Prechodné zvýšenie alebo zníženie krvného tlaku

Je vždy lepšie, ako keby mal človek zvýšený krvný tlak trvalo a už by sa s tým veľa nedalo robiť, iba trvalo brať viacero liekov na krvný tlak. Teda budeme sa venovať prípadom, kde krvný tlak ide merne do vyšších hodnôt okolo 140 – 150 – 160 a v niektorých prípadoch vylezie na hodnoty 200 – 240. Hovoríme o cievnom tlaku.

Zvýšenie krvného tlaku môže prísť napríklad nečakane pri psychickej záťaži. Potom môže nečakane prísť k zvýšeniu krvného tlaku počas spánku alebo sa zvýši krvný tlak neprimerane počas fyzickej námahy. A je možné, že sa zvýši po najedení sa. Sú to nepríjemné stavy. Prichádzajú v staršom veku a to okolo 50. roku života a ide o prejavy starnutia, kde už organizmus nie je schopný správne reagovať alebo reaguje neprimerane.

V niektorých prípadoch si človek ani neuvedomí, že má zvýšený krvný tlak. A tak si organizmus postupne zvyká na tieto stavy a to nie je vôbec dobré nechať to takto voľne bežať. Vysoký krvný tlak, ktorý je za určitých okolností normálny, ale pri určitých situáciách ide pekne hore. Niekto zvyšovanie krvného tlaku ignoruje a hovorí si, že to nejako prejde. No to je skutočne to najhoršie, čo môže človek spraviť. Nakoniec sa vysoký krvný stav dostane za hodnoty 200 a to už je niekedy aj na nemocničnú pohotovosť. Krvný tlak je mimo kontrolu a najčastejšie naberie smer hore ako dole. Osoba si neuvedomuje, že dočasne zvýšený krvný tlak a jeho občasné zvyšovanie má základ v tom, že v organizme nie je všetko v poriadku a neošetrený krvný tlak zvyčajne napadne a poškodí aj iné orgány v tele. Najradšej má obličky a keď potrápi, tak vám určite pôjde krvný tlak hore a pevne sa usadí na vyšších hodnotách. Trvalo zvýšený krvný tlak má „rád“ vaše cievky a žilky a tie zo zvýšeného tlaku začnú postupom času hrubnúť a hrubnúť. A sú tu aj iné, ešte nepríjemnejšie hrozby ako srdcový infarkt a mozgová mŕtvica, kde sa poškodí časť neurónov. A to už je po srande úplne. To sú už trvale poškodené časti ľudského organizmu.

V prípade, že vám lekár alebo iná osoba zistí občas zvýšený krvný tlak, tak to nie je signál k tomu, aby ste mávli rukou a nechali to nadivoko. Plne súhlasím s klasickou konzervatívnou medicínou, že to najhoršie, čo môžete spraviť je, keď sa občasnému zvýšenému krvnému tlaku nevenujete. Pretože je to vlastne varovanie, že v organizme sa odohrávajú chorobné stavy a keď sa nedajú do poriadku, tak sa stanú trvalé a chronické a potom je už neskoro tĺcť si hlavu o stenu. A ocením každého, kto ku klasickému medicínskemu riešeniu pridá aj liečby z oblasti liečiteľstva a alternatívnej medicíny.

Zistili mi alebo som si zistil vyšší krvný tlak, ktorý sa po hodine sám upravil. Iba som sedel a bol bezdôvodne vysoký. Bol som na prechádzke a zrazu mi zostalo zle okolo srdca a tak som si po príchode domov zmeral krvný tlak. V noci som sa prebral a nemohol som dýchať.

Rozčúlil som sa a mal som pocit, akoby ma niekto pripojil na elektrickú zástrčku. Pracoval som hlboko od noci a mal som pocit, že mi v hlave vybuchol granát. Všetko dôvod na to, aby som si zakúpil alebo požičal tlakomer a nameral si svoj tlak. Samozrejme, pokiaľ ste ochotný prekonať odpor voči tlakomeru a pravidelnému meraniu tlaku. A to často býva problém. Muži sa často hrajú na hrdinov a akosi nechcú akceptovať, že po 50. veku života sú tu prejavy staroby, daný muž je v andropauze a hrá sa na druhú mladosť. V prípade žien je to často neuveriteľný strach a obavy z merania krvného tlaku a pulzov. Už samotné meranie robí vysoký krvný tlak. Je treba sa chovať rozumne a nepodliehať emóciám a nezodpovednému chovaniu voči vlastnému zdraviu. A teda po prvých náhodných meraniach treba do domácnosti kúpiť tlakomer a sporadicky si odmerať krvný tlak a to vtedy, keď je vám nejako nevoľno alebo čudne a uistiť sa, že krvný tlak je v poriadku.

Ale poďme ďalej. Zistili ste viacerými meraniami, že za niektorých okolností krvný tlak ide hore a potom po ukľudnení tela alebo rozchodení sa to stabilizuje. To je čas navštíviť obvodného lekára a dať sa vyšetriť, prečo takýto krvný tlak. Dať si spraviť krvné testy a pokiaľ možno prísť k lekárovi prirodzene nalačno, teda ráno nič nejesť a nedávať si žiadne vyživovacie vitamíny. Dať si spraviť hustotu krvi, vyšetrenie moču, vyšetrenie na cukrovku aj vyšetrenie srdca a prípadne obličiek. Keď na to finančne máte, dajte si spraviť sono srdca a ďalšie záťažové merania. A dobré je aj celodenné meranie srdcovej aktivity. Výsledok je často taký, že dostanete na skúšku určité lieky na vysoký krvný tlak a k tomu aj nejaké pohotovostné tabletky pod jazyk, keby sa krvný tlak prudko a nečakane zvýšil. Odporučil by som, aby ste mali pri sebe aj svoj vlastný balíček, v ktorom je aspirín na riedenie krvi, pretože sa v určitých prípadoch nečakane prudko zahustí krvná plazma v krvnom riečišti, a tak isto nitroglycerín ako určitý stabilizačný faktor pri bolesti srdca. Vhodné je mať so sebou B12 vitamín rozpustný pod jazykom, B6 vitamín a aj melatonín – pre spánok, ktorý vás počas dňa ukľudní. V balíčku by nemalo chýbať niečo na utíšenie nervstva a to je Panadol alebo niečo podobné, tak isto magnézium na ukľudnenie. A keď príde kríza a krvný tlak ide hore a neklesá ani po pohotovostnej tabletke, tak použiť aj alternatívne prostriedky na stabilizáciu krvného tlaku. A keď nepomohlo nič a krvný tlak lezie hore a hore, tak ideme na pohotovosť a tu vám to určite zrazia dole a ukľudnia.

Od lekára môžete dostať niekoľko druhov liekov na stabilizáciu krvného tlaku a treba ich vyskúšať viacero a aj spoločné kombinácie dvoch liekov. Keď nič poriadne nezaberá, tak aj trojkombináciu liekov na krvný tlak. Jedny tabletky na krvný tlak sú takzvané blokátory vápnikových kanálov nervového systému a nervových zakončení. Potom sú to lieky znižujúce napätie ciev a žíl, prípadne rozširujú cievy a žily. Možností je viacero. Potom sú tu lieky na krvný tlak, ktoré pomôžu regulovať predĺženú miechu. Niektoré lieky na zníženie krvného tlaku obsahujú aj zložky na likvidáciu nevhodného cholesterolu v krvi. Niektoré spomaľujú a blokujú špecifické receptory v mieche a okolo miechy. Vyšetreniami a predpísaním liekov sa vás lekár pokúsi zastabilizovať a mohli by ste si povedať, že už nič iné sa nedá robiť. A to nemusí byť pravda. Je tu aj alternatívna medicína a jej možnosti a to jednak mimozmyslové vyšetrenie a odhadnutie rôznych skrytých chorobných stavov, ktoré nie sú akútne a pre klasickú medicínu zaujímavé a odhaliteľné.

