Psychologický dotazník PDX1

Psychologický dotazník PDX1
Vyšetroval vás psychológ?
Aká bola diagnóza?
Čo ste užívali?
Aký bol priebeh vášho stavu?
Robíte si terapie a nápravu sami?
V ktorej oblasti sa vám nedarí?
V ktorej oblasti sa vám darí dobre?
V ktorej oblasti sa vám darí výnimočne dobre?
Koľko knižiek o psychike ste čítali?
Vyjadrila sa k vášmu stavu veštica?
Vyjadril sa k vášmu stavu dobrý priateľ (-ka)?
Vyjadril sa k vášmu stavu terapeut?
Aké nepríjemné situácie ste v živote zažili?
Aké trapasy ste v živote vyrobili?
Aké šťastné chvíle ste zažili a ktoré? Vypíšte.
Čo nechcete vo svojom živote zmeniť?
Čo chcete vo svojom živote zmeniť?
Čo ste vo svojom živote zmenili?
Čo sa vám nedarí zmeniť a prečo?
Sú vo vašom živote šťastné náhody a aké?

Idete z jednej nepríjemnej situácie do druhej? Konkrétne.
Žijete tak, ako ste si to vysnívali?
Čo ste si vysnívali?
Zaujímali ste sa o to, čo je vo vás predurčené?
Dáte si poradiť a potom sa podľa toho riadite?
Trucovito odmietate dobré rady?
Čítate meditačné knižky a ktoré?
Napíšte podľa zváženia, čo uznáte za vhodné.

Ste náladový (-á)?
Pociťujete úzkosť?
Ste schopný (-á) triezvo vnímať dianie?
Ste viac pesimistický (-á)?
Ste tichý typ?
Ste opatrný (-á)?
Ste schopný (-á) veci zvažovať?
Dokážete sa ovládať?
Môžu sa na vás spoľahnúť?
Ste vodcovský typ?
Dokážete sa bezstarostne baviť?
Dokážete byť spokojný (-á)?
Ste zhovorčivý (-á)?
Viete byť aktívny (-a)?
Dokážete sa naladiť optimisticky?
Máte radi zmeny?
Milujete fyzické pohodlie?
Reagujete pomaly?
Milujete jedlo?
Stretnutia s ľuďmi sú vám príjemné?
Ste láskavý ku každému?
Chcete byť ocenený (-á)?
Dokážete byť emocionálne vyrovnaný (-á)?
Dokážete byť tolerantný (-á) voči iným?
Máte hlboký a spokojný spánok?
Chýba vám životný cieľ?
Keď sú problémy, potrebujete iných?
Spomínate si na detstvo rád (a)?
Máte rád (a) fyzické dobrodružstvo?
Rad (a) cvičíte?
Máte túžbu po moci?
Máte rád (a) náhody?
Chcete fyzické súboje?
Máte chuť súťažiť?
Potreby iných vás nezaujímajú?
Dokážete byť bezohľadný (-á)?
Viete kontrolovať vašu reč?
Ste ľahostajný (-á) k bolesti?
Žijete vonkajším svetom okolo?
Mobilizujú vás ťažkosti?
Spomínate na pubertu?
Ste napätý(-á)?
Potláčate svoje túžby?
Ste ako nezničiteľný stroj?
Viete reagovať rýchlo?
Máte rád(a) súkromie?
Ste starostlivý(-á)?
Máte rád(a) detaily?
Chcete mať plno starostí?
Dokážete svoje emócie potlačiť?
Dokážete sa sústrediť?
Dokážete náhle zmeniť postoj?
Spávate zle?
Ste chronicky unavený(-á)?
Orientujete sa do svojho vnútra?
Keď sa niečo udeje, tak potrebujete samotu?
Nerád(a) spomínate na detstvo a dospievanie?
Máte rád(a) veľa aktivít?
Dokážete plánovať svoju budúcnosť?
Máte rád(a) intímny život?
Vidíte a vnímate svet triezvo?
Dokážete sa o seba postarať ekonomicky?
Dokážete spraviť to, čo je nutné spraviť?
Dokážete sa smiať?
Dokážete sa podriadiť sile?
Dokážete si priznať porážku?
Dokážete prekonávať problémy?
Dokážete súperiť o prvenstvo?
Dokážete si získať náklonnosť iných?
Dokážete očierňovať iných?
Dokážete odolávať tlaku na seba?
Dokážete ovplyvniť druhých?
Dokážete sa podradiť vonkajším vplyvom?
Dokážete si priznať omyl?
Dokážete si priznať porážku?
Dokážete sa obviňovať?
Dokážete si za niečo ubližovať?
Dokážete prekonávať sám seba?
Dokážete súťažiť a súperiť s ostatnými?
Ste pripravený(-á) zvíťaziť nad ostatnými?
Ste schopný(-á) sa tešiť zo spolupráce?
Dokážete si získať náklonnosť niekoho?
Máte priateľov a akých?
Dokážete po práve niekoho potrestať?
Dokážete niekoho ponižovať?
Dokážete sa vysmievať?
Dokážete odolať nátlaku či obmedzeniu?
Dokážete byť nezávislý a nepripútaný?
Dokážete vzdorovať konvencii?
Dokážete ovládať svoje okolie?
Dokážete iných ovplyvňovať?
Dokážete iných presviedčať?
Dokážete dosiahnuť, aby iní robili to, čo chcete?
Dokážete s niekým sympatizovať?
Dokážete iným pomáhať?
Dokážete niekoho ochraňovať?
Dokážete niekomu pomôcť v nebezpečenstve?
Potrebujete ochrancu?
Potrebujete priateľov?
Potrebujete, aby sa o vás niekto staral?
Potrebujete niekoho, aby vám radil?
Potrebujete útechu od iných?
Radšej sa vzdáte, alebo budete pokračovať v boji?
Keď niečo nevyjde, obviňujete seba alebo niekoho iného?
Vytyčujete si náročné ciele?
Dosahujete svoje ciele?
Dokážete snívať o budúcnosti?
Dokážete energicky pracovať na svojich cieľoch?
Máte potrebu a ducha súťaživosti?
Vyhľadávate sebe podobných ľudí?
Pracujete rád(-a) sám(-a) alebo s inými?
Hovoríte otvorene, čo si myslíte?
Dokážete sa ovládať, keď ste nahnevaný(-á)?
Idete svojou cestou nezávisle od názorov ostatných?
Rád(-a) organizujete a riadite činnosť skupiny?
Rád(-a) robíte rozhodnutia?
Usilujete sa potešiť druhých, keď sú na tom zle?
Dáte prednosť druhým a urobíte im láskavosť?
Máte sklony podieľať sa na úsudku druhých?
Máte pocit, že vás neuznávajú a neľúbia?
Sledujete svoje myšlienky viac a lepšie ako ľudí?
Je pre vás objektívna realita riadiacim princípom?
Akceptujete reálnu konštrukciu sveta okolo seba?
Prejavujete svoje city v umení?
Máte skryté silné emócie, ktoré vybuchujú?
Menia sa vaše city ako počasie?
Vytvárate silné, ale krátkodobé väzby?
Ste ponorený(-á) do svojich psychických zážitkov?
Vonkajší svet je nezaujímavý?
Akceptujete svet taký, aký je?
Premýšľate nad vonkajším svetom?
Máte brilantnú intuíciu?
Cítite sa ako vizionár alebo pomätenec?
Čo vám hovorí slovo pravda?
Čo vám hovorí slovo dobrota?
Čo vám hovorí slovo vzájomná prepojenosť?
Čo vám hovorí slovo životaschopnosť?
Čo vám hovorí slovo jedinečnosť?
Čo vám hovorí slovo perfektnosť?
Čo vám hovorí slovo nevyhnutnosť?
Čo vám hovorí slovo komplexnosť?
Čo vám hovorí slovo spravodlivosť?
Čo vám hovorí slovo poriadok?
Čo vám hovorí slovo jednoduchosť?
Čo vám hovorí slovo bohatstvo?
Čo vám hovorí slovo hravosť?
Čo vám hovorí slovo sebestačnosť?
Čo vám hovorí slovo kvalita?
Čo vám hovorí slovo zábava?
Čo vám hovorí slovo zložitosť?
Čo vám hovorí slovo čestnosť?
Čo vám hovorí slovo požiadavka?
Čo vám hovorí slovo nové?
Čo vám hovorí slovo benevolencia?