Loading...
 

PSYCHOLOGICKÉ POJMY K – N

Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

psychologicke-pojmy-k-n-baner.jpgKatarzia
Katarzia je vnútorná očista, predovšetkým zážitkom. Výsledný povznášajúci a očisťujúci účinok dosahovaný najmä prežívaním deja umeleckého diela
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katarzia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katarze
Katarzná metóda
http://jung.sneznik.cz/soubor_slovnik/slovnik_katarzni.htm

Kibucový efekt
Kibucový efekt spočíva v tom, že osoby, ktoré spolu v detstve vzájomne vyrastali, nie sú si vzájomne sexuálne príťažlivé, bez ohľadu na to, či sú pokrvné príbuzné, pretože sa medzi nimi vytvorí súrodenecký alebo kvázy súrodenecký vzťah
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kibucov%C3%BD_efekt
Exogamia je veľmi rozšírené kultúrne pravidlo, určujúce exogamnú skupinu, z ktorej si mladí muži a ženy nemajú vyberať svojich partnerov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Exogamie

Klamstvo, lož
Lož je typ klamu majúci formu nepravdivého výroku, spravidla s vedomým zámerom oklamať druhého za účelom získania nejakej výhody alebo vyhýbanie sa trestu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lež
Mystifikácia je úmyselné klamanie, šírenie nepravdivých správ, predstieranie niečoho, rozšírenie nepravdivej správy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mystifikace
Logický klam je tvrdenie porušujúce zásady logického dôkazu. Pretože pri máloktorom je to na prvý pohľad zreteľné, bývajú logické klamy obľúbenou súčasťou argumentácie propagandy a manipulátorov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Logický_klam
Etické princípy v komunikácii so zameraním na pravdovravnosť, referát
http://referaty-seminarky.sk/eticke-principy-v-komunikacii-so-zameranim-na-pravdovravnost/
Klamanie. Čo je klamstvo, prečo klameme, typy klamstiev + FB
http://www.zdravie.sk/sz/content/769-47929/klamat-klamstvo.html
http://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Klamstvo je negácia dôvery
http://4m.pilnik.sk/klamstvo-je-negacia-dovery/
Pravda o klamstve. Aké druhy klamstiev poznáme?
http://www.ericsson.estranky.cz/clanky/poradna-lasky-psychlogia-osobnosti/preco-klameme.html
Klamstvo a jeho funkcia
http://kapralik.blog.sme.sk/c/155535/Klamstvo-a-jeho-funkcia.html
Kedy je klamstvo dovolené
http://www.zosity-humanistov.sk/2012/04/kedy-je-klamstvo-dovolene/

NASPÄŤ

Komplex
V psychológii je termínom komplex označovaný zhluk vzájomne spojených psychických obsahov, ktoré ovplyvňujú jednanie indivídua a sú nevedome asociované či spojené vždy s určitou témou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komplex
http://sk.wikipedia.org/wiki/Komplex_(psychológia)
Komplex menejcennosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Komplex_menejcennosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Inferiority_complex
Komplex menejcennosti a ako sa ho zbaviť
http://www.psychologia.sk/texty/komplexy.htm
Fórum - poradňa k téme: Trpím komplexom menejcennosti
http://www.i-psychologia.sk/view-904.php
Komplexu menejcennosti sa môžete zbaviť
http://psychologie.doktorka.cz/komplexu-menecennosti-muzete-zbavit/
Komplex menejcennosti + FB
http://fit.server.sk/zivotny-styl/komplex-menejcennosti/
http://www.facebook.com/Server.sk
Komplexy
http://ografologii.blogspot.sk/2008/11/komplexy.html
Spasiteľský komplex + FB
http://psychologie.cz/spasitelsky-komplex/
http://www.facebook.com/jenmrtverybyplavousproudem
Závady a poruchy sebahodnotenia
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/zavady-a-poruchy-sebehodnoceni
Psychológia: Utváranie komplexov
http://smajlik13.pise.cz/11233-psychologie-utvareni-komplexu.html

NASPÄŤ

Konformizmus
Konformizmus alebo konformita alebo prispôsobivosť je prispôsobenie sa prevažujúcim či dominantným názorom, požiadavkám, normám skupiny či spoločnosti, v ktorej človek žije a potlačenie vlastných prejavov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Konformizmus_(psychológia)
Konformita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konformita
Aschov experiment je test konformity, ktorý uskutočnil Solomon Asch v roku 1951
http://sk.wikipedia.org/wiki/Aschov_experiment
Milgramov experiment (Štúdia podriadenia sa autorite) je známy vedecký pokus zo sociálnej psychológie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milgramov_experiment
Konformita
http://ografologii.blogspot.sk/2009/08/konformita.html
Poslušnosť a konformita + FB
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/poslunos-konformita_30.html
http://www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
Video o konformite
http://www.voxvictims.com/2012/06/10/konformita/
Konformita, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/16135/konformita

