Opuchy na základe poškodenia činnosti srdca a zmien krvného tlaku

Budem sa venovať opuchu, ktorý spôsobujú choroby srdca. Srdce mladej osoby je prirodzene výkonné, ale tento stav nebude stále. Človek starne, s pribúdajúcimi rokmi výkonnosť srdca klesá. Starší a chorľaví ľudia, ale aj ľudia mladšieho veku sa málo pohybujú, srdce nie je dostatočne zaťažované. Aby srdcový sval bol trvalo v dobrej kondícii, potrebuje rýchly pohyb a doslova cvičenia, kde sa šprintuje zo všetkých síl.

Pokiaľ ľudské srdce, a to hlavne v dospelom veku, nie je zaťažované rýchlostnými cvičeniami, stráca svoju silu ako sval a už nie je schopné zabezpečiť dostatočné prepumpovanie krvi v krvnom riečisku. Lymfatický mok v lymfatickom systéme sa pohybuje nie pomocou srdcovej pumpy, ale pohybom svalov. Nedostatočný prietok a rýchlosť pumpovania krvi môže mať vplyv na tvorbu opuchov alebo môže predlžovať dobu, za ktorú opuch zmizne. Potom je tu ešte jeden fenomén a to je krvný tlak. Intuitívne sa v liečiteľstve diagnostikuje v prvom rade predĺžená miecha v hlave a zisťuje sa, či tu nie sú poškodené bunky pre reguláciu krvného tlaku. Pokiaľ je všetko poriadku, je potrebné hľadať príčiny nízkeho alebo zvýšeného krvného tlaku v iných oblastiach. Krvný tlak môžu meniť z normálnych hodnôt napríklad niektoré chemické látky ako vysoký obsah sodíka. Napríklad vysoký obsah draslíka môže znižovať krvný tlak.

Pri cvičení a pohybe zostáva krv v orgánoch a nepresúva sa z orgánov do svalov a pri zastavení pohybu sa krv nepresunie naspäť. Tieto poruchy sa dajú zistiť hlavne pri cvičeniach, kde jedinec cvičí a krv je v orgánoch a nie vo svaloch. A naopak, v kľude zostala krv vo svaloch a nepretiekla do orgánov tela.

Pri nedostatku rýchlych pohybov a šprintérskych cvičení sa svalová hmota stráca a srdcový svat neťahá krv v tele v dostatočnom množstve. Hlavne u starších osôb a pri sedavom spôsobe života sa môže objaviť táto nedostatočnosť. Srdce to môže riešiť zvýšením krvného tlaku.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Celkovo všetky druhy chorôb srdcového svalu, krvných a lymfatických ciest môžu mať vplyv na kolísavosť krvného tlaku. A zistiť všetky okolnosti vedúce k zmenám krvného tlaku je zložité. Stav trávenia, cukrovka a choroby pankreasu môžu a majú vplyv na krvný tlak a činnosť srdcového svalu. Teda čo produkuje pankreas a v akom množstve. Tak isto nedostatok a prebytok živín v tele a krvnej plazme. Napríklad zmeny krvného tlaku môžu vznikať priamo v obličkách, kde by mali byť časti obličiek chránené pred vysokým krvným tlakom. Ide o látku hyalín, ktorá nechráni v obličkách drobné útvary pod označením glomerulus. Obličky chorľavejú, čistenie krvi je problematické a obličky môžu prepúšťať napríklad bielkoviny do moču a naopak, do krvného systému vstupuje moč a iné látky. Ďalej sú tu rôzne hormonálne poruchy v nadobličkách, v prištítnych telieskach, v štítnej žľaze, ktoré môžu pôsobiť na kolísanie krvného tlaku a jeho nestabilitu. Celkovo obezita a príliš veľa cholesterolu budú vplývať na krvný tlak. A na koniec to môže byť aj stres a psychické poruchy.

Jednoducho je náročné aj pre lekárov aj pre intuitívneho liečiteľa zistiť príčiny nízkeho alebo vysokého krvného tlaku, a tak isto kolísavého krvného tlaku. Pokiaľ je definitívne poškodené meranie krvného tlaku v tele, tak treba trvalo tabletky. Pokiaľ sú zmeny krvného tlaku spojené s opuchom a ten neustupuje, tak treba dôsledne vyšetriť všetky možnosti, ktoré destabilizujú krvný tlak.

Srdce
http://sk.wikipedia.org/wiki/Srdce_%28org%C3%A1n%29
Choroby srdca
http://www.zdravie.sk/sz/147/Choroby-srdca-a-ciev.html
Čo je krvný tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_tlak
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_pressure
Všetko o krvnom tlaku
https://pfizer.cz/sites/cz/Vasezdravi/Kardiovaskularni/Pages…
Imelo biele a prírodná regulácia krvného tlaku
http://www.forestportal.sk/Forestportal/volny_cas/nebezpecen…
Ginko biloba a regulácia krvného tlaku
http://www.velkaepocha.sk/200712153938/Ginkgo-zazracna-lieci…

Zoznam ďalších článkov:
https://www.cimax.sk/blogy/article10-Opuchy-a-celkovy-poh-ad-…
https://www.cimax.sk/blogy/article12-Opuch-modrina-po-udere
https://www.cimax.sk/blogy/article13-Opuch-pri-po-kodeni-liac…
https://www.cimax.sk/blogy/article14-Lymfedem
https://www.cimax.sk/blogy/article15-Opuchy-na-zaklade-po-kod…
https://www.cimax.sk/blogy/article16-Opuchy-a-ako-dosta-lieky…
https://www.cimax.sk/blogy/article17-Opuchy-a-cukrovka
https://www.cimax.sk/blogy/article21-Opuchy-a-rozne-druhy-po-…
https://www.cimax.sk/blogy/article18-Opuchy-a-zavodnenie-tela
https://www.cimax.sk/blogy/article19-Opuchy-a-stav-krvnej-pla…
https://www.cimax.sk/blogy/article20-Opuchy-a-toxiny-v-tele

Zdroj foto: www.wikipedia.org
Autor: James Heilman, MD

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.