne masívny výskum v tomto smere v oblasti liečiteľstva nebol spravený a klasická medicína nemá prístrojové vybavenie na presnejšie určenie, ktorý jed je potrebný pre imunitnú reakciu za podmienky, že imunita onko pacienta je schopná fungovať a tvorí biele krvinky a iné zložky imunitného systému.

Enzýmy – prevencia onko ochorení, podporná liečba
Predpokladáme, že telo tvorí okolo 20 000 enzýmov a možno aj viac. Je len na medicínskom výskume, koľko ich v tele odhalí. O liečbe čerstvými enzýmami som písal na inom mieste. Teraz sa zameriame na enzýmy, ktoré vyrobil človek z rastlín a zvierat. Takto vyrobené enzýmy sú zaujímavé v onko prevencii a aj v podpornej liečbe. Ide o umelo vyrobené a spracované enzýmy do podoby tabletiek a roztokov. Tak isto platí, že pokiaľ veľkosť enzýmov je blízko koloidných častíc a nanočastíc, tým sú účinnejšie. Človek vie nateraz vyprodukovať orientačne nejakých 20 druhov enzýmov a tieto sa dajú v onko oblasti dobre použiť: Wobenzým, Proenzým, aj tráviace enzýmy napr. z ananásu. Zaujímavé sú enzýmy z prasaťa, ktoré je nám na genetickej úrovni veľmi blízke a genetika je len minimálne zmenená.

Zázračné látky a atómová energia
Liečba mitochondrií vo vnútri buniek. Nano Vapor a podobné nanolátky, plazmatická guľa a z nej idúce blesky. Oprava chromozómov a nukleové kyseliny. Mitochondrie a mikro rakovina orgánikov v bunke.

Bude problém vysvetliť, ako to súvisí s onko ochorením. V prvom rade sa pokúste sústrediť na svoje kosti. Tu by sa mali tvoriť v bunkách špongiovitej hmoty jedinečné látky nano rozmerov 0, 000001 milimetra. Sú také malé, že sa nepýtajú tela a buniek, či sa môžu cez ne pohybovať. Organizmus ich nie je schopný zastaviť, preniknú všade a to je dôležité. Organizmus v rámci starnutia začína od 30. roku života blokovať produkciu týchto látok a aj takto organizmus starne.

V prípade onko ochorenia je dobre obnoviť tvorbu nanolátok a to užívaním prípravku pre kulturistov Nano Vapor. Užíva sa cez kožu a ústa. Táto látka vyvolá produkciu nanolátok v kostiach a odtiaľ ide do ostatných buniek v tele, kde sa nachádzajú mikroorgániky zvané mitochondrie. A keď dostanú nanolátky a k tomu studenú plazmu zo sklenenej gule, tak sú schopné vyrobiť jedinečne zvláštne látky na úrovni paramagnetizmu a supravodivosti za telovej teploty a tieto otvoria produkciu bio atómových reakcií z atómov vo vnútri prvkov tela. A atómy v jadrách vyrobia potrebné rádioaktívne látky alebo také jedinečné látky, ktoré nateraz klasická chémia a fyzika nepoznajú. A aj takáto liečba môže byť doslova zázračná. Možno toto všetko znie ako sci-fi, na úrovni kvantovanej biológie je to realita. Ale pre poriadok treba upozorniť, že takáto predstava fungovania vo vnútri buniek môže byť v rozpore s dnešnou vedou. Je len na vede, či takéto predstavy vyvráti alebo potvrdí.

Prečo onko liečba nezabrala a čo s tým
Je dobré, keď je onko liečba úspešná. No väčšina prípadov je neúspešná a o tom sa vie. Jednak je to aj preto, že onko pacienti majú vyšší vek a k tomu samodeštruktívny program starnutia a smrti. Teda organizmus staršej osoby nepovažuje onko liečbu za vhodnú a sám na chemické látky zaútočí a zlikviduje ich. S tým treba počítať.

Závažnou okolnosťou je aj skutočnosť, že je poškodená kostná dreň a produkcia zložiek bielych krviniek a ďalších zložiek je minimálna, a teda silne nedostatočná. Organizmus prestal produkovať dostatok mikro jedovatých látok a aj radiačných látok. A celkovo organizmus je starecký a oslabený. V tomto prípade chemoterapia a ožarovanie nemusia vôbec zabrať a je potrebné do tela dostať biele krvinky od inej osoby, čo bude poriadne drahá záležitosť. Tento prípad je v podstate beznádejný. Ibaže by organizmus vytvoril tvorbu bielych krviniek v iných častiach tela a najlepšie v tuku.

Teda je dôležité určiť, v akom stave je kostná dreň a či je schopná tvoriť biele krvinky a ostatné zložky imunity. Či organizmus produkuje toxické, jedovaté a radiačné látky v dostatočnom množstve. Či imunitný systém neblokujú náhodou mikroorganizmy. Či samotný imunitný systém nie je poškodený a on sám nespôsobuje onko ochorenie. Či v chromozómoch na úrovni génov nie sú predpoklady onko ochorenia a organizmus ich produkuje úplne prirodzene, ako keby mali byť prirodzenou súčasťou určitej časti tela. Významovo dôležité je zistiť úroveň aktivity pupku a pozostatkov pupočníka a potom aj detskej žľazy v strede hrude a na mnohých miestach tela.

Zistilo sa onkologické ochorenie a výskyt onkologických buniek v danej oblasti pomocou určitých zariadení a na základe otestovaných buniek a úrovni biomarkerov. Ale to ešte nemusí byť všetko, na hlbších úrovniach orgánikov v bunkách a na úrovni bielkovín a v nich aminokyselín sa môže skrývať mikro rakovina, ktorú dnešná medicína iba ťažko nájde a odhalí. Bunková rakovina bola vyliečená, ale na inej, hlbšej úrovni sa ani netušilo, že je tu niečo iné.

Napríklad telo človeka nemusí zabiť ani rakovina, ale mikro metastázy, ktoré idú po ožiarení. Ale je tu aj iné nebezpečenstvo a to mikrovlákna tenké ako ten najtenší vlas, ktoré prerástli 70 % organizmu. Kde sa vzali tieto mikrovlákna, ktoré pacienta zabili? Objavia sa zo žalúdka, tenkého a hrubého čreva, očí a uší. A stačí, že sa bunky v týchto oblastiach pri delení nevinne pozmenili o 20 % voči klasickým ľudským bunkám v tejto oblasti. A lekár ani liečiteľ o tomto nemusia ani len tušiť.

Stane sa aj prípad, že onko pacient bol úspešne vyliečený, ale aj tak nečakane zomrel. Tak buď to boli metastázy, ale mohlo to byť aj tak, že pod onko ochorením beží napr. starecké vyhladovanie buniek, pretože trávenie zlyhalo a nie je schopné bunkám dodať živiny. Aj to sa stáva.

Logika alternatívnej onko liečby
Logika priotráviť organizmus. Logika zatoxikovania organizmu. Logika spustenia neadekvátnej imunitnej reakcie. Logika šoku a zvratu. Logika, že bez rádioaktívnych, jedovatých a toxických látok imunita nebude poriadne fungovať.

Je až smiešne čítať na niektorých webových stránkach, ako ponúkajú rôzne druhy netoxických byliniek a liekov ako zázračnú liečbu. Chápem, že je nepríjemné ponúkať k liečbe jedy a toxíny. Ale bez tých toxických a jedovatých látok a aj šokových terapií sa onko pacient asi ťažko uzdraví. Klasickou chemoterapiou získa imunitný systém dočasnú silu a onko bunky v danej oblasti zlikviduje. No po ukončení chemoterapie sa nemusí obnoviť fungovanie imunitného systému, lebo nemá dostatok toxických, jedovatých a rádioaktívnych látok. A tak sa onko ochorenie môže vrátiť alebo prepukne na inom mieste. A tak liečba imunity je v zásade v tom, že prinútite organizmus, aby zahájil produkciu jedovatých, toxických a rádioaktívnych látok. Samozrejme, hovoríme tu o mikromnožstvách jedovatých a rádioaktívnych látok.

V niektorých prípadoch sa stane, že tvorba jedovatých a rádioaktívnych látok je iba dočasne zablokovaná. Teda biele krvinky, kostná dreň je v poriadku, ozdravujúce jedovaté látky, rádioaktívne látky sú k dispozícii a z čudesných dôvodov imunita nefunguje. A tu sa dá uplatniť logika šoku. Napríklad kryo komora, extrémne formy cvičenia do totálneho vyčerpania, hladovka a totálne vyhladovanie, sauna s vysokými teplotami a podobne. A takáto šoková terapia spustí fungovanie imunitného systému. V prípade onko ochorenia treba doslova vyvolať neadekvátnu imunitnú reakciu, ktorá je aj 10 krát silnejšia ako normálne fungujúca imunita za štandardných podmienok.

Horší stav je vtedy, keď je imunita totálne poškodená a nemožno dosiahnuť tvorbu bielych krviniek v požadovaných množstvách. V tomto prípade je riešenie v tom, že organizmus začne časom produkovať biele krvinky a ďalšie zložky v inej časti tela ako je pečeň a aj tukové bunky. Ale to treba v organizme vhodnou liečbou vyvolať takého efekty. Pokiaľ sa tak nepodarí, tak pacient môže dostávať krv inej osoby a s nimi aj biele krvinky. Jedna z možností.

