Zariadenia a služby pre seniorov

ZARIADENIA A SLUŽBY PRE SENIOROV
Domovy dôchodcov, penzióny, domovy sociálnych služieb, zariadenia sociálnej starostlivosti, hospice, charity, agentúry domácej opatrovateľskej služby (ADOS).
Aktualizované: 2016

Domovy dôchodcov
www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-doch…
www.azet.sk/katalog/domovy-dochodcov/abc/
www.domdochodcov.sk

Mapa sociálnych služieb
www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblas…

Zlaté stránky – zariadenia pre seniorov
Bratislavský kraj
goo.gl/k1Bmy
Trnavský kraj
goo.gl/W2ST7
Trenčiansky kraj
goo.gl/qpF9I
Nitriansky kraj
goo.gl/hSneC
Žilinský kraj
goo.gl/LTZFS
Banskobystrický kraj
goo.gl/OjpWF
Prešovský kraj
goo.gl/8fm9z
Košický kraj
goo.gl/vd8jQ

Domovy sociálnych služieb
www.azet.sk/katalog/domovy-socialnych-sluzieb/abc/

Zariadenia sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov
Bratislavský samosprávny kraj
www.region-bsk.sk/directory.aspx?sn=138&rn=5&…
Zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti miest a obcí Bratislavský samosprávny kraj
www.region-bsk.sk/directory.aspx?sn=522&rn=5&…
Zariadenia pre seniorov, zriaďovateľ hlavné mesto Bratislava
www.bratislava.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=700000&…
Nitriansky samosprávny kraj
www.unsk.sk/zobraz/sekciu/zariadenia-socialnych-sl…
Neverejní a verejní poskytovatelia sociálnych služieb Nitriansky samosprávny kraj
www.unsk.sk/zobraz/sekciu/adresar-verejnych-a-neve…
Žilinský samosprávny kraj
dsszsk.sk/
Banskobystrický samosprávny kraj
www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/…
Košický samosprávny kraj
goo.gl/Tv7Uw
Prešovský samosprávny kraj
goo.gl/b3rtr
Prešovský samosprávny kraj. Poskytovatelia sociálnych služieb
goo.gl/wrQex
Trenčiansky samosprávny kraj. ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
www.tsk.sk/dokumenty/socialna-pomoc.html?page_id=1…
Trnavský samosprávny kraj. ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
www.trnava-vuc.sk/web/10180/465
Poskytovatelia na území TTSK
www.trnava-vuc.sk/sk/poskytovatelia-na-zem-ttsk
Sociálne zariadenia v TTSK
www.seniorhelp.sk/story/trnavsky-samospravny-kraj

Domovy sociálnych služieb, ktoré majú vlastnú webovú stránku
Zariadenie pre seniorov Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelková 2, Bratislava
www.ddraca.sk
DSS, Zariadenie podporovaného bývania, Bratislava
www.mokrohajska.sk
Dom tretieho veku – Dom seniorov, Bratislava
www.dtv.sk
Domov seniorov, Lamač, Bratislava
www.domov-seniorov-lamac.eu
DOMUS BENE – Dom dobra, o. z., Slnečné Jazerá, Senec
www.domusbene.sk
Penzión pre dôchodcov, Veľký Biel
www.domseniorovbiel.sk
SENIOR – geriatrické centrum, n.o., Malacky
www.seniormalacky.sk

Zariadenie sociálnych služieb Nitra – Viničky
zssvinicky.sk
Zariadenie sociálnych služieb Borinka, Dolnočermánska Nitra
www.zss-borinka-nitra.sk
Zariadenie sociálnych služieb NITRAVA, Železničiarska 52 Nitra
www.ddadssnitra.sk
Zariadenie pre seniorov Zobor Nitra
szss-nitra.sk/?page_id=18
ZSS Sv. Anna, Nitrianske Hrnčiarovce + FB
www.aira.szm.com/anna.html
sk-sk.facebook.com/pages/AIRA/715821375102089
DSS Adventus, Močenok
www.adventus.sk
ZSS Kreatív, Klasov
www.kreativklasov.sk
Antoniuscentrum. Senior centrum Sládkovičovo
www.antoniuscentrum.sk
sk-sk.facebook.com/antoniuscentrum
Môj Domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
www.moj-domov.sk
Penzión, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
www.penzionzss.sk
Kumulované zariadenie sociálnych služieb, Nitrianska Streda
seniordomicil.webnode.sk
Pokoj a zdravie – DSS a zariadenie pre seniorov, Nitrianska Streda
pokojazdravie.sk
Zariadenie sociálnych služieb Magnólia, Hurbanovo
www.magnoliahurbanovo.sk
Domov sociálnych služieb, Kovarce
www.dsskovarce.sk

DSS, Senior klub Karolína, Cífer
www.domseniorovkarolina.sk
Domov dôchodcov Patria, Galanta
www.patriaddgalanta.sk
ZSS Vek nádeje, Nové Zámky
www.zssveknadejenz.estranky.sk
Sypathy n.o., ZSS Jasová, okr. Nové Zámky
www.sympathy.sk
DSS Baracha, Bardoňovo
www.dssbardonovo.sk
ZSS Kamilka, Maňa
www.zssmana.sk
ZSS Lipka, Lipová
www.zsslipka.sk
ZSS V kaštieli, Horné Obdokovce
www.zssvkastieli.sk
Domov seniorov, Dolný Ohaj
www.domovsocialnychsluzieb.sk
Domov dôchodcov, Santovka
www.ddsantovka.sk
ZSS Fénix, Levice
www.fenixlevice.sk
ZSS Domum Krškany
www.zsskrskany.sk
ZSS Platan, Lontov
www.lontov.sk/rk/domsluzieb.php

Zariadenie pre seniorov, Prievidza
www.zps-prievidza.sk
Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
www.seniordombojnice.sk
Senior Nitrianske Rudno, n. o. DSS, DOS, Zariadenie pre seniorov
www.seniornr.sk
Centrum sociálnych služieb, Trenčín
www.csstrencin.sk
Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Nitrianske Pravno
www.css.nitrianskepravno.sk
Centrum sociálnych služieb Lipovec
www.csshornesrnie.sk
CSS Nové Mesto nad Váhom
www.cssnovemesto.sk
Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Veľká Lehota
www.dominikno.sk

Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa
www.ddsl.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Kremnica
dsskremnica.sk
Senium – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Banská Bystrica
www.senium.org
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen
www.ddadsszvolen.sk
Domov dôchodcov – Dom sociálnych služieb, Hriňová
www.senioractive.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Krupinej
www.ddkrupina.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča
www.seniordom.sk
Domov dôchodcov, Spišská Nová Ves
www.ddsnv.sk
Domov dôchodcov, Liptovský Mikuláš
www.ddmlm.sk
Zariadenie pre seniorov a ZOS, Kežmarok
www.zpskk.sk/viewpage.php?page_id=1
Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie pre seniorov Vyšné Hágy
www.jesenzivota.sk
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, Rožňava – Huta
www.senior-roznava.sk
Subsidum. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Rožňava
subsidium.webnode.sk
Domov dôchodcov a sociálnych služieb, Klenovec
www.ddadssklenovec.sk
Domov sociálnych služieb – NOVÝ DOMOV, Vaľkovňa
www.novydomov.eu
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, Tisovec
www.ddadsstisovec.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON – Dubová, Nemecká
www.ddhron.sk

Arcus – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Košice
www.arcuskosice.sk
VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Košice, Barca
www.domov-barca.sk
Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kirť
www.dsscelarekirt.sk
Domov dôchodcov, Poproč
www.ddpoproc.sk
ALIA je Domov sociálnych služieb, Bardejov
www.dssalia.sk
Domov sociálnych služieb, Bardejov
www.dssduha.sk
Domov sociálnych služieb, Hertník, okr. Bardejov
www.korgym.sk
Domov sociálnych služieb, Prešov
www.cssvolgpo.sk
Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov
www.zpsnaruc.sk
Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata
www.zpscemjata.sk
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Humennom
www.dssmierovahe.sk
Domov sociálnych služieb, Jabloň
www.dssjablon.sk
Domov dôchodcov v Michalovciach
www.in4.sk/dd/index.htm
Zariadenie pre seniorov, Michalovce
www.zpsmi.sk
Domov sociálnych služieb, Nová Sedlica
www.domovsedlica.sk

Domovy sociálnej služby pre solventnejších dôchodcov
DOMUS BENE – Dom dobra, o. z., Slnečné Jazerá, Senec
www.domusbene.sk
ALIA je Domov sociálnych služieb, Bardejov
www.dssalia.sk
Domov sociálnej starostlivosti, Studienka
www.dss-studienka.sk
Súkromný poskytovateľ sociálnych služieb
SENIOR PARK, Domov sociálnych služieb, Rohovce
www.seniorpark.sk
Dom sociálnych služieb, Devínska Nová Ves
www.senecio.sk
Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Veľká Lehota
www.dominikno.sk
Zariadenie pre seniorov a hospic, Trstice
www.toleranciano.sk
Zariadenie pre seniorov Seniorvile, Trenčín, Jabloňové. Seniorville je sieť súkromných zariadení pre seniorov, ktorá prináša na Slovensko vyšší štandard sociálnych služieb.
www.seniorville.sk

Zariadenia pre osoby s Alzheimerovou chorobou
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči. Celoročná starostlivosť o človeka postihnutého Alzheimerovou chorobou
www.domov-holic.sk/clanok/slovenska-alzheimerova-s…
Zariadenie pre seniorov – špecializované centrum pre liečbu Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby
www.senior-park.sk
ZSS Vek nádeje, Nové Zámky – aj pre dôchodcov s Alzheimerom a demenciou
www.zssveknadejenz.estranky.sk
Alzheimer centrum Avalon, Jablonové
alzheimeravalon.eu
Alzheimer centrum, Piešťany
www.alzheimercentrum.cz/slovensko
Zariadenie sociálnych služieb Borinka, Dolnočermánska Nitra
www.zss-borinka-nitra.sk
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok
www.dsspezinok.sk
Arcus. Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov, Košice
www.arcuskosice.sk
Špecializované zariadenie Tereza, Hronec
www.sz-tereza.sk
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Stupava
www.ddstupava.eu.sk
Zariadenie pre seniorov Dubina, Dubnica nad Váhom
dubina.sk
Subsidum. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Rožňava
www.subsidium.sk
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
hattalu.dsszsk.sk
DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica poskytuje služby sociálnej starostlivosti mentálne a telesne postihnutým klientom.
slniecko.dsszsk.sk

Špeciálne zariadenia pre dôchodcov, ktoré spravujú náboženské organizácie
Slovenská katolícka charita – informácie, kontakty
charita.sk
Arcidiecézna charita Košice: Dom pokojnej staroby, Lipany, Dom pokojnej staroby Františka Majocha, Veľký Šariš, Charitný dom sv. Edity Steinovej, Vojčice, Dom pokojnej staroby A.F. Colbrieho, Košice
www.charita-ke.sk/index.php/sk/sluzby/sluzby-pre-s…

Hospice, špeciálne zariadenia pre dlhodobo chorých a nevládnych
Zoznam hospicov na Slovensku
www.hospice.sk/hospice1/org.ph
Hospic – oddelenie paliatívnej starostlivosti, Košice
www.gckosice.sk/hospic-oddelenie-paliativnej-staro…
Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
hospicbj.webnode.sk
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra
hospicnitra.sk
OZ Slnečnica Slovensko, Bratislava. Opatrovateľská, ošetrovateľská a hospicová starostlivosť v domácom prostredí
www.hospic-slnecnica.sk

Zoznam agentúr domácej opatrovateľskej služby ADOS a DOS
www.npop.sk/opatrovatelske-sluzby/

Opatrovateľské služby
www.azet.sk/katalog/opatrovatelske-sluzby/abc/

Domáca ošetrovateľská starostlivosť
www.azet.sk/katalog/domaca-osetrovatelska-starostl…
search.centrum.sk/fulltext/?acc=1&stem=1&#038…

Domáca ošetrovateľská starostlivosť pre solventných dôchodcov
Sprostredkovanie asistentky na opatrovanej osoby 24 hodín denne v domácom prostredí pre celé Slovensko, Bratislava
www.seniorservice.sk
Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí, asistenčné služby, doprovod, Bratislava
www.seniorasistencia.sk
Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, Bratislava, Stupava aj pre Malacky
www.venia.sk

KATALÓG: SENIOR