Psychologické pojmy a – d

PSYCHOLOGICKÉ POJMY A – D
Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2017

Adolescencia, adolescent
Adolescencia je vývojové obdobie medzi pubertou a ranou dospelosťou, spravidla 15 až 20 rokov veku. Je charakterizované konsolidovaním duševného života kryštalizáciou postojov a názorov, najmä rozumovým psychickým zrením
sk.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
cs.wikipedia.org/wiki/Adolescence
Adolescent je mladý človek vo veku adolescencie; jeho fyzický a psychický vývoj sa blíži k dokončeniu; sociálne a mravne býva nevyzretý
sk.wikipedia.org/wiki/Adolescent
Adolescencia – referát
referaty.aktuality.sk/adolescencia/referat-16223
Vytvorenie identity vlastného JA v adolescencii – referát
referaty.aktuality.sk/vytvorenie-identity-vlastneh…

NASPÄŤ

Afekt, afekcia
Afekt je citový stav, ktorý sa vyznačuje krátkosťou trvania, veľkou intenzitou, búrlivým priebehom, fyziologickými zmenami organizmu, ako napr. zblednutie alebo sčervenanie, zrýchlený dych a pulz
sk.wikipedia.org/wiki/Afekt
Afekcia je účinok afektu, základnými afekciami sú slasť a bolesť a to vo vedomí i nevedomí
sk.wikipedia.org/wiki/Afekcia_(psychológia)
Emócie sú duševné procesy prežívania kladného alebo záporného vzťahu k vonkajšiemu svetu, k iným osobám aj k sebe samému
www.psychiatria.szm.com/v7.html
Emócie, city, vyššie city, nálady a afekty – referát
referaty-seminarky.sk/emocie-city-vyssie-city-nala…
Emočná psychológia – referát
referaty.hladas.sk/referat.php/emocna-psychologia/…
Afektívne záchvaty u detí
www.babyonline.cz/nemoci-deti/afektivni-zachvaty
Afektívne záchvaty u detí z pohľadu neurológa
www.zzz.sk/?clanok=2739
Diskusné fórum: Afektívne záchvaty
najmama.aktuality.sk/forum/deti/102662/afektivne-z…
Afektívne záchvaty – dôvod na paniku?
www.ukulele.sk/clanky/afektivne-zachvaty-dovod-na-…

NASPÄŤ

Afiliácia
V psychológii sa ako afiliácia označuje nadviazanie kladného vzťahu, priateľstva či náklonnosti alebo prejavy týchto vlastností
cs.wikipedia.org/wiki/Afiliace
Afiliácia, vysvetlenie pojmu
ff.osu.cz/index.php?kategorie=224&id=3700
Afiliácia, atraktivita, priateľstvo a láska
lide.uhk.cz/pdf/ucitel/petrija2/p%F8edn%E1%9Aka_%E…

NASPÄŤ

Alter ego
Alter ego je fiktívna osoba psychologicky totožná s autorom fikcie
cs.wikipedia.org/wiki/Alter_ego
Alter ego a syndróm rozdvojenej osobnosti
psychologie.doktorka.cz/alter-ego-syndrom-rozdvoje…

NASPÄŤ

Ambivalencia
Ambivalencia je nesúlad, protirečenie medzi niekoľkými súčasne prežívanými emočnými stavmi k určitému objektu napr. láska – nenávisť, odpor – náklonnosť, strach – túžba. Je to aj neschopnosť rozhodnúť sa, výskyt protichodných rozumových argumentov
sk.wikipedia.org/wiki/Ambivalencia_(psychológia)
Emocionálne nestabilná porucha osobnosti
akomaestenepoznate.blog.cz/0911/emocionalne-nestab…

NASPÄŤ

Anima a animus
Anima je pojem používaný v analytickej psychológii pre označenie nevedomého ženského náprotivku mužskej vedomej psychiky.
cs.wikipedia.org/wiki/Anima_a_animus
Výskyt Animy v mytológii
ografologii.blogspot.com/2008/05/anima.html
Diskusné fórum: Žena a muž z pohľadu analytickej psychológie
www.diskusneforum.sk/tema/zena-a-muz-z-pohladu-ana…
Carl Gustav Jung
www.ssvp.wz.cz/Texty/Jung.html
Anima-animus
www.smatana.sk/archiv/citaty/anima-animus
Animus a anima – naše sladké druhé polovičky
sex-vztahy.doktorka.cz/animus-anima-nase-sladke/

NASPÄŤ

Apatia
Apatia je stav, kedy jedinec nemá záujem, prípadne je ľahostajný voči niektorým aspektom emocionálneho a sociálneho života alebo fyzickej činnosti
sk.wikipedia.org/wiki/Apatia
cs.wikipedia.org/wiki/Apatie
Apatia, definícia, prejavy
priznaky.vitalion.cz/apatie/
Apatia a systém vyhorenia + FB
www.theramedik.sk/?p=314
www.facebook.com/pages/Theramedik/162156420561404

NASPÄŤ

Archetyp
Archetyp označuje prvotné vrodené štruktúry kolektívneho nevedomia, psychický sediment opakujúcich sa životných situácií, úloh a zážitkov človeka. Termín sa v súčasnosti rozšíril pod vplyvom prác C. G. Junga
sk.wikipedia.org/wiki/Archetyp_(psychológia)
Archetypy, štruktúra psychiky, pôvod pojmu archetyp, prejavy, najznámejšie archetypy analytickej psychológie
ografologii.blogspot.com/2008/05/archetypy.html
Môj pohľad na archetypy
vierasimkovicova.blog.sme.sk/c/185986/Moj-pohlad-n…
Carl Gustav Jung – archetypy
www.vykladsnu.cz/teorie/carl-gustav-jung-archetypy…
Carl Gustav Jung – Štyri archetypálne postavy
jung.sneznik.cz/postavy.htm
Archetypy sú formy ľudského vnímania a prežívania sveta spočívajúce na inštinktívnom základe
chaloupka.mysteria.cz/archetypy.html

NASPÄŤ

Arogancia
Arogancia je povahová vlastnosť ľudí, ktorí majú nadmerne silné ego, nadmerné sebavedomie. Prejavuje sa ako naduté, domýšľavé, pyšné alebo pohŕdavé vystupovanie voči iným ľudom
sk.wikipedia.org/wiki/Arogancia
cs.wikipedia.org/wiki/Arogance
Arogantní idú cestou cukru a biča
hnonline.sk/c1-22775660-arogantni-idu-cestou-cukru…

NASPÄŤ

Asociálnosť
Asociálnosť znamená znížené sociálne cítenie jedinca. Zahrnuje tiež opovrhovanie voči spoločenským hodnotám a mravom. Je jedným z rysov egoistickej psychiky
cs.wikipedia.org/wiki/Asoci%C3%A1lnost

NASPÄŤ

Bdelosť
Bdelosť, tiež vigilita je stav pripravenosti a pohotovosti organizmu reagovať na podnety. Ide o nevyhnutný predpoklad vedomia, protikladom bdelosti sú stavy nevedomia, napr. spánok alebo kóma
sk.wikipedia.org/wiki/Bdelos%C5%A5
cs.wikipedia.org/wiki/Bd%C4%9Blost
Bdelé vnímanie
www.poznanie.sk/vnimanie/bdele-vnimanie.php
Príčina mnohých útrap, ktorým sme v živote vystavení, spočíva v nedostatku bdelosti
www.daliborovy.estranky.cz/clanky/psychologie/Psss…