Rastlinné jedy
Prírodné rastlinné jedy: surová dula zo stromu podobnému jabloni, menší zelený plod dulovca z kríka, užívanie divokých plodov ako trnky, hrušky, zelené rajčiny, nezrelé figy, nezrelé jablká. Logika užívania nezrelých plodov. Logika užívania častí kaktusov. Popíjanie toxickej lavórovice – teda jedovatého páleného.

Je tu zase splnený predpoklad, že máme k dispozícii určité jedovaté látky, ktoré sú ten pravý prostriedok pre účinnú liečbu rakoviny. Aj v klasickej medicíne sa rakovina lieči chemoterapiou, ktorá je poriadne jedovatá. Samozrejme, je tu problém s manipuláciou a použitím jedovatých látok. A tak isto užívanie takýchto látok môže porušovať rôzne zákony. A aj liečiteľ, ktorý odporučí užívanie nejakej jedovatej bylinky porušuje zákon. A tak je to všetko zložité a na zodpovednosti osoby, ktorá sa lieči. Každopádne by nemala porušovať platné zákony okolo jedovatých látok.

Jednoducho ľudská imunita funguje tak, že pre svoju činnosť musí v tele produkovať a hromadiť určité jedy a tie potom individuálne použije na zničenie nežiaducich buniek alebo buniek, ktoré sa správajú čudne a neštandardne. Nedostatok mikro jedovatých látok vedie k onkologickým ochoreniam. Veštecky ladená osoba je schopná vnímať nedostatok týchto látok v ľudskom tele a má tušenie, že v tele bude zle a je možné onko ochorenie. A k tomu veštecké tušenie, že chýbajú aj prospešné rádioaktívne látky je už varovné. Samozrejme, veštecká intuícia a tušenie nie je medicínska diagnostika a nemôže ju nahradiť.

Rádioaktívne kúpele – radón a iné rádioaktívne prvky
Rádioaktívne kúpele v Česku Jáchymov, v Maďarsku Hevíz, v Rakúsku Bad Gastein, kúpeľ vo vulkanicky aktívnej vode Maďarsko – Mátraderecske, kúpanie v sírovej vode, umývanie tela bylinkami a soľami, liečba radónom, kúpeľ v soľných roztokoch aj z Mŕtveho mora a iných solí, izotop radónu s krátkym rozpadom fungovania, radónová voda, radón a rádium sú voľne v prírode a uvoľňujú sa z uranitu. Potešujúce je, že z Maďarska sa aj u nás predáva bahno z týchto kúpeľov.

Možno sa budete čudovať, prečo tu píšem o liečbe rádioaktívnym materiálom, veď môže spôsobovať rakovinu. Treba rozumieť trochu hlbšie rádioaktívnym látkam. Celkovo rádioaktívne látky nakoniec vyvolajú rádioaktívne stavy. Ale na to, aby človek dostal rakovinu z ožiarenia treba, aby dostal dosť silné dávky alebo prípadne sa do jeho tela dostali niektoré rádioaktívne látky ako stroncium alebo meď alebo iné prvky a dôležité je, aký polčas rozpadu majú, aby prestali vyžarovať. Teda za určitých okolností je liečba rádioaktívnym radónom na prospech človeka a môže vyvolať množstvo regeneračných aktivít. Dobre sa vie, že v Jáchymovských kúpeľoch dostanete asi 10 kúpeľných kúr po 20 minút a nie viac. A doba expozície a procedúr je obmedzená. V tomto prípade je doba expozície dočasná a rádioaktívny radón ľudský organizmus potrebuje a možno aj sám produkuje. Polčas rozpadu radónu je pár dní alebo týždňov. Teda niektorý rádioaktívny materiál je pre telo vhodný prostriedok na prevenciu aj voči onko ochoreniam.

Zvyčajne kúpele s rádioaktívnym materiálom sú otestované a vie sa, že dokážu pôsobiť v prospech zdravia. Treba prijať informáciu, že ľudské telo potrebuje k aktívnej imunitnej reakcii a k svojmu zdravému fungovaniu prítomnosť určitých rádioaktívnych látok s rôznou dobou vyžiarenia.

V prípade, že onko pacient netvorí prirodzene rádioaktívne látky, je možné použiť z daných kúpeľov bahno a obnoviť vhodnú rádioaktivitu aj takýmto spôsobom. Nejde tu o ožiarenie za účelom zabitia onko buniek, ale o dodanie rádioaktívnych izotopov na podporu imunitnej reakcie.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.