NASPÄŤ

Koučovanie
Koučovanie v psychologickom zmysle slova je nový fenomén. Pojem má tri možné významy: Jadrom je metóda koučovania, forma rozvoja dospelých ľudí, založená na mocnom spôsobe učenia sa. Metódu užíva profesionálny kouč pri práci s klientom. A nakoniec koučovací prístup, ktorý je klient po nejakej dobe sám schopný aplikovať vo vlastnom prístupe k ľuďom.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koučování
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koučovanie_(ekonomika)
Systemické koučovanie je špecifickou vetvou klasického koučovania a získava stále väčšiu popularitu ako jeden z najprogresívnejších prístupov na poli práce s ľuďmi a ich vnútorným potenciálom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koučování
http://en.wikipedia.org/wiki/Coaching#Personal_coaching
Seriál článkov o koučovaní + FB
http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/serial-o-koucovani-preco-vobec-koucovat.html
http://www.facebook.com/tyzdennik.trend
Slovenská asociácia koučov
http://www.koucovia.sk/clanky.html

NASPÄŤ

Kreativita
Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorbu. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepoznal
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kreativita
Kreatológia je veda o tvorivosti, tvorbe, tvorení
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kreatológia
Čo je vlastne kreativita
http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/10919/CO-JE-TO-VLASTNE-KREATIVITA---1-CAST.html/
Historické chápanie tvorivosti
http://www.oskole.sk/?id_cat=113&clanok=1623
Kreativita a duševní nemoc? Spíš průšvih, než výhra!
http://www.lidemezilidmi.cz/blog/kreativita-a-dusevni-nemoc-spis-prusvih-nez-vyhra
Kreativita a šialenstvo k sebe nemajú ďaleko
http://psychologie.cz/kreativita-silenstvi-k-sobe-nemaji-daleko/
Úrovne tvorivosti
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/rovne-tvorivosti.html
Tvorivosť z hľadiska pedagogickej psychológie
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0911/tvorivost-z-hlediska-pedagogicke-psychologie
Kreativita – kľúč k úspechu
http://www.shl.hu/lanky_sk
Tvorivosť, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/2252
Definícia kreativity v 20. storočí a dnes
http://peterkusy.blog.sme.sk/c/253897/Definicia-kreativity-v-20-storoci-a-dnes.html
Tvorivosť, článok
http://dreamchichi.webnode.sk/tvorivost/

NASPÄŤ

Mentálny vek
Mentálny vek je vek, ktorý v psychológii udáva mentálnu vyspelosť ľudského jedinca. Jednotkou je rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mentální_věk

NASPÄŤ

Motivácia
Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb
http://sk.wikipedia.org/wiki/Motiv%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Motivácia
Motivácia
http://www.uspech-ako.sk/motivacia/
Motivácia, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/55079/motivacia
Motivácia, referát
http://referaty.aktuality.sk/motivacia/referat-7529
Motivácia človeka a psychická záťaž, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/21154/motivacia-cloveka-a-psychicka-zataz
9 zákonov motivácie
http://www.ibispartner.sk/sk/komunikacia-a-motivacia/456-9-zakonov-motivacie
Motivácia v športe + FB
http://www.sportujeme.sk/fitness/motivacia-v-sporte
http://www.facebook.com/Sportujeme.sk?ref=ts

NASPÄŤ

Mozartov efekt
Je to súbor výsledkov výskumu, ktorý poukazuje na jav, keď počúvanie Mozartovej hudby môže viesť ku krátkodobému zlepšeniu určitých schopností pri riešení duševných úloh známych ako "priestorovo-časové myslenie"
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozart%C5%AFv_efekt
Mozartov efekt – má hudba slávneho skladateľa zázračné účinky? + FB
http://www.velkaepocha.sk/2012012218924/Mozartuv-efekt-ma-hudba-prosluleho-skladatele-zazracne-ucinky.html
http://www.facebook.com/velkaepocha
Mozartov efekt zostáva mýtom
http://veda.sme.sk/c/5393809/mozartov-efekt-zostava-mytom.html
Mozartov efekt
http://casopis.mensa.cz/veda/mozartuv_efekt.html
Molekulárny základ Mozartovho efektu
http://www.osel.cz/index.php?clanek=720
Pop-psychologické mýty
http://psychologie.cz/pop-psychologicke-myty/
Mozart to zariadi
http://www.rodina.cz/clanek8717.htm
Mozartov efekt
http://www.mandala-praha.cz/news/mozartuv-efekt-prispevek-do-casopisu-regenerace-c-5-2010/
Mozartov efekt, video
http://www.youtube.com/watch?v=X-5rnB4SOSE

NASPÄŤ

Myšlienka
Myšlienka je ucelený akt myslenia alebo tiež jeho obsah. Z fyziologického hľadiska sa myšlienka deje v mozgu, na základe vonkajších podnetov a vnútorných skúseností
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lenka
http://sk.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lienka
Voľná myšlienka bola výrazom liberálneho myslenia konca 19. a začiatku 20. storočia. Jej programom bola odluka štátu od cirkvi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volná_myšlenka

