Loading...
 

ZARIADENIA A SLUŽBY PRE SENIOROV 

Domovy dôchodcov, penzióny, domovy sociálnych služieb, zariadenia sociálnej starostlivosti, hospice, charity, agentúry domácej opatrovateľskej služby (ADOS).
Aktualizované: 2016

zariadenia-seniori-banner.jpg

Domovy dôchodcov
http://www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-dochodcov/
http://www.azet.sk/katalog/domovy-dochodcov/abc/
http://www.domdochodcov.sk

Mapa sociálnych služieb
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/mapa-socialnych-sluzieb.html

Zlaté stránky - zariadenia pre seniorov
Bratislavský kraj
http://goo.gl/k1Bmy
Trnavský kraj
http://goo.gl/W2ST7
Trenčiansky kraj
http://goo.gl/qpF9I
Nitriansky kraj
http://goo.gl/hSneC
Žilinský kraj
http://goo.gl/LTZFS
Banskobystrický kraj
http://goo.gl/OjpWF
Prešovský kraj
http://goo.gl/8fm9z
Košický kraj
http://goo.gl/vd8jQ

Domovy sociálnych služieb
http://www.azet.sk/katalog/domovy-socialnych-sluzieb/abc/

Zariadenia sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov
Bratislavský samosprávny kraj
http://www.region-bsk.sk
Zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti miest a obcí Bratislavský samosprávny kraj
http://www.region-bsk.sk/directory.aspx?sn=522&rn=5&nid=2
Zariadenia pre seniorov, zriaďovateľ hlavné mesto Bratislava
http://www.bratislava.sk
Nitriansky samosprávny kraj
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/zariadenia-socialnych-sluzieb-v-zriadovatelskej-posobnosti-nsk
Neverejní a verejní poskytovatelia sociálnych služieb Nitriansky samosprávny kraj
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/adresar-verejnych-a-neverejnych-poskytovatelov
Žilinský samosprávny kraj
http://dsszsk.sk/
Banskobystrický samosprávny kraj
https://www.bbsk.sk
Košický samosprávny kraj
http://goo.gl/Tv7Uw
Prešovský samosprávny kraj
http://goo.gl/b3rtr
Prešovský samosprávny kraj. Poskytovatelia sociálnych služieb
http://goo.gl/wrQex
Trenčiansky samosprávny kraj. ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
http://www.tsk.sk/dokumenty/socialna-pomoc.html?page_id=14518
Trnavský samosprávny kraj. ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
https://www.trnava-vuc.sk/web/10180/465
Poskytovatelia na území TTSK
http://www.trnava-vuc.sk/sk/poskytovatelia-na-zem-ttsk
Sociálne zariadenia v TTSK
http://www.seniorhelp.sk/story/trnavsky-samospravny-kraj

Domovy sociálnych služieb, ktoré majú vlastnú webovú stránku
Zariadenie pre seniorov Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelková 2, Bratislava
http://www.ddraca.sk
DSS, Zariadenie podporovaného bývania, Bratislava
http://www.mokrohajska.sk
Dom tretieho veku – Dom seniorov, Bratislava
http://www.dtv.sk
Domov seniorov, Lamač, Bratislava
http://www.domov-seniorov-lamac.eu
DOMUS BENE – Dom dobra, o. z., Slnečné Jazerá, Senec
http://www.domusbene.sk
Penzión pre dôchodcov, Veľký Biel
http://www.domseniorovbiel.sk
SENIOR – geriatrické centrum, n.o., Malacky
http://www.seniormalacky.sk

Zariadenie sociálnych služieb Nitra - Viničky
http://zssvinicky.sk
Zariadenie sociálnych služieb Borinka, Dolnočermánska Nitra
http://www.zss-borinka-nitra.sk
Zariadenie sociálnych služieb NITRAVA, Železničiarska 52 Nitra
http://www.ddadssnitra.sk
Zariadenie pre seniorov Zobor Nitra
http://szss-nitra.sk/?page_id=18
ZSS Sv. Anna, Nitrianske Hrnčiarovce + FB
http://www.aira.szm.com/anna.html
https://sk-sk.facebook.com/pages/AIRA/715821375102089
DSS Adventus, Močenok
http://www.adventus.sk
ZSS Kreatív, Klasov
http://www.kreativklasov.sk
Antoniuscentrum. Senior centrum Sládkovičovo
http://www.antoniuscentrum.sk
https://sk-sk.facebook.com/antoniuscentrum
Môj Domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
http://www.moj-domov.sk
Penzión, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
http://www.penzionzss.sk
Kumulované zariadenie sociálnych služieb, Nitrianska Streda
http://seniordomicil.webnode.sk
Pokoj a zdravie - DSS a zariadenie pre seniorov, Nitrianska Streda
http://pokojazdravie.sk
Zariadenie sociálnych služieb Magnólia, Hurbanovo
http://www.magnoliahurbanovo.sk
Domov sociálnych služieb, Kovarce
http://www.dsskovarce.sk


DSS, Senior klub Karolína, Cífer
http://www.domseniorovkarolina.sk
Domov dôchodcov Patria, Galanta
http://www.patriaddgalanta.sk
ZSS Vek nádeje, Nové Zámky
http://www.zssveknadejenz.estranky.sk
Sypathy n.o., ZSS Jasová, okr. Nové Zámky
http://www.sympathy.sk
DSS Baracha, Bardoňovo
http://www.dssbardonovo.sk
ZSS Kamilka, Maňa
http://www.zssmana.sk
ZSS Lipka, Lipová
http://www.zsslipka.sk
ZSS V kaštieli, Horné Obdokovce
http://www.zssvkastieli.sk
Domov seniorov, Dolný Ohaj
http://www.domovsocialnychsluzieb.sk
Domov dôchodcov, Santovka
http://www.ddsantovka.sk
ZSS Fénix, Levice
http://www.fenixlevice.sk
ZSS Domum Krškany
http://www.zsskrskany.sk
ZSS Platan, Lontov
http://www.lontov.sk/rk/domsluzieb.php

Zariadenie pre seniorov, Prievidza
http://www.zps-prievidza.sk
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice
http://www.seniordombojnice.sk
Senior Nitrianske Rudno, n. o. DSS, DOS, Zariadenie pre seniorov
http://www.seniornr.sk
Centrum sociálnych služieb, Trenčín
http://www.csstrencin.sk
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Nitrianske Pravno
http://www.css.nitrianskepravno.sk
Centrum sociálnych služieb Lipovec
http://www.csshornesrnie.sk
CSS Nové Mesto nad Váhom
http://www.cssnovemesto.sk
Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Veľká Lehota
http://www.dominikno.sk

Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa
http://www.ddsl.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Kremnica
http://dsskremnica.sk
Senium - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Banská Bystrica
http://www.senium.org
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen
http://www.ddadsszvolen.sk
Domov dôchodcov - Dom sociálnych služieb, Hriňová
http://www.senioractive.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Krupinej
http://www.ddkrupina.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča
http://www.seniordom.sk
Domov dôchodcov, Spišská Nová Ves
http://www.ddsnv.sk
Domov dôchodcov, Liptovský Mikuláš
http://www.ddmlm.sk
Zariadenie pre seniorov a ZOS, Kežmarok
http://www.zpskk.sk/viewpage.php?page_id=1
Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie pre seniorov Vyšné Hágy
http://www.jesenzivota.sk
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, Rožňava – Huta
http://www.senior-roznava.sk
Subsidum. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Rožňava
http://subsidium.webnode.sk
Domov dôchodcov a sociálnych služieb, Klenovec
http://www.ddadssklenovec.sk
Domov sociálnych služieb - NOVÝ DOMOV, Vaľkovňa
http://www.novydomov.eu
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, Tisovec
http://www.ddadsstisovec.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON – Dubová, Nemecká
http://www.ddhron.sk

Arcus - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Košice
http://www.arcuskosice.sk
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Košice, Barca
http://www.domov-barca.sk
Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kirť
http://www.dsscelarekirt.sk
Domov dôchodcov, Poproč
http://www.ddpoproc.sk
ALIA je Domov sociálnych služieb, Bardejov
http://www.dssalia.sk
Domov sociálnych služieb, Bardejov
http://www.dssduha.sk
Domov sociálnych služieb, Hertník, okr. Bardejov
http://www.korgym.sk
Domov sociálnych služieb, Prešov
http://www.cssvolgpo.sk
Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov
http://www.zpsnaruc.sk
Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata
http://www.zpscemjata.sk
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Humennom
http://www.dssmierovahe.sk
Domov sociálnych služieb, Jabloň
http://www.dssjablon.sk
Domov dôchodcov v Michalovciach
http://www.in4.sk/dd/index.htm
Zariadenie pre seniorov, Michalovce
http://www.zpsmi.sk
Domov sociálnych služieb, Nová Sedlica
http://www.domovsedlica.sk


Domovy sociálnej služby pre solventnejších dôchodcov
DOMUS BENE – Dom dobra, o. z., Slnečné Jazerá, Senec
http://www.domusbene.sk
ALIA je Domov sociálnych služieb, Bardejov
http://www.dssalia.sk
Domov sociálnej starostlivosti, Studienka
http://www.dss-studienka.sk
Súkromný poskytovateľ sociálnych služieb
SENIOR PARK, Domov sociálnych služieb, Rohovce
http://www.seniorpark.sk
Dom sociálnych služieb, Devínska Nová Ves
http://www.senecio.sk
Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Veľká Lehota
http://www.dominikno.sk
Zariadenie pre seniorov a hospic, Trstice
http://www.toleranciano.sk
Zariadenie pre seniorov Seniorvile, Trenčín, Jabloňové. Seniorville je sieť súkromných zariadení pre seniorov, ktorá prináša na Slovensko vyšší štandard sociálnych služieb.
http://www.seniorville.sk

Zariadenia pre osoby s Alzheimerovou chorobou
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči. Celoročná starostlivosť o človeka postihnutého Alzheimerovou chorobou
http://www.domov-holic.sk/clanok/slovenska-alzheimerova-spolocnost/
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby
http://www.senior-park.sk
ZSS Vek nádeje, Nové Zámky - aj pre dôchodcov s Alzheimerom a demenciou
http://www.zssveknadejenz.estranky.sk
Alzheimer centrum Avalon, Jablonové
http://alzheimeravalon.eu
Alzheimer centrum, Piešťany
http://www.alzheimercentrum.cz/slovensko
Zariadenie sociálnych služieb Borinka, Dolnočermánska Nitra
http://www.zss-borinka-nitra.sk
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok
http://www.dsspezinok.sk
Arcus. Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov, Košice
http://www.arcuskosice.sk
Špecializované zariadenie Tereza, Hronec
http://www.sz-tereza.sk
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Stupava
http://www.ddstupava.eu.sk
Zariadenie pre seniorov Dubina, Dubnica nad Váhom
http://dubina.sk
Subsidum. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Rožňava
http://www.subsidium.sk
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
http://hattalu.dsszsk.sk
DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica poskytuje služby sociálnej starostlivosti mentálne a telesne postihnutým klientom.
http://slniecko.dsszsk.sk

Špeciálne zariadenia pre dôchodcov, ktoré spravujú náboženské organizácie
Slovenská katolícka charita - informácie, kontakty
http://charita.sk
Arcidiecézna charita Košice: Dom pokojnej staroby, Lipany, Dom pokojnej staroby Františka Majocha, Veľký Šariš, Charitný dom sv. Edity Steinovej, Vojčice, Dom pokojnej staroby A.F. Colbrieho, Košice
http://www.charita-ke.sk/index.php/sk/sluzby/sluzby-pre-seniorov/domy-pokojnej-staroby

Hospice, špeciálne zariadenia pre dlhodobo chorých a nevládnych
Zoznam hospicov na Slovensku
http://www.hospice.sk/hospice1/org.ph
Hospic - oddelenie paliatívnej starostlivosti, Košice
http://www.gckosice.sk/hospic-oddelenie-paliativnej-starostlivosti
Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
http://hospicbj.webnode.sk
Hospic - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra
http://hospicnitra.sk
OZ Slnečnica Slovensko, Bratislava. Opatrovateľská, ošetrovateľská a hospicová starostlivosť v domácom prostredí
http://www.hospic-slnecnica.sk

Zoznam agentúr domácej opatrovateľskej služby ADOS a DOS
http://www.npop.sk/opatrovatelske-sluzby/

Opatrovateľské služby
http://www.azet.sk/katalog/opatrovatelske-sluzby/abc/

Domáca ošetrovateľská starostlivosť
http://www.azet.sk/katalog/domaca-osetrovatelska-starostlivost/abc/
http://search.centrum.sk/fulltext/?acc=1&stem=1&phrase=Domaca+osetrovatelska+starostlivost

Domáca ošetrovateľská starostlivosť pre solventných dôchodcov
Sprostredkovanie asistentky na opatrovanej osoby 24 hodín denne v domácom prostredí pre celé Slovensko, Bratislava
http://www.seniorservice.sk
Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí, asistenčné služby, doprovod, Bratislava
http://www.seniorasistencia.sk
Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, Bratislava, Stupava aj pre Malacky
http://www.venia.sk

KATALÓG: SENIOR

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE