Lymfedém

Znovu sa tu budeme venovať problematike opuchov, ale tentokrát to bude z pohľadu ochorenia, poškodenia alebo zlyhania lymfatického systému. Je dobré vedieť, čo je a ako funguje lymfatický systém. Pri úraze sa nesporne poškodí aj lymfatický systém. Pokiaľ je poškodenie lokálne a pacient je relatívne zdravý, tak poškodenie sa prirodzene zahojí a nemali by nastať žiadne komplikácie. Horšie je, keď lymfatický systém, lymfatické uzliny, komôrky a lymfatické cievky ochorejú.

Myslím teraz priamo katastrofu ako rakovina lymfatického systému pod označením Hodgkinov a Non-Hodgkinov lymfóm. Teda zhubné alebo nezhubné bujnenie alebo niektoré iné závažné ochorenie. Z dôvodu onkologických ochorení môže vzniknúť stav pod označením lymfedém, opuch na tele alebo v danej oblasti je extrémne výrazný a neprehliadnuteľný. Ide o genetické zmeny a takýto prípad musí zostať plne v starostlivosti lekárov. Alternatívne a liečiteľské postupy majú minimálnu šancu na úspech, prípadne môžu vhodne podporovať snaženia lekárov. A keby už mala alternatívna medicína alebo liečiteľstvo prirodzenú šancu niečo dosiahnuť, tak by sa musela mimoriadne aktívne postarať o extrému aktivizáciu imunitného systému pacienta a vlastne vyvolať inú chorobu a to neadekvátnu imunitnú reakciu bielych krviniek.

Samozrejme, že to nie je také jednoduché, ako to vyzerá. Ako tento stav dosiahnuť? Aký je rozsah onkologického ochorenia? Čo všetko je ešte zničené a poškodené v tele pacienta? Aký je vek a celkovo kondícia pacienta? Akú bude mať pacient chuť zabojovať za zdravie? V prípade liečiteľstva treba vždy mimoriadne aktívnu spoluprácu pacienta a ochotu bojovať a robiť doslova nemožné. Teda zo strany alternatívnej medicíny a liečiteľstva tu môže byť niekoľko stratégií postupu. Neliečiť a nechať to výhradne na lekársku prax. Prípadne podporovať liečbu lekárov a to hlavne po rozhodujúcich zásahoch a starať sa o rekonvalescenciu pacienta. A výnimočne liečiť bez lekárov, prípadne trvať na pacientovi, aby bol pod kontrolou lekárov a lekárskeho testovania. V prípade zlých výsledkov alternatívneho postupu nastupujú lekárske postupy. Liečiteľstvo nechce zastupovať lekárov, ale rešpektuje právo pacienta na slobodnú voľbu, ako sa liečiť. Rozumné je trvať aj pri alternatívnych postupoch na kontrole lekárov. Mimoriadne účinná pozícia je postarať sa alternatívne o doliečenie pacienta.

Teda nechceme tu riešiť krajné chorobné stavy ohrozujúce život a sústredíme sa prevažne na poškodenia lymfatického systému a jeho vyliečenie a doliečenie. A tu má alternatívna medicína a liečiteľstvo dostatok vhodných liečivých prostriedkov. Prípadne sa budeme baviť o prevencii. Tak to je úplne ideálne pre liečiteľstvo, keď klient má záujem predchádzať ochoreniu lymfatického systému.

Jedným z vhodných systémov preliečenia a obnovenia funkčnosti lymfatického systému je B komplex kúra a v rámci nej použiť aj vitamín B17. V zásade ide o preliečenie určitou vhodnou dávkou B komplexu a napríklad aj liekom voľne dostupným v lekárni a to Wobenzým. Teda máme tu opuch niektorej časti tela. Liečiteľ intuitívne zistil, že opuch úzko súvisí s poškodením lymfatického systému, vylúčil intuitívne a logicky iné vplyvy na ochorenie. Tak isto použije aj lekárske šetrenia a lekárske testy. V liečiteľstve sa môžu intuitívne k B komplexu, B 17 a Wobenzýmu individuálne pre daného klienta pridať ďalšie vhodné bylinky alebo vyživovacie doplnky. Horšia je situácia, keď opuch spôsobuje niekoľko faktorov ako zlá činnosť obličiek, upchávanie žíl, doničenie lymfatických ciest, zlé trávenie, stres a napríklad depresívne stavy. Tak tu musia nastupovať za sebou idúce liečby.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Napríklad v staršom veku po 50-tke je dobré preventívne preliečiť aspoň 2 až 3 krát do roka vlastné celý systém tela B komplexom, B12 a B17 a podľa okolností aj Wobenzýmom. V liečiteľstve intuitívny liečiteľ odhadne, čo a ako individuálne použiť. Pokiaľ by sa niekto rozhodol praktizovať samoliečiteľstvo a zasypať svoje telo B vitamínmi, tak by si svojou neskúsenosťou mohol aj poškodiť. A tak neodporúčam hrať sa na samoliečiteľa, to je to najhoršie, čo pacient môže spraviť. Vážne stavy ohrozujúce život patria do rúk lekára a ostatné, menej vážne stavy do rúk alternatívnej medicíny. Prevencia do rúk liečiteľov.

B komplex, B12 a B17, Wobenzým a napríklad aj kvasnice fungujú doslova ako opravár a údržbár bunkových blán, bunkových orgánikov, bunkového jadra, mitochondriálneho jadra, chromozómov, génov a génových sekvencií. Celkovo B komplex v tomto zložení, ako ho tu prezentujem, zreparuje bunky a všetky bunkové štruktúry. No v žiadnom prípade nedokáže zničiť zhubné bunky alebo nevhodne geneticky zmutované bunky. Ale tu ide hlavne o potenciál B komplexu. Pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodené trávenie, je múdre dostať B komplex a hlavne B12 napríklad injekčne do svalu. Prípadne zvoliť cestu infúzie do žily, alebo B komplex aplikovať aj cez konečník. V prípade osôb starších ako 70 rokov je vhodné užívanie B komplexu trvale v rôznych formách aplikovania. Je vhodné liečby v tomto veku kontrolovať lekárom.

Snažil som sa tu vysvetliť význam B vitamínov na vhodnú úpravu, stabilizáciu a doslova rekonštrukciu vnútra buniek. V zásade tu ponúkam možnosť pravidelného preliečenia buniek tela aj vo vyššom veku a zároveň je tu možnosť udržať si psychickú a fyzickú výkonnosť aj po 50. roku života a po 70-tke zase B – komplex ponúka trvalý systém reparovania a udržiavania buniek vo vnútri tela. Skúste tieto informácie využiť v prospech vášho zdravia a výkonnosti.

Využite vyhľadávaciu lištu Google na oboznámenie sa s problematikou okolo lymfedému.
{banner zone=adsense-vyhladavanie}”Lymfedém , Chronické ochorenie žíl, Ťažké nohy, Metličkové žilky, Kŕčové žily, Opuchy, Dermatitída, Hypodermatóza, Vred predkolenia, Povrchový zápal žíl, Hĺbková venózna trombóza, Pľúcna embólia, Rybací olej, Ateroskleróza”

Angiografia a vyšetrenie ciev a žíl
http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-vysetreniach/angio…
Ultrazvukové vyšetrenie ciev a žíl
http://cievy.sk/?p=50
CT vyšetrenie ciev a žíl
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_…
Lymfedém a choroby lymfatického riečišťa
http://en.wikipedia.org/wiki/Lymphedema
http://www.npop.sk/spoznavame-ochorenie/preklenutie/tekutina…
http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3226…
http://de.wikipedia.org/wiki/Lymph%C3%B6dem
Kvasnice ako umelý chromozóm
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeast_artificial_chromosome
Pekárenské droždie ako možný liek na určité druhy rakoviny
http://www.nutritionresearchcenter.org/healthnews/how-can-ye…
Komplex B vitamínov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_B
http://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/lac…
http://www.prozdravi.cz/b-complex-star.html
Amigdalín B-17 (Laetrile)
http://en.wikipedia.org/wiki/Amygdalin
Vitamín B-17, všeobecne známy ako “Amygdalin” alebo “Laetrile”, je prirodzená látka, ktorá sa nachádza v rôznych druhoch rastlinného sveta. Najväčšia koncentrácia je v semenách kvitnúceho ovocia ako sú jadrá marhúľ a iných horkých jadier.
http://www.lecba-rakoviny.estranky.cz/clanky/lecba-pomoci-vi…
Amygdalín je výťažok zo semien marhúľ, obsahuje enzým zvaný Rhodanese, ktorý “neutralizuje” amygdalín. Tento enzým nedovoľuje amygdalínu uvoľniť kyanid.
http://www.worldwithoutcancer.org.uk
B17 zo semien marhúľ
http://www.loveofnature.sk/vitamin-b17
Chronické ochorenia žíl a ciev
http://www.sigvaris.sk/chronicke_cievne_ochorenia.php
Kompresívna terapia
http://www.sigvaris.sk/kompresivna_terapia.php
Arterioskleróza a praskanie cievok
http://slnieckova.sk/p/arterioskleroza/
Omega mastné kyseliny
http://www.eufic.org/article/sk/4/9/artid/omega-3-fatty-acid…
http://www.fitlife.cz/omega-mastne-kyseliny
Ateroskleróza a ukladanie cholesterolu na stenách ciev, žíl a lýmf
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ateroskler%C3%B3za
http://en.wikipedia.org/wiki/Atherosclerosis
Lymfatická sústava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lymfatick%C3%A1_soustava
Miazgová sústava – lymfatický systém
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miazgov%C3%A1_s%C3%BAstava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Lymfatick%C3%BD_syst%…
http://en.wikipedia.org/wiki/Lymphatic_system
http://de.wikipedia.org/wiki/Lymphatisches_System
Iné web stránky o lymfatickom systéme
http://wikipedia.infostar.cz/l/ly/lymphatic_system.html
http://heartzine.com/biomedical/the_lymphatic_system.html
http://www.innerbody.com/image/lympov.html
http://www.zdravie-nonstop.sk/vase-telo/lymfaticky-system-a-…
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookIMM…
Lymfa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lymfa
Obrázky lymfy na Wikipédii
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lymphatic_system?…
Wobenzým, Phlogenzym – lieky na lymfatické uzliny
http://www.wobenzym.sk/verejnost/informacie-o-lieku/tabid/13…
http://www.svetsviecok.sk/sk/stranky_pre_zdravie/systemova_e…
Enzymoterapia – lieky
http://www.docsimon.sk/kategorie/systemova-enzymoterapia-wob…
Lymfológia
http://www.prevence2000.cz/nase-sluzby/lymfologie/
http://www.lymphoma.sk/hovoria_lekari.php
Choroby lymfatického systému
http://www.wobenzym.sk/cdweb/lymfo-uvod.htm
Lieky – Glukosamín Sulfát – zlepšuje funkcie lymfatického systému
http://www.agel-sk.eu/cs/text/Glukosamin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glukosamin
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucosamine

Zoznam ďalších článkov:
https://www.cimax.sk/blogy/article10-Opuchy-a-celkovy-poh-ad-…
https://www.cimax.sk/blogy/article11-Opuch-pri-zlomenine
https://www.cimax.sk/blogy/article12-Opuch-modrina-po-udere
https://www.cimax.sk/blogy/article13-Opuch-pri-po-kodeni-liac…
https://www.cimax.sk/blogy/article14-Lymfedem
https://www.cimax.sk/blogy/article15-Opuchy-na-zaklade-po-kod…
https://www.cimax.sk/blogy/article16-Opuchy-a-ako-dosta-lieky…
https://www.cimax.sk/blogy/article17-Opuchy-a-cukrovka
https://www.cimax.sk/blogy/article21-Opuchy-a-rozne-druhy-po-…
https://www.cimax.sk/blogy/article18-Opuchy-a-zavodnenie-tela
https://www.cimax.sk/blogy/article19-Opuchy-a-stav-krvnej-pla…
https://www.cimax.sk/blogy/article20-Opuchy-a-toxiny-v-tele

Zdroj foto: www.wikipedia.org

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.