Loading...
 

PSYCHOLÓGIA 

Zoznam webov o psychológii, zoznam psychoterapeutov, články, online psychologické poradne, psychologické testy, prehľad z Wikipédie.
Aktualizované: 2014

psychologia-baner.jpg

Weby o psychológii
Internetový časopis o psychológii. Netradičné prístupy v psychológii, akcie a podujatia, dobrovoľníctvo, arteterapia, rôzne testy: osobnostné, na logiku, na pozornosť, na pamäť
http://www.i-psychologia.sk
Časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku, archív čísel
http://www.psychiatria-casopis.sk
Portál pomoci pri psychických a duševných problémoch. Úzkosť, depresia, psychické problémy, psychóza, organicita, schizofrénia... Zoznam psychoterapeutov. Čo je psychoterapia?
http://www.psyche.sk/web/

Kontakt Sasa Datelina
Bloger Saša Pueblo uverejnil článok o šťastnom osude, ako sa programovať. Programovanie, dosahovanie a kontrola dosiahnutého cieľa. V prvom rade programujem a vizualizujem, čo treba spraviť pre dlhovekosť až do tranzu, aby som to musel robiť, či chcem alebo nechcem.
https://www.cimax.sk/blogy/article199-šťastny-osud

Členenie psychológie. Texty spracované podľa knihy Dr. Ľudovít Repáň - Psychológ bez čakárne
http://www.psychologia.sk/teoria.php
Portál o psychológii, Články a videá, príbehy čitateľov, názory odborníkov (cz)+ FB
http://psychologie.cz
https://www.facebook.com/jenmrtverybyplavousproudem
Psychológia v teórii a praxi. Archív článkov, testy (cz)
http://rudolfkohoutek.blog.cz

Duševné zdravie, psychológia. Psychologické testy, psychologické profily, relaxačná hudba, osobnosti psychológie, problematika snov, zoznamka pre ľudí s psychickými problémami, fórum (cz)
http://www.help24.cz
Poruchy osobnosti - definícia a princíp fungovania + FB
http://www.zdravie.sk/sz/content/461-39614/poruchy-osobnosti-definicia-a-princip-fungovania.html
https://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Možnosti štúdia v oblasti psychológie
http://studia.education.sk/p-3203/psychologia-fakulta-psychologie/
Vydavateľstvo F - psychiatria, psychosomatika, psychoterapia. Knihy, F-Archív je zdarma prístupný zdroj psychiatrickej, psychosomatickej a neurologickej literatúry pre všetkých členov F-Klubu.
http://vydavatelstvo-f.sk
Diplomové práce z odboru: Sociálna psychológia
http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/eaf/socialna-psychologia.php
Psychológia farieb
http://www.gibon.sk/page10/page10.html
10 najzaujímavejších kníh z oblasti psychológie (cz) + FB
http://www.studentpoint.cz
https://www.facebook.com/studentskyportal

Referáty z oblasti psychológie
http://referaty.aktuality.sk/psychologia
http://referaty-seminarky.sk/psychologia/
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/
http://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/

Psychologické testy
Rôzne psychologické testy online
http://www.i-psychologia.sk/test.php
Psychologické a diagnostické testy
http://displus.sk/psychologicke-a-diagnosticke-testy.html
Psychotesty online
http://www.psychotesty.psyx.cz
Psychologické, partnerské a iné testy online
http://www.psychotest.sk
Psychologické testy
http://www.help24.cz/index.php?page=psychologicke-testy

Psychoterapeutické služby
Katalóg klinických psychológov
http://www.azet.sk/katalog/psychologovia-klinicka-psychologia/
Psychologické poradenstvo - katalóg poskytovateľov
http://www.azet.sk/katalog/psychologicke-poradenstvo/
Klinický psychológ Mgr. Martin Miler, Bratislava Nové Mesto
http://klinickypsycholog.sk
Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava
http://klinickapsychologia.sk
Psychológ PhDr. Miroslava Muráriková klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut, Pezinok
http://www.terapeutka.sk

Mgr. Renáta Bekőová, Neštátna psychologická ambulancia Šaľa
http://renatabekoova.szm.com/okruhy.html
PhDr. Peter Szeliga, Ph.D., klinický psychológ a neuropsychológ, Trnava. Neuropsychologická diagnostika a terapia prostredníctvom neuropsychologickej rehabilitácie kognitívnych funkcií najmodernejším nemeckým počítačovým systémom NEUROP-2
http://www.klinickypsycholog.eu
Terra Medica, Bratislava. Klinika alternatívnej medicíny, psychoterapie, individuálna terapia, párová terapia
http://www.terramedica.sk/psychoterapia
Mgr. Boris Sopko, Bratislava. Psychologické a psychoterapeutické služby
http://www.akodalej.sk/uvod
Katarína Kárászová, Bratislava. Psychologické a psychoterapeutické služby
http://www.psychoterapia-emdr.sk

Martin Levinne, Bratislava. Alternativna psychoterapia online HEALING ENERGY WORKS. Alternatívna psychoterapia HEALING ENERGY WORKS nachádza príčinu dôsledku duševnej disharmónie.
http://www.healingenergy.works/sk/
Selfness - súkromné centrum zdravia. Psychologické poradenstvo, Trenčiansky kraj
http://www.selfnesscentrum.sk/index.htm
PhDr. Tibor Hrozáň. Poliklinika Ružinov, Bratislava. Ambulancia klinického psychológa
http://www.hrozan.sk/Okruhy.htm
Mgr. Karin BRÁNIKOVÁ, MPH., Bratislava. Privátna psychoterapeutická prax
http://psychoterapia.webnode.sk/poskytovane-sluzby/
Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce, Trnava. Skupinové terapie závislých klientov
http://www.otvorene-srdce.sk
Drumbľa - komunitné centrum, Zvolen. Muzikoterapia, wellness muzikoterapia
http://www.drumbla.sk/index.php?page=41
Diplomovky o muzikoterapii
http://diplomovka.sme.sk/keyword/muzikoterapia.php

Bc.Miroslav Danaj, Dip.CBH, Bratislava. Hypnóza a hypnoterapia je účinným nástrojom na riešenie problémov a dosahovanie pozitívnych a trvalých zmien vo vašom živote, kde do procesu vstupuje naša vedomá alebo podvedomá myseľ
http://www.hypnoza.info
Terapeutické centurm novej generácie – SENAZ, Trnava. Hypnoterapia, duchovné liečenie energiou, liečivá masáž + FB
http://www.hypnoterapia.sk/index.php?id=63
http://www.facebook.com/pages/hypnoterapiask/178932925491403
Regresná psychoterapia, Patrik Bálint, Martin.
http://www.regresnaterapia.sk
https://www.facebook.com/Regresnaterapia
Bc.Milada Ragasová, Malacky. Regresná hlbinná psychoterapia
http://regresnaterapia.webnode.sk

Eva Rozsypalová, Bratislava. Regresná terapeutka, dietológ, individuálne poradenstvo, kurzy zdravia, liečba bolesti chrbtice
http://www.regresna-terapia.sk
Mgr. Petra Biháry, Bratislava. Liečba vnímaním a pohybom
http://www.balancelife.sk/sk/Koncentrativna-pohybova-terapia.alej
Liga za duševné zdravie, Bratislava. Arteterapia v Galérii Nezábudka
http://www.galerianezabudka.sk
OZ Terra therapeutica, Bratislava. Práca s deťmi a mládežou umením – arteterapiou
http://www.terratherapeutica.sk

Online psychologické poradne
Zena.atlas.sk
http://zena.atlas.sk/sluzby/poradne/psychologicka-poradna/
Diva.sk
http://www.diva.sk/poradna/psychologicka-poradna/
Najmama.aktuality.sk - Poradňa detskej psychologičky
http://najmama.aktuality.sk/poradna/poradna-detskej-psychologicky/
Poradna.dida.sk
http://poradna.dida.sk
Livedoctor.cz
http://www.livedoctor.cz
Mgr. Zdenka Némethová - platená služba
http://www.psychologicka.eu/online-poradna.html
Mgr. Richard Gróf, PhD. - platená služba
http://www.onlinepsycholog.sk
PhDr.Oľga Kostelníková - platená služba
http://www.ppok.sk/?id=3
PhDr.Katarína Heseková - platená služba
http://www.psychoporadna.sk

Knihy o psychológii v online kníhkupectvách
Martinus.sk Psychológia, odborná psychológia, psychológia osobnosti, psychológia pre každého, psychoterapia
http://www.martinus.sk/knihy/spolocenske-vedy-psychologia/
ABCknihy.sk. Forenzná psychológia autor: A. Heretik, Myšlienky a úvahy autor: Sigmund Freud ...
http://www.abcknihy.sk/Knihy/psychologia-1409
Uniknihy.sk. Psychológia osobnosti a sociálna psychológia, Základy psychológie ...
http://www.uniknihy.sk/kategoria/psychologia
Pantarhei.sk. Psychológia a etika. Psychológia osobnosti
http://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/psychologia-etika-logika/psychologia-etika.html
Porta libri, knižné vydavateľstvo. Psychológia, dospievanie, osobný rast
http://www.porta.sk/c-12-psychologia.aspx
Eugenika.sk. Motivačná psychológia
http://www.eugenika.sk/knihy/psychologia-motivacna/

Wikipédia o psychológii
Psychológia je veda študujúca duševné javy. Psychické (duševné) javy sa tradične členia ďalej na psychické procesy, stavy a vlastnosti. Toto samostatné členenie je iba abstraktné, všetky javy fungujú vo vzájomnej súčinnosti ako celok.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Psychologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
Psychologické smery
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychologické_smery
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A9_sm%C4%9Bry
Dejiny psychológie
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_psychologie
Zakladateľ analytickej psychológie Carl Gustav Jung
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jung
Sigmund Freud
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
Alfréd Adler
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler
Psychoanalytici, rozdelenie podľa štátov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychoanalytici
Psychoanalýza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychoanal%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Psychoanalýza
Metódy výskumu v psychológii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metody_v%C3%BDzkumu_v_psychologii
Pracovná psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pracovná_psychológia
Psychosomatika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychosomatika
Psychoterapia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
Sociológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gia
Psychické prejavy osobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_jevy_osobnosti
Psychické vlastnosti osobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_vlastnosti_osobnosti
Špecifické poruchy chovania a učenia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Specifické_poruchy_chování_a_učení
Psychoterapia zameraná na klienta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia_zameraná_na_klienta
Kognitívna psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poznávacia_psychológia
Vývinová psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vývinová_psychológia
Psychopatológia je vedný odbor zaoberajúci sa príčinami, prejavmi a mechanizmami psychických porúch a chorôb
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychopatológia
Emočná psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Emočná_psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Emócie
Percepčná psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vnímaním okolitého sveta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Percepčná_psychológia
Psychológia osobnosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychológia_osobnosti
Psychológia self je oblasť psychológie zaoberajúca sa vývojom a poruchami sebavedomia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychol%C3%B3gia_self
Sociálna psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vplyvom sociálnych faktorov na psychiku jedinca
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sociálna_psychológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_psychologie
Klinická psychológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klinická_psychologieKATALÓG: PSYCHOLÓGIA

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll