Psychologické pojmy s – š

PSYCHOLOGICKÉ POJMY S – Š
Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2017

Samonaplňujúca predpoveď
Samonaplňujúca predpoveď je sociálne presvedčenie alebo očakávanie, ktoré ovplyvňuje skutočnosť tak, že sa preto stáva pravdivá. Vzťahuje sa ako k prístupu človeka k sebe samému, tak k hodnoteniu iných osôb, očakávania udalostí atď.
cs.wikipedia.org/wiki/Sebenaplňující_předpově…
Sociálna psychológia – chyby vo vnímaní iných, referát + FB
www.zadania-seminarky.sk/referat/socialna-psycholo…
www.facebook.com/pages/Zadania-seminarkysk/1345485…
Teória nálepkovania
cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_nálepkování

Sebapoňatie
Sebapoňatie je pojem, ktorý vyjadruje postoje a očakávania, ktoré jedinec chová voči sebe samému. Vytvára sa po celý život už od prenatálneho obdobia v sociálnych interakciách, jeho dôležitými súčasťami sú sociálne porovnania a spätná väzba
cs.wikipedia.org/wiki/Sebepojet%C3%AD
Pojem ja, sebaponímanie, sebavedomie, referát + FB
psychologia.studentske.eu/2008/09/pojem-ja-sebapon…
www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
Sebapoňatie, strach a zóna bezpečia
www.timemanagement.sk/sebapojatie-strach-a-zona-be…
www.facebook.com/timemanagement.sk
Sebahodnotenie, referát
www.oskole.sk/index.php?id_cat=23&clanok=1154…
www.facebook.com/oskole?ref=mf
Negatívne sebapoňatie a teórie jeho utvárania, referát
referaty.aktuality.sk/negativne-sebaponatie/refera…
Sebachápanie a sebaúcta, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/54…

NASPÄŤ

Sebareflexia
Sebareflexia je akt vedomia, ktorého témou je toto vedomie samo
cs.wikipedia.org/wiki/Sebereflexe
Sebareflexia -základný stavebný kameň emočnej inteligencie – ako ju rozvíjať + FB
www.timelifemanagement.org/sebareflexia-zakladny-s…
www.facebook.com/KOUCING.TRENINGY.SKOLENIA
Sebareflexia, referát
referaty.hladas.sk/referat.php/sebareflexia/17/180…
Sebareflexia, referát
referaty.aktuality.sk/sebareflexia/referat-5470

NASPÄŤ

Sebaúčinnosť
Sebaúčinnosť je presvedčenie ľudí o ich schopnosti mať kontrolu nad úrovňou ich fungovania a nad udalosťami, ktoré ovplyvňujú ich životy. Sebaúčinnosť funguje ako dôležitý súbor determinantov ľudskej sebaregulácie
sk.wikipedia.org/wiki/Sebaúčinnosť
cs.wikipedia.org/wiki/Self-efficacy
Vnímaná osobná účinnosť predškolských detí
self-efficacy.webnode.cz

NASPÄŤ

Sebavedomie
Sebavedomie a úspech
www.uspech-ako.sk/sebavedomie/
Sebavedomie a ako na to
alfablog.sk/sebavedomie-a-ako-na-to-1-cast/
Aké je vaše sebavedomie? Test.
www.psychotest.sk/index.php?test=sebavedomie
Kroky ku šťastiu- sebadôvera
www.stastny-zivot.estranky.sk/clanky/kroky-ku-stas…
Zdravé sebavedomie, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/25…
Portál o sebavedomí
www.sebevedomi.psychoweb.cz
Články o sebavedomí
www.qark.net/kategorie/sebevedomi

NASPÄŤ

Sen
Sen je zážitok obrazových, zvukových a iných zmyslových vnemov vytváraných mozgom počas spánku
sk.wikipedia.org/wiki/Sen
cs.wikipedia.org/wiki/Sen
Sny – Jung vs Freud, referát
referaty.aktuality.sk/sny-jung-vs-freud/referat-38…
Psychoanalýza a sny, referát
referaty.aktuality.sk/psychoanalyza-a-sny/referat-…
Psychoanalýza teórie osobnosti
www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teori…
Výklad snov. Známe teórie: Freud, Jung, Hall, Boss
www.vykladsnu.cz/teorie/sigmund-freud.htm
Všeobecné funkcie snov, referát
referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/psychologia/10…
Sny, spánok
psychologie.nazory.eu/sny
Sen v analytickej psychológii (cz)
terapie-tarot.cz/web/ke-stazeni/sen-v-analyticke-p…
Sen je dopis s našou adresou
psychologie.cz/sen-je-dopis-s-nasi-adresou/
O snoch a snení z pohľadu psychológa (cz)
www.romanovodori.cz/tema~4/o-snech-a-sneni-z-pohle…
Sny – brána do prítomnosti (cz)
klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/sny.htm

NASPÄŤ

Sociometrický status
Sociometrický status vyjadruje statusovú pozíciu jedinca v triede, alebo v akejkoľvek inej malej sociálnej skupine
cs.wikipedia.org/wiki/Sociometrický_status
Sociálny status alebo status je trvalejšia sociálna pozícia (v sociálnom systéme) spojená s istými právami a povinnosťami
cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_status
Sociometria
cs.wikipedia.org/wiki/Sociometrie
Sociometrické pozorovanie + FB
socialne-vedy.studentske.eu/2008/10/sociometrick-p…
www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
Sociológia výchovy
referaty.aktuality.sk/sociologia-vychovy/referat-9…

NASPÄŤ

Sociálna inteligencia
Sociálna inteligencia je schopnosť kladne pôsobiť na svoje okolie. Na rozdiel od vrodenej inteligencie sa táto dá naučiť
cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_inteligence
Sociálna inteligencia, sociálna kompetencia, sociálne spôsobilosti
katpsych.truni.sk/existprob/prispevky/oros.html
Inteligencia, referát
referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/psychologia/46…
Sociálna inteligencia + FB
www.celostnimedicina.cz/socialni-inteligence.htm
www.facebook.com/celostnimedicina.cz
Test sociálnej inteligencie
www.arealme.com/eq/cs/
Test emočnej inteligencie
www.psychotesty-online.cz/psychotesty/eq-test-onli…
Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii
e-psycholog.eu/clanek/112

NASPÄŤ

Správanie
Správanie je súbor všetkých objektívne pozorovateľných aktivít entity, ktorými sa uskutočňuje vzájomné pôsobenie medzi entitou a jej okolím, napríklad správanie človeka, správanie zvieraťa, správanie systému
sk.wikipedia.org/wiki/Správanie
cs.wikipedia.org/wiki/Chování
Čo ovplyvňuje správanie sa človeka a ako sa dá meniť
sietook.dvp.sk/2007/06/25/co-ovplyvnuje-spravanie-…
Sociálne správanie
psychologia.studentske.eu/2008/09/socilne-sprvanie…
www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
Poruchy správania
www.ratolesti.sk/index.php?option=com_content&#038…

NASPÄŤ

Spomienka
Spomienka je vyvolaný pamäťový vnem, oživujúci minulý zážitok. Spomienky nikdy nie sú presným zachytením prežitej reality, vždy sa do určitej miery menia vplyvom zabúdania
cs.wikipedia.org/wiki/Vzpomínka
Ilúzia spomienky
invivomagazin.sk/iluzia-spomienky_140.htm
Falošné spomienky
www.skepdic.com/slovnik/index_files/FalosneSpomien…
Implantácia myšlienok a falošné spomienky
patrikbalint.blogspot.sk/2010/09/implantacia-mysli…

NASPÄŤ

Strach
Strach je pocit znepokojenia z blížiaceho sa zla; negatívny cit, nepríjemná emócia, nepríjemný zážitok s neurovegetatívnym sprievodom, spravidla zblednutím, chvením, zrýchleným dýchaním, búšením srdca, zvýšením krvného tlaku a pohotovosťou k obrane alebo úteku
sk.wikipedia.org/wiki/Strach
Devastujúci strach
detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/psychika/n…
Strach a úzkosť sa prejavujú úplne odlišne a majú aj iný zmysel
korzar.sme.sk/c/4577668/strach-a-uzkost-sa-prejavu…
Strach a úzkosť
www.edusan.sk/pacient/choroby/strach_a_uzkost.htm

NASPÄŤ

Sugescia
Sugescia je podnet alebo proces, ktorý vedie od podnetu k reakcii
sk.wikipedia.org/wiki/Sugescia
cs.wikipedia.org/wiki/Sugesce
Posthypnotická sugescia a amnézia
www.hypnoza.sk/posthypnoticke_sugescie.php
Sugestívne skutočnosti a vplyvy pôsobiace na percepciu
andywarhol.sk/index.php?option=com_content&vi…
Autosugescia je možno to, čo vám pomôže
korzar.sme.sk/c/4722109/autosugescia-je-mozno-to-c…
Sugescia a hypnóza
web.quick.cz/psychologies/sugesce_a_hypnoza.htm

NASPÄŤ

Svedomie
Svedomie je vnútorná inštancia, „mlčanlivé volanie“, ktoré vedie súdy človeka o tom, čo sám spôsobil alebo čo sa chystá spôsobiť. Nadväzuje na ľudskú schopnosť sebareflexie
sk.wikipedia.org/wiki/Svedomie
Psychologické pohľady na svedomie, referát
www.antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_deta… www.antiskola.eu
Psychologické pohľady na svedomie
old.paidagogos.net/17/5.html
Svedomie, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/29…
Svedomie a jeho vplyv na mravné konanie a správanie, referát
referaty.aktuality.sk/svedomie-a-jaho-vplyv-na-mra…
Svedomie a autonómia človeka + FB
www.postoy.sk/svedomie_a_autonomia_cloveka
www.facebook.com/Postoy.sk
Existuje svedomie?
ozene.zoznam.sk/cl/10174/171510/Existuje-svedomie-

NASPÄŤ

Synchronicita
Synchronicita (gr.) je u C. G. Junga zmysluplná koincidencia alebo obdobný vzťah, medzi psychickou a fyzickou udalosťou, ktoré spolu nie sú navzájom kauzálne spojené, medzi podobnými alebo rovnakými snami, myšlienkami atď., ktoré sa vyskytujú súčasne na rôznych miestach
sk.wikipedia.org/wiki/Synchronicita
cs.wikipedia.org/wiki/Synchronicita
Články o synchronicite
news.branyvnimani.cz/?path=synchronicity
Synchronicita a Carl Jung
www.skepdic.com/slovnik/index_files/synchronicita….
Synchronicita: Jungove stretnutia s magickým svetom? + FB
www.putnici.sk/news/2784
www.facebook.com/pages/Putnicisk/106750966070553
Záhada synchronicity – náhody popierajúce logiku
zahradnicek.blog.sme.sk/c/276265/Zahada-synchronic…

NASPÄŤ

Syndróm vyhorenia
Syndróm vyhorenia je syndróm, ktorý má rôzne definície, napr. strata profesionálneho alebo osobného záujmu u príslušníka pomáhajúcich profesií alebo vyhorenie ako výsledok procesu, v ktorom ľudia veľmi intenzívne zaujatí určitou úlohou strácajú svoje nadšenie, ktoré sa zhodujú v určitých bodoch
sk.wikipedia.org/wiki/Syndróm_vyhorenia
Syndróm vyhorenia. Depresia z nedostatku zdrojov
www.sme.sk/c/3693527/syndrom-vyhorenia-depresia-z-…
Syndróm vyhorenia, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/14…
Syndróm vyhorenia. Popis, rizikové faktory, príznaky
nemoci.vitalion.cz/syndrom-vyhoreni/
Hrozí vám syndróm vyhorenia? Orientačný test
www.pomocpsychologa.sk/syndrom-vyhorenia
Diskusné fórum: Syndróm vyhorenia
www.zdravie.sk/sz/510/t492287/p1/syndrom-vyhorenia…
Stránka o syndróme vyhorenia
www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz

NASPÄŤ

Synestézia
Synestézia je jav, ktorý spočíva v tom, že akýkoľvek podnet pôsobiaci na zodpovedajúci zmyslový orgán vyvoláva mimo vôle subjektu nielen pocit, ktorý je špecifický pre daný zmyslový orgán, ale zároveň aj dodatočný pocit alebo predstavu, ktorá je charakteristická pre iný zmyslový orgán
sk.wikipedia.org/wiki/Synestézia
cs.wikipedia.org/wiki/Synestezie
Synestéza: Počuť farbu, vidieť zvuk
primar.sme.sk/c/4813474/synesteza-pocut-farbu-vidi…
Zrak a hmat si kibicujú do kompetencií
www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&#0…
Chuť tónu, farba čísla; Synestézia – dar, o ktorom sa moc nehovorí + FB
www.vesmir.cz/clanek/chut-tonu-barva-cisla-syneste…
www.facebook.com/casopis.vesmir
Akú farbu má toto číslo? Synestézia je skutočná
www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=1339
Synestézia, diplomová práca
diplomovka.sme.sk/praca/3618/synestezia.php
Grafológia a psychológia: Synestézia
ografologii.blogspot.sk/2010/03/synestezie.html

NASPÄŤ

Šťastie
Šťastie je stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie; taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu jeho ľudského poslania
sk.wikipedia.org/wiki/Šťastie_(pocit)
cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bst%C3%AD
Tri piliere šťastného života
psychologie.cz/tri-pilire-stastneho-zivota/
Technológia šťastia – objavte seba!
blog.etrend.sk/eva-stanova/2012/08/31/technologia-…
Šťastie a ušľachtilosť
www.poznanie.sk/zivot/stastie-a-uslachtilost.php
Šťastie, referát
referaty.atlas.sk/slovencina_a_cestina/psychologia…

NASPÄŤ

Štokholmský syndróm
Štokholmský syndróm je špecifická pozitívna emočná i afektívna väzba a závislosť obeti na páchateľovi vyskytujúca sa tiež vo vzťahoch niektorých väzňov a ich vyšetrovateľov
cs.wikipedia.org/wiki/Stockholmský_syndrom
Poznáte štokholmský syndróm?
magazin.atlas.sk/ulety/poznate-stokholmsky-syndrom…
www.facebook.com/magazin.sk
Štokholmský syndróm
www.klubharmony.eu/sk/clanok/13/637/stokholmsky-sy…
Čo je to Štokholmský syndróm
odpovedi.reply.cz/co-je-to-stokholmsky-syndrom
Štokholmský syndróm a jeho dôsledky pre vývin dieťaťa, referát
www.zadania-seminarky.sk/seminarna-praca/stokholms…

NASPÄŤ

Súvisiaca téma:  Psychologické pojmy A-D  Psychologické pojmy E-I  Psychologické pojmy K-N  Psychologické pojmy O-R  Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA