Psychologické pojmy u – z

PSYCHOLOGICKÉ POJMY U – Z
Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

Unus mundus
Unus mundus, lat. „Jeden svet“, je pojem ktorý odkazuje na základnú jednotu reality, z ktorej všetko vzniká a zase sa do nej vracia
sk.wikipedia.org/wiki/Unus_mundus

Únava
Únava – vyčerpanosť je stav organizmu na základe predošlého zaťaženia, choroby, alebo potreby spánku
sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anava_organizmu
Chronický únavový syndróm je porucha, pri ktorej sa postihnutý cíti bez zjavnej príčiny stále vyčerpaný, sťažuje sa na bolesti hlavy, kĺbov i krku
sk.wikipedia.org/wiki/Chronick%C3%BD_%C3%BAnavov%C…
cs.wikipedia.org/wiki/Chronick%C3%BD_%C3%BAnavov%C…
Poznáte chronický únavový syndróm? + FB
najmama.aktuality.sk/clanok/227225/poznate-chronic…
www.facebook.com/Najmama.sk
Na smrť unaveným lekárska veda nevie veľmi pomôcť
zdravie.pravda.sk/zdrava-dusa/clanok/14005-na-smrt…
Stránka o únave
www.unava.cz
Psychológia pracovného výkonu, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/17…
Únava bez príčiny
psychologie.cz/unava-bez-priciny/
Únava a duševné poruchy
referaty.aktuality.sk/unava-a-dusevne-poruchy/refe…
Únava a vyčerpanie z dennej a nočnej práce
rudolfkohoutek.blog.cz/0901/psychologie-prace-a-un…
Únava a preťaženie, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/20…

NASPÄŤ

Úsudok
Úsudok je najzložitejšia myšlienka a spočíva vo vyvodení súdu z iných súdov
cs.wikipedia.org/wiki/úsudek
Bezprostredný úsudok
sk.wikipedia.org/wiki/Bezprostredný_úsudok
Myslenie, jeho závady a poruchy a diagnostika
rudolfkohoutek.blog.cz/0812/mysleni-a-jeho-zavady-…
Aristotelov prínos do logiky, referát
referaty-seminarky.sk/aristotelov-prinos-do-logiky…
Zapísanie a overenie úsudku v systéme predikátovej logiky, referát
referaty-seminarky.sk/zapisanie-a-overenie-usudku-…
Rozumný úsudok
www.zivotnyuspech.sk/2011/rozumny-usudok/

NASPÄŤ

Vedomie
Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie a filozofie, kvantovej fyziky, kozmológie (antropický princíp), mystiky, umenia a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého
sk.wikipedia.org/wiki/Vedomie
cs.wikipedia.org/wiki/Vědomí
Vedomie, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/filozofia/3408…
Vedomie a osoba
www.filozofia.sk/msf/galik.htm
Sedem stavov vedomia
antroposof.sk/clovek/stavy_vedomia.html
Poruchy vedomia
www.psychiatria.szm.com/v9.html
Vývoj vedomia – mytologické štádiá
jlswbs.wordpress.com/2009/03/21/vyvoj-vedomi-mytol…

NASPÄŤ

Vloha
Vloha je vrodený predpoklad pre vykonávanie nejakej mentálnej alebo senzomotorickej činnosti. Cvičením vlôh sa vyvíjajú schopnosti. Vlohou je napríklad hudobný sluch alebo schopnosť rozlišovať vône
cs.wikipedia.org/wiki/Vloha
Talent je rozvinutá úroveň schopností
cs.wikipedia.org/wiki/Talent_(psychologie)
Nadané deti, inteligencia
dreamchichi.webnode.sk/psychologia-dietata/
Problematika vlôh, nadania a talentu, referát
referaty.aktuality.sk/problematika-vloh-nadania-a-…
Človek a jeho schopnosti
www.rodina-peniaze.sk/zaujimavosti.209/clovek-a-je…
Pojem a štruktúra nadania, referát
referaty.aktuality.sk/pojem-a-struktura-nadania/re…

