Ucho

UCHO
Zoznam stránok o uchu a sluchu. Hluchota, Meniérova choroba, tinitus, zápaly uší, alternatívna liečba uší, zoznam e-shopov s prípravkami na uši, zoznam výrobcov načúvacích prístrojov, online testy sluchu, videá o uchu – anatómia a masáže, stránky o uchu z Wikipédie.
Aktualizované: 2017

Čo je ucho, anatómia ucha
Ucho je orgán sluchu a rovnováhy. Rozdeľujeme ho u človeka anatomicky, vývojovo i funkčne na tri časti: vonkajšie ucho, stredné ucho a vnútorné ucho. Ucho mladého človeka dokáže vnímať zvuk v rozsahu frekvencií 20 – 20 000 hertzov, starší človek zvyčajne počuje len v rozmedzí frekvencií 50 do 8000 Hz.
cs.wikipedia.org/wiki/Ucho
sk.wikipedia.org/wiki/Ucho
Viac stránok o anatómii ucha, 3D modely
www.cimax.sk/lieky/anatomia-ucho

Weby a články o uchu a sluchu
Archív otázok poradne ORL + FB
www.zdravie.sk/sekcia/27/nosno-usno-krcne/?filter=…
www.zdravie.sk/sekcia/27/nosno-usno-krcne/?filter=…
www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Články o ušných chorobách detí + FB
detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/
www.facebook.com/rodinka.sk
Stránky pre rodičov detí s poruchou sluchu
infosluch.sk
Roztrhnutie ušného bubienka, príznaky, diagnostika, liečba
www.zdravie.sk/obsah/23444/roztrhnutie-usneho-bubi…
Lietanie a detské uši. Zmena tlaku a dôsledok pre uši
detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/…
www.facebook.com/rodinka.sk
Hudobný sluch
hudobnaporadna.sk/336/hudobny-sluch/
Ucho, choroby, ušné testy, liečba, cvičenia, operácie (en)
www.webmd.com/brain/picture-of-the-ear

Ušný maz. Ako správne odstrániť maz v uchu?
primar.sme.sk/c/4117043/usny-maz.html
Koniec tyčinkám, sponkám, kľúčom. Uši sa správne čistia prstom + FB
zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/13337…
www.facebook.com/ZdraviePravda
Zaľahlo vám v uchu? Po týždni už nečakajte, choďte k ušnému!
www.pluska.sk/izdravie/budme-zdravi/u-lekara/07/za…
Zaľahnuté ucho, diskusia
www.zzz.sk/?diskusia=7909
Ušný maz a problémy s ušnými zátkami
www.euromd.cz/clanky/usni-maz-a-problemy-s-usnimi-…
Svrbenie v ušiach: Čo pomôže, keď sa netvorí prirodzený maz?
zivot.azet.sk/clanok/14567/svrbenie-v-usiach-co-po…

Ucho – referáty
Ucho (gym)
referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologi…
Ucho (zš)
referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologi…
Anatómia ucha (soš)
referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/maturitne-otaz…
Ucho
referaty.hladas.sk/referat.php/ucho/16/8603
Uši
referaty.aktuality.sk/usi/referat-6921
Vnútorné ucho
antiskola.eu/sk/referaty/8098-vnutorne-ucho
www.facebook.com/pages/Antiškolaeu/50149208655451…
Hluchota (vš)
referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologi…
Hluchota (soš)
referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/pedagogika/827…

Psychotronická poradňa
Navštívte liečiteľskú poradňu Sašu Puebla.
Konzultácia chorôb ucha a sluchu.
Dajte si na diaľku spraviť návrh,
ako liečiť chorobné stavy ucha.
www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo

HLUCHOTA
Hluchota je znížená alebo chýbajúca schopnosť vnímať zvukové informácie. Aj keď niektoré prípady straty sluchu sú vratné lekárskou liečbou, mnohé vedú k trvalému postihnutiu. Veľmi dôležitý je vek, v ktorom sluchová strata nastala, pretože to môže ovplyvniť osvojenie si hovorenej reči. Sluchové kompenzačné pomôcky a kochleárne implantáty môžu zmierniť niektoré problémy spôsobené sluchovou poruchou, ale nemôžu sluch plnohodnotne nahradiť. Osobám s nedoslýchavosťou okrem sluchových rehabilitačných prostriedkov slúžia aj sluchové pomôcky a prostriedky na uľahčenie komunikácie.
cs.wikipedia.org/wiki/Hluchota
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Hluchota

Hluchota, všeobecné informácie
www.zdravie.sk/obsah/27381/hluchota/
Čo je hluchota, príčiny, kategórie sluchových porúch
sestra.sk/Hluchota
Hluchota a kochleárna implantácia
www.orl-lfuk.sk/hluchota_a_KI.php
Portál o poruche sluchu. Informácie a články: Ucho a počutie, Príznaky straty sluchu, Primeraný vývin reči, Dôsledky straty sluchu, Príčiny straty sluchu, Vyšetrenia sluchu, Typy porúch sluchu, Audiogram, Načúvacie prístroje, Kompenzačné pomôcky, Kochleárny implantát
infosluch.sk/wp/porucha-sluchu/
Detská ORL klinika, Bratislava. Online poradňa, užitočné články pre rodičov
www.detskaorl.sk/?page_id=300
Vyšetrovacie metódy ucha, choroby vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha (cz)
is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js09/orl/web/pages/…
Zistite, čo všetko by ste mali vedieť o foniatrickom vyšetrení
vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000665/1351747/Zistite–c…
Vyšetrenie sluchu – audiometria
usmevsciarkou.sk/audiometria.html
Vyšetrenie sluchu – aké metódy sa používajú (cz)
www.wikiskripta.eu/index.php/Vyšetření_sluchu

Tympanometria – vyšetrenie bubienka
usmevsciarkou.sk/tympanometria.html
Poruchy sluchu u detí. Ukazovatele súvisiace s rizikom poruchy sluchu, kedy je nutné vyšetrenie sluchu
www.mamaaja.sk/zdravie/zdravie-deti/poruchy-sluchu…
Kochleárny implantát. Ako funguje, čo to je
detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/o-po…
Ako sa žije s poruchou sluchu, rozhovor
detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/o-po…
O poruchách sluchu
detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/…
Príznaky poruchy sluchu
www.audioprotetika.sk/index.php/pre-klientov/poruc…
Príčiny poruchy sluchu, vyšetrenia sluchu, audiogram
infosluch.sk/wp/porucha-sluchu/priciny-poruchy-slu…
Program biokorekcie straty sluchu – hluchoty výživovými prípravkami
www.tiansi.sk/?k=zdrava_koza_a_zmyslove_organy/hlu…
Skríningové vyšetrenie sluchu novorodencov + FB
www.mamatata.sk/node/212056
www.facebook.com/pages/wwwmamatatask/1041017196209…

Zoznamy škôl a organizácií pre sluchovo postihnutých
Zoznam centier špeciálno-pedagogického poradenstva
infosluch.sk/wp/linky/centra-specialno-pedagogicke…
Špeciálne materské školy pre sluchovo postihnuté deti
infosluch.sk/wp/linky/materske-skoly-pre-sluchovo-…
Základné školy pre sluchovo postihnutých
infosluch.sk/wp/linky/zakladne-skoly-pre-sluchovo-…
Stredné odborné učilištia pre sluchovo postihnutú mládež
infosluch.sk/wp/linky/stredne-skoly-pre-sluchovo-p…
Školy pre viacnásobne sluchovo postihnutých
infosluch.sk/wp/linky/skoly-pre-viacnasobne-slucho…
Organizácie a iné zaujímavé linky pre sluchovo postihnutých
infosluch.sk/wp/linky/organizacie-a-zaujimave-link…

NASPÄŤ

Online testy sluchu
Audiotest
www.mentio.cz/Audiotest
Online test sluchu
www.hear-it.org/Online-Hearing-Test
Test sluchu – video. Zvuky od 100 Hz až do 25 000 Hz. Dokedy počujete zvuk?
gigavideo.sk/test-sluchu/
Online test sluchu. Otestujte si, ako počujete zvuky o frekvencii 8 – 22 KHz (en)
www.noiseaddicts.com/2009/03/can-you-hear-this-hea…

NASPÄŤ

MENIÉROVA CHOROBA
Méniérova choroba je porucha vnútorného ucha, ktorá môže mať vplyv na sluch a rovnováhu v rôznej miere. Je charakterizovaná epizódami závratov, hlbokým hučaním v ušiach.
en.wikipedia.org/wiki/Ménière's_disease
de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Meni%C3%A8re

Meniérova choroba. Popis choroby, príznaky, diagnostika a liečba Meniérovej choroby (cz)
nemoci.vitalion.cz/menierova-choroba/
Meniérova choroba. Všeobecné informácie o chorobe (cz)
www.stefajir.cz/?q=menierova-choroba
Meniérov syndróm
www.zzz.sk/?clanok=2283
Výživové prípravky pri Meniérovej chorobe
www.zdravienamieru.sk/zoznam-ochoreni/menierova-ch…
Meniérova choroba, pískání nebo šumění v uchu, motání hlavy. Odporučené bylinné čaje, výživové prípravky, cvičenie + FB
www.dedekkorenar.cz/choroby/smysly/menierova-choro…
www.facebook.com/pages/Dědek-kořenář-B-Nový/1…

NASPÄŤ

TINITUS
Tinitus alebo hučanie v ušiach alebo ušný šelest je (trvalejšie) počutie zvukov (hučania, šumenia, zvonenia, pískania, klopania a podobne) v uchu iných než tých, ktoré prichádzajú zvonka (halucinácie sa pod pojem nezaraďujú). Zvuky môžu v rôznych intervaloch silnieť alebo slabnúť.
sk.wikipedia.org/wiki/Tinitus
en.wikipedia.org/wiki/Tinnitus

Základné informácie o chorobe a možnosti liečby. Máte hučanie v ušiach?
www.tinnitus.fs.sk
Tinitus, príznaky, príčiny, liečba
www.zdravie.sk/sz/content/154-272/tinitus.html
Tinnitus – informačný článok
www.deafclub.eu/clanky/index.php?clan=258&kat…
Tinitus a jeho liečba. Čo robiť, keď píska, zvoní, bzučí alebo hučí v ušiach?
tinnitool.webnode.sk
Zdravotné pomôcky na tinnitus. Zvuková terapia pre zníženie vnímania tinnitusu na CD, zvukový vankúš, TinniTool EarLaser na liečbu tinitusu, analýza tinitusu, online zvukový test
eshop.tinnitool.eu
Tinnitus (ušné šelesty). Typy tinnitu, ktoré choroby môžu byť spojené so vznikom subjektívneho tinnitu
www.orl-lfuk.sk/tinnitus.php
Rady masérky Danky pri pískaní v ušiach (cz)
masaze-dana.cz/blog/category/nemoci-1/piskani-v-us…
Ak vám píska v ušiach, návštevu lekára neodkladajte
primar.sme.sk/c/5770151/ak-vam-piska-v-usiach-navs…
Diskusné fóra o tinituse
www.zdrava-vyziva.net/diskuze-tinitus-usni-122
www.zzz.sk/?diskusia=17898
www.modrykonik.sk/forum/tema/tinnitus-ako-sa-s-nim…
www.porada.sk/archive/index.php/t-62485.html

NASPÄŤ

ZÁPAL STREDNÉHO UCHA
Zápal stredného ucha je časté, bolestivé ochorenie prejavujúce sa prevažne u detí. Rozlišujeme zápal akútny, trvajúci len niekoľko dní a zápal chronický, ktorý môže trvať aj podstatne dlhšie.
cs.wikipedia.org/wiki/Zánět_středního_ucha

Zápal stredného ucha, príznaky, príčiny, liečba
www.zdravie.sk/sz/content/154-281/zapal-stredneho-…
Zápal stredného ucha, diagnostika, klinické príznaky, bolesť ucha, terapia
www.hpl.sk/main.php?go=ochoreli-ste/choroby/zapal-…
Zápal stredného ucha, akútna otitis media. Symptómy sú bolesti v ušiach, znížená schopnosť sluchu, horúčka a pocit choroby, pričom sa postihnuté dojčatá nápadne často chytajú za ucho.
primar.sme.sk/c/4117230/zapal-stredneho-ucha-akutn…
Zákerný zápal stredného ucha: Môže viesť k operácii! Pre zápal stredného ucha je charakteristická náhla bolesť ucha, porucha sluchu, rýchly nástup horúčky, nepokoj, vracanie a u detí, pri ktorých je výskyt tohto ochorenia najčastejšie, aj hnačka.
lesk.cas.sk/clanok/15052/zakerny-zapal-stredneho-u…
Zápal stredného ucha u detí a infekcie horných dýchacích ciest. Čo je vírusový zápal ucha? Prvým príznakom zápalu je obyčaje bolesť. Pri vírusovom zápale blanky bubienka hovoríme o myringitíde. Vtedy sa na bubienku môžu vytvárať číre alebo aj krvavé pľuzgieriky (buly), ktoré môžu praskať a rodičia si všimnú, že dieťaťu vyteká z uška číra tekutina alebo krv.
www.detskaorl.sk/?p=352
Zápal stredného ucha u detí
www.modrykonik.sk/fotoblog/strapco13/clanok/zapal-…
Zápal stredného ucha, príčiny, vznik, príznaky, liečba bolesti ucha, prognóza
www.choredieta.sk/index.php/usi-nos/zapal-stredneh…
Zápal stredného ucha prebieha v 4. fázach a od fázy zápalu závisí aj jeho liečba. V 1. fáze je prítomné zaľahnutie a bolesť ucha.
www.mamaaja.sk/zdravie/zdravie-deti/zapal-stredneh…
Zápal stredného ucha niekedy potrápi väčšinu malých detí
baby-web.topky.sk/clanky/a3073-Zapal-stredneho-uch…
Trápia vás bolesti uší? Poradíme vám, ako s nimi zatočiť. Liečba teplom a kľudom
plnielanu.zoznam.sk/c/1721/trapia-vas-bolesti-usi-…
Diskusné fórum: Zápal stredného ucha
www.zdravie.sk/sz/510/t100639/p1/zapal-stredneho-u…

NASPÄŤ

ZÁPAL VONKAJŠIEHO UCHA
Zápal vonkajšieho ucha, príznaky, príčiny, liečba
www.zdravie.sk/sz/content/132-283/zapal-vonkajsieh…
Zápaly vonkajšieho ucha, vírusové infekcie vonkajšieho ucha, ruža, ekzémy
www.orl-lfuk.sk/zapaly_vonkajsieho_ucha.php
Zápaly vonkajšieho zvukovodu (Externá otitída)
www.detskaorl.sk/?p=357
Niektoré choroby ucha: Chronický zápal stredného ucha, cholesteatóm, zápal kosti (ostitída), hluchota, Otoskleróza, presbyakúzia, zníženie sluchovej ostrosti
www.ozinfodom.info/index.php?page=clanok_detail&#0…
Výskyt mikroskopických húb u pacientov s diagnózou otitis externa
www.hpl.sk/main.php?go=ochoreli-ste/choroby/otitis
Zápal vonkajšieho ucha. Ochorenie sa nazýva aj „plavecké ucho“.
najmama.aktuality.sk/clanok/226309/zapal-vonkajsie…
Ušné zápaly + FB
dia.hnonline.sk/index.php?option=com_content&…
www.facebook.com/casopis.diabetik
Zápalové ušné ochorenia (cz)
www.celostnimedicina.cz/zanetliva-usni-onemocneni….

NASPÄŤ

Alternatívna liečba bolesti uší
Trápia vás bolesti uší? Poradíme vám, ako s nimi zatočiť
plnielanu.zoznam.sk/c/1721/trapia-vas-bolesti-usi-…
Čo zaberá na bolesti uší? Pomôžu aj domáce produkty + FB
lesk.cas.sk/clanok/98314/co-zabera-na-bolesti-usi-…
www.facebook.com/lesk.sk
Fórum: Prosím o radu ohľadom bolesti zubov, ucha..
www.zdravie.sk/forum/1405585/prosim-o-radu-ohladom…
Ako na bolesti uší bez liekov
detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/…
Babské recepty nielen na bolesť ucha
www.ahojahoj.szm.com/ahoj_clanok_lekaren.htm
Ako liečiť homeopaticky angínu, bolesti uší
homeopatie.ivories.cz/index.php?strana=clanky&#038…

NASPÄŤ

Načúvacie prístroje a kochleárne implantáty
Protetika a.s. Načúvacie prístroje a hlasová protéza
www.protetika.sk/sk/nacuvacie-pristroje-m/
Audioprotetika Dunaj, s.r.o. Služby pre sluchovo postihnutých
www.audioprotetika.sk
Hansaton Slovensko. Digitálne načúvacie prístroje Hansaton
www.hansaton.sk/poruchy-sluchu/nacuvacie-pristroje…
CIS Slovakia s. r.o. Kochleárne implantáty rakúskeho výrobcu MED-EL.
www.cis-slovakia.sk/ki.php
Widex – Slovton Slovakia s. r.o. Výroba a vývoj načúvacích prístrojov. Rôzne typy + cenník
www.widex-slovton.sk/nacuvacie-pristroje/
Vantech s. r.o. Načúvacie prístroje a príslušenstvo
www.vantech.sk
Video – ako pracuje MED-EL implantát v uchu
www.youtube.com/watch?v=ahrKaHrrmcw

NASPÄŤ

E-shopy s liekmi na uši a sluch
Magister.sk. Ušné spreje a kvapky do uší
www.magister.sk/prehlad-kategorii/kategoria/oci-us…
Bezchoroby.sk. Kvapky do uší bez receptu Audiron
bezchoroby.sk/audiron-usne-kvapky.html
Ochrpomocky.sk.
Štuple do uší a iné ochranné pomôcky
www.ochrpomocky.sk/laverna/eshop/11-1-Ochrana-sluc…
Fabox.sk.
Ochranné pracovné pomôcky a odevy, štuple do uší
www.fabox.sk/rukavice/53-stuple-do-usi
Bohatstvo-prirody.sk.
Prípravky vhodné pri hučaní v ušiach
www.bohatstvo-prirody.sk/hucanie-v-usiach/
www.facebook.com/pages/Bohatstvo-prirodysk/1382074…
Docsimon.sk. Gingio tablety
www.docsimon.sk/kategorie/usi-a-sluch
Slnieckova.sk. Ušné sviečky
slnieckova.sk/p/usne-sviecky/

NASPÄŤ

Video–masáže ucha
Jednoduchá masáž uší pro sebeovládání
www.youtube.com/watch?v=cdQP39Gqp2A
Automasáž uší: tři varianty
www.youtube.com/watch?v=GFUDozK6QNA
How to Do Shiatsu Ear Massages
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038…
Self Ear Massage – Verena’s Gifts of Health
www.youtube.com/watch?v=vK2l-6zgc5E
Auriculotherapy
www.youtube.com/watch?v=JhTZt3VA0sc

