Ako rýchlo odumiera mozog?

Pokúsim sa jednoducho načrtnúť, prečo by sme sa mali už po 30. roku života zaujímať o to, ako rýchlo odumiera mozog. Preberieme si možnosti a logiku, ako to spomaliť, zastaviť a získať nové neuróny v mozgu.

V prvom rade zo slušnosti upozorňujem, že to, čo tu píšem, sa nemusí zhodovať s medicínskymi poznatkami. Výskum, ktorý realizujeme, sa robí metódou mimozmyslových schopností. A v tomto prípade ide o veštecké skúmanie stavu neurónov rôznych jedincov na diaľku a bez ich fyzickej prítomnosti. Teda ide o netradičné a alternatívne metódy vyšetrovania a stanovenia diagnózy stavu mozgu a jeho prognózy ďalšieho vývoja. Osoby, ktoré sa podieľajú na tomto type výskumu, sú vzdelávané do neurológie mozgu a neurónov. Poznajú rôzne druhy ochorení mozgu a rozumejú problematike neurológie mozgu a rôznych druhov neurónov v ľudskom tele. Je tu z našej strany snaha o korektné skúmanie, čo robia neuróny a neurónové siete v ľudskom mozgu. Necháme na medicínsky výskum podľa štandardných pravidiel overiť vedecké fakty o mozgu a fungovaní neurónov.

MOZOG
Vyzbieral som pre vás aj najnutnejšie slová z neurológie, aby ste si spravili aspoň jednoduchú predstavu o mozgu a ako funguje. Mozog je časť centrálneho nervového systému stavovcov. Nachádza sa v lebečnej dutine, ktorá ho ochraňuje. Hmotnosť mozgu dospelého človeka je približne 1 400 g. Skladá sa z vyše 12 miliárd neurónov a 50 miliárd podporných buniek.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

VIDEÁ MOZOG
Môžete si pozrieť stránky a videá o mozgu na cimax.sk/lieky. Je tam dobrý zber do tejto oblasti.
http://www.cimax.sk/lieky/anatomia-mozog

NEURÓN
V mozgu a v tele sa po narodení nachádza asi 100 miliárd neurónov. Vešteckými technikami sa dá orientačne zistiť reálne množstvo neurónov. Pri našom mimozmyslovom skúmaní sme našli jedincov, ktorí mali aj 40 krát viacej neurónov ako bežní jedinci. Najčastejšia výnimka je tak 5 krát viacej neurónov ako je bežné. Na konci života zostane v tele človeka asi 30 % neurónov a je to kritická hranica pre život. Menej neurónov znamená často pre osoby staršie ako 80 rokov blízkosť smrti.
Ide o všetky druhy neurónov, ktorých je 50 – 55 druhov. Jeden druh je nervový neurón, biely neurón, sivý neurón, pyramidálne neuróny v mozočku. Neurón alebo nervová bunka je bunka, ktorá je najvýznamnejším stavebným a funkčným prvkom nervového tkaniva. Dlhý neurón voláme nerv, nervové dráhy (počet neurónov v mozgu sa rôzni a niektoré zdroje uvádzajú až 200 druhov).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuron
http://translate.google.sk/translate?client=firefox-a&h…

VIDEÁ NEURÓNY
Na stránke cimax.sk/lieky si môžete pozrieť obrázky a videá na tému neuróny a trochu hlbšie ich spoznať. Pozeráte sa na obrázky neurónov a môžete sa koncentrovať do seba na vlastné neuróny.
http://www.cimax.sk/lieky/anatomia-nervova-sustava

Verím, že ste si pozreli pár obrázkov a videí o mozgu a lepšie poznáte svoj vlastný mozog. Ale poďme ďalej k problematike odumierania mozgu. V medicíne sa na to používa testovacia metóda – biomarkery. Je to metóda na zistenie rýchlosti odumierania neurónov. Mne osobne sa podarilo, aby som túto metódu previedol na mimozmyslovú schopnosť a vedel som na diaľku orientačne zdiagnostikovať, ako je na tom človek z hľadiska rýchlosti odumierania neurónov v mozgu. Preskúmali sme množstvo jedincov z celého sveta s Alzheimerom, demenciou, parkinsonom a inými druhmi poškodenia neurónov. Boli to ľudia v rôznom veku a obidvoch pohlaví.

