Psychológia dieťaťa

PSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA
Zoznam stránok o psychológii dieťaťa, spôsob výchovy, poruchy.
Aktualizované: 2014

Zoznam stránok o psychológii a výchove dieťaťa
Internetový časopis psychológia
www.i-psychologia.sk
Ako sa vyvíja reč u detí
www.dieta.sk/index.php?page=1&id=11&them…
Články o psychológii dieťaťa
www.dida.sk/Doktor/
Články o výchove detí
www.mamaaja.sk/ActiveWeb/Articles/sk/6741/vychova….
Prečo dieťa plače + FB
www.forkids.sk/porod-po/nenechavajte-dieta-dlho-pl…
www.facebook.com/forkids.glory.sk
Psychika detí
www.predys.szm.com/poruc.htm
Články o výchove detí
babetko.rodinka.sk/vychovavame/vychovavame/
Blog o výchove detí
premamu.blogspot.com/2008/07/vchova-dieaa-iv.html
Stránka o výchove detí + FB
www.mamicka.sk
www.facebook.com/pages/Mamickask/133685766709042
Spôsob výchovy dieťaťa + FB
www.zdravie.sk/sz/content/743-41950/sposob-vychovy…
www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Nadané deti
www.nadanie.sk
Hračky pre bystré detičky – rozdelené podľa veku, e-shop
www.bystredieta.sk/3-rocne-dieta

Klub pre epileptikov, diskusné fórum
www.epiklub.sk
Pre dieťa s epilepsiou je dôležité, aby sa mohlo čo najviac zaradiť do kolektívu a zúčastňovať sa aktivít spolu s kamarátmi
www.zivotsepilepsiou.sk/stranka-13-dieta-a-epileps…
Stránky pre autistov, zoznam škôl a domovov pre autistov
www.autizmus.sk/index.php?page=org
Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava + FB
www.andreas.sk
www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas
Regionálne centrum autistov, Žilina
www.rca-za.sk
Autistické centrum Rubikon, Košice
sk-sk.facebook.com/autistickecentrumrubikon
Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
robin.mokranovci.net
Son-Rise pre Paulínku
www.bedej.net/paulinka

Stránky na pomoc deťom s ADHD/ADD (ĽMD)
www.predys.szm.com
Informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí
www.ozinfodom.info
Web pre rodičov detí s mentálnym postihnutím
www.dobromysl.cz
Portál pre rodičov detí s poruchami reči, správania, mentálnym postihnutím…
www.ratolesti.com
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ Zvolen
csppzv.webnode.sk
Kurzy alternatívnej pedagogiky Montessori
www.montessoria.sk
Čo je EEG biofeedback
www.zzz.sk/?clanok=1346
Neurofeedback, Mgr. Krajčírová Ľubica, Trnava
www.biofeedbacktrnava.sk
Kurz riešenia ADHD, ADD, LMD, dyslexia…
colorlife.sk/kurzy/kurz-adhd.html

Zoznam špeciálnych pedagogicko-psychologických poradní
www.health.gov.sk/Clanok?zoznam-zariadeni-a-organi…

Online detská psychologická poradňa
Najmama.aktuality.sk – Poradňa detskej psychologičky
najmama.aktuality.sk/poradna/poradna-detskej-psych…

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA