Psychológia

PSYCHOLÓGIA
Zoznam webov o psychológii, zoznam psychoterapeutov, články, online psychologické poradne, psychologické testy, prehľad z Wikipédie.
Aktualizované: 2014

Weby o psychológii
Internetový časopis o psychológii. Netradičné prístupy v psychológii, akcie a podujatia, dobrovoľníctvo, arteterapia, rôzne testy: osobnostné, na logiku, na pozornosť, na pamäť
www.i-psychologia.sk
Časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku, archív čísel
www.psychiatria-casopis.sk
Portál pomoci pri psychických a duševných problémoch. Úzkosť, depresia, psychické problémy, psychóza, organicita, schizofrénia… Zoznam psychoterapeutov. Čo je psychoterapia?
www.psyche.sk/web/


Bloger Saša Pueblo uverejnil článok o šťastnom osude, ako sa programovať.
Programovanie, dosahovanie a kontrola dosiahnutého cieľa. V prvom rade programujem a vizualizujem, čo treba spraviť pre dlhovekosť až do tranzu, aby som to musel robiť, či chcem alebo nechcem.
www.cimax.sk/blogy/article199-šťastny-osud

Členenie psychológie. Texty spracované podľa knihy Dr. Ľudovít Repáň – Psychológ bez čakárne
www.psychologia.sk/teoria.php
Portál o psychológii, Články a videá, príbehy čitateľov, názory odborníkov (cz)+ FB
psychologie.cz
www.facebook.com/jenmrtverybyplavousproudem
Psychológia v teórii a praxi. Archív článkov, testy (cz)
rudolfkohoutek.blog.cz

Duševné zdravie, psychológia. Psychologické testy, psychologické profily, relaxačná hudba, osobnosti psychológie, problematika snov, zoznamka pre ľudí s psychickými problémami, fórum (cz)
www.help24.cz
Poruchy osobnosti – definícia a princíp fungovania + FB
www.zdravie.sk/sz/content/461-39614/poruchy-osobno…
www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Možnosti štúdia v oblasti psychológie
studia.education.sk/p-3203/psychologia-fakulta-psy…
Vydavateľstvo F – psychiatria, psychosomatika, psychoterapia. Knihy, F-Archív je zdarma prístupný zdroj psychiatrickej, psychosomatickej a neurologickej literatúry pre všetkých členov F-Klubu.
vydavatelstvo-f.sk
Diplomové práce z odboru: Sociálna psychológia
diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/eaf/socialna-psychol…
Psychológia farieb
www.gibon.sk/page10/page10.html
10 najzaujímavejších kníh z oblasti psychológie (cz) + FB
[http://www.studentpoint.cz/263-aktuality/9694-10-nejzajimavejsich-knih-z-oblasti-psychologie/#.UzL3M_l5NHk|http://www.studentpoint.cz]
www.facebook.com/studentskyportal

Referáty z oblasti psychológie
referaty.aktuality.sk/psychologia
referaty-seminarky.sk/psychologia/
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/
www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/

Psychologické testy
Rôzne psychologické testy online
www.i-psychologia.sk/test.php
Psychologické a diagnostické testy
displus.sk/psychologicke-a-diagnosticke-testy.html
Psychotesty online
www.psychotesty.psyx.cz
Psychologické, partnerské a iné testy online
www.psychotest.sk
Psychologické testy
www.help24.cz/index.php?page=psychologicke-testy

Psychoterapeutické služby
Katalóg klinických psychológov
www.azet.sk/katalog/psychologovia-klinicka-psychol…
Psychologické poradenstvo – katalóg poskytovateľov
www.azet.sk/katalog/psychologicke-poradenstvo/
Klinický psychológ Mgr. Martin Miler, Bratislava Nové Mesto
klinickypsycholog.sk
Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava
klinickapsychologia.sk
Psychológ PhDr. Miroslava Muráriková klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut, Pezinok
www.terapeutka.sk

Mgr. Renáta Bekőová, Neštátna psychologická ambulancia Šaľa
renatabekoova.szm.com/okruhy.html
PhDr. Peter Szeliga, Ph.D., klinický psychológ a neuropsychológ, Trnava. Neuropsychologická diagnostika a terapia prostredníctvom neuropsychologickej rehabilitácie kognitívnych funkcií najmodernejším nemeckým počítačovým systémom NEUROP-2
www.klinickypsycholog.eu
Terra Medica, Bratislava. Klinika alternatívnej medicíny, psychoterapie, individuálna terapia, párová terapia
www.terramedica.sk/psychoterapia
Mgr. Boris Sopko, Bratislava. Psychologické a psychoterapeutické služby
www.akodalej.sk/uvod
Katarína Kárászová, Bratislava. Psychologické a psychoterapeutické služby
www.psychoterapia-emdr.sk

Martin Levinne, Bratislava. Alternativna psychoterapia LE DIALOGUE. Alternatívna psychoterapia LE DIALOGUE hľadá príčinu dôsledku duševnej disharmónie.
www.zisvojzivot.sk
www.facebook.com/zisvojzivot
Selfness – súkromné centrum zdravia. Psychologické poradenstvo, Trenčiansky kraj
www.selfnesscentrum.sk/index.htm
PhDr. Tibor Hrozáň. Poliklinika Ružinov, Bratislava. Ambulancia klinického psychológa
www.hrozan.sk/Okruhy.htm
Mgr. Karin BRÁNIKOVÁ, MPH., Bratislava. Privátna psychoterapeutická prax
psychoterapia.webnode.sk/poskytovane-sluzby/
Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce, Trnava. Skupinové terapie závislých klientov
www.otvorene-srdce.sk
Drumbľa – komunitné centrum, Zvolen. Muzikoterapia, wellness muzikoterapia
www.drumbla.sk/index.php?page=41
Diplomovky o muzikoterapii
diplomovka.sme.sk/keyword/muzikoterapia.php

Bc.Miroslav Danaj, Dip.CBH, Bratislava. Hypnóza a hypnoterapia je účinným nástrojom na riešenie problémov a dosahovanie pozitívnych a trvalých zmien vo vašom živote, kde do procesu vstupuje naša vedomá alebo podvedomá myseľ
www.hypnoza.info
Terapeutické centurm novej generácie – SENAZ, Trnava. Hypnoterapia, duchovné liečenie energiou, liečivá masáž + FB
www.hypnoterapia.sk/index.php?id=63
www.facebook.com/pages/hypnoterapiask/178932925491…
Regresná psychoterapia, Patrik Bálint, Martin.
www.regresnaterapia.sk
www.facebook.com/Regresnaterapia
Bc.Milada Ragasová, Malacky. Regresná hlbinná psychoterapia
regresnaterapia.webnode.sk

Eva Rozsypalová, Bratislava. Regresná terapeutka, dietológ, individuálne poradenstvo, kurzy zdravia, liečba bolesti chrbtice
www.regresna-terapia.sk
Mgr. Petra Biháry, Bratislava. Liečba vnímaním a pohybom
www.balancelife.sk/sk/Koncentrativna-pohybova-tera…
Liga za duševné zdravie, Bratislava. Arteterapia v Galérii Nezábudka
www.galerianezabudka.sk
OZ Terra therapeutica, Bratislava. Práca s deťmi a mládežou umením – arteterapiou
www.terratherapeutica.sk

Online psychologické poradne
Zena.atlas.sk
zena.atlas.sk/sluzby/poradne/psychologicka-poradna…
Diva.sk
www.diva.sk/poradna/psychologicka-poradna/
Najmama.aktuality.sk – Poradňa detskej psychologičky
najmama.aktuality.sk/poradna/poradna-detskej-psych…
Poradna.dida.sk
poradna.dida.sk
Livedoctor.cz
www.livedoctor.cz
Mgr. Zdenka Némethová – platená služba
www.psychologicka.eu/online-poradna.html
Mgr. Richard Gróf, PhD. – platená služba
www.onlinepsycholog.sk
PhDr.Oľga Kostelníková – platená služba
www.ppok.sk/?id=3
PhDr.Katarína Heseková – platená služba
www.psychoporadna.sk