Z tohto mimozmyslového základného výskumu vyplynulo, že už okolo 30. roku života začína odumieranie neurónov a klesá vznik nových neurónov a neurónových sietí z veľkého počtu neurónov. Je napríklad veľmi dôležité, ako je v detstve mozog zaťažovaný a akému vplyvu zo strany rodičov je vystavený. Dieťa sa narodí a má rozvinuté hlavne neuróny miechy. Neuróny mozgu sa rozvíjajú v prvých rokoch po narodení. A pokiaľ dieťa vyrastá v zaostalom sociálnom prostredí a prípadne v ústave, nedostáva dostatok vhodných podnetov k rozumovej činnosti mozgu. Aj deti, ktoré vyrastajú nadivoko v určitých sociálnych komunitách svoje neuróny nepripravia na vzdelávanie a vykonávanie rozumových činností. Dieťa, ktoré vychováva osoba, ktorá zároveň robí vysokú školu, pripraví neuróny dieťaťa vhodnejšie na abstraktné schopnosti ako osoba, ktorá žije prírodne. To je sociálny vplyv na osobnosť dieťaťa a budúcej dospelej osoby.

Osoba starne a postupne prichádza do veku 50 – 60 rokov, kedy sa odumieranie mozgu dramaticky zvyšuje a naberá na obrátkach. A tu je vhodné zakročiť a tieto tendencie zastaviť. Podľa našich výskumov je málo šancí vyliečiť alzheimera alebo parkinsona v raných a pokročilejších štádiách. Skôr by som bol skeptik a povedal by som, že dnešná úroveň a starostlivosť o mozog je v plienkach a pre neurológov hotová pohroma. Prečo si práve toto myslím?

Na základe našich rozsiahlych štúdií sme zistili, že základom rýchleho odumierania neurónov a straty aktívnosti je výživa mozgu. Výživa mozgu a neurónov je v prvom rade zabezpečená likvorovými dutinami v mozgu, ktoré produkujú takzvané likvorové živiny. Zjednodušenie povedané, jedná sa o mimoriadne jedovaté látky a tie sú základ výživy neurónových buniek. No veľmi rýchlo sa likvorové dutiny a v bunky v nich prestanú o mozog starať a prestávajú ho vyživovať. A neuróny nemôžu nič iného spraviť, ako sa prispôsobiť a často prijať klasickú výživu z krvi. A to je začiatok poškodzovania neurónov a ich úpadok vedúci k slabej aktivite a nakoniec k odumieraniu. Keď neuróny nedostanú svoje jedovaté výživové látky, tak sa trvalo prispôsobia a nemožno ich už opraviť a dať do pôvodného fungovania a to je nepríjemné (hovoríme tu o jedoch v mikrodávkach a vlastný ľudský mozog je jedovatý a nie vhodný na jedenie, upozornenie pre kanibalov).

Na začiatku prevencie voči rýchlemu odumieraniu mozgu je treba riešiť práve jeho správnu výživu. Odumieranie neurónov nakoniec vedie k celkovej destabilizácii riadenia chemických pochodov v tele. Napríklad organizmus prestáva správne dýchať, nevie sa dobre prepnúť z nočného spánku do denného režimu, človek zle zaspáva, môže mať nízky alebo vysoký krvný tlak. A tak zastaviť odumieranie neurónov je vlastne základ uplatnenia dlhovekosti. Ako môžeme zabezpečiť správnu výživu mozgu? Nie je to jednoduché a výskum v medicíne toto veľmi nerieši, a tak si musíme pomôcť alternatívne. Začali sme robiť prieskum niektorých jedincov, ktorým neuróny odumierajú nejako pomalšie aj keď nie sú prirodzene dlhovekí. Jednoducho nemajú na to ako genetickú výbavu v chromozómoch, ktoré sú v jadrách buniek. A skutočne sme našli určitú možnosť vyživenia mozgu. Objavili sme skupinu ľudí, ktorí jedia prasačie a kravské mozočky. Prekvapujúce bolo, že u týchto jedincov boli neurónové bunky najedené a sýte a vykazovali menšiu úmrtnosť. A tak sme začali s kontrolovanými experimentmi a jedením a natieraním práve prasačích mozočkov. Kravské a teľacie mozočky sú zakázané predávať a konzumovať. Na naše prekvapenie kontrolné osoby, ktoré jedli prasačie mozočky, alebo si ich natierali na oblasť brucha, alebo v malom množstve surové požuli so slinami a absorbovali jazykom a ústnou sliznicou začali vykazovať dobré vyživenie neurónov mozgu, čo skutočne potešilo.