A tak sa skúsme ponoriť do problematiky alternatívnej medicíny, ktorá by mohla pacientom s týmto druhom vysokého krvného tlaku pomôcť. Samozrejme, počíta sa s tým, že pacient má toľko rozumu, že základ liečby bude klasicky liekmi od lekára a k tejto liečbe sa pridajú ďalšie možnosti. Alternatíva forma liečby je možná, lebo ide o to, že krvný tlak ide do vyšších hodnôt raz za deň alebo raz do týždňa prekvapí v noci. Prípadne klesá, keď cvičíte a stúpa, keď sedíte napr. za počítačom. Prípadne vysoký krvný tlak je súčasť napríklad chrípkového ochorenia. Dočasný vysoký krvný tlak môže byť aj vtedy, keď treba prijať životné zmeny. Dočasné zvýšenie krvného tlaku môže byť aj reakciou na stres z práce. Dočasné zvýšenie krvného tlaku môže spôsobiť hormonálna činnosť, hustota krvi, nedostatok B vitamínov, zvýšené množstvo zbytkového cukru v krvi a k tomu napríklad znížená produkcia inzulínu, nedostatok nitrátov. Možností a kombinácií je neúrekom a popisujem ich na inom mieste.

Keď ste veštecky dobre vybavení a vedome trénovaní, tak ste schopní naučiť sa vnímať, čo všetko nie je v tele v poriadku. Teda zistíte pomocou tlakomeru vysoký krvný tlak 200/90. Je jasné, že užijete pohotovostné tabletky od lekára, aby krvný tlak išiel dole. Osoba senzibilná a veštecky vybavená má pred sebou nakreslenú postavičku s menom a priezviskom. Na iných papierikoch má napísané, čo si veštecky zdiagnostikuje. A začína veštecky diagnostikovať množstvo B12, B komplex vitamínov, B6 vitamín, biologické železo, biologický fosfor, biologický vápnik, pomer sodíka a draslíka, nitráty, D vitamín, vitamíny celkovo, vanád, inzulín, pomer CO2 a O2 v krvi, pomer estrogénu a testosterónu, hustotu krvi, stav krvnej plazmy, stav trávenia, stav obličiek, či blokujú čistenie krvi alebo príliš čistia krv, stav produkcie hormonálnych látok, stav produkcie tráviacich enzýmov, stav produkcie enzýmov regulujúcich chemické reakcie v ľudskom tele.

Veštecky nadaná a trénovaná osoba si overí, čo v jeho krvi v danú chvíľu skutočne je a čo tam musí dostať buď cez ústa, alebo aj cez kožu. Samozrejme, málokto si vypestuje takéto schopnosti. V budúcnosti bude mať každý človek na ruke prístroj, ktorý otestuje, čo má alebo nemá v krvi a ďalší mini prístroj to do krvi dodá a bunky budú mať všetkého dostatok. Pokiaľ sú hodnoty v krvi optimálne, tak to má vplyv na zníženie krvného tlaku. Samozrejme, že neočakávam, že niekto bude mať chuť sa celý rok trápiť a učiť sa veštecky diagnostikovať, čo má alebo nemá aktuálne v krvi. Aspoň si spravíte predstavu, načo je dobré mať veštecké schopnosti.

V niektorých prípadoch je potrebné skontrolovať veštecky celý stav predĺženej miechy a celkovo nervstva končiaceho na cievach, žilách, lymfatickom riečišti v mozgovomiešnych dutinách. Tak isto kontrola nervstva a jeho stavu do svalov tela, ale aj srdcových buniek. Samozrejme, keď niečo zistíte, je potrebné zasiahnuť koncentráciou do nervového systému. No bohužiaľ, pokiaľ celé roky necvičíte koncentračné cvičenia do svojho vnútorného sveta na svoje orgány a systémy a potom aj na bunky a orgániky v bunkách, tak nebudete okamžite schopní upravovať stav nervového systému. A tak si aspoň spravte dobrú predstavu o svojom nervovom systéme a jeho fungovaní.

