Jaskyne

JASKYNE
Zoznam webov o slovenských jaskyniach: Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa… Speleoterapia, videá o jaskyniach.
Aktualizované: 2014

Zoznam stránok o jaskyniach
Správa slovenských jaskýň. Zoznam sprístupnených jaskýň SSJ, vstupné poriadky jaskýň, verejnosti voľne prístupné jaskyne, iné jaskyne, mapa jaskýň, naj o jaskyniach
www.ssj.sk
Jaskyne Slovenského krasu
slovakia.travel/jaskyne-slovenskeho-krasu
Jaskyne na Slovensku
slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/priroda-a-krajin…
Zoznam jaskýň na Slovensku
www.gemer.sk/jaskyne/jaskyne.html
Zoznam a dobrý prehľad jaskýň
www.ubytko123.sk/zoznamzariadeni/Jaskyne

Jaskyňa mŕtvych netopierov
www.jmn.sk
Jaskyne
www.skonline.sk/jaskyne.php
Slovenská speleologická spoločnosť. Jaskyniarske skupiny a kluby, speleoškola, aktivity, zaujímavosti, fórum, rebríčky jaskýň + FB
www.sss.sk
www.facebook.com/speleologicka.spolocnost
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
www.smopaj.sk/sk/index.htm
Zoznam najhlbších jaskýň na Slovensku
www.smopaj.sk/sk/najhlbsie.pdf

Čo je to speleoterapia?
Speleoterapia je alternatívna liečebná metóda. Liečebný účinok sa dosahuje pobytom v jaskyniach
sk.wikipedia.org/wiki/Speleoterapia
cs.wikipedia.org/wiki/Speleoterapie
en.wikipedia.org/wiki/Salt_therapy
Malý sprievodca speleoklimatickými pobytmi na Slovensku
zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/13371…
Speleoterapia v Bystrianskej jaskyni
speleofinal.webnode.sk
Speleoterapia v sanatóriu Tatranská Kotlina. Ozdravný pobyt v Belianskej jaskyni
www.santk.sk/sk/speleoterapia
Kúpele Štós – speleoterapia v Jasovskej jaskyni
www.kupele-stos.sk/cms/index.php?option=com_conten…
Speleoterapia – liečba prieduškovej astmy
www.zasr.sk/Speleoterapia.php
Speleoterapia a haloterapia
www.salz-grotten.eu/haloterapia-speleoterapia.html
Videá o speleoterapii
www.youtube.com/watch?v=6STL_qRl25A
www.youtube.com/watch?v=3Zga7_2DY5I

Čo je to jaskyňa?
Jaskyňa je prírodný podzemný dutinový priestor, ktorý vzniká buď v krase postupným odplavovaním horniny, vo vulkanických horninách ako dutina po plynoch, alebo na pobreží pôsobením prílivových vĺn (abrázna jaskyňa). Štúdiom jaskýň sa zaoberá odvetvie geomorfológie – speleológia.
sk.wikipedia.org/wiki/Jaskyňa
en.wikipedia.org/wiki/Cave
Zoznam jaskýň podľa štátov
en.wikipedia.org/wiki/List_of_caves

Speleológia alebo jaskyniarstvo je náuka o vzniku a výskyte jaskýň
sk.wikipedia.org/wiki/Speleológia
O jaskyniach, článok
www.carli51.estranky.sk/clanky/archeologia_-speleo…
Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš
www.sss.sk/old/s.php?m=3
Ružomberský jaskyniarsky server
www.speleork.sk
Blog jaskyniara
aragonit9.blogspot.sk
The National Speleological Society USA + FB
caves.org
www.facebook.com/NationalSpeleologicalSociety

Slovenské jaskyne na Wikipédii
Belianska jaskyňa
sk.wikipedia.org/wiki/Belianska_jaskyňa
Bystrianska jaskyňa
sk.wikipedia.org/wiki/Bystrianska_jaskyňa
Demänovská jaskyňa Slobody
sk.wikipedia.org/wiki/Demänovskájaskyňa_Slobody
Demänovská ľadová jaskyňa
sk.wikipedia.org/wiki/Demänovská
ľadovájaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
sk.wikipedia.org/wiki/Dobšinská
ľadová_jaskyňa
Domica
sk.wikipedia.org/wiki/Domica
Driny
sk.wikipedia.org/wiki/Driny
Gombasecká jaskyňa
sk.wikipedia.org/wiki/Gombasecká_jaskyňa
Harmanecká jaskyňa
sk.wikipedia.org/wiki/Harmanecká_jaskyňa
Jasovská jaskyňa
sk.wikipedia.org/wiki/Jasovská_jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
sk.wikipedia.org/wiki/Ochtinská_aragonitová_jask…
Važecká jaskyňa
sk.wikipedia.org/wiki/Važecká_jaskyňa

Videá o jaskyniach
Pavol Barabáš – Tajomstvo podzemia
www.youtube.com/watch?v=cw_CQF4p6xI
Príroda a pamiatky Slovenského krasu
www.youtube.com/watch?v=m7zI4cssEUk
Krasové poklady Slovenska – Demänovský kras
www.youtube.com/watch?v=eb1cKo_qDyI
Pavol Barabáš – Hľadači utajených svetov
www.youtube.com/watch?v=WXwOVjWfBog
54. Jaskyniarsky týždeň Blatnica – Perlová jaskyňa
www.youtube.com/watch?v=SKGg_AyICdU

Gombasecká jaskyňa
www.youtube.com/watch?v=GJfUVV_dQdw
Silická ľadnica
www.youtube.com/watch?v=twrIoX5lQ6Y
Harmanecká jaskyňa
www.youtube.com/results?search_query=Harmaneck%C3%…
Domica
www.youtube.com/results?search_query=Domica
Demänovská jaskyňa
www.youtube.com/results?search_query=Demanovska++j…

Ochtinská aragonitová jaskyňa
www.youtube.com/results?search_query=Ochtinska++ja…
Jaskyňa Driny
www.youtube.com/results?search_query=jaskyna+Driny
Belianska jaskyňa
www.youtube.com/results?search_query=Belianska+jas…
Važecká jaskyňa
www.youtube.com/results?search_query=Va%C5%BEeck%C…
Bystrianska jaskyňa
www.youtube.com/watch?v=FdxRKidS2LY

Google Street View. Výber lokalít zo Slovenska
Jasovská jaskyňa
www.google.com/maps/views/view/streetview/slovak-h…
Gombasecká jaskyňa
www.google.com/maps/views/view/streetview/slovak-h…
Ochtinská aragonitová jaskyňa
www.google.com/maps/views/view/streetview/slovak-h…

KATALÓG: TURISTIKA