Katalóg psychológia

KATALÓG PSYCHOLÓGIA

PSYCHOLÓGIA
Prehľad z Wikipédie, zoznam webov o psychológii, zoznam psychoterapeutov, články, online psychologické poradne
cimax.sk/lieky/psychologia

PSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA
Zoznam stránok o psychológii dieťaťa, spôsob výchovy, poruchy
cimax.sk/lieky/psychologia-dietata

PSYCHOLOGICKÉ POJMY A – D
Zoznam webov k psychologickým pojmom: Adolescencia, adolescent, Afekt, afekcia, Afiliácia, Alter ego, Ambivalencia, Anima a animus, Apatia, Archetyp, Arogancia, Asociálnosť, Bdelosť, Déjà vu, Denné snenie, Depersonalizácia, Depresia, Deprivácia, Deviácia, Duša, Dvojitá väzba Dysgrafia, Dyskalkúlia, Dyslexia, Dysmúzia, Dyspinxia, Dyspraxia
cimax.sk/lieky/psychologicke-pojmy-A-D

PSYCHOLOGICKÉ POJMY E – I
Zoznam webov k psychologickým pojmom: Egodystónia, Elektrin komplex, Emócie, Extraverzia a introverzia, Fenomén koktailovej párty, Forerov efekt, Frustrácia, Halucinácia, Herostratizmus, Charakter, Id, ego a superego, Idea, Iluminácia, Ilúzia, Imaginácia, Individuácia, Indoktrinácia, Infantilizmus, Inštinkt, Inteligencia, Intrapersonálne konflikty, Intuícia
cimax.sk/lieky/psychologicke-pojmy-E-I

PSYCHOLOGICKÉ POJMY K – N
Zoznam webov k psychologickým pojmom: Katarzia, Kibucový efekt, Klamstvo, Komplex, Konformizmus, Koučovanie, Mentálny vek, Motivácia, Mozartov efekt, Myšlienka, Myslenie, Nočná mora, Nostalgia, Nevedomie, Narcizmus, Napoleonský komplex
cimax.sk/lieky/psychologicke-pojmy-K-N

PSYCHOLOGICKÉ POJMY O – R
Zoznam webov k psychologickým pojmom: Oidipov komplex, Osobnosť, Pareidólia, Paternalizmus, Persona, Podvedomie, Pozornosť, Psychika, Psychovzorec, Predstavivosť, Predsudok, Pud, Regresia
cimax.sk/lieky/psychologicke-pojmy-O-R

PSYCHOLOGICKÉ POJMY S – Š
Zoznam webov k psychologickým pojmom: Samonaplňujúca predpoveď, Sebapoňatie, Sebareflexia, Sebaúčinnosť, Sebavedomie, Sociometrický status, Sociálna inteligencia, Správanie, Spomienka, Štokholmský syndróm, Strach, Sugescia, Svedomie, Synchronicita, Syndróm vyhorenia, Synestézia, Šťastie
cimax.sk/lieky/psychologicke-pojmy-S-Š

PSYCHOLOGICKÉ POJMY U – Z
Zoznam webov k psychologickým pojmom: Unus mundus, Únava, Úsudok, Vedomie, Vloha, Vnímanie, Voľné asociácie, Westermarckov efekt, Zvyk, Zážitok, Žiarlivosť
cimax.sk/lieky/psychologicke-pojmy-U-Z

SCI-FI
Prehľad sci-fi na Slovensku a Česku. Sci-fi slovníky, vyhľadávače, prehľad sci-fi filmov, fan kluby, videá, zoznam sci-fi literatúry.
cimax.sk/lieky/sci-fi