Alternatívne formy liečby rakoviny – IV.

Jaskyne ako ochrana pred onko ochorením
Mnohokrát sme v literatúre nachádzali zmienky o ľuďoch, ktorí boli beznádejne chorí, uchýlili sa do jaskynných priestorov a tu sa zázračne sa uzdravili.

Prečo asi a čo na nich pôsobilo? V prvom rade je v jaskyniach výskyt určitých rádioaktívnych plynov, ktoré prospievajú zdraviu. Potom sa tu nájdu kosti a schránky zvierat, ktoré dokážu blahodarne pôsobiť na produkciu kmeňových buniek. Je tu aj psychologický efekt a to kvapkajúca voda, niečo ako neustále rytmické búchanie a niečo ako tranz. Potom sa tu nachádza jaskynné bahno a v ňom množstvo solí, ktoré môžu byť tak drobné, že majú veľkosť nanočastíc a idú do tela, aj keď sa telo tomu bráni. V jaskyni sa človek živí prírodnými zdrojmi a je v hlbokej samote odkázaný sám na seba a stravu z prírody. Rôzne minerály a jedinečné látky. Ale odhadujeme, že rozhodujúci parameter je prírodná radiácia, ktorá zásadne môže zapôsobiť na uzdravenie človeka. Vody jaskýň obsahujú aj rádioaktívne látky a odtiaľto môžeme ísť k slovu zázračná voda a podobne.

Veštecké skúmanie aktívnych jaskyniarov vykazuje v ich tele až príliš veľa prírodnej radiácie, ktorá im môže aj škodiť a spôsobovať onko ochorenia. Hlavne u tých, čo doslova neopustia jaskyňu. To je presne to, čo sa tu snažím vysvetliť. Určité expozície prírodného žiarenia prospievajú a pokiaľ sa prekročí prirodzená hranica, tak to môže viesť k mutáciám buniek. Ale zase nedostatok prírodnej radiácie v ľudskom tele môže často viesť k tomu, že imunita nemá dostatočné prostriedky zlikvidovať neštandardné bunky a tie sa postupne môžu deliť nekontrolovateľne a stanú sa zhubné v zmysle, že sú príliš odlišné od ľudských buniek a skorej ich treba chápať ako nežiaduce organizmy vytvorené z ľudských buniek.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Prírodné cytostatiká z rastlín
Vilcacora, lapacho (Tecome Lapacho), rebarbora, šťaveľ kyslý, brest, lopúch väčší, imelo, zimozeleň menšia, tis, jesienka obyčajná, strom Camptotheca acuminata, naholist, paliny všetky druhy, dračia krv kozinec, červená repa, puškvorec, plavúň, durman, makovice, divý mak, čierny blen. Je tu jedna z možnosti podporiť onko liečby od lekárov, liečiteľov alebo vlastnú liečbu práve tu menovanými bylinkami. V zásade platí, že si zoberiete herbár, kde sú vyobrazené bylinky a stromy. Pozriete si všetky druhy, ktoré sú toxické a jedovaté. Ale nie tak jedovaté, že by ohrozili život človeka. Upozorňujem, že tu manipulujete s jedmi aj keď iba v podobe živých rastlín. Pokiaľ je človek onko pacient a má aktívnu rakovinu, tak jeho imunitný systém nepracuje dobre alebo sa úplne zrútil. A vtedy mu musí chýbať aj vlastná tvorba mikro jedovatých látok rôzneho druhu. Aby imunitný systém mohol fungovať sám, musí v tele produkovať jedy, ale v rozumných dávkach. Pokiaľ si onko pacient zavedie do stravy mierne toxické a mierne jedovaté rastliny, tak je to logický krok na ochranu organizmu a vyzdravenie. Samozrejme, nemôžete to zobrať ako návod na liečenie rakoviny. Ide iba o informáciu o toxických a jedovatých rastlinách. Na praktizovanie toxických byliniek potrebujete potrebné vzdelanie a keď ho nemáte, tak to konzultujte vždy s lekárom, lekárnikom a osobou odborne zdatnou s takýmito druhmi byliniek. Postupujete vždy na vlastné riziko a snažte sa neporušovať v tomto smere zákony.

Starostlivosť po úspešnej liečbe rakoviny u lekárov
Aj tak najúspešnejší postup pri liečbe onko ochorení je spolupráca onko pacient pod dozorom lekára odborníka a k tomu podpora alternatívneho terapeuta. Onko pacient si tiež študuje všetko okolo svojho ochorenia, aké má možnosti, čo všetko je k dispozícii. Aké sú negatívne následky chemoterapie, ožiarenia, imunoliečby a podobne. Tak isto alternatívne prístupy majú svoje riziká a to hlavne v malej účinnosti alternatívnej liečby. U onko liečby je kardinálny problém rast metastáz po ožiarení a poškodenie mozgu po chemoterapii. Možný návrat ochorenia. Alternatívny liečiteľ by mal žiadať od onko pacienta, aby chodil trvalo na kontrolu, aby zvážil druh rakoviny a rýchlosť jej rastu a expanzie. Dobré sú klasické onko liečby a podpora liečiteľa. Teda liečiteľ hľadá, ako podporiť onko liečbu a ako zmierniť negatívne následky ožiarov a chemoterapie. Liečiteľ by nikdy nemal odhovárať pacienta od liečby u onkológa, porušuje tým zákon a navádza pacienta na cestu ohrozenia života. Minimálne treba trvať na tom, že onko pacient musí chodiť na kontroly a keď alternatívna liečba rýchlo nezlepšuje výsledky, tak ju ukončiť a zahájiť liečbu od lekárov. Bohužiaľ, onko pacienti prídu k liečiteľovi často v stave, kedy už nič nepomôže. Keď je liečba u klasického onkológa úspešná, tak to neznamená, že rakovina sa nemôže vrátiť alebo neobjaviť na inom mieste. A teda po úspešnej onko liečbe konvenčnými prostriedkami u onkológa môže výborne nastúpiť alternatívny terapeut a spoločne s vyliečeným pacientom zabojovať o opravu a nastavenie vhodných imunitných reakcií. Aj tu je dobré spolupracovať s imunológom.

Prečo alternatívna liečba 5 rokov po úspešnej onko liečbe u lekárov?
Tak toto je dosť zložitá téma. Pacient príde k onkológovi a ten mu oznámi, že výsledky sú výborné a všetko je v poriadku. Dobrá správa je super aj pre lekára aj pre pacienta a aj pre okolie. A keď je účastný aj alternatívny terapeut, tak asi tiež bude mať radosť. Ale lekár iba oznámil, že ohrozenie života už nie je a rakovina a chorobný stav je pod kontrolou. Samozrejme, v tomto momente by bolo dobre preskúmať stav imunity dotyčnej osoby a pustiť sa do ďalšej liečby a to obnoviť fungovanie imunitného systému. Prečo sa takto nedeje alebo sa deje málo, je asi vec lekárov, štátnych financií a chuti liečiť skutočne príčinu ochorenia. A často je to sám pacient, ktorý by najradšej zabudol, že bol onko pacient a vrátil sa do normálneho života. Je to pochopiteľné, ale liečba u onkológa sa končí, organizmus už nie je pod tlakom onkológa a jeho postupov a veľmi často sa všetko odohrá od začiatku. A tak je namieste snaha, aby sa vyliečený pacient nedostal zase tam, kde bol pred pár mesiacmi. To vyžaduje aktívnu obnovu zdravia a naštartovanie imunitnej reakcie a pre istotu v trochu razantnejšej podobe ako je u ľudí s dobre fungujúcim imunitným systémom. Pokiaľ by sa zistilo, že imunitný systém je poškodený alebo zničený a nedá sa obnoviť, tak treba doživotne brať imunitné lieky a prípravky na podporu imunity.

Preventívna veštecká diagnostika onkologických posunov
Genetické posuny buniek tráviaceho systému. Tenké črevá, hrubé črevá, žalúdok. Mikrocysty z očí, uší, prerastanie organizmu mikrocystami. Onko mikrocysty z orgánikov do vnútra buniek a hlavne z mitochondrií. Trochu zložitá problematika pre bežného človeka, ktorý sa neponoril hlbšie do problematiky delenia buniek v ľudskom tele. Bunky v ľudskom tele sa delia, čo znamená, že z jednej bunky sa vytvorí nová a tá predošlá najčastejšie zahynie. Kópia bunky by sa mala čo najviac podobať tej pôvodnej bunke, čo odumrie. Nová bunka nie je úplne rovnaká ako pôvodná bunka. Bunky prirodzene starnú a postupne sa menia. Dokonca niektoré bunky majú vo vnútri určené, koľkokrát sa môžu za života deliť a pokiaľ sa bunka už nemôže deliť, tak jej v tom imunita musí zabrániť, lebo by mohla zmutovať a zdegenerovať a vlastne sa stať onko bunkou, ktorú už neakceptujú ostatné bunky v tele. Keď sa delí bunka, tak môže prísť k jej poškodeniu ožiarením, chemickou látkou zvonku alebo z vnútorných zdrojov organizmu.

Alternatívny terapeut vešteckým výkonom môže zistiť u orgánov v ľudskom tele a aj systémov ako je nervstvo alebo žily, cievy a lymfa, či pri delení nedochádza k poruchám a klasicky ľudské bunky sa nemenia na atypické bunky, ktoré sa už nebudú dostatočne dobre podobať ľudským bunkám. Príklad na lepšie pochopenie: veštecky vybavený liečiteľ skúma u konkrétneho pacienta pečeň a tu posudzuje, či sú pečeňové bunky delené na obraz ľudských pečeňových buniek, alebo či sa delia nevhodne a skorej sa podobajú na myšacie bunky alebo dokonca pavúčie bunky. A to už bude v reči genetiky znamenať, že je tu vysoké riziko zvrhnutia ľudských pečeňových buniek na onko bunky. Treba zasiahnuť, pečeň preliečiť a spustiť delenie ľudských buniek a zabrániť organizmu, aby nepokračoval v nevhodnej sérii delenia buniek.

Veštecky trénovaný alternatívny terapeut dokáže vnímať aj kvalitu chromozómov a ich pozícií a hustotu DNK a RNK a tak isto môže varovať danú osobu, že v tele zle pracujú mitochondrie a netvoria nukleové kyseliny na obnovu chromozómov, ktoré zodpovedajú za delenie buniek. Úroveň poškodenia a absencia údržby môže viesť k masívnej tvorbe onko buniek.

Genetické posuny drobných kúskov detskej žľazy v ľudskom tele
Dieťa má po narodení krásnu detskú žľazu v strede hrude. Má na starosti imunitu a dozoruje celú výstavbu ľudského tela. Naším vešteckým skúmaním sme zistili, že medzi 20. a 30. rokom života dospelej osoby sa detská žľaza deaktivizuje a uspí sa. Niežeby sa zničila, ale je trvalo uspatá. A len málo ľudí má aj v dospelosti detskú žľazu alebo je drobné časti po tele aktívne. A v prípade onko ochorenia alebo v boji o dlhovekosť je rozumné znovu detskú žľazu aktivovať a prinútiť ju starať sa o štandardnú obnovu organizmu. Veľmi zlý prípad je stav, kde sa detská žľaza geneticky pozmenila a vedie organizmus do onkologického ochorenia.

Technika zavápnenia buniek
V niektorých onko prípadoch je možné vnímať zaujímavý úkaz a to je schopnosť organizmu doslova vápnikom upchať atypické bunky. V zásade je organizmus schopný v medzibunkovom priestore a aj v samotných bunkách uložiť prebytočné látky ako zásobu pre budúce spracovanie. Alternatívny terapeut vie veštecky odhadnúť, či organizmus onko pacienta by mohol využiť svoj potenciál ukladať minerály do buniek. A v tomto prípade organizmus často uloží minerály a teda aj vápnik a železo do slabých a problematických buniek. A takto nejako by mohlo prísť k upchaniu a zlikvidovaniu aj onko buniek.

Pozmenené hormonálne látky
Jeden z možných rakovinových faktorov môže spôsobiť hlavne nevhodná zmena niektorej hormonálnej látky. Najnebezpečnejšia je zmena hormónov dvanástnika na tenkom čreve pod žalúdkom. Hormonálna látka produkovaná v tejto oblasti sa pozmení čiastočne alebo pozmení tak, že v tele bude rakovina úplne jednoznačne. Prípadne sa všetky hormonálne látky pozmenia a povedú bunky k nesprávnemu deleniu, pretože tieto atypické chemické látky budú prítomné pri delení buniek a ich vývoji. A teda treba liečiť hormonálnu sústavu. Pokiaľ sa nelieči, rakovina sa zákonite objaví znovu. Veštecky zdatný alternatívny terapeut by mal byť schopný rozpoznať toto riziko.

Ale máme tu aj iný problém, hladina niektorých hormónov je príliš vysoká alebo príliš nízka, teda hovoríme rozlietanej hormonálnej sústave. V tomto prípade bude v tele masívny rast nezhubných nádorov, cýst, polypov a myómov maternice. Problém je rast nezhubných nádorov a oblasti mozgu. Je vysoké riziko, že niektoré z týchto útvarov sa stanú onkologické. A tak treba toto v tele pacienta zistiť a preliečiť. Je na to dostatok možností. Napr. výživové doplnky ako Indonal, Indol 3C.

Živica a imunitná reakcia
Pokiaľ by imunita organizmu fungovala správne a aktívne a spoznala by onko bunky, tak by ich nesporne zlikvidovala. Ale často sa tak nestane. A teda malo by nás zaujímať, ako naštartovať imunitné reakcie v chorom ľudskom tele. V prvom rade treba zistiť stav kostnej drene v kostiach a či je organizmus schopný produkovať jednotlivé zložky imunitného systému. Iba tak orientačne biele krvinky, žírne bunky a napríklad interferón a aj na úrovni vnútra buniek imunoglobulíny. No v prípade onko ochorenia je potrebné nielen vyvolať klasickú imunitnú reakciu, ale aj neadekvátnu imunitnú reakciu. Neadekvátna imunitná reakcia je stav organizmu, kde napr. biele krvinky doslov zošalejú a voči bunkám tela vyžadujú dokonalý stav. A potom takéto biele krvinky útočia na všetko, čo nezodpovedá ich prehnaným nárokom. Je tu teda možnosť kortikoidmi a napríklad živicou alebo hadími jedmi vyprovokovať organizmus doslova k šialenej reakcii. Nebudeme tu mať onko ochorenie, ale budeme tu mať neadekvátnu imunitnú reakciu, ktorá môže a nemusí zničiť organizmus tak do 10 až 20 rokov.

Depresia a vplyv na onko ochorenie
Jeden z nebezpečných psychických faktorov, kde onko osoba produkuje látky navyšujúce stav depresie a neschopnosti prijať akékoľvek zmeny či už zvnútra tela alebo z vonkajšieho prostredia. A zmeny zvnútra, starnutie alebo chorobnosť sa presadia nakoniec brutálnym spôsobom a môže to byť aj onko stav. Je potrebné skúmať, či daná osoba produkuje aj antidepresívne látky a keď ich neprodukuje, tak ich treba u onko pacientoch užívať alebo organizmus prinútiť, aby ich tukové bunky alebo biela mozgová hmota produkovali. Nedostatok antidepresívnych látok často blokuje aj prijatie potrebných zmien v ľudskom organizme. Napríklad sa ťažko bude aktivovať dobrá imunitná reakcia, ktorá bola zablokovaná a teraz by rada naštartovala, ale nemôže, lebo chýbajú na to prirodzené antidepresívne látky.

Stres ako príčina rakoviny a odchod z civilizácie
Príčinou onko ochorenia alebo výrazný podiel môže mať aj neschopnosť konzumovať stres a tvoriť antistresové látky. A tak je ich treba organizmu dodať alebo prinútiť organizmus, aby ich produkciu obnovil alebo náhradne vyrobil v tuku. Radikálne riešenie alebo keď nič nezaberá je jednoducho odísť z civilizácie do samoty, prípadne do kláštora alebo nejakej náboženskej komunity. Aj toto patrí do radikálnych spôsobov prepnutia organizmu. Aj zmena stravovacích návykov v dedinskom prostredí je radikálna forma liečby. Teda vhodná je celková zmena životného štýlu života. U onko pacientov treba skúmať, či blokáciu správnej imunitnej reakcie nespôsobuje práve neschopnosť zvládať každodenný stres.

Modifikácia tukových buniek
Ide o špeciálnu techniku, ako modifikovať pri onkologickom ochorení tukové bunky, aby začali produkovať mikro množstvá jedovatých látok potrebných pre aktívnu imunitu organizmu. U onkologických pacientov sa vešteckou diagnostikou zistí, že organizmus neprodukuje dostatok mikrotoxických látok. Sú podobné tým látkam, ktoré obsahuje chemoterapia alebo aj klasické jedovaté látky bylín, stromov, ale aj rôznych druhov zvierat a hmyzu. Na kožu sa dáva jadrové mydlo obsahujúce aj látky z kostí a tie podporujú modifikáciu tukových buniek a tak isto kúpeľná síra, rašelina, bahno z Mŕtveho mora, hlina z jaskýň a lomov. A tak isto potieranie tela močom vedie k tvorbe nových tukových buniek schopných tvoriť jedovaté látky v prospech imunitných reakcií. Je veľmi dobré sledovať tieto zmeny pomocou vešteckých techník.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.