Pokyny pri liečbe

Pokyny pri liečbe

Je naším spoločným záujmom, aby postup samoliečby prebiehal podľa možností bez vážnejších problémov. A preto je vhodné dodržiavať tieto odporučené pokyny:

 1. Pokiaľ užívate lieky od lekára, tak ich vysadenie je možné iba so súhlasom lekára.
 2. Pokiaľ užívate lieky od lekára a chcete užívať niektoré lieky bez predpisu, tiež konzultujte s lekárom.
 3. Pokiaľ máte vysoký, kolísavý alebo nízky tlak, treba konzultovať s lekárom aj rôzne druhy terapií. Mali by ste v dotazníkoch o tomto stave informovať aj Sašu Puebla.
 4. Pokiaľ sa liečite u liečiteľa a terapeuta, tak isto treba postup liečby konzultovať a oboznámiť ho s diagnózou od Sašu Puebla. Nie je dobré sa liečiť u dvoch liečiteľoch naraz.
 5. Nie je rozumné žiadnym spôsobom meniť navrhnutý postup samoliečby. Samoliečba je špeciálne upravená na vašu osobu a každá zmena môže znehodnotiť účinnosť. Saša Pueblo intuitívne pri každej terapii samostatne zisťuje, ako sa dostane do tela, ako bude účinkovať, čo by účinnosť podporilo.
 6. Pokiaľ ste onkologický pacient, tak trváme na neustálej návšteve u lekára a pravidelnom testovaní. Pokiaľ to nebudete rešpektovať, tak Saša Pueblo sa nebude podieľať na samoliečbe.
 7. Pokiaľ máte vážne psychické problémy a nebudete užívať lieky od psychiatra, tak sa Saša Pueblo nebude podieľať na vašej samoliečbe.
 8. Uvedomte si, že samoliečbou môžete sami prispieť k vyliečeniu. Iba treba byť trpezlivejší. Samoliečba zaberá postupne, ale je trvácnejšia ako bežná liečba.
 9. Pokiaľ začínate užívať liek vo voľnom predaji, tak treba začať vždy s minimálnou dávkou. Otestovať reakciu a postupne zvyšovať množstvo.
 10. Pokiaľ sa liečivo aplikuje na kožu, tak treba tiež vyskúšať reakciu na malej ploche a až potom aplikovať na väčšiu plochu.
 11. Pokiaľ je vám od užívania lieku vo voľnom predaji nevoľno, tak treba znížiť dávku. Prípadne niekoľko dní ho neužívať. Potom sa ho pokúsiť užívať znovu. Treba niekedy zopakovať viackrát.
 12. Pokiaľ vám pri samoliečbe príde zle, je nutné okamžite vyhľadať odbornú lekársku pomoc. V prípade nutnosti ihneď navštíviť pohotovosť.
 13. Pokiaľ vám je nevoľno pri samoliečbe a terapii, je treba kontaktovať Sašu Puebla (e-mailom). Saša Pueblo vás usmerní, prípadne pomôže na diaľku.
 14. Neodporúča sa experimentovať pri samoliečbe, hrať sa na vševedúceho a svojvoľne zasahovať do samoliečby. Prípadne vynechávať niektoré procedúry.
 15. Pokiaľ ste vo vážnom zdravotnom stave, či už fyzickom, alebo psychickom musíte počítať, že samoliečbu môžu sprevádzať aj nepríjemné situácie. Treba si zvážiť riziko samoliečby. Prípadne intenzívne konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Vo vážnych zdravotných stavoch je nutná prítomnosť druhej osoby a praktizovať všetko s veľkou opatrnosťou.
 16. Každú nejasnosť treba konzultovať a vyjasniť si v rámci konzultácií so Sašom Pueblom. V prípade nedodržiavania týchto zásad sa Saša Pueblo nebude podieľať na vašej samoliečbe.