Alternatívne formy liečby rakoviny – II.

Dezinfekcia organizmu
Je známe, že onko ochorenie je výsledok celkového poškodenia imunitného systému. Poškodenie imunitného systému dovolilo organizmu, aby sa v tele vytvorili bunkové štruktúry, ktoré v konečnom dôsledku organizmus ohrozujú a aj usmrcujú.

Organizmus chorej osoby nie je schopný rozpoznať a zlikvidovať čudne sa chovajúce bunky a aj samotná bunka nie je schopná sa v prípade nežiaducej zmeny zlikvidovať, teda celková imunita nefunguje. Do organizmu môžu preniknúť určité vírusy alebo mikroorganizmy, ktorým sa organizmus nevie ubrániť a to často preto, že okamžite napadnú imunitný systém a buď sa ho snažia zničiť, obmedziť alebo dezorientovať. V určitých prípadoch môžu byť príčinou onkologického ochorenia mikroorganizmy, ktoré v bunkách a hlavne pri ich delení nevhodne pozmenili genetický materiál.

Aj počas onko liečby sa v organizme môžu objaviť typické mikroorganizmy pre onkologické ochorenia. Počas onko liečby sa môže stať, že aj mikroorganizmy vhodné pre organizmus sa prudko rozmnožia a tým škodia. Teda mikroorganizmy a ich výlučky môžu mať negatívny vplyv na organizmus a ohrozovať delenie buniek. Prípadne organizmus z ich výlučkov môže vytvárať nevhodné chemické kombinácie.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Ale mikroorganizmy za určitých okolností môžu pomôcť alebo úplne zlikvidovať nežiaduce onko bunky. Teda pokiaľ sú v tele vhodne vybraté mikroorganizmy, tak ich výlučky môžu pomôcť aktivovať imunitný systém alebo mu pomôcť vytvoriť vhodné látky proti onko bunkám. Je to komplikovaná záležitosť. V alternatívnej medicíne sa dá odhadnúť, ktoré mikroorganizmy by v tele dokázali vytvoriť vhodné látky a zabojovali by v prospech vyliečenia. Ale to je už veštecký výkon a odhad, ktorý mikroorganizmus by mohol zabrať v liečbe. Ale často sú to dosť agresívne formy mikroorganizmov. Problémom by mohlo byť, že mikroorganizmy zlikvidujú onko bunky, ale potom sa trvalo usadia v organizme a už ich odtiaľ nikto nedostane.

Poznal som prípad z Anglicka, kde mladý človek riešil svoj onko stav tým, že pojedal po lúkach a lesoch všetky možné chrobáky a teda čudesné mikroorganizmy a ešte čudesnejšie chemické látky. Prežil, ale veštecky bolo možne vnímať, ako ho po uzdravení začali ničiť mikroorganizmy, ktoré sa usadili v organizme a hlavne v tráviacom trakte. Je tu potrebný veštecko-intuitívny odhad u každého onko pacienta a neustále kontrolovať vývoj situácie. V zásade tu platí, že pokiaľ je niekto onko pacient, tak je dobré pojedať čo najviac atypickú stavu, užívať rôzne toxické látky. Dobre fungujúca imunita človeka vyžaduje tvorbu všetkých možných toxických látok existujúcich v prírode samozrejme v mini dávkach. Aj hladovanie je filozofia, že zdravé bunky vydržia dlhšie bez potravy a v prípade extrémneho vyhladovania môžu doslova požrať aj onko bunky. Ale to je v organizme už kanibalizmus. Tieto pravidlá sa môž prejaviť v každom organizme odlišne a inak.

Tu je zoznam niektorých látok, ktoré môžu pomôcť organizmu s dezinfekciou: Mnohospektrálne antibiotiká, živica, propolis, aloe vera, prírodné antiseptiká, žlčové mydlo, Dettol, ocot, dechtové látky a decht z jantáru. Dezinfekcia jódom Jodisol, mydlo Betadine, sírou, koloidné striebro, alkohol, švédske byliny, ozón, mnoho iných látok a prístrojov. Vhodné sú tie, ktoré silne toxikujú organizmus a onko bunky celkovo nemajú radi atypicky toxické prostredie. Normálne bunky znesú toxické prostredie lepšie.

Prírodná imunoterapia
Klasická liečba u onkológa je liečba veľmi radikálnymi prostriedkami a to jedmi v chemoterapii, ožarovaním v rádioterapii a podľa okolností aj operačným zákrokom. V zásade platí, že klasický onkológ nejde zatiaľ cestou obnovenia celkovej imunity pacienta. Aj keď sa už v tomto smere medicína začína usilovať.

Alternatívna medicína má k dispozícii veštecky vybaveného liečiteľa, ktorý preverí, v akom stave je celý imunitný systém a využije aj medicínske testy na zistenie stavu imunity a jednotlivých položiek imunitného systému. Pri obnove a aktivizácii imunitného systému je niekoľko prístupov. U onko pacienta imunitný systém zlyhal a organizmus potrebuje dodať imunitné a toxické látky všetkého druhu. A neusilujeme o obnovu imunitného systému a do organizmu dávame všetko, čo nahrádza imunitné látky, ktoré organizmus nedokáže produkovať.

Iný prípad je, že veštecky je možné vnímať poškodenie klasickej imunity, ale je tu náznak, že samotný organizmus pacienta hľadá a buduje náhradnú imunitu napríklad v pečeni alebo tuku organizmu. V tomto prípade začíname podporovať takúto tvorbu náhradného imunitného systému.

Pokiaľ zistíme, že kostná dreň, biele krvinky, žírne bunky a ďalšie zložky imunitu sú v poriadku, ale za záhadných okolností nevedia na onko bunky zaútočiť a zlikvidovať ich, je vhodné začať do organizmu dostávať látky a odblokovať nesprávnu reakciu imunitného systému, aby sa imunitný systém sa spamätal a spozoroval chorobný stav. Najčastejšie sa volí nejaká radikálna situácia ako kryokomora, sauna, šok vyvolávajúce situácie.

Je možná aj skutočnosť, že odozva imunitného systému je príliš slabá a nie je schopná agresívne zaútočiť na chorobu. Rozhodneme sa pre vyvolanie neadekvátnej imunitnej reakcie. Doslova dosiahneme, aby imunitný systém mal mimoriadne prísne požiadavky voči atypickým bunkám a radšej zabil viacej buniek v tele aj takých starších a zdravých. Teda nastupuje tu doslova neadekvátna imunitná reakcia a tá zničí všetko, čo je len trochu atypické a neštandardné. Problém je po uzdravení, keď imunitný systém pokračuje v prísnom sledovaní buniek, preháňa svoje aktivity a nastupuje niečo ako roztrúsená skleróza, v tele je likvidovaných príliš veľa buniek a aj vhodných mikroorganizmov. Ale toto ochorenie je vždy lepšie ako onko ochorenie. Jeden druh choroby vytlačí iný druh choroby.

Tu je zoznam látok všeobecne schopných vyvolať neadekvátnu imunitnú reakciu v organizme: Drevité huby všeobecne, lesklokôrka lesklá – Ganoderma lucidum, šampiňón madľový – Agaricus subrufescenes, beta-glukány, glukány ako stimulant makrofágov a interakcie antigénov, trúdnikovec pestrý – Trametes versicolor. Sem patrí aj celulóza, zelená riasa, fytoplanktón, hnedá riasa, želatína, šiitake a jej produkty, tak isto lišajníky, hliva ustricová a z nej produkty, klasicky vínne kvasinky, vínny kal z vína. Špeciálne živice zo stromov, jedy z hadov v mastičkách a géloch, včelie, mravčie a iné živočíšne jedy.