NASPÄŤ

Vnímanie
Vnímanie (iné názvy: zmyslové vnímanie, percepcia, percipovanie) je nadobúdanie vnemov vo vedomí prostredníctvom zmyslov
sk.wikipedia.org/wiki/Vn%C3%ADmanie
cs.wikipedia.org/wiki/Vnímání
Podprahové vnímanie je vnem, ktorý je podaný pod limitom uvedomelého zmyslového vnímania. Vnímajúca osoba vníma vnem, ale v danom okamžiku si ho neuvedomí
sk.wikipedia.org/wiki/Podprahov%C3%A9_vn%C3%ADmani…
Vnem
sk.wikipedia.org/wiki/Vnem
Vnímanie, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/48…
Vnímanie a pociťovanie, referát
referaty.aktuality.sk/vnimanie-a-pocitovanie/refer…
Podprahové vnímanie, referát
referaty.aktuality.sk/podprahove-vnimanie/referat-…
Všeobecná charakteristika vnímania, referát
psychologia.studentske.eu/2008/09/veobecn-charakte…
Pamäť a vnímanie, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/13…
Vzťah vnímania a inteligencie
www.slovensko.tests-iq.eu/zaujimavosti/vztah-vnima…
Vnímanie
akomaestenepoznate.blog.cz/1109/vnimanie
Psychické procesy osobnosti, referát + FB
www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/3198-psy…
www.facebook.com/referaty
Sociálna percepcia, referát
referaty.aktuality.sk/socialna-percepcia/referat-4…
Sociálna percepcia, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/26…

NASPÄŤ

Voľné asociácie
Voľné asociácie sú psychoterapeutickou technikou, ktorú zaviedol zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud
cs.wikipedia.org/wiki/Volné_asociace
Psychológia podľa Freuda, referát
referaty.aktuality.sk/psychologia-podla-freuda/ref…
Súboj vedomia a nevedomia. O psychoanalýze
www.trustframe.cz/clanek-6-dil-souboj-vedomi-a-nev…

NASPÄŤ

Westermarckov efekt
Westermarckov efekt spočíva v tom, že pre dospelého muža je sexuálne nepríťažlivá žena, s ktorou prežil jej útle detstvo
cs.wikipedia.org/wiki/Westermarck%C5%AFv_efekt
Kibucový efekt spočíva v tom, že osoby, ktoré spolu v detstve vzájomne vyrastali, nie sú si vzájomne sexuálne príťažlivé, bez ohľadu na to, či sú pokrvné príbuzné, pretože sa medzi nimi vytvorí súrodenecký alebo kvázy súrodenecký vzťah
cs.wikipedia.org/wiki/Kibucov%C3%BD_efekt

NASPÄŤ

Zvyk
Zvyk je ustálený vzorec správania jednotlivca alebo členov určitého spoločenstva, zdôvodnený iba tým, že sa tak správali „vždy“, prinajmenšom po dlhšiu dobu. Individuálne získaný a často nutkavý zvyk je návyk
cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
Stereotyp (gr.) je pevný, ustálený, nemenný stav, tvar, návyk, spôsob konania, reagovania a pod
sk.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
Úzus je označenie pre pravidlo alebo ustálený zvyk, ktorý nie je povinný, písaný, ale v určitej oblasti všeobecne prijímaný a rešpektovaný
cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azus

NASPÄŤ

Zážitok
Zážitok je nejaká udalosť , ktorú človek vo svojom živote prekonal (zažil) a ktorú si z tých či oných dôvodov pamätá dlhšiu dobu. Zážitky potom obvykle tvorí základ osobných spomienok
cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEitek
Aha-zážitok je radostný zážitok dostavujúci sa pri náhlom vyriešení problému pochopením vzájomných vzťahov
www.psychologia.sk/portal/?pojem=Aha-z%C3%A1%C5%BE…
Karmické zážitky a psychológia
www.hagioterapie.cz/?p=4307

NASPÄŤ

Žiarlivosť
Žiarlivosť je jedna z ľudských emócií, charakterizovaná nadmerným lipnutím na určitej osobe a zvýšenou obavou o jej stratu. Ide o komplex negatívnych emócií, hnevu, pocitu menejcennosti či depresií
sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiarlivos%C5%A5
Portál o žiarlivosti
www.ziarlivost.sk
Žiarlivosť a jej dosah
www.psychologia.sk/texty/manzelstvo7.htm
Žiarlivosť
www.manzelstvo.sk/ziarlivost
Články o žiarlivosti
otvorenevztahy.sk/temy/ziarlivost
Chorobná žiarlivosť vám zničí vzťah
www.europrofit.sk/zdravie/20344-chorobna-ziarlivos…
Dá sa liečiť žiarlivosť vo vzťahu?
www.sexualne.sk/partnerske-vztahy/da-sa-liecit-zia…

NASPÄŤ

Súvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D    Psychologické pojmy E-I   Psychologické pojmy K-N Psychologické pojmy O-R    Psychologické pojmy S-Š

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA