Psychiatria

PSYCHIATRIA
Zoznam webov o psychiatrii, zoznam stránok o schizofrénii, online psychiatrické poradne, prehľad z Wikipédie.
Aktualizované: 2014

Weby z oblasti psychiatrie
Časopis psychiatrov, psychoterapeutov
www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/
Liga za duševné zdravie. Články, internetová poradňa Nezábudka + FB
www.dusevnezdravie.sk
www.facebook.com/ligazadusevnezdravie
Slovenská psychiatrická spoločnosť
www.psychiatry.sk
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. Články: Depresia, Ako sa správať k depresívnym, Akútna schizofrénia, Sociálna fóbia a iné
www.psychoterapia-sk.sk

Psychiatrická liečba
Vyhľadávač psychiatrických ambulancií
www.zlatestranky.sk/firmy/-/q_psychiatria/1/
Vyhľadávač na psychologické a psychiatrické ambulancie v Bratislave
www.bratislava.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=700000&…
Psychiatrická nemocnica Hronovce
www.pnh.sk/pre-pacientov
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
www.pl-plesivec.sk/info.html
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
www.pnvz.sk
Psychiatrická klinika Trenčín
mail.fntn.sk
Psyché Consult s.r.o. Privátna psychiatrická a sexuologická ambulancia Považská Bystrica
psycheconsult.sk
Liečba na Prednej Hore
www.olup-prednahora.sk/index.php?caid=2

Psychiatrické poradne online
Psychiatrická poradňa
psychohelp21.butlavavrba.sk
Internetová poradňa Nezábudka
www.dusevnezdravie.sk/liga-za-dusevne-zdravie/o-na…
Online psychológ Richard Gróf
www.forum.onlinepsycholog.sk
Odborná online poradňa (cz)
www.stopstigma.cz/psychologicka-poradna-zdarma.htm…
Online poradňa MUDr. Miloš Rýc (cz)
www.psychiatrie-praha.cz/cz/poradna.asp

Schizofrénia
Čo je schizofrénia? Schizofrénia je závažné duševné ochorenie prejavujúce sa porušeným vnímaním reality, poruchami myslenia, nezvyklým správaním a obzvlášť sociálnym stiahnutím, či ľahostajnosťou. Hlavné príznaky zahŕňajú halucinácie, bludy, zhoršenie pozornosti a vôle, ochudobnenie citového života, stratu sociálnych zručností.
sk.wikipedia.org/wiki/Schizofrénia
Schizofrénia (Schizofrénne psychózy). Príčina, príznaky, liečba, ako pomôcť chorému
www.zdravie.sk/choroba/35918/schizofrenia-schizofr…
Schizofrénia nie je chrípka
www.slovenskypacient.sk/clanok/1417/schizofrenia-n…
Schizofrénia a schizoafektívna porucha
www.slovenskypacient.sk/clanok/1669/schizofrenia-a…
Schizofrénia a jej stigmy
www.mladyvedec.sk/archiv/archiv-10-cisla/256-10-sc…
Nové pokroky v liečbe schizofrénie (cz)
21stoleti.cz/blog/2012/01/20/nove-pokroky-v-lecbe-…
Od šialenstva k psychózam: Čo sa odohráva v mozgu chorých ľudí
zivot.azet.sk/clanok/10055/od-sialenstva-k-psychoz…
Môj život so schizofréniou
nitra.dnes24.sk/moj-zivot-so-schizofreniou-58207
Osobná stránka schizofrenika (cz)
www.jirilaska.cz

Psychiatria na Wikipédii
Psychiatria je oblasť medicíny zaoberajúca sa rozpoznávaním, prevenciou a liečbou duševných porúch. Vývoj modernej psychiatrie ako vedy i lekárskej praxe má odrážať postupné odbúravanie priepasti medzi duševne chorým jedincom a jeho sociálnym prostredím.
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychiatria
sk.wikipedia.org/wiki/Psychiatria
cs.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
en.wikipedia.org/wiki/Psychiatry
Globálne duševné zdravie
en.wikipedia.org/wiki/Global_Mental_Health
sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%A9_poruchy_a_…
Duševná porucha
sk.wikipedia.org/wiki/Duševná_porucha
Prehľad duševných porúch
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Duševné_poruchy
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Duševní_poruchy
Psychofarmaká sú liečivá, symptomaticky účinkujúce na psychické funkcie človeka
sk.wikipedia.org/wiki/Psychofarmakum
Psychiater
sk.wikipedia.org/wiki/Psychiater
Prehľad známych svetových psychiatrov
sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Psychiatri
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Psychiat%C5%99i
en.wikipedia.org/wiki/Category:Psychiatrists
Normalita
cs.wikipedia.org/wiki/Normalita
Biologická psychiatria
sk.wikipedia.org/wiki/Psychiatria
Neuropsychiatria
cs.wikipedia.org/wiki/Neuropsychiatrie
sk.wikipedia.org/wiki/Nervová_sústava
Vojenská psychiatria
en.wikipedia.org/wiki/Military_psychiatry
Sociálna psychiatria
en.wikipedia.org/wiki/Social_psychiatry
Forenzná psychiatria
en.wikipedia.org/wiki/Forensic_psychiatry
Núdzová psychiatria
en.wikipedia.org/wiki/Emergency_psychiatry
Detská a dorastová psychiatria
en.wikipedia.org/wiki/Category:Childhood_psychiatr…
Gerontopsychiatria
de.wikipedia.org/wiki/Gerontopsychiatrie
Styčná psychiatria
en.wikipedia.org/wiki/Liaison_psychiatry
Verejné zdravie
en.wikipedia.org/wiki/Public_health
Socializácia
sk.wikipedia.org/wiki/Socializ%C3%A1cia
Individualizácia
sk.wikipedia.org/wiki/Individualiz%C3%A1cia
Kognitívna veda
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Kognitívna_veda
Poznávanie
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Poznávanie
Duševná zaostalosť
sk.wikipedia.org/wiki/Duševná_zaostalosť

Duševné poruchy
Závislosť
sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%A1_porucha
cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vislost
de.wikipedia.org/wiki/Sucht
en.wikipedia.org/wiki/Addiction
Mánia
sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nia_(psychiatria)
Samovražda
sk.wikipedia.org/wiki/Samovra%C5%BEda
cs.wikipedia.org/wiki/Sebevra%C5%BEda
Psychóza
sk.wikipedia.org/wiki/Psych%C3%B3za
Depresia
sk.wikipedia.org/wiki/Depresia
Poruchy príjmu potravy
cs.wikipedia.org/wiki/Poruchy_příjmu_potravy
Anorexia
cs.wikipedia.org/wiki/Mentální_anorexie
Bulímia
cs.wikipedia.org/wiki/Bulimie
Záchvatové prejedanie
en.wikipedia.org/wiki/Binge_eating_disorder
Obsedantno-kompulzívna porucha
cs.wikipedia.org/wiki/Obsedantně_kompulzivní_por…
Schizofrénia
sk.wikipedia.org/wiki/Schizofr%C3%A9nia
Halucinácie
sk.wikipedia.org/wiki/Halucin%C3%A1cia
Bipolárna afektívna porucha
sk.wikipedia.org/wiki/Bipolárna_afektívna_poruch…
Kriminalita
sk.wikipedia.org/wiki/Kriminalita
cs.wikipedia.org/wiki/Kriminalita
Prostitúcia
sk.wikipedia.org/wiki/Prostit%C3%BAcia
Gamblerstvo
cs.wikipedia.org/wiki/Gamblerstv%C3%AD
Hazardná hra
sk.wikipedia.org/wiki/Hazardn%C3%A1_hra
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Hazardné_hry

Súvisiaca téma: Závislosť Anorexia, bulímia

KATALÓG: PSYCHIATRIA PSYCHOLÓGIA