PSYCHOLÓGIA Zoznam webov o psychológii, zoznam psychoterapeutov, články, online psychologické poradne, psychologické testy, prehľad z Wikipédie. Aktualizované: 2014 Weby o psychológii Internetový časopis o psychológii. Netradičné prístupy v psychológii, akcie a podujatia, dobrovoľníctvo, arteterapia, rôzne testy: osobnostné, na logiku, na pozornosť, na pamäť www.i-psychologia.sk Časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovanýchČítaj viac

PSYCHOLOGICKÉ POJMY S – Š Zoznam webov k psychologickým pojmom. Aktualizované: 2017 Samonaplňujúca predpoveď, Sebapoňatie, Sebareflexia, Sebaúčinnosť, Sebavedomie, Sen, Sociometrický status, Sociálna inteligencia, Správanie, Spomienka, Strach, Sugescia, Svedomie, Synchronicita, Syndróm vyhorenia, Synestézia, Šťastie, Štokholmský syndróm Samonaplňujúca predpoveď Samonaplňujúca predpoveď je sociálne presvedčenie alebo očakávanie, ktoré ovplyvňuje skutočnosť tak, že saČítaj viac

PSYCHOLOGICKÉ POJMY A – D Zoznam webov k psychologickým pojmom. Aktualizované: 2017 Adolescencia, adolescent, Afekt, afekcia, Afiliácia, Alter ego, Ambivalencia, Anima a animus, Apatia, Archetyp, Arogancia, Asociálnosť, Bdelosť, Déjà vu, Denné snenie, Depersonalizácia, Depresia, Deprivácia, Deviácia, Duša, Dvojitá väzba, Dysgrafia, Dyskalkúlia, Dyslexia, Dysmúzia, Dyspinxia, Dyspraxia Adolescencia, adolescent Adolescencia je vývojovéČítaj viac

PSYCHOLOGICKÉ POJMY O – R Zoznam webov k psychologickým pojmom. Aktualizované: 2014 Oidipov komplex, Osobnosť, Pareidólia, Paternalizmus, Pamäť, Persona, Podvedomie, Pozornosť, Psychika, Psychovzorec, Predstavivosť, Predsudok, Pud, Regresia Oidipov komplex Oidipov komplex alebo oidipovský komplex je významový útvar tvorený súhrnom zážitkov a citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom sk.wikipedia.org/wiki/Oidipov_komplexČítaj viac

SCI-FI Zoznam stránok o sci-fi na Slovensku a Česku. Sci-fi festivaly, prehľad sci-fi filmov, fan kluby, videá, zoznam sci-fi literatúry, diskusné fóra. Aktualizované: 2014 Prehľad sci-fi na Wikipédii Vedecká fantastika alebo science fiction je žáner prozaických alebo audiovizuálnych diel, v ktorých sa obraz sveta, spravidla premietnutý do budúcnosti, opiera oČítaj viac

PSYCHIATRIA Zoznam webov o psychiatrii, zoznam stránok o schizofrénii, online psychiatrické poradne, prehľad z Wikipédie. Aktualizované: 2014 Weby z oblasti psychiatrie Časopis psychiatrov, psychoterapeutov www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/ Liga za duševné zdravie. Články, internetová poradňa Nezábudka + FB www.dusevnezdravie.sk www.facebook.com/ligazadusevnezdravie Slovenská psychiatrická spoločnosť www.psychiatry.sk Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. Články: Depresia, Ako sa správať kČítaj viac

PSYCHOLOGICKÉ POJMY K – N Zoznam webov k psychologickým pojmom. Aktualizované: 2014 Katarzia, Kibucový efekt, Klamstvo, Komplex, Konformizmus, Koučovanie, Kreativita, Mentálny vek, Motivácia, Mozartov efekt, Myšlienka, Myslenie, Napoleonský komplex, Narcizmus, Nevedomie, Nostalgia, Nočná mora Katarzia Katarzia je vnútorná očista, predovšetkým zážitkom. Výsledný povznášajúci a očisťujúci účinok dosahovaný najmä prežívaním dejaČítaj viac

PSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA Zoznam stránok o psychológii dieťaťa, spôsob výchovy, poruchy. Aktualizované: 2014 Zoznam stránok o psychológii a výchove dieťaťa Internetový časopis psychológia www.i-psychologia.sk Ako sa vyvíja reč u detí www.dieta.sk/index.php?page=1&id=11&them… Články o psychológii dieťaťa www.dida.sk/Doktor/ Články o výchove detí www.mamaaja.sk/ActiveWeb/Articles/sk/6741/vychova…. Prečo dieťa plače + FB www.forkids.sk/porod-po/nenechavajte-dieta-dlho-pl… www.facebook.com/forkids.glory.sk Psychika detí www.predys.szm.com/poruc.htmČítaj viac

PSYCHOLOGICKÉ POJMY E – I Zoznam webov k psychologickým pojmom. Aktualizované: 2014 Egodystónia, Elektrin komplex, Emócie, Extraverzia a introverzia, Fenomén koktailovej párty, Forerov efekt, Frustrácia, Halucinácia, Herostratizmus, Charakter, Id, ego a superego, Idea, Iluminácia, Ilúzia, Imaginácia, Individuácia, Indoktrinácia, Infantilizmus, Inštinkt, Inteligencia, Intrapersonálne konflikty, Intuícia Egodystónia Egodystónia je nesúlad určitého cítenia,Čítaj viac