Chrbtica – anatomická stavba

Asi nebude dvakrát zaujímavé študovať si veci okolo chrbtice. Ale skúste sa trochu premôcť a niečo si okolo chrbtice prečítať. Pre dobrú starostlivosť je dobré si vedieť predstaviť chrbticu a uložiť si o nej množstvo obrázkov a informácií. Vytvára to dobrú silu vôle. A aj vedomosti okolo chrbtice a jej fungovaní sú už určitý druh liečby.

Tieto články sú pre osoby, ktoré nemajú v poriadku chrbticu a pre osoby, ktoré sa chcú o chrbticu starať preventívne, aby si ju dlhodobo udržali vo výbornom stave. Treba si na začiatok uvedomiť, aká dôležitá je chrbtica a v nej stavce, platničky, nervstvo a neuróny pre celkovú pohyblivosť a vitalitu. V mladosti je to často rýchly rast, čo spôsobuje množstvo problémov. A tu sa buduje základ pre celkovú starostlivosť o chrbticu. Do 40. roku to ide celkom dobre, organizmus sa stará a chce sa starať. Ale potom už organizmus stratí údržbové enzýmy a odporúčam každému, aby sa o svoju chrbticu začal starať. Trvalá starostlivosť o chrbticu je vlastne niečo ako dosiahnuť jej dlhovekosť a výkonnosť. A tak si tu nájdete zber skúseností z mojej vlastnej praxe a prebratej praxe iných. Všetko, čo tu uvádzam, má svoj racionálny základ a vychádza z praktických skúseností.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Chrbtica (lat. columna vertebralis) je názov osovej kostry (teda osovej časti kostry) stavovcov. Inými slovami je to súhrn stĺpovito usporiadaných stavcov (odtiaľ pochádza latinský, anglický a nemecký názov chrbtice – „stavcový stĺp“).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chrbtica
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C5%99
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebral_column
Stavce (lat. vertebra, -ae, gr. spondylus) sú kosti, ktoré tvoria základné stavebné a funkčné jednotky chrbtice (lat. columna vertebralis)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stavec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obratel
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebral_notch
Medzistavcová platnička
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzistavcová_platnička
Medzistavcová symfýza (lat. symphysis intervertebralis) je spojenie tiel stavcov typu synchondrózy. Toto spojenie je vytvorené medzi stavcami pohyblivej časti chrbtice. Jeho základom je medzistavcová platnička
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzistavcov%C3%A1_symf%C3%BDza
http://www.rehabilitacia-poprad.sk/mam-problem-s/krcna-chrbt…
Chrupavka alebo chrupka (lat. cartilago, gr. chondros) je druh podporného tkaniva. U bezstavovcov sa vyskytuje len zriedka (napr. u slimákov), u stavovcov spolu s kosťami tvorí kostru
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
http://en.wikipedia.org/wiki/Cartilage
Synchondróza (lat. synchondrosis) je chrupavkovitý typ spojenia kostí. V spojení prevažuje hyalínna chrupavka. Takéto spojenie je napríklad v oblasti hrudnej kosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Synchondr%C3%B3za
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchondrosis
Kosť (lat. os) alebo kostné tkanivo je najtvrdšie podporné tkanivo alebo oporný orgán sformovaný z tohto tkaniva
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Väzivo alebo väzivové tkanivo je podporné tkanivo tvorené bunkami, fibrilami (vláknami) a vysokým podielom medzibunkovej hmoty. U dospelého človeka vytvára napríklad výplne medzi orgánmi a tukové vankúše
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vazivo
Nervstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nervovosvalov%C3%A1_platni%C4%8…
Kyselina hyalurónová
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_hyalur%C3%B3nov%C3%A1
Glukoproteín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glykoprotein
Rôsolovité väzivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B4solovit%C3%A9_v%C3%A4ziv…
Kolagénové väzivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kolag%C3%A9nne_v%C3%A4zivo
Elastické väzivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elastick%C3%A9_v%C3%A4zivo
Retikulárne väzivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Retikul%C3%A1rne_v%C3%A4zivo
Tukové väzivo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A9_v%C3%A4zivo
Anatómia kĺbu
http://compex.zdravie-sk.eu/anatomia-klbu.php
Šľacha – anatomická štruktúra
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%BEacha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lacha
http://de.wikipedia.org/wiki/Sehne_%28Anatomie%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Tendon
Spojivové tkanivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pojivová_tkáň
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
http://en.wikipedia.org/wiki/Fibrous_connective_tissue
Väz
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4z_%28tkanivo%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vaz
http://de.wikipedia.org/wiki/Band_%28Anatomie%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ligament
Fascia
http://de.wikipedia.org/wiki/Faszie
http://en.wikipedia.org/wiki/Fascia
Kolagén
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kolag%C3%A9n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kollagen
http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen
Elastín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elastin
http://de.wikipedia.org/wiki/Elastin
http://en.wikipedia.org/wiki/Elastin
Glykosaminoglykán
http://sk.wikipedia.org/wiki/Glykosaminoglyk%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mukopolysacharid
http://de.wikipedia.org/wiki/Glykosaminoglykane
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycosaminoglycan
Dermatan sulfát
http://en.wikipedia.org/wiki/Dermatan_sulfate
Chondroitin sulfát
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chondroitin_sulf%C3%A1t
http://de.wikipedia.org/wiki/Chondroitin
http://en.wikipedia.org/wiki/Chondroitin_sulfate
Achilova šľacha
http://de.wikipedia.org/wiki/Achillessehne
http://en.wikipedia.org/wiki/Achilles_tendon
Centrálna šľachová membrána
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_tendon_of_diaphragm
Štvorhlavý sval šľachy
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadriceps_tendon
Magnetická rezonancia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zobrazovanie_magnetickou_rezona…

Webové stránky o platničkách a chrbtici
Bunky chrupavky
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/tkane_p…
Biomechanika, kineziológia, anatómia ľudského tela. Mechanické vlastnosti chrupavky, chrupavkovité tkanivo
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/vla…
Anatómia – živočíšne tkanivá
http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=5&file=tkaniva
Anatómia
http://vnl.xf.cz/ant/2-pojivova_tkan.php
Medzi každými dvoma susednými stavcami je umiestnená medzistavcová platnička. Ide o rôsolovitú štruktúru, ktorá umožňuje vzájomné pohyby medzi stavcami a zároveň tlmí nárazy medzi nimi. Okrem platničiek sú stavce medzi sebou pospájané veľkým množstvom dlhých a krátkych väzov, ktorá dodávajú chrbtici pevnosť
http://www.vertebroplastika.sk/anatomia-chrbtice/stavce-vazy…
Prečo sa vám na krku a chrbte tvoria uzlíky
http://www.fnlp.sk/index.php?option=com_content&task=vi…
Degeneratívne ochorenia platničiek možno úspešne operovať
http://korzar.sme.sk/c/4573811/spinalny-tim-vymenil-pacientk…
Breussova masáž je druhom jemnej energeticky – manuálnej masáže chrbta v oblasti chrbtice, ktorá uvoľní telesné, psychické i duševné blokády. Masáž regeneruje medzistavcové platničky.
http://onkinko.meu.zoznam.sk
Články, prečo bolí chrbát, odporúčané produkty
http://www.naturprodukt.sk/?clanky-2&sprava=preco-boli-…
Prehľad náhradných produktov – náhrad pre pomoc pacientov trpiacich rôznymi chorobami, ortopédia…
http://www.bbraun.cz/cps/rde/xchg/cw-bbraun-cs-cz/hs.xsl/pro…
Článok, kinezioterapia pri chybnom držaní tela
http://fyzioterapia.kjk.sk/?page_id=505
Košickí neurochirurgovia implantovali dvom pacientkam nový typ umelej platničky
http://korzar.sme.sk/c/4560830/kosicki-neurochirurgovia-impl…
Cieľom chirurgickej liečby cervikálnej spondylózy je predovšetkým uvoľniť nervové a cievne štruktúry, ktoré sú stlačené herniou medzistavcovej platničky alebo kostným výrastkami
http://www.pacient.infopacient.sk/index.php?page=sekcia-chir…
Liečba chronickej bolesti pri ochorení chrbtice
http://217.67.31.32/html/chronickabolest.sk/public_html/?idp…
Chrbát má štyri kritické miesta, ktoré bolia najviac a najčastejšie. Prejavy bolesti sa v každom prípade líšia, takisto aj spôsob ich odstránenia
http://zdravie.pravda.sk/zdravy-relax/clanok/18908-ako-si-po…
Problémy s chrbticou ovplyvňuje aj životný štýl
http://najmama.aktuality.sk/clanok/225728/problemy-s-chrbtic…
Cvičenia na chrbticu
http://www.monada.sk/sk/105/obnova-zdravia/cvicenia-a-zostav…
Aké iné problémy spôsobuje ochorenie chrbtice. Chrbtica, miecha, mozog, orgány … všetko je popretkávané množstvom nervov, ktoré určujú spojitosti medzi funkciami jednotlivých celkov.
http://www.nanicmama.sk/masaz/co-nam-stavce-rozpravaju
Dnes už vari niet nikoho, koho by chrbtica nebolela. Ak chrbticu celé roky nevhodne preťažujeme, nečakajme, že nám bude stále dobre slúžiť
http://lesk.cas.sk/clanok/41663/ked-boli-chrbtica.html
Detské rehabilitačné centrá, ponuka kurzov
http://www.detske-centrum-hviezdica.sk/rehabilitacne-cviceni…
Vyskočená platnička
http://www.rehabilitacia-poprad.sk/mam-problem-s/krcna-chrbt…
Prečo vzniká bolesť chrbtice
http://www.nalgesin.sk/sk/inside.cp2?cid=C53B61DC-78C4-64A9-…
Bolesť chrbtice ako dôsledok porušenej platničky
http://www.zzz.sk/?clanok=10284
Pomôcky pre chrbticu a jej správne držanie
http://www.chrbtica.pomocky.sk/?gclid=CNb_14q2va0CFUUPfAodnj…
http://www.pomocky.sk/default.aspx
Ozón lieči platničky
http://www.ozonoterapia.biz/
http://www.ozonovaterapia.sk/index.php/chrbtica-stavce-a-pla…
Články o chrbtici
http://hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=chrbtica
http://www.zzz.sk/?q=chrbtica

Ľudová liečiteľka – pomoc pri problémoch s platničkami
http://www.ludovyliecitel.sk/ludovy-liecitel-chrbtica-platni…
Čepel Jaroslav, fyzioterapia
http://www.cepeljaroslav.wbl.sk
Koleno, meniskus, chrupavky – rady od Tomaža Popita – fyzioterapeuta a manuálneho terapeuta
http://www.kosmodisk.sk/index.asp?tn=advices&c=8748

Diskusné fóra
http://hippokrates.sk/diskusne-forum.html
Hernia disku – vysunutá platnička
http://www.zdravie.sk/sz/510/t47458/p9/hernia-disku-vysunuta…
Vyskočená platnička
http://www.porada.sk/archive/index.php/t-10542.html
Rehabilitačné cvičenia na chrbticu
http://www.zdravie.sk/sz/510/t184830/p1/rehabilitacne-cviky-…
Titánová platnička
http://www.zzz.sk/?diskusia=3710
Operácia chrbtice
http://www.zzz.sk/?diskusia=7336
Chrbtica
http://www.porada.sk/search.php?searchid=692833

Zdroj foto: http://www.wikipedia.org/

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.