NASPÄŤ

Video–ako funguje ucho, anatómia
The Sense of Hearing
www.youtube.com/watch?v=fm7t5S09iUg
How labyrinthitis develops
www.youtube.com/watch?v=WNMa3lNcdfk
Anatomy of the Ear and Hearing Loss
www.youtube.com/watch?v=-AejKSDozgg
Přenos zvukových vln v prostoru ucha
www.youtube.com/watch?v=PqgeWsKczVY

NASPÄŤ

Wikipédia – ucho
Ucho
sk.wikipedia.org/wiki/Ucho
cs.wikipedia.org/wiki/Ucho
en.wikipedia.org/wiki/Ear
Vonkajšie ucho
sk.wikipedia.org/wiki/Vonkajšie_ucho
en.wikipedia.org/wiki/Outer_ear
Ušnica
sk.wikipedia.org/wiki/Ušnica
en.wikipedia.org/wiki/Pinna_(anatomy)
Stredné ucho
sk.wikipedia.org/wiki/Strednéucho
cs.wikipedia.org/wiki/Střední_ucho
en.wikipedia.org/wiki/Middle_ear
Stredné ucho – sluchové kostičky
cs.wikipedia.org/wiki/Sluchové_kůstky
sk.wikipedia.org/wiki/Sluchové_kostičky
en.wikipedia.org/wiki/Ossicles
Eustachova trubica
cs.wikipedia.org/wiki/Eustachova_trubice
en.wikipedia.org/wiki/Eustachian_tube
Stredné ucho – napínač bubienka
cs.wikipedia.org/wiki/Napínač_bubínku
en.wikipedia.org/wiki/Tensor_tympani_muscle
Vnútorné ucho
sk.wikipedia.org/wiki/Vnútorné_ucho
en.wikipedia.org/wiki/Inner_ear
Labyrint
cs.wikipedia.org/wiki/Ucho#Vnit%C5%99n%C3%AD_ucho
Ušný bubienok
cs.wikipedia.org/wiki/Bubínek_(anatomie)
en.wikipedia.org/wiki/Eardrum
Kladivko
sk.wikipedia.org/wiki/Kladivko_(ucho)
cs.wikipedia.org/wiki/Kladívko_(anatomie)
en.wikipedia.org/wiki/Malleus
Nákovka
sk.wikipedia.org/wiki/Nákovka_(ucho)
cs.wikipedia.org/wiki/Kovadlinka
en.wikipedia.org/wiki/Incus

Strmienok
sk.wikipedia.org/wiki/Strmienok
cs.wikipedia.org/wiki/Třmínek
en.wikipedia.org/wiki/Stapes
Slimák
cs.wikipedia.org/wiki/Vnit%C5%99n%C3%AD_ucho#Vnit….
Sluch
sk.wikipedia.org/wiki/Sluch
cs.wikipedia.org/wiki/Sluch
en.wikipedia.org/wiki/Hearing_%28sense%29
Zvuk
cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
en.wikipedia.org/wiki/Sound
Zápal stredného ucha
cs.wikipedia.org/wiki/Otitis_media
Závraty
cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vra%C5%A5
en.wikipedia.org/wiki/Vertigo
Ménièrova choroba
en.wikipedia.org/wiki/Ménière's_disease
de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Meni%C3%A8re
Hluchota
sk.wikipedia.org/wiki/Hluchota
cs.wikipedia.org/wiki/Hluchota
en.wikipedia.org/wiki/Hearing_loss
Kochleárny implantát
sk.wikipedia.org/wiki/Kochleárny_implantát
en.wikipedia.org/wiki/Cochlear_implant
Audiometer
cs.wikipedia.org/wiki/Audiometrie
en.wikipedia.org/wiki/Audiometer
Audiogram
en.wikipedia.org/wiki/Audiogram
Audiológia
en.wikipedia.org/wiki/Audiology

NASPÄŤ

KATALÓG: ORGÁNY