Botanické záhrady

BOTANICKÉ ZÁHRADY
Zoznam stránok: botanické záhrady, arboréta, národné parky, pralesy, náučné chodníky, chránené územia.
Aktualizované: 2014

Prináša náš sponzor: terapeut Saša Pueblo
cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk

Botanické záhrady
Botanické záhrady Slovenska na mape
www.turistikaonline.sk/index.php?m=61&i=5
Botanická záhrada – Expozícia tatranskej prírody
www.lesytanap.sk/04-sluzby/botanicka-zahrada.php
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/
Botanická záhrada UK Bratislava
www.uniba.sk/index.php?id=1307
Botanická záhrada pri SPU v Nitre
www.bz.uniag.sk
Bývalá Botanická záhrada v Trnave
www.botanickazahrada.mtf.stuba.sk

Arboréta
Arboréta na mape
www.turistikaonline.sk/index.php?m=61&i=4
Arborétum Mlyňany
www.arboretum.sav.sk
Arborétum Borová Hora
www.tuzvo.sk/abh
Arborétum Kysihýbeľ
www.forestportal.sk/SitePages/volny_cas/turistika/…
Hrádocké arborétum
www.slslhr.sk/p13_1.htm
www.lhradok.sk/index1/index.php?option=com_content…
Arborétum Ortáše
www.forestportal.sk/SitePages/volny_cas/turistika/…

České botanické záhrady a arboréta
Zoznam botanických záhrad a arborét v Česku
cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_botanických_zahrad_v…
Pražská botanická záhrada + FB
www.botanicka.cz/hlavni-stranka.html?page_id=95
www.facebook.com/BotanickazahradahlmPrahy
Botanická záhrada, arborétum v Brne
arboretum.mendelu.cz/cz
Arboretum Bílá Lhota
www.arboretumbilalhota.cz
Arboretum Sofronka, Plzeň
www.sofronka.cz

Národné parky na Slovensku
Zoznam slovenských národných parkov a CHKO
www.skonline.sk/parky.html
Zoznam národných parkov na Slovensku
sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_národných_parkov_na…
Tatranský národný park
www.tanap.org
Národný park Nízke Tatry
www.napant.sk
www.facebook.com/pages/Národný-park-Nízke-Tatry…
NP Slovenský raj
www.slovenskyraj.sk
Národný park Slovenský kras
www.sopsr.sk/slovkras/
Národný park Malá Fatra
www.npmalafatra.sk
Pieninský národný park
www.pienap.sk
Národný park Muránska Planina
www.npmp.sk
Národný park Poloniny a Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty
www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/uvod.php

Pralesy, náučné chodníky, chránené územia
Pralesy a prírodné lesy Slovenska
pralesy.sk
Lokality pralesov
pralesy.sk/lokality/lokality-pralesov.html
Zoznam pralesových zvyškov
pralesy.sk/lokality/pralesove-zvysky.html
Náučné chodníky Slovenska + FB
www.naucnechodniky.sk
www.facebook.com/naucnechodniky.sk
Náučné chodníky v lesoch
www.lesy.sk/showdoc.do?docid=1624
Zoznam náučných chodníkov
www.turistik.sk/sk/kategorie/krajina/naucne-chodni…
Náučný chodník Badínsky prales
www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=54
Prehľad chránených území v SR
www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost&sci=0
Zoznam chránených území na Slovensku
sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_chránených_území_…
Prírodné rezervácie
www.tovarennasny.sk/content/prírodné-rezervácie
Katalóg chránených stromov
stromy.enviroportal.sk/stromy.php

Súvisiaca téma: ZOO, safari a parky

KATALÓG: TURISTIKA