Psychiatrický dotazník PPD1

Psychiatrický dotazník PPD1
Liečili ste sa už u psychológa?
Aká bola diagnóza?
Popíšte podrobnejšie príznaky:
Čo ste užívali?
Aké terapie ste robili?
Čo ste robili z vlastnej iniciatívy?
Čo psychický stav zhoršovalo?
Čo psychicky stav zlepšovalo?
Ako dlho ste sa liečili?
Dosiahli ste dlhodobé zlepšenie?
Vyšetroval vás aj iný špecialista?
Vyšetroval vás niekto inými netradičnými metódami?
Vyšetril vás psychiater?
Aká bola diagnóza?
Popíšte podrobnejšie priebeh choroby:
Ktoré stavy ste zažívali?
Kedy to bolo najhoršie?
Zasahovala u vás pohotovosť?
Čím ste sa liečili?
Robili vám CT vyšetrenie hlavy?
Robili vám biochémiu krvi?
Robili vám EEG vyšetrenie?
Čo chorobu zhoršovalo?
Čo ste pre vyliečenie robili osobne?
Aké terapie ste robili?

Dovolím si Vás požiadať, aby ste na nasledujúce psychiatrické otázky odpovedali jednou až dvomi vetami. Nebudem akceptovať, pokiaľ budete odpovedať ÁNO alebo NIE. Dotazník Vám vrátime.

Vidíte farby normálne?
Viete odhadnúť dobre vzdialenosť?
Považujete svet za začarovaný?
Videli ste už niekedy všetko v jednej farbe, napríklad v červenej?
V akom stave je vás zrak?
Už ste niekedy oslepli a potom sa vám vrátil zrak?
Videli ste vystupovať zo steny, obrazu, osoby?
Už ste videli svet ako po zemetrasení?
Pôsobí na vás ticho desivo?
Počujete zvonenie v ušiach?
Počujete prúdenie krvi?
Počujete tlkot srdca?
Máte hudobný sluch?
Počujete tikot hodiniek?
Stratili ste už niekedy sluch a zase sa vám vrátil?
Cítite vône?
Ktoré vône sú vám nepríjemné?
Ktoré vône sú vám príjemné?
Cítite zápach tam, kde ho iní necítia?
Cítili ste už niekedy pekelný zápach po síre?
Mávate v ústach rôzne pocity a ktoré?
Rozoznávate dobre chuť sladkú, slanú, horkú, štipľavú a kyslú?
Mávate pocit, že sa okolo vás svet pohybuje a vy stojíte na mieste?
Po námahe očí mávate závrat?
Mali ste pocity ľahkosti, vznášania, lietania, unášania vzdušným vírom?
Mávate pri zaspávaní pocit padania?
Sníva sa vám o lietaní?
Bojíte sa výšok?
Bojíte sa hĺbky?
Máte pocit zväčšenej hlavy alebo inej časti tela?
Máte pocit zmenšenia niektorej časti tela?
Vnímate priestor hore, dole, dopredu, dozadu, doprava a doľava?
Viete sa orientovať podľa mapy?
Viete sa pohybovať po vlastnom byte?
Ste pravák alebo ľavák?
Viete odhadnúť vzdialenosti?
Mávate pocit, že vás chce vnútro zavádzať, aby ste blúdili?
Uvedomujete si, čo je to svet okolo vás?
Uvedomujete si svoj vnútorný svet, spomienky, orgány tela?
Uvedomujete si, čo je minulosť, prítomnosť a budúcnosť?
Odhadujete presne, koľko ktorá činnosť bude trvať?
Máte pocit, že ničnerobenie predlžuje čas?
Máte pocit, že veľa prace skracuje čas, čas ubieha rýchlejšie?
Pociťujete stále, že čas ide nápadne rýchlo?
Pociťujete stále, že čas ide napadne pomaly, vlečie sa?
Už ste mali pocit, že ste v sekunde prežili niekoľko rokov?
Mali ste pocit, že nevnímate bolesť pri pichnutí, porezaní ap.?
Už ste si niekedy pálili ruku v ohni?
Vnímate na koži tela dobre teplo, chlad, dotyk, tlak, vpich, štípanie, pálenie?
Máte na tele necitlivé miesta?
Máte pocit, že vás niekto oblieva studenou alebo teplou vodou?
Mali ste už pocity, že máte štyri hlavy, štyri ruky alebo štyri nohy?
Pociťujete niekedy chlad v tele?
Pociťujete návaly horúčavy?
Chuti vám jesť?
Prejedáte sa?
Nemáte radi jedlo?
Máte odpor k jedlu?
Pijete málo tekutín?
Pijete veľa tekutín?
Máte neustály smäd?
Bývate často unavený?
Neviete sa unaviť?
Unaví vás fyzická práca?
Unaví vás duševná práca?
Koľko hodín spíte?
Spíte aj počas dňa?
Spíte málo?
Mávate počas dňa mikrospánok?
Znášate bolesť?
Ste na bolesť precitlivený?
Je bolesť pre vás radosťou?
Máte problém trpieť a znášať bolesť?
Vaša pozornosť sa zhoršuje pri vyčerpanosti, horúčke..?
Dokážete v oblakoch, vo škvrnách vidieť postavy, hrady a iné?
Dokážete vo zvuku vetra rozpoznať hlasy a hudobné tóny?
Dokážete na povrchu tela cítiť energiu tela v podobe dotyku?
Už ste zažili pocit, že sa nevidíte v zrkadle, keď sa doň pozeráte?
Niečo hľadáte a nenachádzate, príde iná osoba a predmet nájde ležať pred vami a vy ho nevidíte?
Máte pocit, že nemáte ušľachtilé city ako priateľstvo, láska, radosť?
Mali ste pocit, že vaše telo nie je vaše?
Mali ste pocit, že váš byť, dom a bydlisko sú cudzie a neznáme?
Mali ste pocit, že ste automat, robot?
Chodíte k zrkadlu a zisťujete, kto ste?
Bojíte sa zrkadla?
Viete premýšľať vnútorným hlasom?
Viete premýšľať v obrazoch?
Vyjadrujete sa aj pohybom a posunkami rúk?
Máte bujnú fantáziu?
Dokážete si predstaviť svoju budúcnosť?
Viete v predstave nakresliť dom, mapku ulíc?
Lepšie si pamätáte videné, počuté, hmatané alebo čuchané?
Ľahko si spomínate na minulosť?
Viac si spomínate negatívne?
Viac si spomínate pozitívne?
Máte farebné alebo čiernobiele predstavy?
Vnútorný hlas premýšľa matematicky a logicky?
Vnútorný hlas premýšľa umelecky a láskavo?
Vnútorný hlas premýšľa bežným spôsobom?
Hovorí vám vnútorný hlas veci, ktoré nechcete počúvať ako nadávky ap.?
Dokážete si predstaviť, ako sa hýbe vaša chladnička a že ožila ako človek?
Nečakane a náhle vidíte, počujete alebo cítite to, čo nechcete?
Trvale vidíte okolo seba to, čo iní nevidia?
Stále počujete to, čo iní nepočujú?
Máte pocit, že máte pri sebe dvojníka?
Máte pocit, že máte pri sebe určitú časť tela?
Máte pocit, že okolo seba máte viac dvojníkov?
Trvale pociťujete vône, ktoré iní necítia?
Máte trvale pocity, že sa vás niekto dotýka a robí vám zle, príp. dobre?
Máte trvale pocity, že vás niekto eroticky obťažuje?
Máte pocit, že vás obťažuje technika?
Máte trvale pocit práce napriek tomu, že ležíte?
Máte trvale pocit pri práci, že vlastne spíte?
Máte trvale pocit, že niekto hovorí z vás a za vás?
Máte trvale pocit, že niekto vám vnucuje myšlienky alebo ich kradne?
Máte trvale pocit, že vás niekto ovláda a núti robiť, čo nechcete?
Máte trvale pocit, že vám pomáhajú vyššie bytosti?
Máte trvale pocit spojenia s mimozemskými civilizáciami?
Máte trvale pocit, že môžete niektorou časťou tela hovoriť, pozerať sa alebo voňať?
Máte trvale pocit, že vo vás v tele máte nejaké zviera alebo predmet?
Máte trvale pocit, že vás obťažujú nejaké hlasy?
Máte trvale pocit, že sa musíte chrániť pred útokmi iných?
Keď sa zotmie, máte pocit, že vidíte a vnímate určité duchovné bytosti a udalosti?
Keď ste hladný, unavený a nevyspatý máte videnia toho, čo iní nevidia?
Dokážete vidieť okolo seba vodné bytosti, ohnivé bytosti, vzdušné bytosti, anjelov, čertov alebo iné objekty?
Dokážete okolo seba vidieť rôzne znaky, číslice, písmená?
Dokážete na cintoríne cítiť duše mŕtvych ľudí?
Dokážete cítiť udalosti, ktoré sa odohrali pred mnohými rokmi?
Dokážete okolo seba vidieť farebné obrazce?
Máte tušenia katastrof a tieto sa aj udejú?
Máte tušenia nepríjemných udalostí, ktoré sa môžu reálne stať?
Máte tipovacie schopnosti?
Najprv vnímate svoje vnútro a až potom vonkajší svet?
Najprv vnímate vonkajší svet a až potom svoje vnútro?
Prenasledujú vás ufónci alebo iné postavy?
Máte pocit, že vás za vaše hriechy vyššia moc potrestá?
Máte pocit, že môžete konať zlo a tak trestať iných?
Máte zjavenia, ktoré ohlasujú smrť a aj sa skutočne udeje?
Viete prežívať radosť?
Viete prežívať smútok?
Viete prežívať zlosť?
Viete prežívať strach?
Pri emóciách zblednete, sčervenáte, zrýchli sa vám dych, spomalí tlkot srdca, klesá alebo stúpa tlak?
Ako reagujete na emócie: smiechom, plačom, útekom, škrípaním zubov, chodením, pohybmi rúk?
Ste typ, ktorý nič nerozhádže a na emočné vplyvy nereagujete?
Emočne reagujete normálne alebo prehnane?
Vyhľadávate príjemné emócie?
Vyhľadávate nepríjemné emócie?
Viete, cítite, kedy vás stretnú nepríjemnosti?
Viete, cítite, kedy vás stretnú príjemné udalosti?
Máte z niečoho strach?
Mávate častejšie dobrú alebo zlú náladu?
Dokážete zúriť, rehotať sa, dlhodobo smútiť, prepadnúť strachu?
Máte trvale pocit, že svet je dobrý, láskavý, ružový?
Ako sa smejete?(na plné ústa, mierny úsmev, úškrn…)
Máte pocit, že život je naplnený smútkom?
Ako plačete?(srdcervúco, stonáte, vzdycháte, osamote, na verejnosti…)
Ako sa dokážete hnevať?
Čoho sa bojíte a prečo?
Mávate trému?
Ste neustále v stave strachu?
Bojíte sa smrti?
Žijete normálnym sexuálnym životom?
Páči sa vám pornografia?
Neznášate pornografiu?
Chceli by ste sa neustále milovať?
Máte netradičné sexuálne chute, predstavy?
Neznášate všetko okolo sexuality?
Chodíte alebo by ste išli bez problémov na nuda plaz?
Chcete mať potomkov a koľko?
Chcete sa o potomkov vzorne starať?
Chcete mať potomstvo, ale iba ako nutnú zložku života?
Zmyslom vášho života je jedlo, sex, deti alebo kariéra?
Dokázali by ste nemyslieť 5 minút?
Dokázali by ste nedýchať bez strachu viac minút?
Je vám jedno, či budete žiť alebo nie?
Neznášate svet a túžite odísť?
Keď sa stanú nepríjemné alebo príjemné udalosti, chcete utiecť, zostať, skryť sa alebo sa premôžete?
Ste agresívny?
Túžite ničiť svet a všetko okolo seba?
Túžite, aby vás niekto zničil?
Rád sa zúčastňujete večierkov a párty?
Nerád chodíte do spoločnosti?
Ste samotársky?
Ste zvedavá osoba?
Máte aj pohlavnú zvedavosť?
Viete sa dobre orientovať v cudzom prostredí?
Máte radi pekné veci ako nábytok, šaty, autá ap.?
Radi by ste si všetko vyzdobili ako v galérii?
Často zabúdate a zhoršuje sa to?
Máte pocit, že máte na niektoré spomienky z minulosti okno?
Viete spojiť udalosti v minulosti a rok, v ktorom sa udiali?
Keď si spomeniete na nejakú udalosť, tak ju prekrútite inak, než to bolo v skutočnosti?
Viete prorokovať budúce udalosti?
Máte dobrú intuíciu a veštecké schopnosti?
Viete komunikovať s mŕtvymi, napríklad cez automatické písmo?
Dokážete vykladať sny?
Viete si zostaviť horoskop?
Máte videnie budúcich udalostí?
Stane sa, že si neviete spomenúť hneď a potom si spomeniete?
Je vám trápne, keď si neviete spomenúť?
Snažíte sa výpadky zamate zakryť klamstvom?
Dokážete si nekriticky vymýšľať neskutočné historky?
Dokážete niečo chcieť?
Čo najčastejšie chcete?
Túžite po budúcich udalostiach?
Pracujete na tom, aby sa vaše priania splnili?
Túžite po úspechu?
Robíte vždy opak toho, čo sa od vás žiada?
Keď niekto po vás niečo chce, tak to splníte do bodky?
Teda všetko, aj čudné želania?
Ste impulzívny, spravíte niečo, čo ste si nepremysleli?
Dokážete byť impulzívny a chovať sa nekontrolovateľne?
Ste schopný znova a znova robiť stereotypnú prácu?
Máte často chuť niečo ukradnúť?
Máte často chuť niečo zapáliť?
Máte chuť niekoho zbiť?
Máte chuť sa ísť túlať?
Máte chuť všetko nechať a ísť robiť niečo iné?
Veríte na povery a aj sa nimi riadite napr. čierna mačka?
Nosíte v aute alebo na sebe niečo pre šťastie?
Máte radi svadby, pohreby, narodeniny, krsty, promócie a iné významné udalosti?
Túžite si priniesť alebo dostať, dať niekomu darček?
Cítite sa ako hriešnik?
Máte pocit, že vaše výkaly sú nebezpečné a zlé?
Máte pocit, že rodina a ľudia okolo vás zomreli napriek tomu, že žijú?
Máte pocit, že ste neustále chorý a musíte sa liečiť?
Máte pocit, že vám okolie neustále krivdí?
Máte pocit, že vám okolie nerozumie?
Máte pocit, že vás často niekto prenasleduje a chce vám nejako ublížiť?
Trpíte nadmernou žiarlivosťou?
Máte pocit, že ste zástupcom boha alebo mimozemšťanov na zemi?
Máte pocit, že ste urodzeného rodu?
Chcete, aby sa vás ľudia niečo pýtali?
Máte k niektorým osobám, mužom, ženám alebo rasám určitý odpor?
Aký máte vzťah k čarodejníctvu?
Veríte na nápoje lásky?
Dokážete vyvolať čarovné zamilovanie?
Viete, čo je to woodoo?
Poznáte niekoho, kto uctieva diabla?
Zaujímate sa o čarodejnícke procesy a inkvizíciu?
Viete sa dlhodobo koncentrovať na pozorovanie nejakého objektu?
Ste viac nepozorný typ?
Ste schopný sa koncentrovať na jednu vec a potom rýchlo na druhu?
Viete spozornieť iba na určité veci a podnety?
Vaša pozornosť je obrátená na vonkajší svet?
Vaša pozornosť je obrátená na vnútorný svet vo vás?
Rýchlo a všetko chápete, čo vidíte alebo počujete?
Rýchlo a ľahko sa naučíte nové veci?
Máte dobré nápady a často?
Príliš často si spomínate na udalosti, ktoré sa už stali?
Dobre dokážete vyjadriť svoje myšlienky slovom, písmom a kresbou?
Dávate si pozor, aby ste si nerobili nepriateľov?
Dokážete pracovať vo vašej mysli s číslami, písmenami a rovnicami?
Ste viac človek praktický a máte rád manuálnu prácu alebo radšej niečo organizujete?
Ste ochotný dodržiavať etické a morálne zásady?
Pamätáte si sny?
Pamätáte si veľa snov?
Často sa v noci zobudíte?
Trpíte nespavosťou?
Dlho, rád a často spite?
Mávate stavy, keď je vám všetko jedno?
Mávate stavy, keď je vám blažene až rajsky?
Mávate stavy, keď omdliete?
Mávate často stavy spavosti?
Ste uzavretý do seba a iba ťažko komunikujete s okolím, iba keď musíte?
Bývate často zmätený, bezradný a neviete, čo máte robiť?
Žijete vo svete, ktorý ste si vysnívali a vonkajší svet vás nezaujíma?
Dokážete sa rýchlo a prudko zmobilizovať v prípade nebezpečenstva?
Dokážete znehybnieť ako skala od strachu?
Viete zaujať bojový a hrozivý postoj?
Dokážete sa dobre pretvarovať?
Máte rád nejaké významné osobnosti?
Dokážete sa zmieriť s tým, keď sa vaše túžby nesplnia a dokážete si vytvoriť nové túžby?
Často rezignujete a prestávate bojovať?
Utekáte z reality do svojho vnútorného sveta?
Dokážete hrať svojmu okoliu divadlo a takto ho klamať?
Viete protestovať a dožadovať sa svojho?
Viete odporovať a na niekoho sa trvale hnevať?
Už ste niekoho prekliali alebo mu želali niečo zlé?
Čo vám v živote robí radosť?
Čo spôsobuje vo vašom živote negativitu?
Máte vyššie hodnoty ako krása, pravda, spravodlivosť ap.?
Aká je schéma vašich hodnôt? Čo je to prvé a čo posledné?
Čo vás motivuje, aby ste niečo robili?
Čo vás znechucuje?
Bez čoho by ste nedokázali žiť?