Tuková bunka

TUKOVÁ BUNKA
Prehľad z Wikipédie, weby, obrázky a videá o tukových bunkách a tkanive.
Aktualizované: 2014

Weby o tukových bunkách
Tukové tkanivo. Prečo je dôležité tukové tkanivo? (cz)
www.tukovatkan.cz/?akce=cz.pro_pacienty.tukova_tka…
Tuková tkán: škodí nebo pomáhá? + FB
www.tlukotsrdce.cz/zivotni-styl/tukova-tkan–skodi…
www.facebook.com/tlukotsrdce
Tuková tkáň vstupuje do regenerační medicíny
www.tribune.cz/clanek/23090-tukova-tkan-vstupuje-d…
Hormóny tukového tkaniva (cz)
www.wikiskripta.eu/index.php/Endokrinní_funkce_tu…
Tuková buňka je samostatná jednotka (cz)
www.celostnimedicina.cz/tukova-bunka-je–samostatn…
Mění se počet tukových buněk v těle? (cz)
www.fitnet.cz/index.php?desktop=clanky&action…
Je lidský tuk špatný? Omyl, může zachránit život (cz)
fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/je-lidsky-tuk-spatny-…

Zahraničné stránky o tukových bunkách
Adipose tissue
www.sportsci.org/encyc/adipose/adipose.html
Brown Adipose Tissue
www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/misc_topics…
Brown Adipose Tissue: Thermogenic Function and Its Physiological
www.landesbioscience.com/curie/chapter/623/
Größtes endokrines Organ des Körpers
www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=1561
Adipose cell
www.britannica.com/EBchecked/topic/5944/adipose-ce…
The Adipocyte
www.diabesity.eu/adipocyte.htm
Tukové tkanivo – Histológia
www.udel.edu/biology/Wags/histopage/colorpage/ca/c…

Videá
Tuková bunka
www.youtube.com/results?search_query=Adipocyte
Tukové tkanivo
www.youtube.com/results?search_query=Adipose+Tissu…
Biele tukové tkanivo
www.youtube.com/results?search_query=White+adipose…
Lipid
www.youtube.com/results?search_query=Lipid
Triglycerid
www.youtube.com/results?search_query=Triglyceride&…;
Cholesterol
www.youtube.com/results?search_query=cholesterol&a…
Adipokín
www.youtube.com/results?search_query=Adipokine
Resistín
www.youtube.com/results?search_query=Resistin
Adiponektín
www.youtube.com/results?search_query=Adiponectin
Leptín
www.youtube.com/results?search_query=Leptin

Wikipédia o tukových bunkách
Tuková bunka (adipocyt) sa vo väzive vyskytuje buď jednotlivo alebo v malých skupinách. Má schopnosť vytvárať a hromadiť tuk, a to buď v jednej veľkej vakuole (univakuolárne bunky), alebo v podobe množstva menších vakuol (multivakuolárne bunky).
sk.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_bunka
cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_bu%C5%88ka
de.wikipedia.org/wiki/Adipozyt
en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte
Tukové tkanivo
cs.wikipedia.org/wiki/Tuková_tkáň
de.wikipedia.org/wiki/Fettgewebe
en.wikipedia.org/wiki/Adipose_tissue
Biely tuk
en.wikipedia.org/wiki/White_fat
Hnedý tuk
en.wikipedia.org/wiki/Brown_fat
Lipid
sk.wikipedia.org/wiki/Lipid
cs.wikipedia.org/wiki/Lipidy
de.wikipedia.org/wiki/Lipide
en.wikipedia.org/wiki/Lipid
Triglycerid
cs.wikipedia.org/wiki/Triacylglycerol
de.wikipedia.org/wiki/Triglyceride
en.wikipedia.org/wiki/Triglyceride
Cholesterol
cs.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
sk.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
HDL cholesterol
cs.wikipedia.org/wiki/HDL
en.wikipedia.org/wiki/High-density_lipoprotein
LDL cholesterol
cs.wikipedia.org/wiki/LDL
en.wikipedia.org/wiki/Low-density_lipoprotein
Adipokín
cs.wikipedia.org/wiki/Adipokin
en.wikipedia.org/wiki/Adipokine
Resistín
de.wikipedia.org/wiki/Resistin
en.wikipedia.org/wiki/Resistin
Adiponektín
cs.wikipedia.org/wiki/Adiponektin
de.wikipedia.org/wiki/Adiponektin
en.wikipedia.org/wiki/Adiponectin
Leptín
cs.wikipedia.org/wiki/Leptin
de.wikipedia.org/wiki/Leptin
en.wikipedia.org/wiki/Leptin
Obezita
sk.wikipedia.org/wiki/Obezita
cs.wikipedia.org/wiki/Obezita
de.wikipedia.org/wiki/Adipositas
en.wikipedia.org/wiki/Obesity

Obrázky
Tuková bunka
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…
Tukové tkanivo
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…
Biele tukové tkanivo
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…
Hnedé tukové tkanivo
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…
Lipid
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…
Triglycerid
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…
Adipokin
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…
Resistín
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…
Adiponektín
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…
Leptín
www.google.sk/search?hl=sk&tbm=isch&sa=1…

Súvisiaca téma: Chudnutie a diéty

KATALÓG: ORGÁNY