A tak sme začali v medicínskych kruhoch a hlavne v oblasti neurológie neurónov mozgu zisťovať, čo ešte môže chýbať mozgu. Našli sme ďalšie potrebné látky pre mozog, napríklad sa tu jedná aj o ióny. Ide o špeciálne upravené druhy minerálov ako vápnik, sodík, draslík a iné. Nebudeme si tu vysvetľovať, ako to funguje. Pre vás bude rozumné pochopiť, že tieto iónové minerály idú do mozgu cez trávenie. Ale pozor, veľmi často trávenie už v 40. roku v tomto smere zlyhá a treba ho dodať ako náhradu. A tak sme hľadali, ako dostať efektívne a každý deň do tela ióny. Našli sme informáciu o príjme iónov počas dovolenky pri mori. Prečo si niečo podobné nespraviť doma? Malá soľná jaskyňa a množstvo soli v nádobách. Stačí aj posypová soľ, ktorá nie je chemicky ošetrená, ale iba vydolovaná. Dýchaním sa ióny zo soli dostanú po pľúc, odtiaľ do krvi a odtiaľ do mozgu. Likvorové dutiny to ešte spracujú a určitá skupina neurónov distribuuje pre iné neuróny. Ióny sú základom výživy a fungovania neurónov, tvoria základ aj schopnosti pamätať si. Nie je tu priestor na vysvetľovanie, ako v kvantovanej biológii fungujú mikrotubuly vo vnútri buniek. Stačí vám vedieť dôležitosť iónov pre výživu a fungovanie neurónov ľudského tela.

Skúmali sme ďalej, čo treba dostať do mozgu ako výživu. Mozog potrebuje vitamín B8, tak isto kyselinu mliečnu – dá sa použiť kozmetická rozriedená v určitom pomere a natretá na telo, koloidné minerály najlepšie tie z Utahu, chelátové minerály, určité dávky vlastného moču do úst alebo na kožu. Pokiaľ toto neuróny v mozgu nedostanú, tak sa rýchlo menia, poškodzujú, sú nefunkčné a zomierajú.

Ďalej sme skúmali a testovali možnosti kolostra z kravského mlieka. Skúmali sme jedincov, ktorí kolostrum berú okolo 3 až 5 rokov v tekutej alebo práškovej podobe. Mimozmyslovým prieskumom sa preukázal nárast neurónov a nových neurónových sietí. Čo rok, to 1cm kubický na jednotlivé časti mozgu v hlave (je ich tam asi 36 oblastí). Zdalo by sa, že je to málo, ale to je iba zdanie.

Ďalej sme skúmali použitie huby koralovec a to hlavne v Číne, kde sa masívne praktizuje a má až neuveriteľne dobré účinky u každej liečenej osoby, čo je samozrejme podozrivé, ako to môže tak dobre obnovovať celkom rozsiahle oblasti mozgu. A nakoniec, keď sme dali koralovec užívať pokusnej skupine ľudí, tak sme zistili, že huba netvorí nové neurónové oblasti, ale v mozgu otvára zablokované drobné neurónové štruktúry. Predpokladáme, že mozog staršie neurónové siete uzavrie a koralovec to otvára. Super zistenie.

Ďalej sme skúmali vyživovací doplnok z kravských mozgov Neurotrophin, výrobca je z Kanady a vykazoval tak isto dobré výsledky pri obnove činnosti neurónov. Testovali sme aj alternatívny liek z Ruska z teľacích mozgov a nepreukázal sa pri testovaní účinok. Zo slušnosti nebudem uvádzať jeho názov. Aj tak je hnusne drahý.

Ďalej sme sa zamerali aj na to, aby sa v mozgu začali tvoriť nové neuróny. Vedci dokazujú, že v mozgu sa v staršom veku tvoria nové neuróny, ale rýchlo zanikajú. A to sme začali riešiť tým, že sme sa začali natierať mozočkom z malého prasiatka okolo 5 kg živej váhy. Do stravy sa zavádza teľacina, mladá bravčovina, jahňacina, mladé zajace, teda sa jedná o výživu mimoriadne mladučkým a ľahko stráviteľným mäsom. K tomu čerstvé klíčky zo semien, vrchné výhonky liečivých rastlín, obsah z púčikov. Toto všetko preukázateľne pomáha udržať mladé neurónové bunky v mozgu. Testovali sme desiatky jedincov, ktorí sa takto stravujú a to hlavne v Číne. Tak isto malé dávky moču do úst a na kožu majú jednoznačne priaznivý vplyv na tvorbu a udržanie mladých neurónov. Samozrejme, treba v tele udržať dve látky a to beta-endorfín a prokineticín z hladkých svalov. Nedovoliť vysoké dávky dopamínu a podporovať mozog dávkami lítia napríklad v homeopatickej podobe, lebo lítium je na predpis. Pokiaľ nie je v krvi lítium, tak redne biela mozgová hmota a neprodukuje potrebné látky. Vo výskume a testovaní pokračujeme ďalej a budem informovať o výsledkoch a zisteniach. Ale poradilo sa nám vyriešiť základné otázky vyživovania mozgu a pokračujeme v tom, aby sme zabezpečili rast nových neurónov v mozgu. Po týchto všetkých opatreniach sa v testovanej skupine asi 10 jedincov hodnoty biomarkerov znížili na nulu a prechádzajú postupne do pozitívnych čísel pribúdania neurónov. V skupine testovaných je aj osoba po ľahšej mŕtvici mozgu. Samozrejme, toto nie sú masívne klinické testy podľa pravidiel medicíny, ale orientačné zistenia.

Mimoriadne dôležitý je prísun kyslíka do mozgu. Pokiaľ mozog nedostáva dosť kyslíka, tak sa tvoria mikromŕtvice. Niektorí ľudia zaspia tak, že v noci zastavia chémiu tela, idú do klinickej smrti a vtedy má mozog nedostatok kyslíka. Množstvo kyslíka do mozgu sa dá dosiahnuť regulovaním pri dýchaní a to uvedomovaním si kolobehu kyslíka mozog, srdce pľúca.

Samotné neuróny v mozgu majú na svojom povrchu tzv. bunkovú blanu, ktorá sa často v staršom veku nevhodne pozmení a stáva sa rezistentná. Čo to znamená? Najčastejšie sa do bunky nedostane určitý typ cukru a bunka nedostáva potrebnú energiu. Keď sa mimozmyslovými technikami zistí takáto rezistencia, je potrebné určiť, aký druh cukru musí osoba užívať, aby sa dostal cez tráviaci trakt až k neurónom. Uvediem príklad: u danej osoby som zistil rezistenciu na glukózu z repného cukru a testovaním som zistil, že má jesť med. Z medu vyrobená glukóza v trávení už prejde cez bunkovú blanu. Rezistencie môžu byť aj na B komplex vitamínov a vtedy sa vitamíny prijímajú cez kožu a nie cez trávenie.

Upozornenie: Pokiaľ sa niekto sám rozhodne liečiť tu uvedenými prípravkami, tak to robí na vlastnú zodpovednosť. Tu uvedené informácie neslúžia pre liečbu, ale sú informatívneho charakteru. Autor článku nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné súkromné liečby bez diagnostikovania.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.