Začali by sme tým, že centrum riadenia krvného tlaku je uložené v predĺženej mieche a tá sa nachádza od stredu hlavy až po krk. Má asi 10 cm a hrúbku tenkej ceruzky. V tejto oblasti sú určité druhy neurónov, ktoré riadia nervový systém, ktorý končí na všetkých cievach, žilách a aj tých najdrobnejších cievkach a žilkách pri skupinách buniek v celom tele. Potom je tu nervstvo, ktoré smeruje do oblasti lymfatického riečišťa. Ide vlastne o systém podobný cievam a žilám, ale na nich nefunguje srdce ako pumpa. Lymfatické riečište pracuje v spolupráci so svalmi a ich zatínaním a uvoľňovaním. V lymfatickom systéme tečie iba krvná priezračná plazma a nie červené krvinky. Tak isto predĺžená miecha udržuje aj tlak mozgovomiešneho moku. Tento je okolo mozgu a miechy. Obsahuje špeciálnu tekutinu podobnú krvnej priezračnej plazme a v nej špeciálne živiny pre mozog a miechu. Teda sú tu tri oblasti regulovania krvného tlaku, čo je celkom náročný systém.

Pokiaľ je človek mladý a zdravý, tak predĺžená miecha funguje jedna radosť. V staršom veku sa systém predĺženej miechy destabilizuje. Čo to bude pre nás znamenať? V prvom rade predĺžená miecha nebude dobre a rýchlo reagovať na zmenené situácie v tele. Jeden príklad na pochopenie: idete športovať a krvný tlak nezačne stúpať, ale klesať. Prípadne ide dobre, ale nečakane prudko hore. Prestanete cvičiť a krvný tlak sa neutíši napriek tomu, že sedíte pri počítači a pracujete. Napríklad sa v noci zobudíte z dôvodu, že potrebujete na záchod a krvný tlak z nízkeho nočného tlaku vyletí poriadne vysoko, alebo u niekoho pôjde zase prudko dole.

Ešte nebezpečnejšie sú situácie, keď predĺžená miecha zablokuje úplne nervstvo na lymfatickom riečišti a celý krvný tlak a krvnú plazmu preleje do ciev a žíl, alebo to spraví naopak. Zablokuje vám nervstvo na cievach a žilách a otvorí nervstvo na lymfatickom riečišti. V cievach a žilách sú červené krvinky, kyslík a ten cirkuluje mimoriadne zle a bunky nedostávajú kyslík a to je silne rizikové.

Ešte horšie prípady sú, keď predĺžená miecha zablokuje nervstvo celého tela, ale nie oblasť mozgu a srdca a to bude už na infarkt alebo na mozgovú príhodu. A tak je tu pre osobu, ktorá medituje, možnosť kontrolovať celú oblasť nervstva viazanú na cievy, žily a lymfatický systém. Vie sa skoncentrovať do predĺženej miechy a silou vôle nútiť a prinucovať predĺženú miechu, aby riadila systém poriadnejšie. Samozrejme, že takáto náprava fungovania predĺženej miechy chce celé mesiace snaženia a každý deň ju trpezlivo nastavovať a tlačiť do normálnej činnosti. A keď bude človek dosť trpezlivý, tak sa za pol roka cvičení prepracuje k obnoveniu fungovania predĺženej miechy. Napríklad je tu vhodná technika a to v prednom mozgu si predstaviť zníženie krvného tlaku a tlačiť to do predĺženej miechy. Samozrejme neočakávam, že niekto takéto techniky využije a zvládne. A tak skorej je tu vhodné užívať lieky od lekárov na riadenie predĺženej miechy. Je tu alternatívne možné si pomôcť škoricou a surovým kakaom rozmiešaným v mede. Tento postup sme overovali a pôsobilo to dobre.

Ďalej je vhodné v týchto prípadoch asi tak rok užívať tekuté alebo tabletkové kolostrum na obnovu nervového systému a pre istotu určitými druhmi enzýmov prečistiť cievky, žilky a lymfatické riečište. Pri dočasne nízkom tlaku predĺžená miecha nevie dostatočne aktivizovať a zdvihnúť krvný tlak. Teda prejavuje aktivity k utišovaniu a viacej aktivizuje lymfatický systém ako cievy a žily. V prípade vysokého krvného tlaku zase predĺžená miecha nevie ukľudniť nervovú sústavu a preto sa berú lieky na blokovanie prílišnej aktivity nervstva. Teda hovorím o blokátoroch od lekárov v podobe vhodných liekov.

Pokiaľ by ste sa venovali takýmto technikám ozdravenia, tak iba na vlastnú zodpovednosť. Skôr mi tu išlo o to, aby ste pri čítaní lepšie pochopili význam predĺženej miechy pri regulácii krvného tlaku.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.