Diagnostika orgánikov vo vnútri buniek

14. Diagnostika orgánikov vo vnútri buniek

Saša Pueblo zaháji celkovú mimozmyslovú diagnostiku zdravotného stavu. To je štandardný postup. Potom nasleduje špeciálna a mimoriadne náročná diagnostika, pri ktorej sa usiluje zdiagnostikovať čo najviac buniek ľudského tela. Pre prehľadnosť sa bunky delia podľa orgánov a systémov tela.

Saša Pueblo vyhľadáva najhoršie stavy buniek v jednotlivých oblastiach výskytu orgánov a systémov tela. Diagnostikuje sa stav bunkových blán, orgánikov vo vnútri buniek, bunkových jadier, chromozómov, génov, bielkovín, aminokyselín a nakoniec stav prvkov v celom organizme a ich chemické väzby.

Saša Pueblo hodnotí práve zloženie prvkov v organizme a ich vhodné chemické väzby, či ide o stavy podobné oceľovým lanám alebo iba stočeným špagátom, alebo sa podobajú rozpadnutým polystyrénovým guľôčkam. Je to diagnostika najhlbšieho bodu ľudského tela.

  1. Môžete Sašu Puebla kontaktovať, pokiaľ si chcete ujasniť podrobnosti tohto druhu diagnostiky.
  2. Pokiaľ máte záujem o takýto typ vešteckej diagnostiky, [https://www.cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik|kontaktujte Sašu Puebla]