Spánok zabíja onko bunky
Melatonín, serotonín, tryptofán, vzácne prvky a onko liečba. Ide tu o problematiku celkovej regenerácie a obnovy organizmu. Osoby, ktoré nemajú spánkový hormón melatonín, počas noci často upadajú do stavov podobných, ako keď osobe dajú na operačnom stole narkózu, aby sa nehýbala, aby mala spomalené chemické pochody a celkovo počas operácie bolo kľudne. Bežne žijúce osoby ani netušia problematiku dostatku hormónu melatonínu na celkovú údržbu a regeneráciu. Onko organizmus pod nedostatkom melatonínu, ale zato pod dostatkom narkotických látok sa vlastne nedokáže zmobilizovať a obnoviť a bojovať s onkologickým ochorením. Navyše väčšina liekov na spánok sú nevhodne vyrobené a namiesto podpory tvorby melatonínu tvoria v organizme narkotické látky. A kvôli nim organizmus upadá počas noci do komatických a klinických stavov a vtedy vlastne neprebieha regenerácia organizmu. A tak nedostatok melatonínu nedovolí rozbehnúť potrebnú údržbu, ozdravenie a zregenerovanie organizmu a je vhodné to riešiť. Odporúčam užívať melatonín od firmy Webber naturals a výhradne od tejto spoločnosti. Veštecky ho máme dobre preverený, že nie je narkotický a v tele funguje k podpore tvorby melatonínu. Niekedy ho môže trávenie zlikvidovať a aj v ústnej dutine a je dobré ho aplikovať aj cez kožu so slinami alebo močom. Melatonín sa môže brať aj počas dňa a tak udržať jeho hladinu v tele na vyššej úrovni a zabezpečiť v organizme potrebnú údržbu a rekonštrukciu. Organizmus bez melatonínu spomaľuje údržbu a regeneráciu.

Preliečenie po ožarovaní
Klasická kuchynská soľ, morská soľ, inhalovanie soli. Užívanie sulfidov priamo alebo cez kožu, ktoré sa nachádzajú aj v kozmetických prípravkoch a iných výživových doplnkoch. Negatívne faktory radiácie a ožiarenia. Onko pacient dostane od lekárov nutnú chemoterapiu a keď chemoterapia nezabrala, nastupuje ožiarenie rôzneho druhu za účelom zničenia určitej skupiny onko buniek v tele pacienta. Tento druh liečby má aj svoju nepríjemnú stránku – po ožiarení sa objavuje rast metastáz, čo sú vlastne rýchlo rastúce bunky v dlhých vláknach. Tieto vlákna sú nepríjemné a môžu prerastať doslova všade. A pokiaľ pacient nemá šťastie, tak môžu prerásť aj dôležité orgány tela a to znamená istú smrť. Po ožiarení je dobré v tele začať likvidovať metastázy napr. vyvážením hormonálnej sústavy prípravkami ako je Indol 3C alebo Indonal.

Zaujímavá je aj liečba dračou krvou, ktorá nedá pokoj metastázam a podieľa sa na ich likvidácii. A celkovo preliečenie každého orgánu a časti tela môže viesť k likvidácii metastáz. Testujú sa lieky na potlačenie rastu metastáz na báze periostínu. Ale je tu aj klasická operačná liečba metastáz a ich likvidácia v niektorých orgánoch. A beží výskum na liečbu kostných metastáz. Metastázy možno chápať aj ako únik niektorých onko buniek z miesta ochorenia do iného miesta a tu sa môžu usadiť a rozvinúť. Sem možno zaradiť aj špecialitu a to vodu bez obsahu deutéria. Veštecky sme skúmali prípady pacientov s metastázami a voda bez obsahu deutéria pôsobí dosť silne na metastázy v tele pacienta. Nezabrala iba v prípadoch, kde samotné trávenie takto upravenú vodu zlikvidovalo a tak je dobre túto vodu aplikovať aj cez kožu. A často k tejto vode pridať vlastné sily pacienta a aj vlastný moč a takto vodu bez deutéria dostať do tela. Môžete spraviť jednu vec a to zmraziť vodu bez deutéria na – 50 stupňov a zvýšiť úspešnosť tejto vody s tým, že zmenšíte jej zložky kryštalizáciou. Celkovo sú prípravky upravené ako nano budúcnosťou onko liečby. Ale to je na klasickej medicíne.

