Psychologické pojmy O – R

PSYCHOLOGICKÉ POJMY O – R
Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

Oidipov komplex
Oidipov komplex alebo oidipovský komplex je významový útvar tvorený súhrnom zážitkov a citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom
sk.wikipedia.org/wiki/Oidipov_komplex
Oidipovský komplex (Oidipal crisis)
www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teori…
Oidipov a Elektrin komplex u dieťaťa
www.kankan.sk/clanok/matka-a-dieta/oidipov-a-elekt…
Mamička na nezaplatenie. Chorobná závislosť matky od dospelého syna a naopak
zena.sme.sk/c/2557403/mamicka-na-nezaplatenie-chor…
Chodíte so svojou matkou?!
magazin.atlas.sk/zdravie/chodite-so-svojou-matkou/…
Čo má Oidipovský komplex spoločné s Oidipom?
vztahy-v-rodine.zdrave.cz/oidipovsky-komplex/

Osobnosť
Charakteristickými znakmi pre osobnosť je psychická jednota vlastností, je jedinečná, je samoregulujúca, historicky podmienená. Znakom každej osobnosti je jeho jedinečnosť, odlišnosť
sk.wikipedia.org/wiki/Osobnos%C5%A5
cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost
Psychológia osobnosti
cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_osobnosti
Osobnosť v psychológii
rudolfkohoutek.blog.cz/0812/osobnost-v-psychologii
Výber referátov na tému Osobnosť
hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=osobnos…
Osobnosť – štruktúra osobnosti, referát
www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/855-osob…
Osobnosť, referát
www.studentske.sk/web.php?sk=Osobnost.htm&pre…
Ako sa vyvíja ľudská osobnosť, referát
www.antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_deta…
Osobnosť ako téma psychológie
www.stevecborec.estranky.sk/clanky/1.-osobnost-ako…
Osobnosť človeka, blog
igorracko.blog.sme.sk/c/238563/Osobnost-cloveka.ht…

NASPÄŤ

Pareidólia
Pareidólia je psychologický jav, pri ktorom dochádza k dotváraniu vnímaných neurčitých alebo nezreteľných podnetov v zmysluplných obrazoch za pomoci fantázie
cs.wikipedia.org/wiki/Pareidolie
Pareidólia je označenie pre vizuálny alebo zvukový typ ilúzie, kedy sú náhodné stimuly vnímané ako čosi známe a rozpoznateľné
dobredovody.wordpress.com/category/magia-iluzie-kl…
Pareidólia
www.skepdic.com/slovnik/index_files/Pareidolia.htm

NASPÄŤ

Paternalizmus
Paternalizmus označuje vzťah medzi dvoma subjektmi (osobami, ale i štátmi, oblasťami či ekonomickými subjektmi), z ktorých jeden pristupuje k druhému z nadradenej, ale súčasne otcovskej a chrániacej pozície
cs.wikipedia.org/wiki/Paternalismus
Transakčná analýza, označovaná aj skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinul psychiater Eric Berne. Zaoberá sa medziľudskou komunikáciou
cs.wikipedia.org/wiki/Transakční_analýza
sk.wikipedia.org/wiki/Transakčná_analýza

NASPÄŤ

Pamäť
Pamäť je všeobecný predpoklad uchovania a ďalšieho spracovania minulej skúsenosti jedinca
sk.wikipedia.org/wiki/Pamäť_(psychológia)
cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5
Pamäť, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/54…
Pamäť, jej poruchy a Alzheimerova choroba, referát
referaty.aktuality.sk/pamat-jej-poruchy-a-alzheime…
Teórie pamäti
psychologia.studentske.eu/2008/09/terie-pamti.html
Pamäť, referát
referaty.aktuality.sk/pamat/referat-1313
Zlepšenie pamäte hneď teraz + FB
www.ako-sa-naucit-skor.com/zlepsenie-pamate-9-osve…
www.facebook.com/pages/Ako-sa-ucit-menej/223471294…
Pamäť, referát
www.antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_deta…
Emocionálna pamäť + FB
www.silamyslienky.eu/navod-na-zivot-pozitivne-emoc…
www.facebook.com/pages/Kou%C4%8D-Tatiana-Repková/…

NASPÄŤ

Persona
Personou sa v analytickej psychológii označuje archetyp kolektívneho nevedomia, ktorý hrá úlohu v ľudských interakciách
cs.wikipedia.org/wiki/Persona
Persona
ografologii.blogspot.com/2008/02/persona.html
Persona alebo vzťah jednotlivec a spoločnosť
dolezite.sk/Exkurz_do_psychologie_C_G_Junga_6_Jedn…
Čo je to persona podľa Carla Gustava Junga a v psychológii všeobecne
www.tvarpraveku.wz.cz/puper5.htm

NASPÄŤ

Podvedomie
Podvedomie sú všetky duševné obsahy, ktoré sú v danom okamihu mimo vedomia jedinca. Niektoré sa môžu stať vedomými, iné, ako primitívne predstavy, fantázie a priania pociťované ako morálne neprijateľné, sa vedomými nemôžu stať
sk.wikipedia.org/wiki/Podvedomie
Vedomie podvedomie, nevedomie
www.psychologie.nazory.eu/vedomi-podvedomi-nevedom…
Vedomie a podvedomie
www.poradnazdravia.eu/vedomie.shtml
Motýľ v nás, alebo moc podvedomia, alebo sila rozumu?
www.vitalia.cz/clanky/motyl-v-nas-aneb-moc-podvedo…
Podvedomie
knihovna.orgfree.com/kafka/21.html
Podvedomie, referát
referaty.aktuality.sk/podvedomie/referat-5980
Čo priniesol Sigmund Freud ? II.
betablog.tyzden.sk/filipvanda/2010/05/21/co-prinie…

NASPÄŤ

Pozornosť
Pozornosť je zameranie a sústredenie duševnej činnosti na určitý objekt, činnosť alebo dej (napríklad načúvanie na rozdiel od prostého počutia) a ignorovanie ostatných rušivých vplyvov
sk.wikipedia.org/wiki/Pozornos%C5%A5
Pozornosť, jej závady a poruchy, diagnostika
rudolfkohoutek.blog.cz/0812/pozornost-a-jeji-zavad…
Rozvoj čistej pozornosti
psychologie.cz/rozvoj-ciste-pozornosti/
Pozornosť, referát
psychologia.studentske.eu/2008/09/pozornos.html
www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
referaty-seminarky.sk/pozornost/
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/13…
www.antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_deta…
referaty.hladas.sk/referat.php/pozornost/17/1775

NASPÄŤ

Psychika
Psychika človeka je vlastnosť, funkcia vyššej nervovej sústavy, spojená s činnosťou mozgu
sk.wikipedia.org/wiki/Psychika
Psychický proces
sk.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%BD_proces
Psychický stav
cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%BD_stav
Všeobecná charakteristika psychiky, referát
www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/3161-vse…
www.facebook.com/referaty
Základy psychológie, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/34…
Psychika človeka, referát
referaty.aktuality.sk/psychika-cloveka/referat-53

NASPÄŤ

Psychovzorec
Psychovzorce sú nástroje know-how na rozhraní humanitných vied a matematiky
cs.wikipedia.org/wiki/Psychovzorec
Know-how je súbor skúseností, znalostí a kľúčových informácií týkajúcich sa uplatňovania novších metód, postupov a techniky
cs.wikipedia.org/wiki/Know-how
Psychovzorce, článok
www.gruber.cz/index.php?Itemid=106&id=47&#038…
Psychovzorce: Odvoď si svoju metódu
www.osobniproduktivita.cz/2011/12/psychovzorce-odv…

NASPÄŤ

Predstavivosť
Predstavivosť je schopnosť mať predstavy a zámerne nimi disponovať
sk.wikipedia.org/wiki/Predstavivos%C5%A5
cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edstava
Typy predstavivosti
psychologia.studentske.eu/2008/09/typy-predstavivo…
Predstavivosť, fantázia alebo imaginácia je schopnosť generovať predstavy
ografologii.blogspot.com/2010/01/predstavivost.htm…
Predstavivosť a obrazotvornosť
rudolfkohoutek.blog.cz/0812/predstavivost-a-obrazo…

NASPÄŤ

Predsudok
Predsudok je neuvedomelý hodnotiaci postoj alebo úsudok, ktorý nie je založený na správnej mienke ani na skúsenosti
cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edsudek
en.wikipedia.org/wiki/Prejudice
Sociálne predsudky a stereotypy
mk-muj.blog.cz/0711/socialni-predsudky-a-stereotyp…
Stereotypy, predsudky, zmena predsudkov
psychologia.studentske.eu/2008/09/stereotypy-preds…
Predsudky, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/32…
Stereotypy, predsudky a image
rudolfkohoutek.blog.cz/0912/stereotypy-predsudky-a…
Vznik a vývoj predsudkov
prouzitek.webgarden.cz/psychologie/novy-prispevek-…
Predsudky ovplyvňujú naše vnímanie
psychologie.cz/predsudky-omezuji-nase-vnimani/

NASPÄŤ

Pud
Pud je vrodené nutkanie. Biologicky podmienená dispozícia, súčasť psychofyziologickej dynamiky. Pud je prameňom priania. Pud je nejasný, neuvedomuje si svoj cieľový predmet.
sk.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychológia)
Pud sebazáchovy
www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&t…
Rodina a pudy sebazáchovy
psychologie.cz/rodina-pudy-sebezachovy/
Pojem potreby človeka, referát
referaty.hladas.sk/referat.php/pojem-potreby-clove…
Pudy, inštinkty a ich poruchy
www.wikiskripta.eu/index.php/Pudy_a_instinkty_a_je…
Poruchy pudov
books.google.sk/books?id=dbdsygD1YmQC&pg=PA10…

NASPÄŤ

Regresia
Regresia je v psychológii únik z napätej situácie pri nedosahovaní cieľa alebo neuspokojovaní potreby k vývojovo neprimeranému, primitívnemu správaniu, alebo únik do minulosti, k spomienkam.
sk.wikipedia.org/wiki/Regresia_%28psychol%C3%B3gia…
en.wikipedia.org/wiki/Regression_(psychology)
Hypnotický regres
www.hypnoza.sk/hypnoticky-regres.php
Rásť a napredovať nie je vždy jednoduché. Regres v detskom správaní
www.mamaaja.sk/ActiveWeb/Article/2887/rast_a_napre…
Regresia
socialne-vedy.studentske.eu/2008/10/regresia.html

NASPÄŤ

Súvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D    Psychologické pojmy E-I     Psychologické pojmy K-N    Psychologické pojmy S-Š     Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA