Predškolský vek

PREDŠKOLSKÝ VEK
Zoznam webov o predškolskom veku. Výchova, zoznam materských škôlok, hry.
Aktualizované: 2018

Predškolský vek
Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
sk.wikipedia.org/wiki/Materská_škola

Články o predškolákovi. Načo je dobré testovanie školskej zrelosti, Pripravujeme dieťa na školu, Pravák alebo ľavák? + FB
www.rodinka.sk/predskolak/
www.facebook.com/pages/Predškolak
Jasle a škôlka. Ako vybrať správnu knihu pre dieťa? Viete ako na uplakaného škôlkara? Je dobré dať dieťa do jaslí?
www.babyweb.sk/skolka-46
Články pre rodičov predškolákov
eduworld.sk/rodicia-predskolakov
Rodičia ovplyvňujú rast dieťaťa
primar.sme.sk/c/3197249/rodicia-ovplyvnuju-rast-di…
Články o deťoch + FB
www.mamaaja.sk/dieta
www.facebook.com/casopisMAMAaja/

Ako zlepšiť imunitu dieťaťa
primar.sme.sk/c/6049078/ako-zlepsit-imunitu-dietat…
Vyšetrenie školskej zrelosti. Najčastejšie dôvody, ako vyšetrenie prebieha + FB
www.rodinka.sk/vychova-a-skoly/predskolak/vysetren…
www.facebook.com/pages/Predškolak
Predškolský vek, referát
referaty.aktuality.sk/predskolsky-vek/referat-5037
Emocionálny vývoj predškoláka
eduworld.sk/cd/zuzana-granska/405/emocionalny-vyvo…
OZ PreDys pomáha deťom s ľahkými mozgovými dysfunkciami
www.predys.szm.com/predys.htm

Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Bratislava
www.facebook.com/pg/Dial%C3%B3g-spol-s-r-o-1028613…
Čítame s deťmi __do 6 rokov: aké knihy vybrať?
www.rodinka.sk/tip-na-knihu/knihy-pre-deti-podla-v…
Kniha: Predškolák Moje prvé úlohy + FB
www.najnakup.sk/Porovnaj_knihy-rozpravky-basnicky-…
www.facebook.com/pages/Najnakupsk/89653247045
Nechajte knihy prehovoriť –
kúzelné čítanie__
www.kuzelnecitanie.sk/co-je-kuzelne-citanie/

Zoznam materských škôlok podľa krajov
www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-……/zistovanie-kvalifikovanosti/prehlad-materskych-skol.html?page_id=9579

Zoznam špeciálnych MŠ
www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-……/zistovanie-kvalifikovanosti/prehlad-specialnych-ms-a-specialnych-tried-pri-ms.html?page_id=9578

Poradne detského lekára online
poradne.rodinka.sk
mamaaja.sk/poradne
zena.atlas.sk/sluzby/poradne/pediatricka-poradna/
www.mamatata.sk/zoznam_poradni_menu

Hry
Hry na rozvoj jemnej motoriky pre deti predškolského veku
mamaaja.sk/clanky/batola/hry-na-rozvoj-jemnej-moto…
E-shop. Komplexné vybavenie materských škôl. Kreatívna literatúra, hračky, didaktické hry – Ľudské telo, korálky na rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky
predskolak.eu
www.facebook.com/predskolak/

Súvisiaca téma: Hry pre predškolský vek