Praktické tajomstva aktívnej staroby – myslí mi to I.

Mozog
Skoncentrujte sa na svoju hlavu a uvedomte si, že je v nej aj nejaký obsah. Pod kožou sa nachádza lebka. Pod kostenou lebkou sa nachádza biela mozgová hmota, tej je v mozgu najviac.

Ide o špeciálne neuróny, ktoré majú v prvom rade na starosti dodávať pre mozog chemické látky. Keď je človek mladý alebo sa poriadne stará o svoj mozog, tak produkuje až 40 litrov chémie na jeden deň. Samozrejme, to sú extrémne výkony a bežne to je okolo 20 litrov na deň. Bohužiaľ, v staršom veku sa to rapídne zhoršuje a objem chemických látok pre fungovanie mozgu, myslenie, videnie, počutie a ďalšie funkcie klesne na 2 litre denne a to je až príliš hlboký pokles. Niekto upadne do depresií a stresu práve z dôvodu nízkej produkcie chemických látok. Na povrchu bielej mozgovej hmoty sa nachádza milimetrová vrstva neurónov. Je to ako natiahnutá igelitová fólia na bochníku chleba. Toto je sivá hmota mozgová a ide o špeciálne neuróny, ktoré sa starajú o chod celého tela a aj toho, že sme schopní rozmýšľať o sebe a okolitom svete.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Na aké časti sa delí mozog?
Mozog sa delí na niekoľko samostatných častí a to predný mozog pravý a ľavý, temenný mozog ľavý a pravý – je za ušami. Úplne v zadnej časti mozgu je pravý zadný a ľavý zadný mozog – centrum zraku a videnia. Pod temenným mozgom sa nachádza mozoček veľkosti menšej tenisovej loptičky a je tu 60 % všetkých sivých neurónov. Pred ním sa nachádza stredný mozog veľkosti vajíčka. Pod týmto mozgom ide predĺžená miecha a celá miecha až po kostrč na konci chrbta. Málo známy je brušný mozog, ktorý sa nachádza v stene tenkého a hrubého čreva a riadi dosť nezávisle celý systém trávenia. Samozrejme, v tele je mimoriadne veľa nervstva a nervových buniek. Na povrchu buniek končia miliardy nervových zakončení. Tieto nervové zakončenia riadia posielanie správ od bunky k bunke.

Brušný mozog
Je to špecifická časť ľudského tela. Cez veľký mozog nevieme dostatočne vhodne zasiahnuť do činnosti brušného mozgu. Ako si ho predstaviť? V stene žalúdka a tenkého a hrubého čreva sa nachádzajú tisíce zhlukov neurónov pod odborným označením brušné ganglie. Navzájom sú pospájané nervovými dráhami. Na žalúdku, tenkom a hrubom čreve sú úpony z hladkého svalstva, ktoré rozhodujú o pasivite alebo aktivite.

Problematika brušného mozgu je trochu zložitá. Keď sa dieťa narodí, tak nemá ešte klasickú tráviacu sústavu. Tá sa rozvinie neskoršie. Mozog ešte nie je tiež dostatočne rozvinutý a teda trávenie riadi prekvapujúco konečník spoločne s miechou. Ako dieťa rastie, vytvára sa žalúdok, tenké črevá, rastie pečeň, dobuduje sa pankreas. A tak isto v mozgu sa dobuduje stredný mozog a tam prívesok mozgový veľkosti nechta na malíčku. A tento riadi potom celé trávenie a aj hrubé črevo. Môže sa stať, že v staršom veku sa situácia zmení a trávenie nebude riadiť veľký mozog, ale znovu konečník a miecha. Možno si poviete, kde v konečníku je také množstvo neurónov ako v mozgu. Nezabúdajte, že prívesok mozgový je maličký, a také isté množstvo neurónov je aj v stene konečníka a okolo konečníka. Zistili sme vešteckým výkonom, že u ľudí, ktorí používajú trvalo čípky z kakaového masla, sa situácia mení a riadenie trávenia preberie konečník a miecha. A nie je to škoda, že sa tak udeje. Prekvapujúco u týchto ľudí sa trávenie upravilo k lepšiemu. Túto skutočnosť sme zistili na veľkom množstve prípadov, kedy sa análne čípky používajú kvôli hemoroidom, tvrdej stolici, rankám v konečníku a podobne. Píšem o tom preto, že v staršom veku po 50. roku života je problém s tým, aby žalúdok a tenké čreva dodávali bunkám tela kvalitnú výživu. A toto je jedno z dobrých riešení, ako opraviť proces trávenia. Trávenie v tenkých črevách sa vizualizuje ako 10 kuchárov, ktorí svedomito spracujú, čo zjete a bunkám dodajú, čo potrebujú, aby boli v dobrej výkonnosti. Mohli by sme o tom napísať ešte viacej, ale chceme sa hlavne venovať procesom myslenia a vnímania.

Miecha
Ide zo stredu mozgu a je hrubá ako tuha v bežnej v ceruzke. Prechádza do zadnej časti mozgu, odtiaľ prejde do krčnej chrbtice a postupuje vo vnútri jednotlivých stavcov až dole ku kostrči. V kostrči už nie je o hrúbke tuhy, tu už je ako nerv a nie miecha. Kostrč je niečo ako pozostatok chvosta z minulosti evolučného vývoja. Pokiaľ napríklad začnete používať trekingové palice, tak sa začnete pohybovať po štyroch. Ruky s palicami sú vlastne ďalšie chodidlá. Ide o štyri končatiny a vtedy je možné zobudiť aj nervstvo v kostrči a k nemu určité skupiny neurónov a kostrč pomôže pri rovnováhe tela pri chodení a celkovo pri pohybe. Pokiaľ je človek vzpriamený, tak rovnováhu zabezpečujú hlavne uši a v nich ušné rôsolčeky vo vnútri orgánu zvaného slimák.

Miecha je v skutočnosti niečo ako drobné koráliky navlečené na špagátiku a takýchto korálikov je asi 32. Niekedy menej a niekedy viacej. To je individuálne a u každého sa to môže meniť. Miecha sa počas vývoja v matke vyvíja ako prvá. Teda embryo a plod majú ako prvé riadiace centrom práve miechu, neuróny a nervstvo. Veľký mozog ešte nie je dostatočne rozvinutý a bude sa naplno rozvíjať po narodení dieťaťa. Teda ešte aj narodené dieťa má činnosti tela riadené cez miechu. Niektorí ľudia počas celého života riadia svoju existenciu a osud na základe miechy, lebo ich mozog sa dostatočne nerozvinul a zostal vo vývoji dieťaťa. A aj v staršom veku po 60. roku života sa začínajú niektoré oblasti mozgu uzatvárať, sú blokované a málo funkčné. V týchto prípadoch sa začína miecha znovu silne aktivizovať a preberať fungovanie tela, svalov a orgánov na základe neurónov v mieche. Športovci a osoby, ktoré majú radi pohyb a sú dostatočne zručné, fungujú počas celého života z miechy.

Okolo miechy je množstvo drobných ganglií veľkosti drobných fazuliek a pomáhajú mieche riadiť pohyb svalov a celého tela. Pokiaľ si niekto poškodí miechu viacej ako 40 %, zostane nakoniec imobilný a odkázaný na invalidný vozík na celý život. Pokiaľ je miecha poškodená menej ako 40 %, tak sa dá opraviť, ale osoba musí aktívne cvičiť celé roky a postupne obnoviť svoju schopnosť veľkého pohybu a aj jemnej motoriky. Inak sa schopnosť pohybu neobnoví.

Na staré kolená miecha núti každého k tomu, že sa začne predkláňať a hrbiť. Je to systém prirodzenej deštrukcie a patológie dostať nás na štyri chodidlá ako v detskom veku, keď sme sa naopak zo zvieracieho stavu hrabali na chodenie výhradne na nohy. Staroba je opačná tendencia dostať nás na štyri – teda na barle a potom na vozík. A proti tomu je treba sa brániť cvičením a používaním trekingových paličiek na klasickú každodennú chôdzu a nie iba príležitostne pri turistike.

Nervové ganglie
Ide o drobné zhluky nervových a neurónových buniek. Ganglie sú veľkosti zrnka drobnej fazule. Dve ganglie sú v strede mozgu nad mozočkom veľkosti tenisovej loptičky. Dve ganglie sú v spánkových lalokoch po boku hlavy. Okolo miechy a každého stavca sú z jednej aj druhej strany 2 ganglie. Spolu je okolo miechy 64 ganglií. Za žalúdkom a za mechúrom sú skupiny drobnejších ganglií. Aj brušný mozog v stene hrubých a tenkých čriev sú ganglie do 500 – 1000 kusov a spoločne sú spojené nervovým systémom. Brušný mozog je príliš autonómny a zle sa riadi a prikazuje sa mu, čo má robiť. Ganglie sú zhluky neurónov pomáhajúce riadiť dané oblasti tela. Je ich približne 500 kusov.

Nervové zakončenia
Počet nervových zakončení končiacich na povrchu skupín buniek a samotných buniek sú miliardy. Na ich povrchu sa odohrávajú chemické pochody ako je výmena sodíka, draslíka a vápnika. Treba si dať pozor, aby končeky nervstva neboli poškodené nejakým druhom choroby. Najčastejšie sa končeky nervov rozstrapkajú a potom v nich bioenergia iskrí ako v pokazenej zástrčke a to nie je nič dobré, treba to liečiť a opraviť. Končeky nervov musia mať drobné puzdierka alebo papučky, aby boli chránené.

Biochemicky je to tak, že do nervových zakončení neustále tečú neurotransmitery. Nervové zakončenia neustále kmitajú, ale tento kmit nie je možné sledovať očami ani hmatom. Je tak jemný, že si musíte zobrať do ruky kyvadlo na špagátiku a potom, keď ho držíte prstami, zaznamenáte mikropohyb na pohybujúcom sa kyvadle. A napríklad môžete cvičiť, aby sa kyvadlo intenzívne rozhýbalo pri predstave pitia vody a pri predstave, že by ste vypili nejaký jed sa pohyb kyvadielka musí úplne zastaviť. Pokiaľ ste prežili klinickú smrť alebo ste si tieto stavy odcvičili, tak môžete cez kyvadlo komunikovať s mozgom inej osoby alebo objektmi zo sveta mŕtvych, čo sú zase iba pozostatky spomienok mŕtvych osôb.

Hladké svaly a v nich neuróny a nervstvo
Sú to krátke úpony okolo orgánov v ľudskom tele a teda aj vo vašich orgánoch. Tieto svalové úpony zabezpečujú zavesenie orgánu na kosti v ľudskom tele. Je to logické, keby sme nemali orgány zavesené na kostiach, tak by nám v tele popadali na spodok a to sa nedeje. Tieto úpony z hladkých svalov majú v sebe aj inú funkciu a to aktivizovať alebo utišovať činnosť orgánov. Jednoducho povedané, majú v sebe taký druh buniek, ktoré aktivizujú činnosť orgánov alebo ich ukľudňujú. Dajú sa ovládať hlavne chemicky a to látkami na báze brómu. Ale reagujú aj na látky na báze opiátov ako je Imodium.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.