Nervová sústava

NERVOVÁ SÚSTAVA
Prehľad o nervovej sústave na Wikipédii, zoznam webových stránok o nervovej sústave, choroby nervového systému a ich kódy, kúpele na liečbu nervových chorôb, alternatívna liečba miechy a nervov, videá a obrázky nervovej sústavy, webové stránky o nervovej sústave Česko, české kúpele na liečbu nervovej sústavy
Aktualizované: 2013

Nervová sústava webové stránky
Nervový systém, anatómia
detskechoroby.rodinka.sk/index.php?id=nervovy-syst…
Nervové riadenie činnosti organizmu, štruktúra neurónu
www.biopedia.sk/?cat=clovek&file=nervova&#038…
Nervová sústava, referát
referaty.aktuality.sk/nervova-sustava/referat-3601
Nervová sústava, referát
referaty.hladas.sk/referat.php/nervova-sustava/16/…
Ústredná nervová sústava
www.meditacia.sk/1303-Anatomia-cloveka/233-Ustredn…
Nervová sústava. Čo je to nervový systém?
www.biologia.estranky.sk/stranka/nervova–sustava
Nervová sústava človeka (cz)
absolventi.gymcheb.cz/2006/lepreno/soustava/uvod.h…
Stavba a funkcia nervovej sústavy (cz)
www.imaturita.cz/maturitni-otazky/biologie/stavba-…
Choroby nervového systému (cz)
nemoci.vitalion.cz/onemocneni-nervoveho-systemu/
Príznaky a prejavy ochorení nervovej sústavy (cz)
www.priznaky-projevy.cz/neurologie-neurochirugie

Kódy chorôb nervového systému
ppp.zdravie.sk/sz/167/g00-g99-choroby-nervoveho-sy…

Kúpele na liečbu nervových chorôb
Kúpele Bojnice
www.kupele-bojnice.sk
Kúpele Dudince
www.kupeledudince.sk
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
www.therme.sk
Kúpele Sklené Teplice
www.kupele-skleneteplice.sk
Kúpele Kováčová
www.kupelekovacova.sk
Kúpele Rajecké Teplice
www.spa.sk
Kúpele Lúčky
kupele-lucky.sk
Kúpele Číž
www.kupeleciz.sk
Kúpele Piešťany
www.kupelepiestany.sk
Kúpele Trenčianske Teplice
www.kupele-teplice.sk
Kúpele Vyšné Ružbachy
www.ruzbachy.sk
Kúpele Štós
www.kupele-stos.sk

Blog liečiteľa Sašu Puebla: Ako rýchlo odumiera mozog

Lieky na nervovú sústavu na predpis
www.adcc.sk/web/humanne-lieky/ATC-skupiny.html?wha…

Alternatívna liečba miechy a nervov

Akupunktúra
Centrum celostnej medicíny, rehabilitácie,
akupunktúry a EAV, Bratislava
www.akupunkturacentrum.sk/akupunktura.htm
Centrum akupunktúry, Bratislava
www.akupunktura.sk
Terra Medica, Klinika alternatívnej medicíny, Bratislava
www.terramedica.sk/akupunktura

Viac o akupunktúre, poskytovalia: www.cimax.sk/lieky/akupunktura

Akupresúra
Terra Medica, Klinika alternatívnej medicíny, Bratislava
www.terramedica.sk/akupresura

Viac o akupresúre: www.cimax.sk/lieky/akupresura

Chiropraxia
Zoznam chiropraktikov
www.alternativneterapie.sk/alternativne-terapie/ch…
Čo je chiropraxia
anitram.wordpress.com/2010/12/14/chiropraxia/
Anima centrum, Bratislava + FB
www.anima-centrum.sk/chiropraxia.html
www.facebook.com/animacentrum

Obrázky a videá nervovej sústavy
www.cimax.sk/lieky/anatomia-nervova-sustava

Kúpele na liečbu nervových chorôb, Česko
Lázně Darkov
www.darkov.cz
Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
Lázně Jáchymov
www.laznejachymov.cz
Janské lázně
www.janskelazne.com
Lázně Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
Lázně Bělohrad
www.belohrad.cz
Lázně Kundratice
www.laznekundratice.cz
Lázně Libverda
www.lazne-libverda.cz
LS Royal Mariánské Lázně
www.royalmarienbad.cz
Lázně Mšené
www.msene.cz/lazne/domu/
Lázně Teplice
www.lazneteplice.cz
Lázně Třeboň
www.aurora.cz
Lázně Velké Losiny
www.lazne-losiny.cz
Lázně Vráž
www.lazne-vraz.cz/cs/aktualne/

Psychotronická poradňa
Navštívte liečiteľskú poradňu Sašu Puebla. Konzultácia chorôb nervovej sústavy. Dajte si na diaľku spraviť návrh, ako liečiť chorobné stavy nervstva.
www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo

Nervová sústava na Wikipédii
Nervová sústava je orgánová sústava pozostávajúca z nervových buniek alebo buniek nervových orgánov a z istých podporných buniek, ktorá určitými senzorickými organelami a orgánmi a voľnými nervovými zakončeniami prijíma vzruchy z vnútra tela a vonkajšieho sveta a odovzdáva ich ďalej výkonným orgánom, napríklad svalom a žľazám, čím sa vyvolá istá želaná telesná reakcia.
sk.wikipedia.org/wiki/Nervová_sústava
en.wikipedia.org/wiki/Nervous_system
Centrálna nervová sústava
sk.wikipedia.org/wiki/Centrálna_nervová_sústava
en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system
Periférna nervová sústava
sk.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rna_NS
en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_nervous_system
Sympatický nervový systém
sk.wikipedia.org/wiki/Sympatický_nervový_systém
en.wikipedia.org/wiki/Sympathetic_nervous_system
Parasympatický nervový systém
sk.wikipedia.org/wiki/Parasympatický_nervový_sys…
en.wikipedia.org/wiki/Parasympathetic_nervous_syst…
Mozog
sk.wikipedia.org/wiki/Mozog
en.wikipedia.org/wiki/Brain
Miecha
sk.wikipedia.org/wiki/Miecha
en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord
Nerv
sk.wikipedia.org/wiki/Nerv
en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_nerve
Hlavový nerv
sk.wikipedia.org/wiki/Hlavov%C3%BD_nerv
en.wikipedia.org/wiki/Cranial_nerve

Miechový nerv
sk.wikipedia.org/wiki/Miechov%C3%BD_nerv
en.wikipedia.org/wiki/Spinal_nerve
Autonómne nervy
sk.wikipedia.org/wiki/Auton%C3%B3mne_nervy
en.wikipedia.org/wiki/Autonomic_nervous_system
Neurón
sk.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3n
en.wikipedia.org/wiki/Neuron
Neurotransmiter
sk.wikipedia.org/wiki/Neurotransmiter
en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter
Synapsia
sk.wikipedia.org/wiki/Synapsia_(neurológia)
Neuroglia
sk.wikipedia.org/wiki/Neuroglia
en.wikipedia.org/wiki/Glial_cell
Nervové tkanivo
sk.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A9_tkanivo
en.wikipedia.org/wiki/Nervous_tissue
Nervová činnosť
sk.wikipedia.org/wiki/Nervová_činnosť
Neurológia
sk.wikipedia.org/wiki/Neurol%C3%B3gia
en.wikipedia.org/wiki/Neurology

Súvisiaca téma: Choroby nervového systému

KATALÓG: ORGÁNY