Medicínske prístroje a vyšetrovacie metódy

MEDICÍNSKE PRÍSTROJE A VYŠETROVACIE METÓDY
Zoznam medicínskych prístrojov, lekárskych vyšetrovacích a diagnostických metód.
Aktualizované: 2016

Lekárska diagnostika
Zoznam lekárskych diagnostických metód a vyšetrení
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Lékařská_diagno…
Vyšetrenia A-Z
www.zdravie.sk/sekcia/480/vysetrenia-a-z/
Vyšetrenia v medicíne
www.stefajir.cz/?q=vysetreni
Zobrazovacia diagnostika – prehľad vyšetrení a pracovísk
zodiag.sk

Audiometria
Audiometria je jedna z metód na vyšetrenie sluchu. Robí sa pomocou tónového generátora, ktorým sa testuje citlivosť na jednotlivé tóny.
cs.wikipedia.org/wiki/Audiometrie
Audiometria. Princíp vyšetrenia
www.detskaorl.sk/?p=196
www.stefajir.cz/?q=audiometrie
Audiometria spočíva v stanovení sluchového prahu pre jednotlivé tóny
usmevsciarkou.sk/audiometria.html

Biomedicínske inžinierstvo
Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky
www.sbimi.sk
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Biomedicínské_in…
en.wikipedia.org/wiki/Category:Biomedical_engineer…
en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_engineering

Defibrilátor
Defibrilátor je lekársky prístroj používaný pri poruchách srdcového rytmu ako súčasť kardiopulmonálnej resuscitácie.
sk.wikipedia.org/wiki/Defibril%C3%A1tor
cs.wikipedia.org/wiki/Defibril%C3%A1tor
Defibrilácia
cs.wikipedia.org/wiki/Defibrilace
www.wikiskripta.eu/index.php/Defibrilace
Automatizovaný externý defibrilátor
cs.wikipedia.org/wiki/Automatizovaný_externí_def…
Implantovateľný defibrilátor
www.cardio.sk/moznosti-terapie/srdce/pristrojova-l…

NASPÄŤ

Denzitometria
Denzitometria znamená meranie hustoty kostnej hmoty. V súčasnosti je zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy. U väčšiny prístrojov sa meria sa stupeň absorpcie rtg lúčov po prechode kostným tkanivom.
www.osteoporoza.sk/pacienti/diagnosticky-postup/de…
Denzitometria
divel.sk/rrc?SW8_0&1&1402&11
Denzitometria. Princíp, využitie, výhody a nevýhody
www.stefajir.cz/?q=denzitometrie

NASPÄŤ

Dermometer
Dermometer je prístroj na meranie odporu alebo vodivosti kože.
sk.wikipedia.org/wiki/Dermometer

EEG – elektroenecefalografia

Elektroenecefalografia (EEG) je vytváranie elektroencefalogramu (takisto skratka EEG), teda zápis synaptických potenciálov nervových buniek mozgu.
cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram
sk.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalografia
Elektroencefalografia, čo je, na akom princípe pracuje, ako vyzerá vyšetrenie
www.ordinace.cz/clanek/elektroencefalografie-eeg/
EEG vyšetrenie
www.stefajir.cz/index.php?q=eeg-vysetreni
Digitálne spracovanie EEG
en.wikipedia.org/wiki/Automated_ECG_interpretation

NASPÄŤ

EKG – elektrokardiografia
Elektrokardiografia (skr. EKG) je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrické potenciály z oblasti srdca. Je jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v základnom vyšetrení fyzikálnych funkcií človeka.
sk.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiografia
cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram
Elektrokardiografické vyšetrenie – elektrokardiogram – EKG
www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-vysetreniach/el…
EKG všeobecne
www.stefajir.cz/?q=ekg-obecne

NASPÄŤ

Elektroretinografia
Elektroretinografia (ERG) je metóda využívaná v očnom lekárstve. Elektroretinogram je záznam elektrických potenciálov, ktoré vznikajú stimuláciou fotoreceptorov svetlom.
www.wikiskripta.eu/index.php/Elektroretinografie

NASPÄŤ

Elektrookulografia
Elektrookulografia (EOG) zaznamenáva zmeny kľudového potenciálu oka medzi prednou a zadnou časťou oka, ktorý je generovaný väčšinou retinálnym pigmentovým epitelom.
www.lekari-online.cz/ocni-lekarstvi/zakroky/elektr…

NASPÄŤ

Elektrokauter
Ide o prístroj, ktorý pracuje s vysokofrekvenčným elektrickým prúdom. Používa sa na ošetrenie mäkkých tkanív (v stomatológii – ďasná, slizničné riasy)
www.wikiskripta.eu/index.php/Elektrokauter
Medihum.sk. Elektrokautery – predaj
www.medihum.sk/91-elektrochirurgia-koagulatory/ele…

NASPÄŤ

Endoskopická technika
Endoskop
www.wikiskripta.eu/index.php/Endoskop
Endoskopia, druhy endoskopií
www.wikiskripta.eu/index.php/Endoskopie
ERCP (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia)
www.zdravie.sk/clanok/27592/ercp-endoskopicka-retr…

NASPÄŤ

Ergometria
Ergometrické vyšetrenie – ergometria
www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-vysetreniach/er…
Ergometria, druhy záťažových testov
www.cardiology.sk/casopis/991/8/frame.htm
Záťažová ergometria. Princíp, využitie, komplikácie
www.stefajir.cz/index.php?q=zatezova-ergometrie

NASPÄŤ

Gastroskopia
Gastroskopia je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá využíva optický prístroj na vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu – pažeráka, žalúdka a hornej časti dvanástnika. Dnes je hlavnou vyšetrovacou metódou pri podozrení na choroby týchto orgánov. V súčasnej dobe je možné pomocou gastroskopu tiež vykonať mnoho liečebných zákrokov.
cs.wikipedia.org/wiki/Gastroskopie
Gastroskopia, príprava, problémy
www.stefajir.cz/?q=gastroskopie
Gastroenterologické vyšetrenie, ako vyzerá a čo obsahuje
www.gastroenterolog.com/index.php/sk/ako-prebieha-…
Vyšetrenie žalúdka – gastroskopia
www.endomed.sk/index.php?option=com_content&v…
Bojíte sa gastroskopie? Môžete ju aj prespať
www.pluska.sk/izdravie/liecba/bojite-gastroskopie-…

NASPÄŤ

Hemodialýza
Hemodialýza (skr. HD) je druh dialýzy; je to liečebná metóda nahrádzajúca základnú funkciu obličiek – očisťovanie krvi od splodín látkovej premeny (metabolizmu) a tvoriaca podstatu tzv. umelej obličky
sk.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza
cs.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza
Hemodialýza, na stiahnutie príručka pacienta liečeného hemodialýzou
www.dialyza.sk/index.php/hemodialyza

NASPÄŤ

Hyperbarická kyslíková terapia
Hyperbarická kyslíková terapia alebo hyperbarická oxygenoterapia alebo hyperbaroxia (HBO) je liečebná metóda spočívajúca v dýchaní kyslíka za podmienok zvýšeného atmosférického tlaku.
sk.wikipedia.org/wiki/Hyperbarická_kyslíková_te…
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Zdravotnícke zariadenie Dr. Švehlík, s.r.o., Košice, Prešov
www.hyperbarickecentrum.sk
Centrum hyperbarickej medicíny, AMV Medical, s.r.o. Nové Zámky
www.hyperbarickakomora.sk

NASPÄŤ

Implantát
Implantát je cudzie teleso, ktorého účelom je nahradiť stratenú, nefungujúcu alebo nedostatočnú biologickú štruktúru (orgán, časť tela, alebo tkanivo).
sk.wikipedia.org/wiki/Implantát_(medicína)
en.wikipedia.org/wiki/Implant_(medicine)

