Srdce a alternatívna starostlivosť

Klasickú starostlivosť o srdce zabezpečujú lekári a ich pracoviská, to je základ starostlivosti. Ale na druhej strane sú tu aj iné možnosti. V prvom rade je to vlastná starostlivosť založená na poznaní, ako funguje srdce a aké hrozby naň číhajú.

Ďalšia možnosť je nechať si u liečiteľa intuitívne zdiagnostikovať stav srdca, pravidelne ho diagnostikovať a preventívne preliečovať. Ďalšia z možností je naučiť sa postupne vnímať mimozmyslovo priamo z neurónov veľkého mozgu, ako sa má srdce a čo by potrebovalo.

A tak skúsme začať tým, že sa naučíte robiť také jednoduché záťažové testy na srdce. Koľko znesie vyšliapať do schodov a ako rýchlo sa unaví. Ako vaše srdce reaguje na rôzne rýchle pohyby nôh na stacionárnom bicykli. Ide o testy pod záťažou, ktoré lepšie odhalia, v akom stave a akej výkonnosti je srdce.

Potom je tu klasické denné testovanie, či v oblasti srdca, alebo v hrudnej časti, alebo v rukách a nohách necítiť tlaky a slabosť a podľa zistení vhodne zasahovať a liečiť alebo osobne preliečovať.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Dobre je vedieť, že asi 60 % ľudí zomiera na srdcové choroby. A ako je zvykom, ľudia sa začnú zaujímať o svoje srdce až keď je chorobný stav v akútnom stave a hrozia infarkty a zlyhania srdca. Starajte sa o svoje srdce, kým je zdravé a nie keď je už trvalo poškodené. To je už často neskoro dať ho do poriadku.

Vlastne tá najlepšia prevencia do 40. roku života sú pravidelné pohybové aktivity a športovanie. K prevencii srdcových chorôb patrí aj trvalá starostlivosť o to, aby časti a orgány tela a ďalšie menšie oblasti ako bunky, bielkoviny, aminokyseliny boli v poriadku. A to je smerovanie k liečiteľským diagnostikám a preventívnej liečbe začínajúcich chorobných stavov.

Treba si ďalej uvedomiť, že o srdce sa treba starať tak, aby bolo zdravé a výkonné aj v staršom veku. V 50. roku života a aj neskoršie sa znižuje produkcia nitroglycerínu v tele, čo zaťažuje srdce a vyvoláva jeho chorobnosť. A tak akékoľvek náznaky tlaku v hrudníku a pocity ťažoby by mali viesť k užitiu nitroglycerínu a aspirínu. Nitroglycerín uvoľní tlaky okolo srdca a aspirín zase nariedi prípadne zahustenú krv. Pokiaľ neužijete tieto prípravky, tak zaťažujete neprimerane srdcový sval pri jeho činnosti. V staršom veku klesá produkcia rastového hormónu, no mnohoročné užívanie múmia vedie vo vnútri svalových buniek k tvorbe rastového hormónu. V staršom veku je hrozba poklesu pohlavných hormónov (testosterón, estrogén) a srdcový sval zle pracuje, keď hladina pohlavných orgánov klesne dole. Bez týchto hormónov srdce kolabuje.

Celkovo upchávanie ciev a žíl cholesterolom a inými toxínmi dlhodobo poškodzuje a oslabuje srdcový sval, ktorý musí meniť svoju aktivitu a celkový pohyb. Tak isto v tomto veku sa môžu začať upchávať samotné medzibunkové priestory cholesterolom a často aj lepkom. A treba to riešiť v rámci trvalého diétovania. V staršom veku je treba dostatok aj rýchleho pohybu, aby srdcových sval bol v dobrej kondícii. Je dobré pravidelne počas týždňa skonzumovať čajovú lyžičku rozdrvených sušených mladých konárikov borovice prípadne pukov a to počas celého roka a neprestávať s tým až do smrti. Veštecky sme zisťovali, ako dobre pôsobí na srdce konzumácia takýchto sušených konárikov borovice. Je dobrá pravidelná detoxikácia pomocou rôznych detoxikačných postupov a to tak, aby sa v samotnom vnútri buniek nehromadili toxíny. V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť posilňovanie a rast srdcového svalu aj v staršom veku. No na to treba silnú vôľu a množstvo vizualizácií pri vyhrážaní sa brušnému mozgu – špeciálne meditačné techniky. Jednoducho je dobré sa vedieť starať o svoje srdce doslova od narodenia a trvalo do neskorej staroby.

Pokiaľ v organizme pretrváva určitý závažnejší chorobný stav a to dlhšie časové obdobie, tak vždy sa to objaví aj na srdcovom svale ako zmena tvaru, zmena kvality buniek, zmena nervstva a tak isto celková zmena výkonnosti srdcového svalu a jeho srdcových komôr. Každý z nás sa rodí so srdcovým svalom a určitým potenciálom sily a výkonnosti. K tomu treba pripočítať aj určité menšie alebo väčšie vady na srdci a jeho komorách, nervstve a celkovo bunkách.

Niet sa potom čomu čudovať, keď asi 60 % úmrtí pripadá na choroby súvisiace so srdcom. Je to hrozivé číslo, keď vieme, na čo všetko môže človek zomrieť. Keď zvážite, že každá dlhotrvajúca choroba poškodzuje aj srdcový sval a znižuje jeho výkonnosť, tak by sme sa mali viac starať o to, aby v tele človeka neprevládali dlhodobo chorobné stavy. A musíme sa venovať aj celému procesu starnutia, kde ide vlastne o to, že organizmus likviduje sám seba a postupne destabilizuje celý systém kvalitného a výkonného fungovania. A práve v staršom veku a myslíme vek po 50. roku života sa naplno prejaví, v akom stave máme srdce a akým spôsobom si ho dokážeme udržať v dostatočnej sile a výkonnosti. Teda treba rozumieť, že je tu určitý potenciál životnosti srdca a jeho schopnosti pumpovať krv do ciev a žíl. Je tu na mieste aj to, aby sme sa zamysleli, čo alternatívne môžeme spraviť pre zdravé a výkonné srdce aj vo vyššom veku.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.