NASPÄŤ

Déjà vu
Déjà vu označuje v psychológii jav (tiež nazývaný paramnézia), kedy má človek z ničoho nič intenzívny pocit niečoho už predtým prežitého, videného alebo počutého
sk.wikipedia.org/wiki/Déjàvu(psychológia)
cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu
Déjà vu a ďalšie pamäťové skreslenia
psychologie.doktorka.cz/deja-vu-a-dalsi-pametova-z…
Odtajnenie tajomného déja vu
magazin.atlas.sk/spektrum/odtajnenie-tajomneho-dej…
„Deja vu“ a jeho mystická podstata
zena.atlas.sk/sluzby/poradne/psychologicka-poradna…

NASPÄŤ

Denné snenie
Denné snenie je pojem užívaný v psychológii. Označuje predstavy a fantázie, ktorými sa zaoberá bdiaca osoba, a ktoré majú súvislejší dej, často dokonca vznikajú podľa opakovaného scenára
cs.wikipedia.org/wiki/Denn%C3%AD_sn%C4%9Bn%C3%AD
sk.wikipedia.org/wiki/Denn%C3%A9_snenie
Načo nám je denné snenie?
mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=343289
Spánok, sny a snenie
www.hypnoza.sk/spanok-sny-snenie.php
Diskusné fórum: Denné snenie
www.zdravie.sk/sz/510/t1604786/p1/denne-snenie.htm…
diskuse.doktorka.cz/denni-sneni/

NASPÄŤ

Depersonalizácia
Depersonalizácia je psychický symptóm so širokou škálou prejavov. Všeobecne povedané sa vyznačuje pocitom neskutočnosti seba samého
cs.wikipedia.org/wiki/Depersonalizace
Derealizácia a depersonalizácia
derealizace.wgz.cz
Depersonalizácia a derealizácia
www.ludsketelo.sk/zdravie-a-krasa/item/874-deperso…
Blog o depersonalizácii a derealizácii
blog.depersonalizace.info/?p=80
Informačné stránky o depersonalizácii a derealizácii
depersonalizace.info/depersonalizace-a-derealizace…
Depersonalizácia a derealizácia. Popis, definícia, symptómy, liečba
depersonalizace.webzdarma.cz
Diskusné fórum: Sociálna fóbia a depersonalizácia
www.zdravie.sk/sz/510/t1334301/p1/socialna-fobia-d…

NASPÄŤ

Depresia
Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti spolu s útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, ochudobnením záujmov a nízkym sebavedomím.
sk.wikipedia.org/wiki/Depresia_(psychológia)
cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)
Psychologické pozadie depresií
www.zzz.sk/?clanok=12218
Depresia – keď smútok vyhráva. Debata k článku
www.zzz.sk/?clanok=4519
Depresia. Aké sú príčiny, psychoterapia, medikamentózna liečba, test na depresiu
www.dusevnezdravie.sk/depresia/
Depresia. Kedy navštíviť lekára, ako vybabrať s depresiou?
primar.sme.sk/c/4117034/depresia.html
Depresia je porucha
zdravie.pravda.sk/zdrava-dusa/clanok/13951-depresi…
Depresia. Typy depresie, symptómy, príčiny, prevencia
www.sandoz.sk/home.php?id=90&category=4&…
Depresiu treba liečiť, netrápte sa s ňou sami + FB
www.lekar.sk/clanky/depresiu-treba-liecit,-netrapt…
www.facebook.com/lekar.sk
Depresia – jej príčiny a liečenie + FB
www.2012rok.sk/wp/psychologia/7004-depresia-jej-pr…
www.facebook.com/eugenika.sk
Peklo zvané depresia
miniarikova.blog.sme.sk/c/169765/Peklo-zvane-depre…
Web o depresii. Čo je depresia, typy, príčiny, liečba
www.deprese.psychoweb.cz
Depresia. Príčiny, prejavy, liečba a prevencia
lecbadeprese.ic.cz
Klinická depresia
www.celostnimedicina.cz/klinicka-deprese.htm
Depresívne chovanie
www.portal.cz/scripts/detail.php?id=3102
Diskusné fórum: Depresia
forum-f25.friendhood.net/t138-topic
www.verejnadiskusia.sk/f144/1875-depresia/
www.zdravie.sk/sz/510/t3538/p1/depresia-a-panicka-…

NASPÄŤ

Deprivácia
Deprivácia označuje nedostatočné uspokojenie dôležitej psychickej, alebo fyzickej potreby jednotlivca
cs.wikipedia.org/wiki/Deprivace
Syndróm citovej deprivácie
cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_citové_deprivace
Psychická deprivácia v ústavnej starostlivosti – referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/248…
Frustrácia a deprivácia
mreferaty.aktuality.sk/zanedbavanie-dietata-a-psyc…

NASPÄŤ

Deviácia
Deviácia znamená odchýlku, obvykle jednanie človeka alebo skupiny, ktorá sa odchyľuje od sociálnej, kultúrnej alebo morálnej normy. Takéto jednanie sa označuje ako deviantné a človek ako deviant
cs.wikipedia.org/wiki/Deviace
Sociálna deviácia
cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_deviace
Porucha voľby sexuálneho objektu alebo parafília alebo nepresne staršie sexuálna úchylka či sexuálna deviácia
sk.wikipedia.org/wiki/Porucha_voľby_sexuálneho_o…
Parafília
cs.wikipedia.org/wiki/Parafilie
Sociálne deviácie
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Sociální_deviace
Sociálna deviácia a kontrola – referát
www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/3188-social…
referaty.atlas.sk/ostatne/nezaradene/21625
Psychosexuálne poruchy a sexuálne deviácie – referát
referaty.aktuality.sk/sexualne-deviacie/referat-24…
Sexuálne deviácie
www.sexus.cz/sexualne-deviacie
Rozdelenie sexuálnych deviácií
zdravysex.sk/index.php/2015/10/15/464/

NASPÄŤ

Duša
Duša (alebo v niektorých kontextoch nadvedomie) je v rôznych náboženstvách, filozofických smeroch a pod. označenie pre oživujúci princíp, najčastejšie človeka
sk.wikipedia.org/wiki/Duša
cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1e
Duša človeka
sk.wikipedia.org/wiki/Duša_človeka
Psychika, duša, telo
www.regresnaterapia.sk/?section=520
Psyché a fyzis: Pôsobí duša na telo alebo telo na dušu?
christ-net.sk/node/624

NASPÄŤ

Dvojitá väzba
Dvojitá väzba je psychologický pojem, označujúci spôsob komunikácie, pri ktorej jedinec dostáva od komunikujúcej osoby dve nezlučiteľné informácie súčasne
cs.wikipedia.org/wiki/Dvojn%C3%A1_vazba
Rozumiete reči tela?
wanda.atlas.sk/rozumiete-reci-tela/sex-a-vztahy/vz…
Reč tela – referát
referaty.hladas.sk/referat.php/rec-tela/8/18861
Neverbálna komunikácia – referát
referaty.aktuality.sk/neverbalna-komunikacia/refer…

NASPÄŤ

Dysgrafia
Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom
cs.wikipedia.org/wiki/Dysgrafie
Porucha písania – dysgrafia
www.ratolesti.sk/index.php?option=com_content&#038…
Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s dysgrafiou, dyskalkúliou, dyslexiou, dysortografiou
www.ratolesti.sk/index.php?option=com_content&#038…
Špecifická (vývinová) porucha písania – dysgrafia
babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/d…
Poruchy učenia
www.zsporadenstvo.estranky.cz/clanky/poruchy-uceni…
Dysgrafia a EEG biofeedback
www.i-psychologia.sk/view-332.php
Dysgrafia – písmo dysgrafika je nezrelé alebo nečitateľné
www.zzz.sk/?clanok=6049
Diskusné fórum: Dyslexia, dysgrafia
www.i-psychologia.sk/otazka-216.php

NASPÄŤ

Dyskalkúlia
Dyskalkulia je špecifická porucha počítania. Zahrnuje špecifické postihnutie schopnosti počítať, ktorú nemôžme vysvetľovať mentálnou retardáciou ani nevhodným spôsobom vyučovania
cs.wikipedia.org/wiki/Dyskalkulie
Dyskalkúlia
www.zzz.sk/?clanok=9478
Portál o dyskalkúlii
dyskalkulie.webgarden.cz
Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s dysgrafiou, dyskalkúliou, dyslexiou, dysortografiou
www.ratolesti.sk/index.php?option=com_content&#038…
Dyskalkúlia, vymedzenie pojmu, prejavy, diagnostika
www.volny.cz/dyskalkulie/PORUCHY.htm
Porucha počítania – dyskalkúlia
www.ratolesti.sk/index.php?option=com_content&#038…
Špecifická (vývinová) porucha matematických schopností – dyskalkúlia
babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/d…
Dyskalkúlia – porucha matematiky
www.csppke.sk/dyskalkulia-porucha-matematiky
Diskusné fórum: Dyskalkúlia + FB
www.zdravie.sk/sz/510/t777527/p1/dyskalkulia.html
www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Dyskalkúlia – porucha matematických úkonov
www.avare.sk/?page_id=416

NASPÄŤ

Dyslexia
Dyslexia je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať, alebo veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie
sk.wikipedia.org/wiki/Dyslexia
Špecifická porucha čítania – dyslexia
www.ratolesti.sk/index.php?option=com_content&#038…
Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s dysgrafiou, dyskalkúliou, dyslexiou, dysortografiou
www.ratolesti.sk/index.php?option=com_content&#038…
Dyslexia. Príčiny, prejavy, diagnostika, liečba
www.zdravie.sk/sz/content/132-48195/dyslexia.html
Špecifická (vývinová) porucha – dyslexia
babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/d…
Dyslexia, dysortografia – alebo ako bojovať s hydrou
www.rodina.cz/clanek6782.htm
Špecifické poruchy učenia
www.predys.szm.com/poruc.htm
Poruchy učenia – prejavy
www.centrumnadania.sk/index.php?filename=por_ucen_…
Dyslexia – ťažkosti s čítaním a písaním
www.avare.sk/?page_id=400
Strašiak zvaný dyslexia
davidkralik.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=44977
Diskusné fórum: Dyslexia, dysgrafia
www.i-psychologia.sk/otazka-216.php

NASPÄŤ

Dysmúzia
Dysmúzia patrí medzi relatívne časté špecifické poruchy učení. Je to špecifická porucha hudobných schopností
cs.wikipedia.org/wiki/Dysm%C3%BAzie
Pedagogika detí s poruchami učenia
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/547…
Vývinové poruchy učenia
psychoped.webnode.sk/o-nas/
Špecifické poruchy učenia a školských zručností
referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologi…

NASPÄŤ

Dyspinxia
Dyspinxia je špecifická porucha kreslenia, charakteristická nízkou úrovňou kresby
cs.wikipedia.org/wiki/Dyspinxie
Špecifické vývinové poruchy učenia u detí
www.zzz.sk/?clanok=2298
Špecifické (vývinové) poruchy učenia – dyspinxia, dyspraxia a dysmúzia
babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/d…
Poruchy učenia
zdravoteka.webnoviny.sk/priznaky/poruchy-ucenia/

NASPÄŤ

Dyspraxia
Dyspraxia patrí medzi špecifické poruchy učenia. Ide o vývojovú poruchu funkcií týkajúcich sa riadenia pohybu definovanú ako postihnutie či nezrelosť v plánovaní a organizácii pohybov
sk.wikipedia.org/wiki/Dyspraxia
Dyspraxia – Vývinová koordinačná porucha
www.avare.sk/?page_id=421
Špecifické (vývinové) poruchy učenia – dyspinxia, dyspraxia a dysmúzia
babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/d…

NASPÄŤ

Súvisiaca téma:  Psychologické pojmy E-I  Psychologické pojmy K-N  Psychologické pojmy O-R  Psychologické pojmy S-Š  Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG:  PSYCHOLÓGIA