Knihy o psychológii v online kníhkupectvách
Martinus.sk Psychológia, odborná psychológia, psychológia osobnosti, psychológia pre každého, psychoterapia
www.martinus.sk/knihy/spolocenske-vedy-psychologia…
ABCknihy.sk. Forenzná psychológia autor: A. Heretik, Myšlienky a úvahy autor: Sigmund Freud …
www.abcknihy.sk/Knihy/psychologia-1409
Uniknihy.sk. Psychológia osobnosti a sociálna psychológia, Základy psychológie …
www.uniknihy.sk/kategoria/psychologia
Pantarhei.sk. Psychológia a etika. Psychológia osobnosti
www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-…
Porta libri,
knižné vydavateľstvo. Psychológia, dospievanie, osobný rast
www.porta.sk/c-12-psychologia.aspx
Eugenika.sk. Motivačná psychológia
www.eugenika.sk/knihy/psychologia-motivacna/

Wikipédia o psychológii
Psychológia je veda študujúca duševné javy. Psychické (duševné) javy sa tradične členia ďalej na psychické procesy, stavy a vlastnosti. Toto samostatné členenie je iba abstraktné, všetky javy fungujú vo vzájomnej súčinnosti ako celok.
sk.wikipedia.org/wiki/Psychológia
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychológia
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Psychologie
cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
Psychologické smery
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychologické_sm…
cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A9_sm%C4%9Br…
Dejiny psychológie
cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_psychologie
Zakladateľ analytickej psychológie Carl Gustav Jung
sk.wikipedia.org/wiki/Jung
Sigmund Freud
sk.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
Alfréd Adler
cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler
Psychoanalytici, rozdelenie podľa štátov
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychoanalytici
Psychoanalýza
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychoanal%C3%BDz…
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Psychoanalýza
Metódy výskumu v psychológii
cs.wikipedia.org/wiki/Metody_v%C3%BDzkumu_v_psycho…
Pracovná psychológia
sk.wikipedia.org/wiki/Pracovná_psychológia
Psychosomatika
cs.wikipedia.org/wiki/Psychosomatika
Psychoterapia
sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
Sociológia
sk.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gia
Psychické prejavy osobnosti
cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_jevy_osobnost…
Psychické vlastnosti osobnosti
cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_vlastnosti_os…
Špecifické poruchy chovania a učenia
cs.wikipedia.org/wiki/Specifické_poruchy_chován…
Psychoterapia zameraná na klienta
sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia_zameraná_na_k…
Kognitívna psychológia
sk.wikipedia.org/wiki/Poznávacia_psychológia
Vývinová psychológia
sk.wikipedia.org/wiki/Vývinová_psychológia
Psychopatológia je vedný odbor zaoberajúci sa príčinami, prejavmi a mechanizmami psychických porúch a chorôb
sk.wikipedia.org/wiki/Psychopatológia
Emočná psychológia
sk.wikipedia.org/wiki/Emočná_psychológia
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Emócie
Percepčná psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vnímaním okolitého sveta
sk.wikipedia.org/wiki/Percepčná_psychológia
Psychológia osobnosti
sk.wikipedia.org/wiki/Psychológia_osobnosti
Psychológia self je oblasť psychológie zaoberajúca sa vývojom a poruchami sebavedomia
sk.wikipedia.org/wiki/Psychol%C3%B3gia_self
Sociálna psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vplyvom sociálnych faktorov na psychiku jedinca
sk.wikipedia.org/wiki/Sociálna_psychológia
cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_psychologie
Klinická psychológia
cs.wikipedia.org/wiki/Klinická_psychologie

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA