Ako postupovať

Ako postupovať

Zaslali ste základný dotazník a čo ďalej?
Vyplnili ste si základný dotazník a poslali ste ho na e-mail Sašu Puebla. Jeho príjem vám potvrdíme e-mailom. Saša Pueblo sa vždy venuje každému, kto napíše. Bude sa vám snažiť odpovedať v priebehu 7 dní. Môže sa stať, že poradňa je preťažená a množstvo záujemcov je priveľké, vtedy vás budeme informovať o tom, že vás vybavíme v ďalšom slede. Bolo by dobré, keby ste aj vy potvrdili príjem e-mailu od Sašu Puebla.

V prípade, že bol dotazník nedostatočne vyplnený, budeme vás kontaktovať osobitne a požadovať vyplnenie chýbajúcich informácií, bez ktorých sa nedá Sašovi Pueblovi kontaktovať na diaľku na vašu osobu. Pokiaľ je popis problému v základnom dotazníku nejasný, tak isto vás budeme kontaktovať, aby ste ho spresnili.
Čokoľvek nám pošlete e-mailom, vždy vám potvrdíme jeho príjem. Čo by bolo dobré, aby ste spravili aj vy, keď vám pošleme nejakú správu.

Posúdenie vášho základného dotazníka
Vaším dotazníkom sa bude zaoberať osobne Saša Pueblo. Prečíta si ho a prevedie vstupnú konzultáciu, ako by sa malo postupovať, čo by bolo vhodné, čo ste ochotný pre svoje zdravie spraviť, čo by mohli lekári a iní liečitelia spraviť. Či zvoliť postup: lieči vás lekár, lieči vás liečiteľ, liečite sa sami, lieči vás lekár aj liečiteľ. Či je potrebné liečiť psychické, alebo fyzické telo.

Pokiaľ príde k spoločnej zhode ako postupovať, Saša Pueblo vám vypracuje vstupnú diagnostiku s tým, že si vyplníte zvyčajne zdravotný dotazník.

Vyhotovenie vstupnej diagnostiky Sašom Pueblom
Saša Pueblo si váš zdravotný dotazník prečíta a informácie použije pri diaľkovom vešteckom výkone. Nie je cieľom veštecky hádať, čo je choré, keď to raz určili testami lekári. Saša Pueblo sa snaží nájsť súvislosti, prečo ochorenie vzniklo a čo by sa dalo robiť pre jeho odstránenie. Diagnózu Vám vypracuje asi za 7 dní. Pokiaľ je poradňa plne vyťažená, dá vám vedieť e-mailom o vybavení v ďalšom termíne.

O vypracovanej vstupnej diagnostike vás budeme informovať mailom s ďalšími pokynmi.

Dostali ste vstupnú diagnostiku od Sašu Puebla
V kľude si ju prečítajte a môžete kontaktovať Sašu Puebla a vysvetliť si vzniknuté nejasnosti. Treba si uvedomiť, že vešteckými technikami možno v organizme vnímať aj začínajúce chorobné procesy, ktoré v súčasnosti lekárska diagnostika nedokáže ešte postrehnúť. No veštecký výkon je vždy iba určitý odhad toho, čo sa vo vašom organizme deje. Veštecký výkon neposkytuje lekársky dôkaz, ktorý vzniká na základe testovania. Pohľad veštca a lekára na chorobu môže byť odlišný. Vtedy je dobré vyhľadať pomoc ďalších odborníkov.

Vypracovanie špeciálnej diagnostiky
Po vstupnej diagnostike vám môže Saša Pueblo na požiadanie vypracovať špeciálnu diagnostiku priamo vášho konkrétneho problému.

Žiadosť o vypracovanie postupu samoliečby alebo vhodnej terapie
Po vypracovaní a zaslaní špeciálnej diagnostiky môže nasledovať ďalší krok a to možné riešenie problému. Buď vám Saša Pueblo odporučí lekársku starostlivosť, prípadne vám odporučí vhodného liečiteľa alebo terapeuta. Možné je aj vypracovanie vlastnej terapie, kde sa na liečbe podieľate osobnou účasťou. Keď sa liečite sami alebo u niektorého terapeuta, je vhodné dodržiavať jeho pokyny a do liečby svojvoľne nezasahovať. Pokiaľ máte vážny zdravotný stav, tak treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom hlavne užívanie liekov bez predpisu. Najhodnejšia je kombinácia kontroly vášho stavu u lekára, liečba u lekára a k tomu vaša vhodná aktivita. Predpísané lieky od lekára vysaďte iba so súhlasom lekára a nie svojvoľne.

Vypracovanie postupu liečby
Na základe vašej žiadosti, ktorú zašlete e-mailom, vám Saša Pueblo vyhotoví postup liečby. Nejasnosti v postupe liečby konzultujete cez e-mail. Treba si vyjasniť, ako postupovať, ako si zabezpečiť lieky bez predpisu, zohnať vhodného terapeuta, prípadne podstupovať kontroly u lekárov. Do liečby sa nesmie svojvoľne zasahovať. Pokiaľ beriete lieky od lekára, treba konzultovať ich prípadné vysadenie, ale aj užívanie liekov bez predpisu. Predídete zbytočným nepríjemnostiam. Počas celej samoliečby je vhodné nejasnosti a každý zásah a zmenu konzultovať. Pri liečbe môžu vznikať aj nepríjemné stavy. Tiež ich treba konzultovať a dohodnúť vhodný postup.

Váš súhlas so všeobecnými pokynmi pri samoliečbe
Po vypracovaní samoliečby vám zašleme odporúčania, ktoré si treba prečítať a potvrdiť súhlasom, že ich budete dodržiavať. Sú to pokyny o tom, ako robiť samoliečbu bezpečne a bez zbytočných rizík. Podrobnejšie si nájdete: [https://www.cimax.sk/lieky/pokyny-liecba|Pokyny-liečba].

Kontrola liečby
V rámci postupu liečby vám Saša Pueblo navrhne aj termín, kedy by ste sa mali prihlásiť na kontrolu. Napíšete, ako sa cítite, ako ste postupovali pri liečbe, čo sa zásadne zmenilo. Saša Pueblo vás opätovne zdiagnostikuje a navrhne ďalší postup.

Saša Pueblo si vyhradzuje právo zverejniť váš prípad na svojej stránke pod značkou. Nebude sa tam udávať vaše meno, priezvisko, ani adresa. Tieto skutočnosti budú pre verejnosť utajené. Uverejní sa iba krátky úryvok zo zaslaného textu. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, dajte to vedieť písomne.