NASPÄŤ

Kardiostimulátor
Kardiostimulátor alebo srdcový stimulátor alebo pacemaker (zriedkavejšie krokovač alebo taktovač) je prístroj na úpravu činnosti srdca pomocou elektrických impulzov. Vo veľkej väčšine prípadov upravuje rytmus srdca, no existujú i kardiostimulátory s funkciou defibrilátora
sk.wikipedia.org/wiki/Kardiostimulátor
Kardiostimulátor
www.wikiskripta.eu/index.php/Kardiostimulátor
Život s kardiostimulátorom
www.operativa.sk/diagnoza/zivot-s-kardiostimulator…
Videá
Implantácia kardiostimulátora, animácia
www.youtube.com/watch?v=a5HI2-AVQJs&feature=r…
Implantácia kardiostimulátora, operácia
www.youtube.com/watch?v=0AMlHZ_UWjU
Implantácia kardiostimulátora, operácia
www.youtube.com/watch?v=WNN4Fw2EWxI&feature=r…

NASPÄŤ

Kolonoskopia
Kolonoskopia je metóda vyšetrenia hrubého čreva, prípadne tenkého čreva endoskopom (optický prístroj na vyšetrovanie telových dutín a dutých orgánov). Vykonáva sa pri podozrení na hemoroidy, zápalové a nádorové ochorenia hrubého čreva. Lekár môže takto nielen diagnostikovať akékoľvek známky zápalu, polypy, alebo nádory, ale aj odoberať vzorky tkanív na histologické vyšetrenie alebo vykonávať menšie liečebné zákroky.
cs.wikipedia.org/wiki/Koloskopie
Kolonoskopia, princíp, príprava, videá
www.stefajir.cz/?q=kolonoskopie
Čo je kolonoskopia?
www.zdravie.sk/clanok/23212/kolonoskopia
Príprava pred kolonoskopiou, ako prebieha vyšetrenie
sanitstom.sk/pages/ponuka-vysetreni-a-zakrokov/kol…
Video kolonoskopického vyšetrenia s komentárom (cz)
www.strevni-zanety.cz/video-strevni-zanety/kolonos…

NASPÄŤ

Kryochirurgia
Kryochirurgia je spôsob vykonávania chirurgických zákrokov aplikáciou veľmi nízkych teplôt za účelom deštrukcie tkaniva. Operačným prístrojom je kryokauter
cs.wikipedia.org/wiki/Kryochirurgie
Kryochirurgia, použitie, výhody a nevýhody
www.wikiskripta.eu/index.php/Kryochirurgie
Kryochirurgia – história, popis, dusíkový kryokauter
www.chirurgie-vysoka.cz/?stranka=vykon/kryochirurg…
Kozmetická kryoterapia tekutým dusíkom
www.kozmetickachirurgia.sk/zakroky/kryoterapia/
www.ecomddv.sk/kryoterapia
Videá
www.youtube.com/watch?v=TIaC1ugEV8U&feature=r…

NASPÄŤ

Krvný obraz
Krvný obraz je celkové vyšetrenie krvi, ktoré zisťuje pomery jej jednotlivých zložiek okrem plazmy (tá sa vyšetruje v rámci hematokritu a pri sérológii). Týmto vyšetrením získame parametre potrebné na porovnanie s normálnym zdravotným stavom (približuje nám ho požadované rozmedzie).
cs.wikipedia.org/wiki/Krevní_obraz
Hematológia – referenčné hodnoty pre dospelých
www.laboratornadiagnostika.sk/medirex/hematologia/…
Sedimentácia
www.stefajir.cz/?q=sedimentace
Krvný obraz – priebeh vyšetrenia, fyziologické hodnoty
www.zdravie.sk/clanok/27588/krvny-obraz

NASPÄŤ

Kryoterapia
Kryoterapia je alternatívna liečebná metóda. Liečebný účinok spôsobuje krátkodobý pobyt v kryokomore s veľmi nízkou teplotou.
sk.wikipedia.org/wiki/Kryoterapia
cs.wikipedia.org/wiki/Kryoterapie
Kryoterapia – možnosti a spôsob jej využitia
www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2000121902
Kryoterapia, kedy používať a kedy nie
www.sportcenter.sk/stranka/kryoterapia

KRYOFit, s.r.o., Bratislava
www.kryofit.sk
Kryocentrum – Neštátne zdravotnícke zariadenie Aquapark Poprad, s.r.o.
www.kryo.sk/?g=7&ext=7
sk-sk.facebook.com/kryoterapiapp
Kryoterapia, kúpele Dudince
www.diamant.sk/?nav=1&p=4&detail=13
Relax centrum Ice Fit Banská Bystrica – Kremnička
www.kryokomora-kryoterapia.sk/kryoterapia
KRYOWELL s.r.o., Trenčín
www.kryowell.sk/nase-sluzby/celotelova-kryoterapia…
Magnus Žilina. Kryosauna
www.magnuszilina.sk/sluzby/20/
Tempus klub Košice
club.tempus.sk/sport/fitness/
Videá
O kryoterapii a dusíku
www.youtube.com/watch?v=50W9EHyY570

NASPÄŤ

Lekárska technika
Prehľad lekárskej techniky
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Lékařská_techni…
Diagnostická technika, zobrazovacie metódy, terapeutická technika
www.wikiskripta.eu/index.php/Portál:Lékařská_t…

NASPÄŤ

Magnetická rezonancia
Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (skr. MR alebo MRI – z anglického „magnetic resonance imaging“) je moderná rádiologická metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom organizme bez toho, aby bolo nutné narušiť jeho integritu (operáciou či inou invazívnou metódou). Pacient je vložený do veľmi silného a homogénneho magnetického poľa, do jeho tela je vyslaný krátky rádiofrekvenčný impulz a po jeho skončení sa sníma slabý signál, ktorý vytvára pacientovo telo, a ktorý sa následne použije na rekonštrukciu samotného obrazu.
sk.wikipedia.org/wiki/Magnetická_rezonancia
sk.wikipedia.org/wiki/Zobrazovanie_magnetickou_rez…
Základné princípy pri magnetickej rezonancii
www.magnetickarezonancia.sk
Portál magnetická rezonancia
www.mri-portal.com
Magnetická rezonancia – referát
referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologi…
Moderný prístroj na magnetickú rezonanciu odhalí aj 5 mm nádor
www.pluska.sk/zdravie/moderny-pristroj-magneticku-…
Diskusné fórum o magnetickej rezonancii
www.porada.sk/t79121-magneticka-rezonancia.html

Pracoviská s magnetickou rezonanciou
Pracovisko magnetickej rezonancie Prešov
www.magnetickarezonancia.sk/presov/
Pracovisko magnetickej rezonancie Bratislava
www.magnetickarezonancia.sk/bratislava/profil-cent…
Pracovisko magnetickej rezonancie Nové Zámky
magnetickarezonancia.sk/nove-zamky/
Pracovisko magnetickej rezonancie Poprad
magnetickarezonancia.sk/poprad/
Poliklinika NovaMed Banská Bystrica, vyšetrenie magnetickou rezonanciou
www.novamed.sk
Ambulancia magnetickej rezonancie Centra diagnostických metód SPINN, Ružomberok
www.spinn.sk/

NASPÄŤ

Meranie krvného tlaku
Meranie krvného tlaku – Ako správne merať krvný tlak?
www.zdravie.sk/clanok/30354
Abeceda krvného tlaku
www.edusan.sk/pacient/prakticke_rady/abeceda_krvne…
Otázky a odpovede o krvnom tlaku, videá o meraní tlaku na paži a zápästí, predaj tlakomerov Omron
www.celimed.sk/informacie-o-zdravi/krvny-tlak/

NASPÄŤ

Meranie vnútroočného tlaku
Meranie vnútroočného tlaku, video
gromatv.sk/2010/11/18/zdravy-obcan-zdrave-mesto-me…

NASPÄŤ

Mikroskopická technika
Elektrónový mikroskop
www.wikiskripta.eu/index.php/Elektronový_mikrosko…
Konfokálny mikroskop
www.wikiskripta.eu/index.php/Konfokální_mikrosko…
Optický mikroskop
www.wikiskripta.eu/index.php/Optický_mikroskop

NASPÄŤ

Počítačová tomografia (CT)
Počítačová tomografia (angl. Computed (axial) Tomography, skr. CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela. Metóda sa využíva najmä v oblasti medicíny, kde slúži na diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb. Prístroj, ktorý takéto zobrazenie umožňuje, sa nazýva počítačový tomograf.
sk.wikipedia.org/wiki/Počítačová_tomografia
cs.wikipedia.org/wiki/Výpočetní_tomografie
Rádiológia
sk.wikipedia.org/wiki/Rádiológia
cs.wikipedia.org/wiki/Radiologie
CT vyšetrenie. Princíp, príprava, vyšetrenie
www.stefajir.cz/?q=ct-vysetreni
Rádiodiagnostika, špeciálne vyšetrovacie metódy
www.wikiskripta.eu/index.php/Portál:Radiodiagnost…
Pozitrónová emisná tomografia
sk.wikipedia.org/wiki/Pozitrónová_emisná_tomogr…
Čo je pozitrónová emisná tomografia, na čo sa využíva, ako sa pripraviť na vyšetrenie
www.izotopcentrum.sk/pet_ct/

NASPÄŤ

Rádiológia
Rádiológia, predtým nazývaná rádiodiagnostika, je medicínsky odbor, ktorý využíva určité spektrum ionizačného žiarenia (röntgenové žiarenie) a ďalšie fyzikálne javy (najmä ultrazvuk a magnetickú rezonanciu) na diagnostiku chorôb.
sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diol%C3%B3gia
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Radiologie
cs.wikipedia.org/wiki/Radiologie
Slovenská rádiologická spoločnosť
www.slovakradiology.sk

NASPÄŤ

Roboty v chirurgii
edi.fmph.uniba.sk/~winczer/SocialneAspekty/Hlavcse…
Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP
www.csrch.cz
Da Vinci surgery
www.davincisurgery.com
Robotika v chirurgii na Wikipédii
en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery
en.wikipedia.org/wiki/Bone_segment_navigation
en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_surgery
en.wikipedia.org/wiki/Patient_registration
en.wikipedia.org/wiki/Surgical_Segment_Navigator
Video

NASPÄŤ

Spirometria
Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pacientových pľúc. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra – prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase.
sk.wikipedia.org/wiki/Spirometria
Čo je spirometria
www.medicarepro.sk/sk/spirometria/spirometricke-vy…
Spirometria, základné informácie
www.stefajir.cz/?q=spirometrie

NASPÄŤ

Testery a diagnostické testy
Tester.sk
www.tester.sk
Rapiclear.sk
eshop.rapiclear.sk

Viac: www.cimax.sk/lieky/medicinske-kalkulacky-testy

NASPÄŤ

Umelá oblička
Umelá oblička alebo (hemo)dialyzačný prístroj je zariadenie na odstránenie odpadových látok z krvi, ktoré sa tam prirodzene hromadia a v dôsledku nefunkčnosti obličiek sa ich organizmus nemôže zbaviť.
sk.wikipedia.org/wiki/Umelá_oblička
en.wikipedia.org/wiki/Artificial_kidney

NASPÄŤ

Ultrasonografia
Ultrasonografia (sonografia) je na ultrazvuku postavená diagnostická zobrazovacia technika, využívaná na vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov, ich veľkostí, štruktúry, patológii alebo lézií.
sk.wikipedia.org/wiki/Ultrasonografia
cs.wikipedia.org/wiki/Lékařská_ultrasonografie
en.wikipedia.org/wiki/3D_ultrasound
Zoznam ultrazvukových ambulancií
www.zzz.sk/zariadenia/slovensko/ultrazvukova
Video – sonografické vyšetrenie
www.youtube.com/watch?v=wDP95-wgUzU

NASPÄŤ

Umelá sietnica
Umělá oční sítnice funguje
www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/umela-ocni-…
Video
www.youtube.com/watch?v=QfxGkVHPkS0

NASPÄŤ