Umelecké smery

UMELECKÉ SMERY
Prehľad umeleckých smerov na Wikipédii, obrázky.
Aktualizované: 2014

Umenie
Umenie je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia. Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti pri realizácii určitého diela. Umenie je forma maximálneho bytia človeka spočívajúca v cieľavedomom pretváraní škaredého alebo esteticky neúčinného či menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe.
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Umenie
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Umění
en.wikipedia.org/wiki/Category:Arts

Umelecké smery
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Umelecké_smery
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Umělecké_směry
en.wikipedia.org/wiki/Category:Art_movements

Výtvarné umenie
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Výtvarné_umenie
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Výtvarné_umění
en.wikipedia.org/wiki/Category:Visual_arts

Sochárstvo
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Sochárstvo
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Sochařství
en.wikipedia.org/wiki/Category:Sculpture

Maliarstvo
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Maliarstvo
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Malířství
en.wikipedia.org/wiki/Category:Painting

Abstraktné výtvarné umenie
sk.wikipedia.org/wiki/Abstraktné_výtvarné_umeni…

Avantgarda
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Avantgarda
en.wikipedia.org/wiki/Category:Avant-garde_art
Obrázky na tému avantgarda
www.google.sk/search?q=Symbolism&espv=210&#03…

Barok
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Barok
cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
en.wikipedia.org/wiki/Baroque
Obrázky na tému barok
www.google.com/search?tbm=isch&hl=sk&sou…;

Expresionizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Expresionizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Expresionismus
Obrázky na tému abstraktný expresionizmus
www.google.sk/images?hl=sk&biw=1266&bih=…

Futurizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Futurizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Futurismus
en.wikipedia.org/wiki/Category:Futurism
Obrázky na tému futurizmus
www.google.sk/images?hl=sk&source=imghp&…

Gotika
sk.wikipedia.org/wiki/Gotika
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Gotika
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Gotika
en.wikipedia.org/wiki/Category:Gothic_art
Obrázky na tému gotická architektúra
www.google.sk/search?tbm=isch&hl=sk&sour…;

Humanizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Humanizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Humanismus
en.wikipedia.org/wiki/Category:Humanism
Obrázky na tému humanizmus
www.google.sk/search?q=Symbolism&espv=210&#03…

Impresionizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Impresionizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Impresionismus
en.wikipedia.org/wiki/Impressionism
Obrázky na tému impresionizmus
www.google.com/search?tbm=isch&hl=sk&sou…;

Klasicizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Klasicizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Klasicismus
en.wikipedia.org/wiki/Category:Classicism
Obrázky na tému klasicizmus
www.google.sk/images?um=1&hl=sk&gbv=2&#0…

Kubizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Kubizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kubismus
en.wikipedia.org/wiki/Category:Cubism
Obrázky na kubizmus
www.google.sk/images?hl=sk&biw=1266&bih=…

Manierizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Manierizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Man%C3%BDrismus
en.wikipedia.org/wiki/Mannerism
Obrázky na tému manierizmus
www.google.com/search?tbm=isch&hl=sk&sou…;

Modernizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Modernizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Moderna
en.wikipedia.org/wiki/Category:Modernism
Obrázky na tému moderné umenie
www.google.sk/images?hl=sk&biw=1266&bih=…

Postimpresionizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Postimpresionizmu…
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Postimpresionismus
en.wikipedia.org/wiki/Post-Impressionism
Obrázky na umelecký štýl postimpresionizmus
www.google.com/search?tbm=isch&hl=sk&sou…;

Postmoderna
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Postmoderna
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Postmoderna
en.wikipedia.org/wiki/Category:Postmodernism
Obrázky na štýl postmodernizmus
www.google.sk/images?hl=sk&biw=1266&bih=…

Realizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Realizmus
en.wikipedia.org/wiki/Realism_%28arts%29
Obrázky v štýle realizmus
www.google.sk/images?hl=sk&biw=1280&bih=…

Renesancia
sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
en.wikipedia.org/wiki/Renaissance
Obrázky na tému renesancia
www.google.sk/images?um=1&hl=sk&gbv=2&#0…

Rokoko
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Rokoko
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Rokoko
en.wikipedia.org/wiki/Rococo
Obrázky na tému rokoko
www.google.sk/images?um=1&hl=sk&gbv=2&#0…

Romantizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Romantizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Romantismus
en.wikipedia.org/wiki/Category:Romanticism
Obrázky na umelecký štýl romantizmus
www.google.sk/images?um=1&hl=sk&gbv=2&#0…

Secesia
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Secesia
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Secese
en.wikipedia.org/wiki/Category:Art_Nouveau
Obrázky na tému secesia
www.google.sk/images?hl=sk&biw=1266&bih=…

Surrealizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Surrealizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Surrealismus
en.wikipedia.org/wiki/Category:Surrealism
Obrázky na tému surrealizmus
www.google.sk/images?hl=sk&biw=1266&bih=…

Symbolizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Symbolizmus
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Symbolismus
en.wikipedia.org/wiki/Category:Symbolism_(arts)
Obrázky na štýl symbolizmus
www.google.sk/search?q=Symbolism&espv=210&#03…

Súčasné umenie
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Súčasné_umenie
en.wikipedia.org/wiki/Category:Contemporary_art
Obrázky na štýl súčasné umenie
www.google.sk/search?q=Symbolism&espv=210&#03…