Môžete si sami zvýšiť výkonnosť rôznych látok, ktoré majú onko účinky. Napríklad liek z reiši huby dáte do kovovej škatuľky a tú dáte do plastovej škatule. Kovovú nádobku z tenkého plechu alebo iba hliníkovej fólie zastriekate mraziacim sprejom a látku zmrazíte na mínus – 50 stupňov C a takto skryštalizovaná bude fungovať skoro ako nanolátka a jej prenik do tela bude mimoriadny. Pozor na popáleniny rúk – použite ochranné rukavice. Sprej na schladenie materiálu je možne zakúpiť a volá sa Zmrazovací sprej – Kältespray. Toto nie je návod, ako si upraviť sám takúto látku. Pokiaľ budete takto postupovať, tak na vlastnú zodpovednosť. A aj použitie takto upraveného prípravku je výhradne na vašej zodpovednosti.

Intuitívny a lekársky prístup
Veštecký výber látok proti rakovine. Medicínsky prístup nie je preventívny alebo ešte stále je málo preventívny. To by klasická medicína musela kontrolovať stav imunitného systému celkovo, a teda realizovať diagnostiku týchto oblastí: detská žľaza a imunita, pupok a pupočník a jeho vplyv na onko stav, stav embryonálnych štruktúr a onko ochorenie, tvorba jedov, tvorba nukleových kyselín, celkovo imunita a látky ju podporujúce, biele krvinky, interferón, žírne bunky, killer N-bunky, imunoblasty, slepé črevo, slzné žľazy, pošvová žliazka, produkcia dezinfekčného jódu a iných dezinfektov, mikrojedovaté látky, tvorba elektrónov, fotónov, ale aj izotopov napríklad radónu a iných prvkov, bunky na kontrolu buniek a ich stavu štandardnosti. Tak isto by sa mal prísnejšie kontrolovať stav kostnej drene a hormón erytropoetín, stav štítnej žľazy, množstvo kyseliny listovej B9, hladina železa v krvi, tvorba hemu a stav pečene, ťažké kovy v tele a kostnej hmote.

Klasická medicína je v oblasti onko ochorení v prvom rade o postaraní sa o pacienta, ktorý ochorel. Zdiagnostikovať ho, zistiť stav ochorenia, nasadiť chemoterapiu, prípadne ožarovanie alebo hormonálnu liečbu, prípadne liečby iného druhu.

Veštecky nadaný liečiteľ, ktorý sa vzdelával do oblasti onko ochorení a prebral čo najviac poznatkov a skúseností, je pripravený zdiagnostikovať rôzne systémy pacienta, určiť riziká onko ochorenia. Určiť intuitívne, ktoré jedy by pacient potreboval. Spolupracovať s lekármi a intuitívnymi zásahmi podporovať liečbu lekárov. Liečiteľ je schopný aj mimoriadnej preventívnej činnosti. Poprípade podieľať sa na ozdravení imunity po úspešnej onko liečbe. Samozrejme, takýchto liečiteľov je ako šafranu a možno dvaja? A tak vždy pri onko ochorení navštívte lekára a kontrolujte, ako sa onko ochorenie vyvíja. Môže vás liečiť aj liečiteľ, ale je dobré, aby kontrola zostala v rukách lekára a prístrojov. A keď sa alternatívna liečba nevyvíja dobre a riziká onko ochorenia rastú, je rozumné prejsť do rúk lekárov úplne a liečiteľ by mal podporovať liečbu lekára. A liečiteľ by mal pozerať na riziko pacienta a rešpektovať zákony v tejto oblasti. Tak sa vyhne zbytočným nepríjemnostiam.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.