NASPÄŤ

Myslenie
Myslenie znamená v širším zmysle slova súhrn všetkých mentálnych (psychických) činností, v užšom slova zmysle ich najzložitejšia človeku vlastná časť, ktorá spracováva a využíva informácie
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1len%C3%AD
Rýchle myslenie, myšlienkový trysk
http://cs.wikipedia.org
Formálne poruchy myslenia
http://cs.wikipedia.org
Poruchy myslenia
http://www.psychiatria.szm.com/v5.html
Je kríza: myslite pozitívne!
http://lne.sk/psychologia/je-kriza-myslite-pozitivne
Myslenie, referáty
http://referaty.aktuality.sk/hladaj?slovo=myslenie&kategoria=0
http://hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=myslenie
Myslenie
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/myslenie.html
Pozitívne myslenie. Prednášky, články, inšpiračné videá
http://www.pozitivnemysliet.sk
Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia
http://www.pozitivnemyslenie.sk

NASPÄŤ

Napoleonský komplex
Napoleonský komplex je ľudové označenie pre špecifický psychický komplex vychádzajúci z malej výšky, v širšom význame ako vychádzajúci z akejkoľvek fyzickej indispozície
http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonský_komplex
Napoleonský komplex? Historický nezmysel! + FB
http://magazin.atlas.sk/spektrum/napoleonsky-komplex-historicky-nezmysel-/764809.html
http://www.facebook.com/magazin.sk

NASPÄŤ

Narcizmus
Narcizmus alebo sebaláska i samoľúbosť je patologický stav charakterizovaný nadmerným záujmom o vlastnú osobu nazvaný podľa Narcisa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Narcizmus
Zdravý narcizmus a narcistická porucha osobnosti
http://www.sspap.sk/index.php/sk/odborne-clanky/96-narcizmus-a-narcisticka-porucha-osobnosti#!narcizmus/c1ekb
Narcistická porucha osobnosti, všeobecné informácie, príznaky, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/769-39933/narcisticka-porucha-osobnosti-vseobecne-informacie.html
http://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk?ref=stream
Narcis alebo stratégia prázdnoty. Identita narcisa
http://www.noveslovo.sk/node/53592
Ako spoznáte, že žijete s narcisom?
http://diva.aktuality.sk/clanok/30629/ako-spoznate-ze-zijete-s-narcisom/
Diskusné fórum: Narcizmus
http://www.psychologia.sk/forum/read.php?id=296625&view=all
Diskusné fórum: Porucha osobnosti - narcizmus + FB
http://www.zdravie.sk/sz/510/t1727363/p1/porucha-osobnosti-narcizmus.html
http://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk?ref=stream

NASPÄŤ

Nevedomie
Nevedomie je tá časť spomienok a zážitkov, ktorú si jednotlivec neuvedomuje. Je to neuvedomovaná oblasť psychického života
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nevedomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%9Bdom%C3%AD
Nevedomie, referát
http://referaty.aktuality.sk/nevedomie/referat-10964
Nevedomie, článok
http://ilusoria-yhwh.webovka.eu/fil-freud.html
Boh a nevedomie
http://michalhornak.blog.sme.sk/c/255182/Boh-a-Nevedomie.html
Vedomie, podvedomie a nevedomie
http://cestasvetla.wordpress.com/2011/12/15/vedomie-podvedomie-a-nevedomie/
Podvedomie, referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/podvedomie/17/18044

NASPÄŤ

Nostalgia
Nostalgia je túžba po niečom, po niekom, obyčajne po domove, clivosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nostalgie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nostalgia

NASPÄŤ

Nočná mora
Nočná mora sa nazýva zlý sen, ktorý sužuje spiaceho počas noci. V ľudovej tradícii ju spodobňuje prízrak, ktorý sadne spiacemu na hruď a sťažuje mu tak spánok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noční_můra
Nočné mory
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/psychika/rozne/nocne-mory/
Moja nočná mora v troch snoch. Psychologické poradenstvo Mgr. Eva Jurčáková
http://zena.atlas.sk/sluzby/poradne/psychologicka-poradna/moja-nocna-mora-v-troch-snoch/726943.html
Čo sa skrýva za detskými snami?
http://www.mamaaja.sk
Akú funkciu majú sny pre človeka? Desivé sny nám pomáhajú
http://magazin.atlas.sk/zdravie/sny-sucast-fantazie-kazdeho-z-nas/676655.html
Sny – súčasť fantázie každého z nás
http://www.kankan.sk/clanok/psychologia/nocne-mory/706/odkial-pochadzaju-nocne-mory/1236
Detské nočné mory + FB
http://mnau.sk/detske-nocne-mory/
http://www.facebook.com/pages/mnausk
Trápia ma nočné mory + FB
http://zivot.azet.sk/clanok/5120/trapia-ma-nocne-mory.html
http://www.facebook.com/Zivotonline
Diskusné fórum: Vie mi niekto pomôcť? Nočné mory
http://www.diskusneforum.sk/tema/stupnujuci-strach

NASPÄŤSúvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D Psychologické pojmy E-I Psychologické pojmy O-R Psychologické pojmy S-Š Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA
Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE